I.Uluslararası Pozitif Okullar & İyi Oluş Kongresi

"Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş"
Kongre Özet Kitabı

Davet Mektubu

Değerli meslektaşlarımız,

I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, 16-17 Mayıs 2023 tarihinde Girne/KKTC’de gerçekleştirilecektir.

Bu yıl  “Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş” temasının ele alınacağı kongre, iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır. Kongreye katılım ücretsizdir. KKTC dışı ülkelerden katılımlarda online bildiriler için oturumlar da düzenlenecektir. Bildirilerin çift kör hakem yöntemiyle değerlendirileceği kongremizde, disiplin ve konu esaslı oturumlar düzenlenecektir. 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi’ne katılımınızın bizleri ziyadesiyle memnun edeceğini belirtir, saygılarımızı sunarız.

ÇALIŞTAY RAPORUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAM METİN KİTABINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Organizasyon Komitesi

Birkan Uzun adına düzenlenecek olan sergi ve yarışma ödül töreni 16 Mayıs 2023’te gerçekleşecektir. 

Birkan Uzun'un konuşmasını görüntülemek için tıklayınız

uku-birkan-uzun-sergi
uku-pozitif-okullar-iyi-olus-kongresi-media

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

1 Aralık 2022

Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi  

27 Mart 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

17 Nisan 2023

Kongre Programının İlanı

3 Mayıs 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi

20 Mayıs 2023

Kongre Başlangıç Tarihi 

16 Mayıs 2023

Kongre Bitiş Tarihi

17  Mayıs 2023

İyi Oluş ve Pozitif Düşünme Nedir?

Günümüzde iyi oluş kapsamındaki çalışmaların, sağlıklı nesiller, üretken ve başarılı toplumlar için gerekliliği vurgulanmakta; özellikle de eğitimde iyi oluş çalışmaları, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. İyi oluş, bireylerin işlevsel verimlilik ve esenliğini ifade etmekte,  fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel sağlığı kapsamaktadır. Bireylerin; kendilerini daha iyi hissetmelerinin yanı sıra; daha iyi performans, daha tatmin edici ilişkiler, daha güçlü bağışıklık, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı, öz kontrol, psikolojik dayanıklılık ve daha iyi öz düzenleme ve güçlüklerle başa çıkma becerilerine sahip olma durumları ile ilişkilidir. İyi oluş sadece iyi hissetmenin yani zihinde inanılanın ötesinde, gerçekten yaşamda anlam, nitelikli ilişkiler ve yapıcı çözümlerin bir kombinasyonuna işaret etmektedir. Bu bağlamda, yaşamın nasıl yönlendirildiğinin ve belirlenecek olan hedeflerin, bu unsurları en üst düzeye çıkarmaya yönelik olmasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İyi oluş temelde hem bireysel, hem evrensel yaşamda gelişmeye ve potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeye yönelik bir gerçekliğe ışık tutmaktadır. Gerçekte önemli olan,   neye sahip olunduğundan çok, sahip olunanların yaşamı daha nitelikli kılmak adına işlevsel olarak nasıl değerlendirildiğidir.

Bu noktadan hareketle pozitif düşünme konusu gündeme gelmektedir. Pozitif (yapıcı) düşünme, bireyin yaşam kalitesini arttıran, yaşamda fırsatları ve yapıcı çözümleri algılamaya ve değerlendirmeye yönelik bakış açısına işaret etmektedir. Burada, olumlu olanı ön plana çıkarmaya odaklı düşünme biçimi söz konusudur. Pozitif düşünebilen birey, olumsuz durumları görmezden gelmemekte, bunları analiz ederek yapıcı çözümler üretmeye yönelik bir bakış açısı ile hareket etmektedir.  Burada üzerinde durulması gereken, hayatın olumlu yönlerini ön plana çıkartmak ve daha nitelikli bir yaşam için stratejiler belirlemektir.

Eğitim- öğretimde iyi oluş ise yukarıda ifade edilenleri kapsayan bir bakış açısıyla, öğrencilerin/çocukların, eğitimcilerin, ebeveynlerin kendilerini iyi hissedecekleri, eldeki imkanları nitelikli bir şekilde değerlendirmeye yönelik eğitim süreci ve uygulamalara vurgu yapmaktadır.

Disiplinler/ Çalışma Alanları

Kongre, eğitimde iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır.

