Bütünleşik Doktora

Kariyerine akademik olarak ilerlemeyi hedefleyen öğrenciler UKÜ Bütünleşik doktora programları sayesinde lisans eğitimlerinin sonrasında doğrudan doktora eğitimlerine başlayabilmektedirler. Lisans diplomasına sahip ve lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan adaylar Bütünleşik Doktora’ya başvuru yapabilirler. T.C. ve T.C./KKTC çift uyruklu adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES’ten) en az 80 standart puan almış olmaları, YÖKDİL 55 puan ya da T.C. YÖK tarafından kabul edilen muadil dil sınavlarından birine sahip olmaları gerekmektedir. Bütünleşik Doktora programı 14 ders, seminer ve tezden oluşur.
Adaylar, detaylı bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsünden bilgi alabilirler.

CIU Direct Entry PhD Programs

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr