Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Hakkında

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü, öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlık, kültür - sanat - düşünce ve sportif kulüp kategorilerinin alanlarına giren konularda akademik programları tamamlayıcı nitelikte bilimsel araştırma, tartışma ve kendilerini zihni ve bedeni yönlerden geliştirici çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır. Kulüpler öğrencilerin eğitimleri sırasında, üyeleri ve üniversitenin diğer bireyleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmektedir. Üyelerin birbirleri arasında kaynaşmalarına, birbirleri arasında gerçekleştirecekleri maddi ve manevi yardımlarda aracı olmaktadır. Üniversiteyi hem üniversite içi, hem de dışında en iyi şekilde temsil etmek ve faaliyet gösterdikleri alanda, üyelerinin eğitilmelerine kurslar, açık oturumlar, konferanslar, seminer, sempozyum, söyleşi panel, gezi vb. düzenleyerek destek olmak amaçlı varlık göstermekte olan kulüplere tüm öğrenciler beklenmektedir.

Kulüplere Nasıl Üye Olunur?

Arzu edilen kulübe istenildiği zaman üye olunma şansı vardır. Yıl boyu Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü’ne, kulüp başkanlarına ya da danışmanlarına ulaşılabilir, başvuru yaparak istenildiği kadar kulübe üyelik gerçekleştirilir. Kulüp üyeliğinin her sene yenilenmesi beklenmektedir. 

Nasıl Yeni Kulüp Kurulabilir?

Öncelikle, Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan mevcut kulüpler ve alanlarını inceleyip, kurmak istediğiniz kulübün başka bir kulübün alanına girmediğinden emin olunmalıdır.

Yeni kulüp başvurusunda bulunmak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Başvuru, akademik yıl ve yaz dönemi dahil herhangi bir zamanda Koordinatörlüğe dilekçe ile yapılabilmektedir. Dilekçe ciuclubs@ciu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilir ya da direkt ofise getirilir. (Öğrenci Hizmetleri Binası 1. Kat, Oda No: F4)

Kulüp açmak için izlenmesi gereken yol ve gerekli belgeler için Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü’ne başvuru yapılabilir. Özetle içerik aşağıdaki gibidir.

  • Tarihiyle başvuru dilekçesi, kulübün adı, varsa kısa adı, adresi, varsa logosu, kurulma gerekçesi ve kulüp tüzüğü,
  • Neden bu kulübü kurmak istenildiği, amaç ve vizyonun oluşturulur,
  • Ne tür etkinlik ve iş birlikleri planladığı ve misyonu belirtilir,
  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda hazırlanan Öğrenci Kulüpleri Çalışma Esasları,
  • Tam zamanlı bir öğretim görevlisinin kulübün akademik danışmanı olmayı kabul ettiğini belirten beyanı,
  • Kulüp Kurucu Üyeleri Liste Detayı; Adı/Soyadı; Öğrenci numarası; Fakülte / Enstitü / Meslek Yüksekokulu adı; Bölüm/Program adı; E-posta; Cep telefonu,
  • Tüm üyeler kayıtlı olmalılar,
  • Kulüp kurucu üye listesi (kulübe üye olacak öğrencilerin numarası, adı soyadı, fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/program ve iletişim bilgileri)- üniversitede kayıtlı olan ve herhangi bir disiplin cezası almamış en az 10 kurucu öğrenci üye gerekmektedir. Bu 10 kurucu üye aşağıdaki gibidir;

-1 (bir) kulüp başkanı; 1 (bir) başkan yardımcısı; 3 (üç) yönetim kurulu üyesi (bir genel sekreter, bir yazman, bir sayman); 2 (iki) yedek üye ve 3 (üç) denetleme kurulu üyesi. 

İletişim

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası
Koordinatör: Selen Akün Kalaycı
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2059
E-posta: ciuclubs@ciu.edu.tr

CIU Diving Student Club

Öğrenci Kulüpleri

1907 UNIFEB

Fenerbahçe’ye veya spor hayatına gönlünü adamış öğrenciler ile birlikte bir çatı altında toplanmayı amaçlayan 1907 Unifeb Kulübü, üniversitedeki öğrencilerin taraftar bilincine sahip olmaları yönüyle aklı başında bireyler yetişmesine katkıda bulunmak ve sportif aktiviteler sayesinde sosyalleşmek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
Kulüp Başkanı: Orhan Yıldırım - quartzzx1907@gmail.com
Kulüp Danışmanı: 

