Sürdürülebilirlik

Hakkımızda

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin çevresel duyarlılığa olan bağlılığını öğretim, araştırma, toplum bilinçlendirme çalışmaları ve kampüs üzerindeki sürdürülebilirliğe adanmış yaşam biçimiyle bilinmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürdürülebilirlik Programı, Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi'nden ve Sürdürülebilir Bir Kampüs ekibinden oluşur. Birlikte, önemli çevresel konular hakkında farkındalık yaratmak ve uygulamaya yönelik adımlar atmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Bir Kampüs İçin Öğrenciler

Sürdürülebilir Kampüs Öğrencileri (SSC), eğitim, katılım ve doğrudan eylem yoluyla kampüs içinde ve dışında, uzun süreli sürdürülebilir uygulamalar üzerinde kapsamlı olarak çalışan disiplinli bir öğrenci projesidir. 2017 kuruluş yılından beri, SSC büyüyerek sadece kampüste değil uluslararası düzeyde de aktif bir projeye dönüştü. İklim değişikliği, çevre adaleti, su tasarrufu, atık yönetimi, enerji verimliliği ve temiz enerji, yeşil ulaşım gibi çeşitli konular üzerinde çalışmakta olup, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için girişimler ve sosyal yardım çalışmaları yürütüyor.

CIU Sustainability Students Work

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi (SEAM), 2009 yılında UKÜ'de bir Mükemmellik Merkezi olarak kurulmuştur. O zamandan beri merkez birçok araştırma projesi yürütmüştür; ağırlıklı olarak alternatif enerji kaynakları ve ilgili sertifikasyon/eğitim programları hakkında. Ayrıca, SEAM birçok hizmet ve çalışmayı da yürütür; Güneş enerjisi kurulum tasarımında aktif danışmanlık. Bunlara iki örnek, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi için olanlardır. FV Uzman Sertifika Programı, güneş enerjisine giriş, Fotovoltaik sistem tanımları, tekno-ekonomik analiz ve yerinde uygulamaları içeren üç günlük bir programdır. Fotovoltaik, güneş enerjisi sistemleri, enerji verimliliği /yönetimi, enerji politikaları üzerine çoklu araştırma projeleri Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığına yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda danışmanlık yapar.

CIU Sustainability Panels

Neler Yapıyoruz?

Bilim ve Teknoloji Merkezi

Bilim ve Teknoloji Merkezi, eğitim ve araştırmaya adanmış 15.500 m2 bir yapıdır. Bina mimari olarak enerji verimli alanlar yaratmak için fonksiyonel ve estetikten ödün vermeyen bir prensip ile tasarlanmıştır. Bilim ve Teknoloji Merkezi, binada uygulanan enerji tasarrufu önlemleri aşağıda belirtilmiştir:
Entegre fotovoltaik paneller
Güneş bacalarından doğal havalandırma
Gölgeleme yapıları
Yüksek verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve aydınlatma sistemleri teknolojisi
Otomatik bina yönetimi

Güneş Enerjisi

Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, UKÜ Rektör Yardımcısı başkanlığındaki SEAM kapsamında, 1.1 MW kapasiteli en yüksek güce sahip fotovoltaik güneş enerjisi santrali kuruldu. Sistemlerin enerji üretimi yılda 1.750.000 kWh civarındadır.

Global Bir Örnek Belirleme

Kampüsün kuzey sınırında 14.000 m2 bir alanı kaplayan Kuzey Kıbrıs'taki sadece en büyük FV projesi değil, aynı zamanda ilave tesisler ile güneş panellerinin farklı yüzeylere nasıl uygulanabileceğine bir örnek teşkil ediyor. Kıbrıs'taki güneş panelleri geleneksel olarak çatıya veya karaya kurulurken, mevcut proje kapsamında paneller 4 farklı konfigürasyonda; düz bir çatı üzerinde, eğimli çatıda, karada ve limana kurulmuştur. Abbasoğlu “Toplam 1,5 milyon euro tutarındaki kurulum maliyetli projenin üniversite için çok büyük bir yatırım olduğunu biliyorduk. Ortaya çıkan çalışma, alanındaki en saygın dergi etki alanı güneş enerjisinden biri olan "Solar Energy" de yayınlandı. “Tesisin işletmeye alınmasından bu yana, hassas ölçümler yapıyoruz ve bulgularımızı ve ön simülasyon sonuçlarını, kurmayı amaçladığımız yeni veri merkezi için karşılaştırıyoruz.

