Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) 2000 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Merkez öğrencilerin kişisel gelişimi, psikolojik iyilik halini ve üniversite ortamındaki yaşamla ilgili birçok konuda destek vermeyi hedeflemektedir. PDAREM öğrencilerin akademik, sosyal ve psikolojik potansiyellerini tanımalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
PDAREM öğrencilerin, bağımsız seçimler yapabilmelerine, yaptıkları her seçimin sorumluluğunu taşımayı öğrenmelerine, özgeci davranışlarını çoğaltmalarına, değişmeye ve gelişmeye açık olmalarına, kendilerini ve başkalarını güçlü ve zayıf yanlarıyla olduğu gibi kabul edebilmelerine, üretken bir birey olarak gelişmlerine, başkalarıyla, doğayla barışmış bütünleşmiş yetişkin birer birey olmalarına yardımcı olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık bireyin kendi davranışlarını, düşüncelerini anlamalarına ve ilişkilerini, ruh hallerini buna bağlı olarak değiştimek ve geliştrimelerine yardımcı olmaktadır.
Psikolojik Danışmanlık bireyin yaşam ve öğrenme ile ilgili yaşanan zorluklarda karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktadır.

Psikolojik danışma seansları nasıl yapılır?

PDAREM’e başvuran, sorunlarının çözümü için yardım isteyen öğrencilere, gizlilik esasına dayanarak bireysel terapi veya danışmanlık çerçevesinde müdahale ederek yardımcı olunmaktadır. İlk görüşmeden sonra plan dahilinde düzenli olarak randevu sistemi ile görüşmelere devam edilmektedir.

UKÜ PDAREM Randevu

Gizlilik

Çalışmalarımızın yapılmasında “gizlilik” esas alınan en önemli ilkedir. PDAREM’e başvuran öğrenciler ve merkezdeki çalışanlar arasında geçen konuşmalar, öğrencinin doldurduğu testler gibi bilgiler sadece öğrenci ile PDAREM’deki çalışanlar arasında kalmaktadır. Üniversitenin ya da ona bağlı öğretim kurumlarının hiçbir düzeyindeki akademik ve idari görevli kişi veya kişilere öğrencinin yazılı izni olmaksızın bilgi verilmemektedir.

UKÜ PDAREM Çalışma Alanları

Ekip

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi
Kütüphane, K210/K212

Tel: +90 392 671 1111

Uzm. Psikolog Çise Haşimoğulları
E-posta: cakun@ciu.edu.tr    Dahili: 2030

Uzm. Psikolog Huriye Koruşan      
E-posta: hkorusan@ciu.edu.tr    Dahili: 2086