Beşiktaş Kulübü

Beşiktaş Kulübü taraftarlarını bir araya getirmeyi amaçlayan, sporda centilmenliği üyelere aşılamak maksadıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ile sosyalleşme imkânı tanımaktadır.
Kulüp Başkanı: Melih Ünal - unal_melih01@hotmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Bekir Deveci – bdeveci@ciu.edu.tr

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Kulübü

Bilgisayar Bilimi Kulübü; Bilgisayar ve internet kullanımlarını yaygınlaştırmak, bilgisayar kullanıcılarını bir araya getirmek ve kullanıcıları bilgilendirmek, bilgisayar alanında uzman kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanılabilecek konferans, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, bilgisayar yazılımı ve donanımını geliştirmek, bilgisayar yazılım ve oyun turnuvaları düzenlenmektedir.
Kulüp Başkanı: Tafadzwanashe Vaki - tvaki@ciu.edu.tr
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan - kyurtkan@ciu.edu.tr

Binicilik Kulübü

Kulüp; her seviyedeki öğrenciye at biniciliğini öğrenme fırsatları sunmak, daha çok kişiyi at ile tanıştırmak ve at ve binicilik sporu sevgisini aşılayarak atlarla iletişim kurmalarını bu sayede de bireylerin özgüvenini artırmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Kulüp Başkanı: Saif edden Alzubaidi - saifddinahmad@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Dr. Vali Gjinali - vgjinali@ciu.edu.tr

Bisiklet Kulübü

Kulübün amacı; öğrencileri bisiklet sporu hakkında bilinçlendirme, tanıtmayı amaçlamaktadır. Yapılan dağ ve yol aktiviteleri için bisiklet takımları oluşturma, keşifler düzenleme ve bisikletle yaşamı benimsetmek amaçlı birçok organizasyon yapmaya çalışmaktadır. Bilinçli olarak bisiklet sürmek, can güvenliğini nasıl sağlayacakları hakkında bilgi sağlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Ozuwatomisin Ogun Gbile - oluwatomisinogungbile@gmail.com 
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.  Emmanuel M. Halilu - ehalilu@ciu.edu.tr

Biyomühendislik Kulübü

Kulübümüzde bilim, biyoloji ve mühendisliği bir arada tutmak, tanıtmak, bu yönde çalışmak isteyen öğrencilere destek olmak amaçlanmaktadır. Çağın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak, öğrencilere yeni teknolojilerin nasıl geliştiğini teorik ve pratik olarak göstermek önem verdiğimiz konulardandır.
Kulüp Başkanı: Nurten Aşina - nasina@ciu.edu.tr
Kulüp Danışmanı: Dr. Huzaife Umar- humar@ciu.edu.tr

Çevre Kulübü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin de önem verdiği, çevre ve geri dönüşüm projelerini tanıtmak, geliştirmek amaçlanmaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için öğrencileri bilgilendirmek ve değerler oluşturmaktadır. Bu yönde, sivil savunma, çevreye duyarlı olma, ekolojik geziler ve atık maddelerden geri dönüşüm için birçok faaliyet yapmaktadır.
Kulüp Başkanı: Oya Güçer - oyaagucer@hotmail.com
Kulüp Danışmanı:  Prof. Dr. Rana Kıdak - rkidak@ciu.edu.tr

Dalış Kulübü

Dalış Kulübü; doğaya, denize, su altı yaşamına ilgi duyan tüm öğrenciler ile bir çatı altında birleşmeyi hedefler.  Gerek dalış eğitimleri düzenleyerek gerekse uygulamalı olarak üyelerine su altı dünyasını keşfetme imkânı sunan geziler düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kulüp Başkanı: Rümeysa Tüfekçi - rmeysa_33@hotmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami Boşnak - abosnak@ciu.edu.tr

Dans Kulübü

Dans faaliyetleri etrafında birleşen Dans Kulübü; üniversitedeki öğrencilere farklı dans türlerine olan ilgilerini arttırmak ve bu sayede daha sosyal, bilinçli ve ayrıca sanatsal bir hobi sahibi bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
Kulüp Başkanı: Kuadri Kelani Yusuf - khayblazee@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Georgiana Karadaş - gkaradas@ciu.edu.tr

Dijital Teknolojiler Kulübü

Üniversitedeki öğrencilere dijital dönüşüm planlanmasında mühendislere yardım edebilme, fabrikaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri, gereksinimleri, kavramları, dijital dönüşüm için gerekli altyapıyı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olabilmeleri hedeflenmektedir.  Uygulamalar gerek teorik gerekse pratik ile öğrencileri bilgilendirme yapılmaktadır.
Kulüp Başkanı: Adacha F Kwala - akwala@ciu.edu.tr
Kulüp Danışmanı: 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kulübü