Kongre Kapsamı/ Çalışma Alanları/ Konular

 • Eğitim bilimlerinin tüm alanları-(Temel eğitim-Özel Eğitim- RPD- Matematik, Türkçe, Bilgisayar Teknolojileri ve diğer alanlar)
 • Çocuk Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi-Planlaması
 • Eğitim Planlaması
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Politikaları
 • Hayat Boyu Eğitim
 • Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Hizmetler
 • Sınıf İçi Eğitim Öğretim Strateji ve Uygulamaları
 • Pozitif Ekosistemler (Aile-Sosyal Gruplar-Toplum)
 • Öğretmen/Ebeveyn/ Öğrenci İyi Oluşu
 • Okullarda Pozitif İklim
 • Öznel İyi Oluş
 • Mental İyi Oluş
 • Fiziksel İyi Oluş
 • Sosyal/Duygusal İyi Oluş
 • Pozitif Psikoloji
 • Evde İyi Oluş
 • Bebeklik/ Erken Çocukluk/ Orta Çocukluk/ Ergenlik Döneminde Gelişim-Eğitim
 • Eğitimde Uygulamalı Örnekler
Organizasyon Komitesi ve Bilim Kurulu

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Çağla GÜR (Kongre Başkanı)
 • Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Uluslararası Kıbrıs Ü. Eğitim Fak.Dekan)
 • Cengiz Topel UZUN (KKTC MEB Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü)
 • Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR
 • Öğr. Gör. Başak ESER
 • Uzm. Süreyya Geylan GÜRDAL
 • Seda Yazar

 

KKTC MEB Stratejik Çalışma Ekibi

 • Cengiz Topel UZUN
 • Uzm. Süreyya Geylan GÜRDAL
 • Çisem Koze UÇANER
 • Firuzan İTİMAT
 • İslam BUHARA
 • Samet Serhat KAYA
 • Türkan Yılmaz YILDIZ
 • Abdülkadir YILDIZ
 • Mahmut ONGUN
 • Seda YAZAR

 

Yürütme Kurulu

 • Gökmen DAVUTOĞLU (KKTC MEB Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü)
 • Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
 • Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAÇAR

 

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ - Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Agnes N. TOTH- University of Western Hungary
 • Prof. Dr. Ahmet ADALIER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNEYLİ- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aleksandar KOCANİ - University of Tirana – Albania
 • Prof. Dr. Ali PAJAZİTİ - SEE-University - North Macedonia
 • Prof. Dr. A.Işık GÜRŞİMŞEK-Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Behçet ÖZNACAR-  Yakın Doğu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Canan PERKAN ZEKİ- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağla GÜR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Dilek ACER ÇAKAR- Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL - Yakın Doğu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatoş SİLMAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fulya Z.TEMEL- Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan SARI – Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan AVCIOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet ARSLAN- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mentor HAMİTİ- South East European University- North Macedonia
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZMUSUL- Harran Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nazife AYDINOĞLU-  Uluslararası Final Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nerguz SERİN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nesrin KALE- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Prof. Dr. Oğuz SERİN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ- Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer ÜRE- Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Saide ÖZBEY- Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şermin KÜLAHOĞLU- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ GÜNAY- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ - Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aleksandra Karovska RİSTOVSKA- SS Cyril and Methodius University Macedonia
 • Doç. Dr. Arsim SUSURİ - University Ukshin Hoti-  R. of Kosova
 • Doç. Dr. Azize UMMANEL-Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Doç. Dr. Banu USLU - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Behbud MUHAMMEDZADE- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ebrahim TALAE- Tarbiat Modares University -İran
 • Doç. Dr. Eda YAZGIN- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gürcan SEÇİM- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Halil KAMIŞLI- Uluslararası Final Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hasan ÖZDER- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Doç. Dr. Hatice KAYHAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hatice YALÇIN- KTO Karatay Üniversitesi
 • Doç. Dr. Helen McCABE- Daemen University -ABD
 • Doç. Dr. İzzettin KÖK- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehtap KÖSE ULUOK – Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mukaddes Sakallı DEMİROK- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa YENİASIR- Girne Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nihan Koran GÜNER- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nur Yeliz GÜLCAN- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Olga PİLLİ- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özcan PALAVAN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Doç. Dr. Samedin KRRABAJ - University Ukshin Hoti, Prizren - R. of Kosova
 • Doç. Dr. Yalın KILIÇ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr Yavuz Ercan GUL- Kyrgyzistan Turkey Manas University
 • Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN- Trakya Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA YÜCESOY- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Cahit NURİ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Dervişe AMCA TOKLU- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gül KAHVECİ- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Yrd. Doç.Dr. Güliz ÖZÜTÜRK- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZATENÇ- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Yrd. Doç. Dr. Kemal BATMAN- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mutlu SOYKURT- Girne Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Osman EMİROĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Özge RAZI ÇELİK- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Özgür BATUR- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAÇAR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sülen ŞAHİN KIRALP- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şebnem GÜLDAL KAN- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şerife ÖZBİLER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ülkü PİŞKİN ABİDOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Dr. Öğretim Üyesi Emine İNCİ- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Dr. Beatrice Bunyasi AWORI- Kenyatta University
 • Dr. Öğr. Gör. Meltem HAKSIZ- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Dr. Öğr. Gör. Selva Büşra TURAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 • Dr. Öğretim Üyesi Esra KARAKAŞ KURT- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Başak ESER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Omaç RÜŞTİOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Saliha FİDAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Sergen IRMAK – Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Sibel SÜZEK BİRKOLLU- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Öğr. Gör. Yasin ERGİN-– Kıbrıs İlim Üniversitesi

