Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Hakkında

1997 yılında üniversitemizin kuruluşunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü olarak içerisinde farklı lisansüstü programları barındıran Enstitülerimizin daha bir bütün olabilmesi için tüm lisansüstü programlarımız Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü adı altında birleştirildi. Gün geçtikçe öğrenci sayısı ve program sayılarında hızlı bir artış gösteren enstitümüz, 2017-2018 Akademik yılı itibariyle 88 yüksek lisans programı ve 19 adet doktora ve biri işletme yönetimi diğeri sağlık kurumları yönetimi alanında olmak üzere iki adet profesyonel doktora programı kapsamında dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerimize uluslararası bir eğitim sunarak kendini gelişirmeye devam etmektedir.
 

Misyon ve Vizyon

Günümüzde üniversite bitirmenin yanı sıra bireyin kendisinde fark oluşturabilmesenin en emin yolu ya da yolları yüksek lisans ve doktora yapmaktır. Bu yüzden günümüzde yüksek lisans ve doktora yapmak önem kazanmıştır ve giderek daha da önemli hale gelecektir. Yüksek lisans ve doktora yapmak, akademik anlamda bilimsel araştırmanın ve akademik kariyerin de ilk adımını oluşturmaktadır. Bahsedilen sebeplerle lisansüstü eğitim üniversiteler için fevkalade önem taşıyan bir alandır. Bu sebeple üniversitemizde lisans eğitiminin çeşitliliği ve kalitesi kadar lisansüstü eğitimde de çeşitliliğe ve kaliteye büyük önem verilmektedir.Üniversitemizde lisansüstü eğitim, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde verilmektedir. Pek çok üniversitede farklı Enstitüler bünyesinde yürütülen lisansüstü eğitim üniversitemizde tek çatı altında toplanmıştır. Bu yola gidilmesindeki temel amaç, farklı bilim alanlarındaki uygulamaları ortak paydalarda standardize ederek kaliteyi arttırmaktır. UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, lisansüstü eğitim alanında öncü olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, enstitümüz programları kapsamında bilimsel araştırmaların, yayınların ve projelerin artırılmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Enstitümüz, lisansüstü öğrencilerimizi gerek akademik gerekse iş hayatına tam donanımlı bir şekilde hazırlamayı kendisine vizyon olarak benimsemiştir.
 

UKÜ Lisansüstü Programlar

EĞİTİM İMKANLARI

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün 110 farklı ülkeden lisansüstü öğrenciye sahip olmasından dolayı farklı kültürleri ve bilgi düzeyini bünyesinde barındırmaktadır. Öğrenci çeşitliliği yanında uluslararası öğretim elemanı çeşitliliği yönünden de farkını ortaya koyabilmektedir. Uluslararası bir ortamda eğitim ve araştırmalar yapılabildiği için farklı teknolojilerin, kültürlerin, bilgilerin, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve insanı katkının erişimi oldukça kolaylaşabilmektedir. Aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin yapmış olduğu labaratuvar, bina, akıllı tahta ve kütüphane yatırımlarıyla birlikte kaliteli, profesyonel ve uygulanabilir bir eğitim verilebilmektedir. Doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri noktasında koşul olarak istenilen SSCI, SCI-Expanded ve AHCI listelerinde yer alan dergilerdeki makale basımları neticesinde araştırma yönlü çalışmaların kalitesi de oldukça artmaktadır.

AKADEMİK UYGULAMA TAKVİMİ

2021-2022 Akademik Uygulama Takvimi
Bahar Dönemi

1-11 Şubat 2022

Ders Kayıtları

7 Şubat 2022

İngilizce Yeterlilik Sınavı

14 Şubat 2022

Derslerin Başlangıcı

14- 18 Şubat 2022

Geç Kayıt Haftası (14 Şubat 2022 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

4 Mart 2022

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

2-12 Nisan 2022

Ara Sınav Haftası

26 Mayıs 2022

I. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

26 Mayıs 2022

II. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

26 Mayıs 2022

II. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

26 Mayıs 2022

III. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

26 Mayıs 2022

Derslerin Son Günü

30 Mayıs - 9 Harizan 2022

Dönem Sonu Sınavları

14 Haziran 2022

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

15 Haziran 2022

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

13 Haziran 2022

Tez Savunmalarının son günü*/**

13 Haziran 2022

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün***

13 Temmuz 2022

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Yaz Dönemi

22 Ağustos 2022

Tez Savunmalarının son günü*/**

22 Eylül 2022

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü****

Milli/ Dini Bayramlar

18 Ekim 2021 Pazartesi

Mevlit Kandili

29 Ekim 2021 Cuma

Cumhuriyet Bayramı

15 Kasım 2021 Pazartesi

KKTC’nin İlanı

1 Ocak 2021 Cumartesi

Yılbaşı

23 Nisan 2022 Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2022 Pazar

Bahar Bayramı

2 Mayıs-4 Mayıs 2022 Pazartesi- Çarşamba

Ramazan Bayramı

19 Mayıs 2022 Perşembe

Gençlik ve Spor Bayramı

9-12 Temmuz 2022 Cumartesi- Salı

Kurban Bayramı

20 Temmuz 2021 Çarşamba

Barış Harekatı Yıldönümü

01 Ağustos 2022 Pazartesi

TMT’nin Kuruluş Yıldönümü

30 Ağustos 2022 Salı

Zafer Bayramı

 

*Her türlü Jüri önerisinin, jüri tarihinden en az 20 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir.