Türkiye, KKTC ve diğer ülkelerde ihtiyaç duyulan geleceğin Elektrik –Elektronik Mühendislerini, gerekli teorik ve pratik bilgilerle donatarak yetiştirmeyi, ilgili kamu ve özel kuruluşların sorunlarına çözüm getirmeyi, yeni teknolojilerin endüstriye uygulanmasına ve mühendislik bilimlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bu alanlarda araştırma yapan öğrenciler, problem çözme ve uygulama gibi mesleki kariyer için gerekli fen ve matematik bilgi ve becerisini kazanan bilimsel temellere oturtmuş, tasarım deneyimi, pratik çalışmaya yatkınlık kazanmış, disiplinler arası ve bireysel olarak çalışma becerisi olan kişilerdir. Temel mesleki konular ile doğrudan bağlantılı laboratuvarda deneysel çalışmaları bireysel olarak yapabilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir, rapor haline getirebilir, temel mühendislik kavramları, devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri ve otomasyon sistemleri konularında uzmanlaşan öğrencileri barındırmayı hedeflemektedir.
Kulüp Başkanı: Michael Tina - edata051039@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Payam Zarbakhsh - pzarbakhsh@ciu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Kulübü

İnsan, zaman, para, hammadde, teçhizat, enerji gibi kıt kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımından, gelişimine, iyileştirilmesine, işletilmesine kadar olan süreçle ilgilenirler. Sistemlerin gelişiminin ve işleyişinin her safhasında, çeşitli bilimsel metotları kullanarak verimliliği ve üretkenliği artırmaktır.  Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencilere; Paneller, proje yarışmaları, sempozyumlar, eğitim seminerleri ve teknik gezilerle vizyon kazandırmak, mesleki ve akademik alanlarda Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle de kendileri aralarındaki arkadaşlık bağlarını ve iletişimi güçlendirmelerini sağlamak, endüstriyel sorunlara grup bakış açısı ve yaklaşımıyla çözümler sunmak, mühendislik bölümü konusunda bilgi edinmeleri ve meslek hayatlarını mezun olmadan önce tanıtmayı amaçlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Merve Açık - merveeacik00@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Elif Binboğa Yel - eyel@ciu.edu.tr

Enerji Sistemleri Mühendisliği Kulübü

Kulüp misyonu üniversite bünyesinde enerji ile ilgilenen, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde eğitim alan öğrenci arkadaşları bir çatı altında toplamak ve diğer bölümlerde okuyan arkadaşlar ile birlikte etkin bir kulüp haline geçirmektir. Diğer amaç ise konvansiyonel enerji kaynaklarının verimli üretilmesi ve iletilmesi, sürdürülebilir ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması ve enerjinin verimli kullanılması ile ilgili konularda seminer, panel ve geziler düzenlemektedir. Enerji sistemi mühendisliği kulüp Vizyonu; enerji konularında çalışan öğrenciler ile mevcut teknolojileri takip edebileceği ve yeni teknolojiler üzerine fikir üretebileceği platformlar oluşturmaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için problemlerin çözümlenmesine ve enerji politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine katkı koyacak liderlik ruhu kazandırmaktır.
Kulüp Başkanı: James Leu Kayembe - jamesleu573@gmail.com
Kulüp Danışmanı:  Yrd. Doç. Dr. Neyre Tekbıyık Ersoy - nersoy@ciu.edu.tr

Felsefe Kulübü

Üniversitedeki öğrencilerin gönüllülük esasına dayanarak, çevrelerini analiz etmeyi, gözlemlemeyi, kişisel farkındalıklarını arttırmayı, hedefleyen bu yönde birçok faaliyetin gerçekleştiği bir kulüptür. Öğrencilere; bağımsız ve eleştirel düşünme, kendi hakkının bilincine varabilme ve ifade edebilme, kendine karşı girişimci ve değerlerini keşfetme, hoşgörülü ve paylaşımcı olmalarına katkı sağlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Ceylan Uçar - ceylanucar1981@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Dr. Gökhan Akbay - gakbay@ciu.edu.tr

Gastronomi Kulübü

Üniversitedeki öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, yemek yeme kültürü ve yemek yapmakla alakalı etkinlikler düzenler ve kulüp üyeleri olan öğrencilerin, üniversitedeki veya kulüpteki olanaklardan eşit bir biçimde faydalanmalarını sağlamaktır.
Kulüp Başkanı: Taha Doğan - Taha.07340@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Çizem Doygun - cdoygun@ciu.edu.tr