 

Sekreterya

 • Öğr. Gör. Şahin COŞKUN
 • Ar. Gör. Melek TİLKİ
 • Ar. Gör. Durmuş Ali UÇAR
 • Ar. Gör. Süveyda EKİCİ
 • Hande SARITAŞ
Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ali Baykal

Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol

Prof. Dr. Chinaza Uleanya

Prof. Dr. Malgorzata Przybysz-Zaremba

Kriterler

Bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Lütfen yazım kurallarını okuyunuz.

Tam metin bildirilerin yayınlanması için de hakem değerlendirmeleri söz konusu olacaktır.

Bir bildiri en fazla iki yazarlı olacaktır.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilir.

Kongremiz ücretsizdir. Bununla birlikte ulaşım ve konaklama katılımcılara aittir.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Bildiri Gönderimi

Özet Yazım Kuralları 

Kongre Özet Şablonu için tıklayınız

 

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları (Dergiye gönderim için açıklama yayın linkinde yer almaktadır.)

Kongre Tam Metin Bildiri Şablonu için tıklayınız.

 

Bildiri özetlerinizi ve tam metin bildirilerinizi positiveschoolscyprus adresine gönderebilirsiniz. Bildirinizin ulaştığına ilişkin 3 iş günü içerisinde size dönüş yapılacaktır.

 

Kongremiz Doçentlik, Atama ve Yükselme Kriterlerini sağlamaktadır. Yüzyüze ve Online (Online katılım KKTC dışı katılımlar içindir) katılım imkanı bulunmaktadır.

 

Program

Programı görüntülemek için tıklayınız.

Kabul Edilen Bildiriler

 

Bildiriler

Yazarlar

1

Music and Children's Well-Being

 

Ivana Pušić, Jelena Brzica,

Anja Papa

(Croatia)

2

Well-Being in Education in Poland

Joanna Rudzińska-Warzecha

(Poland)

3

Promoting Positive Wellbeing Of Teachers in The School Climate

Hale Alibaba Erden (KKTC-North Cyprus)

4

Positive School And Wellbeing: Safe School, The Impact On Learners.

Richard Eshun 

(Ghana)

5

Education For Decent Work - Framework For Promoting Well-Being İn Higher Education

Cláudia Gouveia, Liliana Faria

Luís Florêncio

(Portugal)

6

Studying The Factors Related To Job Stress Among Albanian Teachers İn Lower Secondary Schools

Enida Kume

(Albania)

7

Understanding Childhood: A Literature Review

Kelechi Victoria Udeh,

Ntite Orji Kalu

(United Kingdom- Czech Republic)

8

Effectiveness of Early and Intensive Behavioral Intervention in Children With Autism Spectrum Disorder

Anna Budzińska,

Iwona Ruta-Sominka (Poland)

9

Towards Achieving Effective Management Of A School Through Committee Approach: A Reflection

Ige Akindele Matthew

(Nigeria)

10

Positive Teacher- Student Relationships and Good Classroom Management

Merbah Kouider

(Algeria)

11

Creating a Positive Learning Environment

Gabriel Julien

(Trinidad and Tobago)