**Azami sürenin en son döneminde tez savunma sınavına ilk kez girecek olan öğrencinin, Enstitünün akademik uygulama takviminde belirtilmiş bulunan “Tez savunma sınavları için son gün”den en az 3 ay önce tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir.

***Tez/proje formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.
 

 

2022-2023 Akademik Uygulama Takvimi
Güz Dönemi

12-30 Eylül 2022

Ders Kayıtları

26-30 Eylül 2022

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

26 Eylül 2022

İngilizce Yeterlilik Sınavı

3 Ekim 2022

Derslerin Başlangıcı

3-7 Ekim 2022

Geç Kayıt Haftası (3 Ekim 2022 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.).

21 Ekim 2022

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

19-29 Kasım 2022

Ara Sınav Haftası

10 Ocak 2023

I. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

10 Ocak 2023

II. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

10 Ocak 2023

II. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

10 Ocak 2023

III. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

10 Ocak 2023

Derslerin Son Günü

10 Ocak 2023

Yabancı Diller Yüksekokulu Derslerinin Son Günü

16-20 Ocak 2023

Yabancı Diller Yüksekokulu Dönem Sonu ve Yeterlilik Sınavı

14-24 Ocak 2023

Dönem Sonu Sınavları

27 Ocak 2023

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

30 Ocak 2023

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

3 Şubat 2023

Tez Savunmalarının son günü*/**

3 Şubat 2023

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün***

10 Mart 2023

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Bahar Dönemi

6-17 Şubat 2023

Ders Kayıtları

13-17 Şubat 2023

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

13 Şubat 2023

İngilizce Yeterlilik Sınavı

20 Şubat 2023

Derslerin Başlangıcı

20-24 Şubat 2023

Geç Kayıt Haftası (20 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

10 Mart 2023

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

8-18 Nisan 2023

Ara Sınav Haftası

31 Mayıs 2023

I. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2023

II. Dönem sonunda olan yüksek lisans öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2023

II. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez danışman atama formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2023

III. Dönem sonunda olan doktora öğrencilerin tez öneri formlarını teslim etmesi için son gün

31 Mayıs 2023

Derslerin Son Günü

31 Mayıs 2023

Yabancı Diller Yüksekokulu Derslerinin Son Günü

5-9 Haziran 2023

Yabancı Diller Yüksekokulu Dönem Sonu ve Yeterlilik Sınavı

3-13 Haziran 2023

Dönem Sonu Sınavları

16 Haziran 2023

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

19 Haziran 2023

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

23 Haziran 2023

Tez Savunmalarının son günü*/**

23 Haziran 2023

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün***

28 Temmuz 2023

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Yaz Dönemi

7 Eylül 2023

Tez Savunmalarının son günü*/**

5 Ekim 2023

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü****

Milli/ Dini Bayramlar
8 Ekim 2022 Cumartesi Mevlit Kandili
29 Ekim 2022 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı
15 Kasım 2022 Salı KKTC'nin İlanı
1 Ocak 2023 Pazar Yılbaşı
23 Nisan 2023 Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
21- 23 Nisan 2023 Cuma- Pazar Ramazan Bayramı
1 Mayıs 2023 Pazartesi Bahar Bayramı
19 Mayıs 2023 Cuma Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran -1 Temmuz 2023 Çarşamba-Cumartesi Kurban Bayramı
20 Temmuz 2023 Perşembe Barış Harekatı Yıldönümü
1 Ağustos 2023 Salı TMT'nin Kuruluş Yıldönümü
30 Ağustos 2023 Çarşamba Zafer Bayramı

 

*Her türlü Jüri önerisinin, jüri tarihinden en az 20 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir.

**Azami sürenin en son döneminde tez savunma sınavına ilk kez girecek olan öğrencinin, Enstitünün akademik uygulama takviminde belirtilmiş bulunan “Tez savunma sınavları için son gün”den en az 3 ay önce tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir.

***Tez/proje formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.
 

 

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr
Müdür: Prof. Dr. Tahir ÇELİK
Müdür E-posta: tcelik@ciu.edu.tr