Gazetecilik Kulübü

Üniversitedeki iletişim araçlarına merak duyan öğrencileri bir araya getirmek ve teknik geziler, araştırmalar, seminerler, projeler, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenlemeleri, bunları yazı olarak aktarmaları ve kendilerini geliştirmek üzere kurulmuş bir kulüptür. Gazetecilik Kulübü; kişiye gazeteciliğin temel ilkelerini, raporlamayı, haber yazımı, sayfa düzeni öğretmeyi amaçlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Cemre Yaz Doğan - gunercemre@hotmail.com
Kulüp Danışman: Öğr. Gör. Gülden Hacımevlüt Alyaz - galyaz@ciu.edu.tr

Gençlik ve Spor Kulübü (UKÜ- GSK)

Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegane unsurdur. Bu maksatla en küçükten en büyüğüne kadar tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlaki ile önce kendilerine, ailelerine, çevresine, vatana ve millete faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek, Türk gençliğini geliştirip tanıtmak ayrıca; sporcuları birbirleriyle tanıştırmak aralarında her türlü yardımlaşmayı sağlamak, spor vesilesi ile halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak amacı ile kurulmuştur.
Kulüp Başkanı: Ayşesu Özdemir - aysesuozdemir12@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Ali Emre Erol - aerol@ciu.edu.tr

Grafik Tasarım Kulübü

Grafik Tasarım Kulübü’nün yaptığı sergi, seminer gibi etkinlikler ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni KKTC’de ve Türkiye’de tanıtmaktadır. Resmi faaliyetlerden çok, kulüp etkinliklerinin önemi öğrenci birlik ve beraberliğini pekiştirmek ve ekip çalışmasını güçlendirmek açısından daha fazladır. Bu kulüpteki amaç bütünlük olduğu için kulüp çalışmaları aynı zamanda hayata hazırlık etkinliğidir.
Kulüp Başkanı: Kaan Gürsel Özçelik - kaangursel.ozcelik@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan – ggokasan@ciu.edu.tr

Hayvan Dostları Kulübü

Dünya üzerindeki diğer canlılar için farkındalık ve özveri ile çalışmak üzere kurulmuş bir kulüptür. Sokaktaki canların, yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok faaliyet göstermektedir. Canlıların eşit koşullarla, iyi şartlarla yaşamlarını sürdürmelerine destek olmaktadır. Kulübün en büyük amacı; yardıma ihtiyaç duyan, yaralanmış, barınma ihtiyacını karşılayamayan, terk edilmiş, hasta olan canlılara yardım etmektir. Onlara yeni bir yuva sağlamak, barınakları yaşanılır bir hale getirmeyi amaçlar. Diğer insanları bilgilendirmek için birçok aktivite düzenlemektedir.
Kulüp Başkanı: Eda Etem - eda_etem@outlook.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp - oozalp@ciu.edu.tr

Hukuk Kulübü

Üniversite bünyesindeki mevcut öğrencilerle ülkede ve dünyada gerçekleşen hukuk alanındaki gelişimleri incelemek, bakış açısı kazandırmak, teoriden pratiğe dönüştürmektir. Alanında uzman kişileri üniversiteye davet ederek onlarla, gelişmekte olan alanlarla ilgili ayrıntılı inceleme yapmaktadır. Öğrencilerin aktif olmaları adına birçok etkinlik düzenlenmektedir. Etkinlikler ile üyelerin arasındaki bağı güçlendirmek amaçlı, kahvaltı, paintball, bowling gibi aktivitelerle hissedilen yoğunluktan da uzaklaştırmayı hedeflemektedir.
Kulüp Başkanı: Sinem Koç - sinem1999koc@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Çiçek Göçkün Bayramoğlu - cbayramoglu@ciu.edu.tr

İnşaat Mühendisliği Kulübü

UKÜ İnşaat Mühendisliği Kulübü’nün kuruluş amaçları şöyledir:
- İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda akademik programı tamamlayıcı niteliklerde etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak, faaliyetler düzenlemek ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını sağlamaktır. İnşaat Mühendisliği alanında, üyelerin eğitimleri süresince konferans, seminer, söyleşi, panel ve teknik geziler düzenlemektedir. Öğrencilerinin, ders dışındaki zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmelerini sağlayarak gerek diğer bölüm ve sosyal aktivite kulüpleri ile iş birliği yapmalarını sağlayarak dayanışmayı güçlendirmektedir. Üniversitemizi, üniversite içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmektir.
Kulüp Başkanı: Twaha Natseeba - natseebatwaha268@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Amin Riazi - ariazi@ciu.edu.tr