Güneş Çiftliği, adada yalnızca yılda 300 gün güneşiyle ünlü olmasıyla sınırlı kalmayı, adayı bu tür uygulamalar için ideal bir yer haline de getirdi. Aynı zamanda Pakistan, ABD, İran, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden de çok sayıda ziyaretçisi oldu. Kuzey Kıbrıs Enerji İletim Hattı için 350 bin kilovat. Beş farklı lokasyondaki 4.131 panel elektrik üretmek için kullanıldı. Sivil Savunma Teşkilatı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası gibi daha birçok kurumun danışmanı olarak aktif rol alan Prof. Dr. Abbasoğlu, ilgilenen tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapabileceğini söyledi.

Atık ve Geri Dönüşüm

SSC tarafından başlatılan kampüs içi geri dönüşüm programı, yalnızca üretilen atık miktarını azaltmayı değil, aynı zamanda atıkları öğrencilerin ve personelin kullanabileceği ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Kampüsteki öğrenciler ve tesisler daha az plastik esaslı malzemeler kullanmaya teşvik edilerek mobilya ve diğer ürünler yapmak için mümkün olan yerlerden plastik şişeler toplanmaya ve yeniden kullanılmaya başlandı. Atık kağıt artık kampüsün her yerinde toplanıyor ve yeni kurulan bir tesiste hediye kartları, kalemler, özel amaçlı kağıtlar gibi ürünlerle geri dönüştürülüyor.

Su

Bir damla suyun boşa gitmesine izin vermiyoruz; kampüste üretilen atık suyun tamamı, yaklaşık 1300 ton geri dönüştürülerek sulama amacıyla kullanılmaktadır.

Eğitim

SSC ekibi Kuzey Kıbrıs'ta ve yurtdışında Sürdürülebilirlik ve Çevre ile ilgili eğitim seminerleri düzenliyor. Eğitim, sürdürülebilirlik, çevre ve gelecek nesiller için nasıl korunacağı konusunda farkındalık yaratmanın en iyi araçlarından biridir. Bu eğitimi hem yerel hem de uluslararası düzeyde vermeye kendimizi adadık. Sürdürülebilir eğitimin çevremizi korumaya yardımcı olmak için gereken ilk adım olduğuna inanıyoruz. 3 - 5 Mart tarihlerinde SSC üyeleri Azerbaycan'a gitti ve “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Öğrenciler” başlıklı seminerler vermek için liseleri ziyaret etti. Şemkir ve Gence kentlerinde 150'den fazla liseye ulaştılar ve sürdürebilirlik ve çevre hakkında konuştular, deneyimlerini ve Azerbaycan'daki uygulama yöntemlerini paylaştılar. Öğrencilerin konuyla ilgileri UKÜ ekibinin soru-cevap oturumunda birçok soruyla karşılaşmaları sayesinde ortaya çıktı. Benzer seminerler Gürcistan'ın Tiflis kentinde de düzenlendi ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Biz Doğayız Kafesi

Farklı faaliyetlerin yer aldığı başarılı bir yıldan sonra. SSC şimdi en son fikirlerini ‘Biz Doğayız’ Kafesi ile ortaya koydu. Geleneksel kahve dükkanlarının aksine, yalnızca öğrencilerin ve çalışanların boş zamanlarında kahve içebilecekleri bir yer değil; aynı zamanda çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği bir araya getirmeyi amaçlayan kendi kendine yeten bir merkezdir. Kafemiz kampüste israfı azaltmak ve öğrencileri tek kullanımlık plastik üzerindeki olumsuz etkileri konusunda eğitmek için bir araç olarak kullanılır.

CIU Nature Cafe Sustainability

ÇEVRESEL YÖNDEN

Tek kullanımlık atık, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu en büyük çevresel zorluklardan biridir. Kafede hedefimiz yalnızca yenilenemeyen atıkları ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda birçok farklı ülkeden ithal edilen kendi organik sebzelerimizi de yetiştirmek ve böylece öğrencilerin arkadaşlarının ülkelerinin lezzetlerini tatmalarına fırsat vermektir. Kafedeki tüm organik atıklar kompanse edilmekte ve sürdürülebilir bahçemiz için gübre olarak kullanılmaktadır.

