Kalite Vizyonu

UKÜ Tarihçe

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kuzey Kıbrıs'ta başkent Lefkoşa'nın hemen dışında yer almaktadır. 1997 yılında kurulan üniversitemiz, 100'ü aşan eğitim programı ile 100'ü aşan ülkeden gelen öğrencilere eğitim hizmeti sunmaktadır. Üniversitemiz, inşaat, uluslararası ticaret, imalat, enerji, bankacılık, süt hayvancılığı, kümes hayvanları yetiştiriciliği ve tarım gibi işleri yapan ve diğer çeşitli sektörlerde faaliyetleri bulunan Levent Şirketler Grubu'na bağlıdır. Bu, üniversite öğrencilerine sınıf, kampüs ve çok çeşitli çalışma ortamlarına ek olarak olağanüstü uygulamalı öğrenme deneyiminin sunulmasını sağlamaktadır.

Misyon
Öğrencilerimize bilgi, beceri ve yenilikçi değerlere erişmelerine yardımcı olarak onların kariyer fırsatlarını artırmalarını, sürdürülebilir yaşama ulaşmalarını ve toplumun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamaktayız. Benzersiz ortamımızda, yenilikçi, öğrenci merkezli yaklaşımımız, disiplinler arası çalışmayı, ileri teknolojiyi kullanmayı ve bağımsız öğrenmeye odaklı öğrenmeyi kapsamaktadır.

Vizyon
Öğrencilerimize yaşam kalitesini dönüştüren ve zenginleştiren olağanüstü bir olanak sağlayacağız. Öğretim, araştırma ve gerçek yaşam deneyiminin sürekli geliştirilmesiyle mezunlarımız, toplumda eğitimli, katılımcı ve değişimlerin etik öncüsü gibi nitelikleriyle kabul göreceklerdir.

UKÜ Misyon ve Vizyon

Kalite Politikası
Eğitim, yönetim, araştırma ve öğrenci destek hizmet ve faaliyetlerinin kalite güvencesine ve iyileştirilmesine tüm paydaşların katılımı yoluyla öğrenci merkezli eğitimin kurumsal kültürü teşvik etmek.

Kalite Stratejisi
Paydaşların sürekli geribildirim ve kalite güvence faaliyetleri ışığında, öğrenci merkezli eğitim ve hizmetlerin sağlanmasında iyileştirme alanlarına sistematik olarak öncelik vermek ve gerekli önlemleri almak.

UKÜ Kalite Değerleri

Kalite değerlerimiz hem öğrenci hem de personel yaşantısının merkezinde yer alır. İletişimimiz ve ilişkilerimizle, kalite kültürü geliştirmeye ve hem öğrenci hem de personel memnuniyetini üst düzeylere çıkarmaya kararlıyız.
Biz, kendimizi; tüm öğrencilerin ve personelin sürekli gelişim, araştırma, yenilik ve iyileşme sürecinde yer alan bir Öğrenme Topluluğu olarak görüyoruz. Bu topluluğun başarısının özünde ifade özgürlüğü değerleri ve üniversitemizi ileriye taşıyacak yenilikçi bir bakış açısı yer almaktadır.

UKÜ KD1 İletişim

İyi iletişim kurmak esastır. Özgürce konuşma, özenle dinleme ve yapıcı yanıt verme isteği; nitelikli ilişkilerin, işbirliğinin, dayanışmanın ve yüksek hizmet standartlarının temelini oluşturur.

UKÜ KD2 İlgi ve Katılım

Personelin ve öğrencilerin, sınıf içinde ve dışında UKÜ yaşamının her alanında aktif katılımını özendirmekteyiz. Öğrencilerin yaşamlarını etkileyen konularda ve kararlarda etkin olmalarına ve demokratik katılımlarına özellikle değer verilir.

UKÜ KD3 Çalışkanlık ve Motivasyon

Çalışkanlığın ve olumlu motivasyonun tüm kalite değerlerimizin başarılı bir şekilde uygulanmasının temelini oluşturduğuna inanmaktayız.

UKÜ KD4 Eşitlik ve Adil Olma

Herkese her zaman eşit ve adil davranırız.

UKÜ KD5 Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik

Uluslararası görüş açımız, çalışmalarımızın her yönünü kapsamaktadır. UKÜ’nün kültürel mozaiğinden ve sunduğu deneyim ve fırsatların çeşitliliğinden gurur duymaktayız.

UKÜ KD6 Bağımsızlık ve Bireysellik

Öğrenci merkezli yaklaşımımızın, her öğrencinin bireysel gereksinimlerine ve ilgi alanlarına dayalı bağımsız öğrenmeyi ve inisiyatif almayı geliştireceğine inanıyoruz.

UKÜ KD7 Yurttaşlık

Gönüllü çalışmalarla, projelerle ve araştırmalarla topluma aktif katkıları özendirmekteyiz.

UKÜ KD8 Sürdürülebilirlik ve Esenlik

Ödül almış kampüs tasarımı ve kampüs projelerimiz çevre koruma ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Çevremize özen göstermek, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Bu, hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığına ve iyiliğine özen göstermeyi içerir.

UKÜ Kalite Çıktıları

Vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin eğitimli, katılımcı ve etik değerlere bağlı vatandaşlar olmaları, hızla değişen dünyada yeni zorluklara göğüs germeye ve hem kendilerinin hem de başkalarının yaşam kalitesini geliştirmeye hazır ve istekli olmaları için onlara yardım etmeye kararlıyız.

UKÜ öğrencileri, mezun olduklarında:
UKÜ KÇ1: Etkili öğrenmeyi nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmiş ve kendilerini yaşam boyu öğrenmeye adamış,

UKÜ KÇ2: Bağımsız olarak çalışabileceklerini ve iş yapabileceklerini kanıtlamış,

UKÜ KÇ3: Alanları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmış,

UKÜ KÇ4: Çalışmalarına ve işlerine eleştirel, yaratıcı ve analitik yaklaşımları uygulayabileceklerini göstermiş,

UKÜ KÇ5: Eğitim ve iş amaçlı teknolojilerin etik değerler doğrultusunda, güvenli ve emniyetli kullanımını öğrenmiş,

UKÜ KÇ6: Çeşitli ortamlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapabileceklerini göstermiş,

UKÜ KÇ7: Uluslararası çalışma ve iş ortamlarında etkili bir şekilde iletişim kurabileceklerini ortaya koymuş,

UKÜ KÇ8: Öğrendiklerini gerçek iş ortamında somut olarak uygulayabilmiş,

UKÜ KÇ9: Çalışma ve iş ortamlarında yeşil çevre konusunda ve diğer etik uygulamalarda sorumluluk almış olacaklardır.