İşletme Kulübü

Yönetmek, idare etmek ve sorun çözmek gibi bölümün yapı taşları olan konularda, kulüp yönetim kadrosunda yer alan arkadaşlara yarı profesyonel anlamda ilk adımı atma fırsatı sağlamaktadır. Danışman hoca ve kulüp yönetimi olarak geliştirilen projelerle, gündeme ayak uyduran, yenilikçi ve girişimci ruhuyla hareket eden bir yol izlenmektedir. Kulüp “öğrencilere hizmet” olarak belirlediği misyon doğrultusunda “Hep daha iyiye” felsefesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Kulübü yapacağı etkinliklerde her zaman yenilikçi olmanın yanı sıra, benzer oluşum ve etkinliklere yön verecek bir topluluk olma yolunda ilerlemektedir. Bir öğrenci topluluğu olarak geleceğin üst düzey yöneticilerine ve girişimcilerine becerilerini ortaya çıkartma fırsatı sunar, kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur ve onlara pratik yapıp deneyim kazanacakları olanaklar sağlar kulübün temel taşlarından bazıları bunlardır.
Kulüp Başkanı: Lois Victoria Ilunga - victorialois15@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehrshad Radmehr Hashemipour- mradmehr@ciu.edu.tr

Kızılay Kulübü

Kızılay ülkede ve dünyada birçok yerde faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu kulübün amacı; kan bağışının, sağlıklı yaşamın, doğal afetlerde yardımlaşmanın, üretkenlik, planlı olma gibi birçok konuyu anlamak ve anlatmaktır. Bunun için etkinlikler yapılmaktadır. Aktif olarak kan bağışının önemini vurgulamaktır.
Kulüp Başkanı: İbrahim Etem Ağırkaya - ieak58@hotmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ertan M. Akün - eakun@ciu.edu.tr

Kütüphane Kulübü

Katılımcılık, plancılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkeleri doğrultusunda, gerek kendi üyelerinin gerekse Uluslararası Kıbrıs Üniversitesindeki bütün öğrencilere görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapar, teşvik edici örnekler sunan Kütüphane Kulüp amaçları şöyledir; Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını gösterir ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak, toplum ve okul kurallarına uygun olarak kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitaplıklardan ve kitaplardan yararlanma yollarını öğretmek, öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak,
kulüp yönetimi ve danışman öğretmenin isteği doğrultusunda şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlemektedir.
Kulüp Başkanı: Annette Siakamba - siakambaannette@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Özlem Araz - oaraz@ciu.edu.tr

Mimarlık ve İç Mimarlık Kulübü

Bu kulüp, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümünde olan öğrencilere sosyal ve kültürel aktivitelerini artıracak seminer ve fikir üretme toplantıları düzenler bölüm öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla kurulmuş olan ve hem uluslararası hem de Kıbrıs içerisinde yapılan yarışmalara katılımlarını artırır. Bu amaç doğrultusunda teşvik çalışmaları yapmaktadır. Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin vizyonlarını genişletmeye çalışmaktadır.
Kulüp Başkanı: Sinem Bozkurt - sinemis.bozkurt@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk - aozturk@ciu.edu.tr

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü üniversitedeki en eski kulüplerden biridir. Öğrenim yılları süresince müzikle amatör ya da profesyonel olarak uğraşan öğrencilerin bir araya gelmesini ve müzik uğraşlarının devam etmesini hedefler Müzik Kulübü; Türk Halk Müziği, Türkçe Pop ve Rock, İngilizce Rock/Blues tarzları altında toplam beş müzik gurubunu bulundurmaktadır. Her yeni akademik yılın başında aramıza yeni katılan müzik severler mevcut gruplara girebilmekte veya yeni gruplar oluşturabilmektedirler.
Kulüp Başkanı: Ozan Serhat Kılavuz - ozankilavuz35@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gültekin Çizgen - gcizgen@ciu.edu.tr

Okul Öncesi Kulübü

Okul Öncesi Kulübü, okul öncesine yönelik eğitimler, seminerler ve aktiviteler düzenler Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencilerini nitelikli yetişmiş okul öncesi öğretmenleri olmasında destek sağlar.
Kulüp Başkanı: Gönül Aykanat - aykanatgonul00@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir - sozdemir@ciu.edu.tr