12

Recurrent Use of “Cacamouh” İn Educational Practices and Change Of Attitude İn Children From 2 To 6 Years Old

Ngoran NFaissoh

(Côte d'Ivoire)

13

Secondary Students' Perception Of Reading English And Nepali Medium İn Community Schools: A Case Study İn Nepal

Surendra Prasad Ghimire  (Nepal)

14

Leaders’ Perceptions On The Promotion Of Teachers’ Emotional Well-Being İn Disadvantaged Public Primary Schools

Candice Schaal, Chinaza Uleanya

 (South Africa)

15

Effective Inclusive Education For Learners With Special Educational Needs

Jeremiah Jimmy Cooper, Fatma Köprülü (KKTC-North Cyprus)

16

Educational Inclusion of People with Disabilities and Well-Being: Desires, Needs And Wishes

Flavia Camara Neto Athayde Gonçalves,

Andreza De Oliveira De Carvalho,

Paulo Pires De Queiroz

(Brasil)

17

Awareness Of Politeness Maxim İn An EFL Context: A Case İn Libya

Ayman Riheel Alnaas Taha  (Libya)

18

Learning A Language Using A Smartphone And Different Apps

Sajjad Hussain   (Pakistan)

19

Enhancıng Learners’ Creativity and Innovation: Role of Self-Regulatıon

David Arhin  (Ghana)

 

20

Adaptation Between The School Context in The Francophone Educational Sub-System of General Education in Cameroon And The Learner's Entry into the World of Employment: School Guidance

Fopoussi Tuebue Jean Christophe 

(Cameroon)

21

Meta-Analysis Of Data-Driven Learning and Its Contribution to EFL Students’ Well-Being

Khadija Abdalla 

 (Libya)

22

Inspiring Deeper Learning, Curiosity and Wonder in Education Through Professional Development Practices

Mahona Joseph Paschal,

Saman Ange-Michel Gougou,

Iuliia Shamaieva   

(Ukraina &USA)

23

Wellness Tourism: Reviving Healthy Food And Lifestyle

Abhilash Dash , Sandilyan Ramanujam Pagaldiviti

(India)

24

Literacy Curriculum Development As Correlates to International Positive Schools and Well-Being in Nigeria

Funmi Florence Adegbola 

(Nigeria)

25

Effect Of Well-Being aAnd Conscious Awareness On Language Learning Strategies

Murat Demirekin, Hatice Yalçın

(Türkiye)

26

(Yoruba) Theatre As Edutainment İn The Nigerian Classroom Context: Positive Instruction İn A Negative School Environment

Ifeoluwa Theophilus, Akinsola

Adeyemi Abiodun, Adeyinka

(Nigeria)

27

University English Language Instructors’ Test Items

in Line With The Learning Objectives İn Testing The Language Skills

Alemayehu Wochato

(Ethiopia)

28

Language Policy İn English-Medium International Schools:

Transparency, Policy Cycle, And Implications

 

Clayton Lehman

(USA)

29

Controlling Students’ Indiscipline in Changing Environment: Secondary School Teachers’ Perspectivesiİn Morogoro Municipality – Tanzania

Blandina Yona Andrea

(Tanzania)

30

Investigation Of Preparatory Schools English Teachers' Self-Efficacy in Using Creative Drama Method

Sergen Irmak, Yasin Ergin, Ruma Rafiq (KKTC-North Cyprus)

31

Positive Education

Çağda Kıvanç Çağanağa

(KKTC-North Cyprus)

32

Ethics in The Teaching Profession: A Practical Approach To Teachers’ Professionalism

Mahona Joseph Paschal,

Philpo John   

(Tanzania)

33

Mediating Effect of Personality Traits İn The Relationship Between Bullying Victimisation and Psychological Distress Among Adolescents in South Africa

Segun Emmanuel Adewoye

Olaseni Abayomi Olaseni

(South Africa)

34

Students’ Perceptions On Post-Pandemic Higher Education Learning: Face-To-Face Or Online Learning

Constance Chifamba

(Zimbabwe)

35

Decent Work And Quality Of Life İn The Tourism İndustry: Exploratory Study

Liliana Faria, Cláudia Gouveia,

Luís Florêncio

(Portugal)

36

Promoting The Well-Being İn Residential Communities For Disadvantaged  Children: An Educational Design Intervention

Maria Grazia Simone, Daniela Maggi, Giulia Rocchi

(Italy)

