Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkında

UKÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (UZEM) temel amacı, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; Üniversite Senatosunda uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kabul edilen ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki derslerde öğrencilere kendi hızlarında ilerleyebilecekleri esnek, erişilebilir ve ihtiyaçlarına cevap veren yüksek kaliteli bir eğitim sağlamaktır.

UKÜ-Uzaktan Eğitim uygulamalarında aktif öğrenmeyi ve öğrenci katılımını destekleyen öğretim yöntemleri; öğrenciler ve eğitmenler arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran etkileşimli multimedya araçları, tartışma forumları, sanal simülasyonlar ve diğer dijital kaynaklar kullanılmaktadır. Çevrimdışı dersler, öğrencilerin kendi hızlarında, etkileşimli olarak ilerlemesine imkân veren bir yapıda tasarlanmaktadır.

UKÜ UZEM, aynı zamanda UKÜ Sürekli Eğitim Merkezi ile halihazırda iş gücüne dahil olan bireylere eğitim ve öğretim sağlama konusunda işbirliği yapmaktadır. Bu doğrultuda UZEM, bireylerin becerilerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış mesleki gelişim kursları, sertifika programları ve kısa süreli eğitim kursları için teknolojik altyapı sağlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim kapsamında eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  • Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim dersleri için etkileşimli materyaller hazırlamak,
  • Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
  • Uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek.

İletişim

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2499
E-posta: uzem@ciu.edu.tr