Özel Eğitim Kulübü

Özel Eğitim Kulübü, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerini bilinçlendirme amaçlı konferans ve seminerler organize etmektedir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylere ziyaretler düzenler ve bu alanda sosyal etkinlikler yapmaktadır.
Kulüp Başkanı: Meryem Melisa Işık - meryemmelisaisik@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Omaç Rüştioğlu - orustioglu@ciu.edu.tr

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Kulübü

Petrol ve Doğalgaz Kulübü, öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getirmek, aramızda birlik ruhunu oluşturmak, petrol mühendisleri olarak kariyerimizle bağlantılı fırsatlar hakkında farkındalık sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca sektörün olumsuz etkilerini küresel kalkınmaya iletmek istiyoruz. Bu proje kapsamında, bu büyük hedefe ulaşmak için okul yönetiminin desteğini ve azami iş birliğini talep ettiğimiz seminerler ve ayrıca bazı sosyo-kültürel faaliyetler düzenlemek istiyoruz.
Kulüp Başkanı: Sani Abbas Usman - abax243@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ertan Akün - eakun@ciu.edu.tr

Psikoloji Kulübü

Psikoloji biliminin temel amacı olan zihinsel süreçler ve insan davranışlarını sosyal bilimler çerçevesinde ele alan, sosyal konularda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmayı hedefleyen bir kulüptür. Psikoloji Kulüp amacı; üyelere hem bireysel olarak psikoloji biliminin güncel konularının takibinde yardımcı olur hem de sosyal olarak bölüm öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunur ve aynı zamanda çeşitli sosyal sorunlarla ilgili gençlerde farkındalık yaratır ve sosyal projelerde yer almalarını sağlamaktadır.
Kulüp Başkanı: İdil Çıtak - idillcitak@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Linda Fraim - lfraim@ciu.edu.tr

RPD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü, gelişmekte olan RPD alanı ile ilgili konularda hedef kitlelerin bilgi birikimini artırır, alanla ilgili yapılan etkinliklere öğrencilerin katılmasını sağlar, kişiler arası iletişimi güçlendirir, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal çalışmalar yapar RPD alan öğrencilere ve bu alana ilgi duyan herkesi bilgilendirmeyi amaçlar. Aynı zamanda dünya gündemindeki gelişmeleri takip eder, alanda başarılı olmuş akademisyenleri öğrenciler ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Emre Emeç - emre123emec@gmail.com
Kulüp Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen - bberkmen@ciu.edu.tr

RTV Kulübü

RTV Kulübü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencilerine Radyo ve Televizyonculukla ilgili yeteneklerini keşfedebilme olanağı sağlamaktadır. Kulübe üye olarak hayalinizdeki radyo ya da televizyon programınızı üretebilir, bu alanda ister kamera ya da mikrofon önünde ister sahne arkasındaki görevlerde aktif rol alarak yeteneklerinizi geliştirebilir. Kulüp öğrencilere; Radyo ve Televizyon programı üretimi sırasında konu ile ilgili elde edilecek mesleki deneyimin yanı sıra, ekip çalışmasına uyumluluk ve kişisel özgüven artırma olanağı da sunmaktadır. Alanında tanınmış ünlü sinema ve dizi oyuncuları, senaristleri, yönetmenleri, görüntü yönetmenleri gibi sektörden deneyimli kişilerin katılımıyla söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlemek, kısa film yarışmaları ve film yapım atölyeleri düzenlemek RTV kulübünün amaçlarından bazılarıdır. RTV kulübü ayrıca RTV Stüdyo Birimi tarafından gerçekleştirilen birçok aktivite ve yapımda; program sunuculuğu, kameramanlık, video kurgulama gibi etkinliklerde yer alma imkanı da sunmaktadır.
Kulüp Başkanı: Yavuz Berdan Erol - yavuz.erol.64@hotmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Levent Duranlı - lduranli@ciu.edu.tr

Saç Bakımı ve Makyaj Kulübü

Saç Bakımı ve Makyaj Kulübü, saç ve makyaj sanatı ile ilgilenen öğrencileri bir araya toplama amacıyla kurulmuş bir kulüptür. Saç ve makyaj ile ilgili eğitsel ve bilimsel toplantılar, etkinlikler düzenler, kozmetologların ve toplumun saç ve makyaj konusunda farkındalığını arttırır ve bu amaçla da her türlü etkinlikte bulunmaktadır.
Kulüp Başkanı: Emine Nilay İnce - 22009259@ciu.edu.tr
Kulüp Danışmanı: Dr. Vali Gjinali - vgjinali@ciu.edu.tr