37

The Words with Confused Pronunciation in English and Suggestions for Them

Tuğba Bademci

(Türkiye)

38

Informational Feedback May Enhance Student Learning Motivation

Shiva Hajian

(Canada)

39

Depressive Disorders Of Students of Polish Universities During The Covid-19 Virus

Hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba

(Poland)

40

The Thoughts of Primary School Teachers on Motivation

Eman Mubarak Bin Halabi , Saudi Arabia

41

The Study of The Digital Skills, Language Skills, and Intercultural Aspects of 14-18-Year-Old Young People in

 DG YOUTH Study

Tuğba Bademci, Uğur Gülden İspir (Türkiye)

42

The Comparison of the Life of Princess Diana and the Movies About Her

Tuğba Bademci, Özgü Tepe

(Türkiye)

43

Investigation of English Teachers’ Opinions On The Use Of The Creative Drama Techniques At Public Schools

Yasin Ergin, Ruma Rafiq, Sergen Irmak (KKTC-North Cyprus)

44

Identifying The English Language Needs Of Theology Faculty Students: A Case Study

Mehmet Birgün, Yusuf Polat, (Türkiye)

45

Impacts of Implicit and Explicit Training on The Development of Male and Female Students’ Pragmatic Competence

Ruma Rafiq, Sergen Irmak, Yasin Ergin (KKTC-North Cyprus)

 

46

The Role of Administrators in Promoting a Positive School Environment and Supporting Tutors and Student’s Well-Being: A Case of Selected Schools in the Volta Region of Ghana

Alberta Aseye Ama Duhoe

Samuel Korbla Segbefia

(Ghana)

47

The Gamification Applications In Healthcare: A Systematic Review

Ibrahim Seray Khan, Fezile Ozdamli, Damla Karagozlu, Tolgay Karanfiller (KKTC-North Cyprus)

48

Well-being in Children’s Literature: A Stylistic Analysis of Todd Parr’s Selected Short Stories

Mohammed Alhinaai

Zahra Iqbal

Behbood Mohammadzadeh  (KKTC-North Cyprus)

49

Pozitif Okullar Kapsamında Nitelikli Öğretmen Yetiştirme Sorunu

Belkıs Kutlar Yolak  (KKTC-North Cyprus)

50

“Kendine Mesleki Rehberlik-Ön Çalışma” Materyalinin Etkililiğinin Okul Psikolojik Danışmanı Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Şermin Külahoğlu, Tubanur Çelik İskifoğlu, Buse Eminağa (KKTC-North Cyprus)

51

Yol Açıcı Liderlik: Okul Yöneticilerinin Öğretmen Refahı Üzerindeki Rolleri

Mustafa Özmusul (Türkiye)

52

Ergenlerin İyi Oluş Özellikleri ile Bilinçli Farkındalıkları Arasındaki İlişki

Hatice Yalçın ,  Edanur Özadır (Türkiye)

53

Öznel İyi Oluş İçin Teknolojiden Yararlanma: Fırsatlar ve Zorluklar

 

Hüseyin Göksu

(Türkiye)

54

Pozitif Düşünmeye Dayalı Sınıf İçi Etkinliklerin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri

Sena Ergül

(KKTC-North Cyprus)

55

Okul Öncesi Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Önemine Ve Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Yakup Yıldırım, Yeşim Yılmaz

(Türkiye)

 

56

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Açık Uçlu Yapılandırılmamış Materyal Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Nilüfer Korkmazhan (KKTC-North Cyprus)

57

Türk ve Amerikan Çocuk Kitaplarında Yer Alan Kültürel Ögeler Üzerine Bir İnceleme

Dilan Kalaycı Alas, Mustafa Yeniasır (KKTC-North Cyprus)

58

KKTC’de Okutulan Türkçe ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Afet Bilinci İle Eğitimi

Mustafa Yeniasır, Burak Gökbulut (KKTC-North Cyprus)

59

Sosyal Bilgiler Lisansüstü Eğitiminde Sorunlar: Fenomenolojik Bir Araştırma

Ahmet Galip Yücel

Ali Meydan  (Türkiye)

60

Ergenler Üzerinde Teknolojik Araçlar ve İyi Oluş Arasındaki Bağın İncelenmesi

Aykan Ki (KKTC-North Cyprus)

