Mühendislik

UKÜ’den atık sulara dair sürdürülebilir proje

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda çevre dostu Güneş enerjisinin alternatif enerji kaynağı olarak kullanımı alanlarına dair proje başlatıldı. 

UKÜ Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan’ın koordinatörlüğünde yürütülen projede, Güneş enerjisinin atık su arıtımında kullanımı araştırılıyor. 

Güneş enerjisinin enerji taşıyan parçacıklardan ve dalgalardan oluştuğunu dile getiren Doğan, bu dalgaların yüzeyi alüminyum ile kaplı parabolik bir yapının ortasına yerleştirilmiş kuvars tüpten içeriye girmesi ve suyun sıcaklığını artırmasıyla veya direk olarak sudaki kimyasal moleküllerin bağlarını koparmasıyla sudaki kirleticilerin parçalanmasını araştırdıklarını kaydetti.  
Proje koordinatörü Doç. Dr. Doğan, Dünyada şu anda yaşanılan çevresel değişimlerin tüm ülkeleri istisnasız etkilediğine dikkat çekerek, Akdeniz’de bir ada ülkesi olan KKTC’nin de söz konusu küresel iklim değişiminden olumsuz etkilendiğini anımsattı.

KKTC’de içilebilir yeraltı su kaynaklarının sınırlı olması, bu kaynakları besleyen yağış miktarındaki değişimler ve küresel sıcaklık artışları nedeniyle ülkedeki alternatif su kaynaklarının öneminin gittikçe arttığına dikkat çeken Doğan, “Özellikle atık suların arıtımı bu dönemde hayati bir önem kazandı” ifadesini kullandı. 

Doç. Dr. Doğan, başlattıkları projenin bu açıdan önemli olduğunu aktararak, “Çalışmamız farklı zaman aralıklarında en az bir sene boyunca değişen güneş radrasyonuna göre tekrar edilecek, kirleticilerin konsantrasyonları, yan ürün oluşumları ve arıtılmış suyun toksisitesi üniversitemiz laboratuvarlarında ölçülecek” bilgisini paylaştı.

Proje çerçevesinde ülkedeki güneş enerjisi aktivasyonu ile ileri arıtım adımında atık sulardan zararlı kirleticilerin gideriminin araştırılacağını belirten Doğan, ayrıca bu proje ile arıtılan suyun alternatif su kaynağı olarak kullanılabilirliğinin de test edileceğine dikkat çekti.