Öğrenci konseyi ve amaçları nedir?

Öğrenci Konseyi Yüksekokullar, Hazırlık Okulu ve Enstitü’den birer temsilci dahil olmak üzere her fakülte bölümlerinden seçilen temsilcilerin bir araya geldiği bir oluşumdur. Konsey, başkanlarının liderliğinde öğrencilere dair ve öğrenciler için her türlü konu ve etkinlik için çalışma yapabilir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) kayıtlı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, UKÜ yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Öğrenci temsilci adaylarında aranan nitelikler nelerdir?

 • Fakülte ve yüksekokulların en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması (Enstitü ve İngilizce hazırlık okulu öğrencisi için bu şart aranmaz).
 • Mezuniyetine en az bir sene kalmış olması..
 • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması.
 • Uyarma ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almamış olması.
 • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
 • Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.0 ve üstü olması (İngilizce hazırlık okulu öğrencisi için bu şart aranmaz).
 • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması gerekir.

Öğrenci temsilcisi kimdir ve ne yapar?

Öğrenci Temsilcisi temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirler ve bunların çözümü için öğrenci konseyine ve ilgili yönetim organına iletir.

Fakültenin her bölümünden birer temsilcinin yanı sıra kendi aralarından bir de fakülte temsilcisi seçilir. Ayrıca Hazırlık Okulu ve Enstitü ’den birer tane olmak üzere tüm Yüksekokullardan birer temsilci seçilir.

 • Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 • Fakülte Öğrenci Temsilcisi (Fakültedeki Bölümlerden seçilen temsilciler arasında seçilir)
 • İngilizce Hazırlık Okulu Öğrenci Temsilcisi
 • Enstitü Öğrenci Temsilcisi
 • Yüksekokullar Öğrenci Temsilcileri
UKÜ Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci Konseyi Başkanı (Tüm temsilciler arasından bir yıl için seçilir)

Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı (Konsey başkanı yönetim kurulu arasından bir yıllık görevle yardımcısını seçer)

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Öğrenci konseyi genel kurulu İngilizce hazırlık okulu/yüksekokul/enstitü temsilcileri ile bölüm öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Öğrenci konseyi yönetim kurulu İngilizce hazırlık okulu, fakülte, yüksekokul ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.
 

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
İsim Soyisim Görevi Fakülte Bölüm
AYŞESU ÖZDEMİR     Başkan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
YUSUF MERT TAŞKIT         Başkan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu  
BEYZA AKPINAR     Üye     Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü  
MEHRAD MOTAGHI    Üye     Diş Hekimliği Fakültesi  
ABDULHAKIM MADA UZAIRU     Üye     Eczacılık Fakültesi  
EMRE EMEÇ Üye     Eğitim Fakültesi   Eğitim Bilimleri
MAHMUT AYHAN Üye     Eğitim Fakültesi    Özel Eğitim Öğretmenliği
BAHTİYAR TINAS Üye     Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
GİZEM ÖZÜBERK     Üye     Eğitim Fakültesi Temel Eğitim
HARUN DEMİRCİ  Üye     Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
CEREN ÇELİKER        Üye   Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
NISA RASHID PATAFI         Üye   Fen Edebiyat Fakültesi Temel ve İnsani Bilimler
SONAY SOPHIE KASAP       Üye   Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
KAAN GÜRSEL ÖZÇELİK        Üye   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım
CAN AY         Üye   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
DANIEL MUNYEMBABAZI IMANI        Üye   Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
BARIŞ DAĞ         Üye   Hukuk Fakültesi Hukuk
SAMET TUNA         Üye   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
JAMIRU ABDUL SAIDU         Üye   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans
LINDELANI MSIMISI         Üye   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
CEMRE YAZ DOĞAN         Üye   İletişim Fakültesi Gazetecilik
LUC BENOIT MAKOLO         Üye   İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı
HENRYSON AWINTU NAANMIAP         Üye   İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
HALİL CAN GÖKDEMİR        Üye   İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
KARIM Q MIRZIQAT         Üye   Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği
NEVILLER OTIENO         Üye   Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
JEAN MARC MAKAYA MUFIND         Üye   Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
POLYDOR KASONGO KAHENGA        Üye   Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
HARISU JAFAR         Üye   Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
TUĞBA TUNA         Üye   Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
MERT KAAN UTKU         Üye   Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
EMRE NURKAYA         Üye   Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler
ERDEN İLERİCİ         Üye   Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
TALAL ALMOUGHRABI     Üye   Tıp Fakültesi  
AYŞESU ÖZDEMİR     Üye   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
ABDULLAH POLATTAN     Üye   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  
CENNET GÜNAL     Üye   Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  
TOLGA ORÇAN     Üye   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
EGE VOLKAN YILDIRIM     Üye   Adalet Meslek Yüksekokulu  
DOĞA PLEVNE     Üye   Meslek Yüksekokulu  
YUSUF MERT TAŞKIT     Üye   Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu  
MUSTAFA YAYLI   Üye   İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu  

 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
İsim Soyisim Görevi     Fakülte Bölüm
JEAN MARC MAKAYA MUFIND Başkan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
NISA RASHID PATAFI         Üye   Fen Edebiyat Fakültesi Temel ve İnsani Bilimler
CEMRE YAZ DOĞAN     Üye     İletişim Fakültesi Gazetecilik
HARISU JAFAR          Üye   Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
LINDELANI MSIMISI Üye     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
İsim Soyisim Görevi   Fakülte Bölüm
AYŞESU ÖZDEMİR     Başkan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
YUSUF MERT TAŞKIT         Başkan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu  
BEYZA AKPINAR     Enstitü Temsilcisi  Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü  
MEHRAD MOTAGHI    Fakülte Temsilcisi     Diş Hekimliği Fakültesi  
ABDULHAKIM MADA UZAIRU     Fakülte Temsilcisi Eczacılık Fakültesi  
GİZEM ÖZÜBERK Fakülte Temsilcisi Eğitim Fakültesi   Temel Eğitim
CEREN ÇELİKER Fakülte Temsilcisi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
DANIEL MUNYEMBABAZI IMANI   Fakülte Temsilcisi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık
BARIŞ DAĞ         Fakülte Temsilcisi  Hukuk Fakültesi Hukuk
SAMET TUNA         Fakülte Temsilcisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
HENRYSON AWINTU NAANMIAP Fakülte Temsilcisi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
POLYDOR KASONGO KAHENGA Fakülte Temsilcisi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
TUĞBA TUNA             Fakülte Temsilcisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
ERDEN İLERİCİ Fakülte Temsilcisi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
TALAL ALMOUGHRABI         Fakülte Temsilcisi Tıp Fakültesi  
AYŞESU ÖZDEMİR        Yüksekokul Temsilcisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
ABDULLAH POLATTAN         Yüksekokul Temsilcisi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  
CENNET GÜNAL         Yüksekokul Temsilcisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu  
TOLGA ORÇAN        Yüksekokul Temsilcisi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu  
EGE VOLKAN YILDIRIM         Yüksekokul Temsilcisi Adalet Meslek Yüksekokulu  
DOĞA PLEVNE         Yüksekokul Temsilcisi Meslek Yüksekokulu  
YUSUF MERT TAŞKIT         Yüksekokul Temsilcisi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu  
MUSTAFA YAYLI         Yüksekokul Temsilcisi İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller Yüksekokulu  

 

İletişim

Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü
Öğrenci Hizmetleri Binası
Koordinatör: Selen Akün Kalaycı
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2059
E-posta: ciuclubs@ciu.edu.tr