KÜLTÜREL YÖNDEN

‘Biz Doğayız’ Kafesi’nde yıl boyunca çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Öğrencilerin uluslararası mutfağın tadına bakmalarını sağlayan farklı ülkelerden yemekler hazırlanır ve servis edilir. Öğrencilerimizin yeteneklerini sergilemelerini ve kültürlerinin bir yansımasını paylaşmalarını teşvik etmek için sanat sergileri de düzenlenir. Bu alan Plastik Serbest Bölge (PFZ) olarak belirlenmiştir ve bölgeye plastik getirmemenizi rica ediyoruz. Merkez, öğrenciler tarafından işletilen bir proje olan Sürdürülebilir Kampüs için öğrenciler tarafından yönetilir.

GreenMetrIc

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılında UI Greenmetric Dünya Üniversite sıralamasına girmeyi başaran ilk üniversite olan UKÜ, elde ettiği bu başarıyı son 4 yılda da geliştirerek Kıbrıs’ı temsil eden en iyi kampüs üniversitesi haline geldi. 2021 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasına göre dünyanın en sürdürülebilir 111. üniversitesi olan UKÜ, 4 yılda 264 sıra yükseldi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin de en iyi 6 kampüsünden biri olan UKÜ sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.
GreenMetric sıralaması, anket sonuçları ile dünyadaki üniversitelerde Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik ile ilgili mevcut durumu ve politikaları sağlamayı amaçlar. Bu sıralama, üniversitelerin küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaştırma konularına odaklanma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dikkatini çekmek için 2010 yılında başlatılmıştır. Daha fazla okumak için tıklayınız.

2018 GreenMetric Raporu
2019 GreenMetric Raporu
2020 GreenMetric Raporu

UI GreenMetric Akdeniz Üniversiteleri Çalıştayı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak dünyamız ve insanlığın geleceği açısından risk oluşturabilecek önemli sorunlara araştırma ile çözüm üretmek ve dünyamızı sürdürülebilir kılmak adına başta enerji verimliliği, atık yönetimi, çevre dostu tasarımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanımı gibi konularda önemli adımlar atmaktayız. Bu adımlardan biri de üniversite yerleşkelerini sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI GreenMetrics kuruluşu ile birlikte düzenlediğimiz atölye çalışmalarıdır. UI GreenMetrics üniversiteleri sürdürülebilirlik açısında değerlendirmekte, bazı göstergelere göre sıralamakta ve yükseköğretimde sürdürülebilirliği küresel düzeyde ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

TImes HIgher EducatIon- Etki Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, hem yerel hem de küresel olarak dünya üzerindeki etkisinin farkındadır. Bu nedenle, üniversite operasyonları, araştırmaları ve eğitim tesisleri aracılığıyla çalışmalarına kendini adamıştır. Bu nedenle, üniversite, Times Higher Education tarafından derecelendirilmeye isteklidir. İlgili belgelerden bazıları aşağıdaki bağlantılarda görülebilir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, hem yerel hem de küresel olarak dünyadaki antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının etkilerinin farkındadır. Bu nedenle, üniversite operasyonları, araştırmaları ve eğitim tesisleri aracılığıyla bu etkileri azaltmaya kendini adamıştır. Bu çabaları doğrultusunda, üniversite, Times Higher Education tarafından derecelendirilmek üzere yaptığı başvuru neticesinde 2022 Etki Sıralamasında “Uygun ve Temiz Enerji” hedefinde 201-300, “Sağlık ve İyi Yaşam” hedefinde 601-800 bandında yer aldı. İlgili belgelerden bazıları aşağıdaki bağlantılarda görülebilir.

SDG 3: İyi Sağlık ve İyi Hal Raporu
SDG 7: Temiz ve Uygun Maliyetli Enerji Raporu
UKÜ Enerji ve Temiz Enerji Politikası
UKÜ Sürdürülebilirlik Planı ve Süreci