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Kulübü

Sağlıklı yaşam ve beslenme hem bedensel, hem ruhsal yönlerden farkındalık sağlamak adına kurulmuş bir kulüptür. Sağlığın, aktif bir hayattan geçtiğini, egzersizin, çevrenin etkisinin, aşırı stressin insanlar üzerindeki etkisinin anlatılması amaçlanmaktadır. Sağlık adına halkı bilgilendirme, bireysel sağlık kazanma ile toplumsal bir sağlığa doğru adım atmada birçok etkinlik düzenlemeyi hedefler. 
Kulüp Başkanı: Tuğba Tuna - tugba241164@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Okt. Seliz Bağcılar - sbagcilar@ciu.edu.tr

Sınıf Öğretmenliği Kulübü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde yer alan sınıf öğretmenliği bölümü okuyan öğrencileri bir araya getirmek amaçlanmaktadır. Öğretmen adayı olan öğrencilere mesleki açıdan geliştirebilecekleri, alandaki kişilerle etkileşim halinde olabilecekleri, birbirlerine fayda sağlayacakları bir alan oluşturmak hedeflenmektedir. Bu yönde birçok sosyal sorumluluk, sanat, kültür, gezi, eğitim yapılması planlanmaktadır. 
Kulüp Başkanı: Berke Çil - 22113540@ciu.edu.tr
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Osman Vaiz - ovaiz@ciu.edu.tr

Sürdürülebilirlik Kulübü

Sürdürülebilirlik kulübünün temel amacı, öğrencilere bu gezegenin sınırlı kaynaklarını tüketmeden var olma ve gelişme becerisini öğretmek ve donatmak ve gelecekten taviz vermeden yüksek bir yaşam kalitesi sağlamaktır. Bu kulüp, üniversite içindeki diğer kulüpler ve mevcut inisiyatiflerle iş birlikleri içinde çalışabilecek, UKÜ'nün her öğrencisi için bugünü yaşanabilir kılmak için üretken fikirler paylaşabilecek ve onları akademik ortam dışındaki gerçek dünyaya hazırlayabilecektir.
Kulüp Başkanı: Brendon Muchabaiwa - beemuch97@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Shihab İbrahim - sibrahim@ciu.edu.tr

Tiyatro Kulübü

Üniversitedeki en eski kulüplerden biridir. Üniversitedeki öğrencilere tiyatroyu sevdirir ve onlarda sahne sanatlarına karşı ilgi uyandırır. Her yıl düzenli olarak yerli ve yabancı oyunlar sergileyerek bu alandaki çemberi genişletmektedir. Kulüp üyeleri öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerine katkı koymaya çalışmaktadır.
Kulüp Başkanı: Selin Süral - suralselin9@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Öztürk- aozturk@ciu.edu.tr

Turizm Kulübü

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü öğrencilerine yönelik, tur hazırlama ve organizasyon yapma gibi vasıflarını geliştirebilme amaçlı kurulan bir kulüptür. Genel işletmecilik formasyonu kazandırmaya ilişkin etkinliklerin yanı sıra, turizm ve ağırlama endüstrisinin genel çalışma felsefesini içeren ve ayrıca uzmanlık gerektiren bilgilerin öğretildiği eğitim programları da yer almaktadır. Kulüp, öğrencilere pratiğe dayalı tecrübelerini artırma fırsatları tanır.
Kulüp Başkanı: Azeez Olayinka Abanıwonda - azeezabaniwonda@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Olusegun Adekunle Olugbade - oolugbade@ciu.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü, okudukları kitapları paylaşır edebi sohbetler yapar isteyen edebiyatsever öğrenciler için kültürel bir platform yaratılması, okunan kitapların yazarlarının zaman zaman üniversiteye davet edilerek edebiyat sohbetleri yapılmasını amaçlar.
Kulüp Başkanı: Esin Köybaşı - esinmelisz@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Dr. Gülden Sarı Kanlıay - gsari@ciu.edu.tr

Türkçe Kulübü

Türkçe Kulübü’nün temel amacı kültürün temel yapı taşlarından birini oluşturan Türkçenin ana dil ve yabancı dil olarak öğretimini başta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olmak üzere Kıbrıs’a, Türkiye’ye ve diğer ülkelere yaymayı hedefler, Türkçe yayınlanan bilimsel, sanatsal ve kültürel kaynakları değerlendirir, karşılaştırır dil araştırmaları yapar, dil bayramında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesini temsil eder, toplumun Türkçe duyarlılığını sağlar, yabancı sözcüklerin yerine Türkçe sözcüklerin kullanılmasını özendirici kampanyalar oluşturmayı amaçlamaktadır.
Kulüp Başkanı: Öznur Yükalan - oznuroznur2424@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Dr. Esra Karakaş Kurt - ekarakas@ciu.edu.tr

UltrAslan Uni UKÜ Kulübü

Üniversitedeki taraftarlarını ve tüm sporseverleri tek çatı altında toplamayı amaçlayan Galatasaraylılar, öğrencilere spor bilincini aşılayarak KKTC’deki taraftar ahlakına katkıda bulunmayı, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal birlikteliğe dikkat çekmeyi ve sportif faaliyetlerle sosyalleşmeyi teşvik etmeyi hedeflemektedir.
Kulüp Başkanı: Mert Enes Yılmazkaya - mertenesyilmazkaya@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Dr. Nezire Özgece - nozgece@ciu.edu.tr

Uluslararası Hukuk Kulübü

Uluslararası alanda gelişen ve değişen dünyaya adapte olabilmek için bir çok yarışmayı takip etmek ve haberdar olmak için kurulmuş bir kulüptür. Ayrıca ülkelerin hukuk politikasını karşılaştırma, tartışma, hukuk sistemleri arasındaki değişen kültürel ve profesyonelliği anlamaktır. Ülkelerin hukuk politikalarına bakarak öğrencilere çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak amaçlanır.
Kulüp Başkanı: Tabitha Sarah Sesay - tabithasesay16@email.com
Kulüp Danışmanı: Öğr. Gör. Çiçek Güçkün Bayramoğlu - cbayramoglu@ciu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada öğrencilere kendi bölümleri hakkında fikir sahibi olmaları amacını taşımaktadır. Dünya tarihsel - siyasi süreçleri içerisinde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kapsadığı alanları bilmenin, görmenin ve uygulamanın yanı sıra düşünsel zeminin oluşturulmasında öğrencilere fikir alışverişinde bulunmasını, düşüncelerini paylaşmalarını, yapıcı tartışmalar ile üretme sürecine ortak olmalarını sağlamaya çalışır.
Kulüp Başkanı: Aminatta Jallow - aminattajallow2517@gmail.com
Kulüp Danışman: Doç. Dr. Sertaç Sonan - ssonan@ciu.edu.tr

Yaratıcı Düşünce ve İnovasyon Kulübü

Yaratıcılık ve Sektörel İnovasyon, karşılanmayan müşteri ihtiyaçlarını anlamakla başlayan güçlü bir problem çözme sürecidir. Bu anlayıştan, konsept geliştirme, uygulamalı yaratıcılık, prototip oluşturma ve deneyi kapsayan bir inovasyon süreci ortaya çıkıyor. Yaratıcı düşünme yaklaşımları işe uygulandığında, inovasyonun başarı oranı önemli ölçüde artar. Bu kulüp, yeni ürün geliştirmeye yönelik kanıtlanmış, sistematik ve yaratıcı yaklaşımları öğrenmek isteyen ekipler ve bireyler içindir. Mevcut bir ürünü geliştirmek veya yeni bir ürün tasarlamak için gereken kritik tasarım düşünme becerilerini anlamaya dayalıdır. İnovasyona, büyümeye ve müşteri deneyimine odaklanan öğrenciler, yaratıcı, tasarım, müşteri deneyimi, inovasyon, ürün, Ar-Ge ve stratejiden yararlanacaklardır.
Kulüp Başkanı: Francis Kahenga - franciskahenga23@icloud.com
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Tarık Atan – tatan@ciu.edu.tr

Sağlık Yaşam Rx Kulübü

Üniversite bünyesindeki öğrencilerin belirli bir amaç uğruna görev yapmaları, sosyal becerilerini ve kendine güvenlerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilere sağlıklı yaşama harekete geçme bilincinde değerler oluşturmaktadır. Etkinlikler olarak, farkındalık haftaları bilgilendirme programları, turnuvalar, seminerler vs. düzenlenmektedir. Öğrencilere sağlığın önemini anlatmak için farkındalık esaslı birçok etkinlik düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Kulüp Başkanı: Armin Moshreghifar - armin.moshfegifar@gmail.com
Kulüp Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Emmanuel Mshelia Halilu - ehalilu@ciu.edu.tr