61

Okul Yöneticilerinin Nöroliderlik Ve Örgütsel Davranışa Yönelik Yönetici Ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Harun Akşahin  

(KKTC-North Cyprus)

62

Farklı Branştaki Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Tecrübeleri

 

Celalettin Özden, Ramazan Atasoy, Ahmet Güneyli  (KKTC-North Cyprus)

63

Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Pandemi Dönemindeki  Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

Hüsniye Mümünoğlu, Pınar Bağçeli Kahraman (Türkiye)

64

Kendini Bilmek Psikolojide İyi Oluş Modeli Bağlamında Tetkiki: Bilinçlilik

Sinan Doğan

(Türkiye)

65

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Gençlerin Ruh Sağlığı

Okuryazarlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Zeynep Türkoğlu Mutlu (Türkiye) 

66

Türkiye De İyi Oluşla İlgili Yapılmış Lisans Üstü Tezlere Genel Bakış Ve Okul Öncesi Döneme Yönelik Olan İyi Oluşla İlgili Tezlerin İçerik Analizi

Emine İnci

(Türkiye)

67

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yabancı Dil Kaygısının Türkçe Öğrenenler Üzerindeki Etkisi

Servet Yalçınkaya  (KKTC-North Cyprus)

68

Kuzey Kıbrıs’ta İhmal Edilen Bir Konu: Cinsel Eğitim

Önay Aktunç, Nilsu Atıcı, Dilek Sarpkaya Güder   (KKTC-North Cyprus)

69

Ergenlerin Gelecek Beklentileri İle Duygusal Özerklik Ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişki

Çiğdem Şıkel, Hatice Yalçın (Türkiye)

70

Liselerde Yaşanan Disiplin Problemlerinin Nedenlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Besime Hızal  (KKTC-North Cyprus)

71

Gençlerde İyi Oluşu Yakalamak

Bülent Ecevit Bereketli (KKTC-North Cyprus)

72

Ergenlik Döneminde Mental İyi Oluş: Sistematik Bir Gözden Geçirme

Nezir Ekinci  (Türkiye)

73

KKTC  Liselerinde Ters-Yüz Sınıflarının Uygulanabilirliği İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Tespit Edilmesi

Gülay Aksoy, Zehra Türkoğlu  (KKTC-North Cyprus)

74

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Yanlışa ve Yanlışa Anlık Dönüt Vermeye Yönelik Tutumları: Sivas İli Örneği

Nazmiye Tokmak,

Ali Türkdoğan (Türkiye)

75

Öğretmen – Veli İletişimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Esra Çoban Kestigül, Hayrettin Kestigül  (KKTC-North Cyprus)

76

Üniversite Öğretim Elemanlarının Teknostres Algısını Etkileyen Motivasyon Faktörleri

Ayşen Berberoğlu, Risalat Rahmedova, Tolga Öz  (KKTC-North Cyprus)

77

Üniversite Öğrencilerinin Dijital İyi Oluş Hallerinin İncelenmesi  (Bir Ölçek Geliştirme Çalışması)

Dönay Nisa Kara   (KKTC-North Cyprus)

78

Resimli Çocuk Kitaplarında Kullanılan Görsel ve Sözel Göstergelerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Elif Aybüke Baş, Ayşe Işık Gürşimşek  (KKTC-North Cyprus)

79

Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları İle Öznel Ve Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Selva Büşra Turan, Ahmet Erdoğan (Türkiye)

80

2013 Okul Öncesi Eğitim Programının  “Pozitif Düşünce Ve İyi Oluş” Açısından İncelenmesi

Fethi Turan

(KKTC-North Cyprus)

81

Proje Tabanlı 6E Öğrenme Modeli’nin Öğrencilerin Değer Algılarına Etkisine İlişkin Kavram Ağları

Şeyma Şahin,  Abdurrahman Kılıç (Türkiye)

82

Ebeveynliğin Karmaşıklıklarında Gezinmek: Affetmenin, Mükemmeliyetçiliğin ve Öz - Anlayışın Birbirine Bağlılığı

Yağmur Çerkez, Simge Demir

Gizem Öneri Uzun 

(KKTC-North Cyprus)

83

4-5 Yaş Çocukların Akran İlişkilerinin Öğretmen Değerlendirmesi

Hulin Sıddık   

(KKTC-North Cyprus)

84

Okul Öncesi Öğretmenlerinin COVID-19 Korku Düzeylerinin COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

Emine Yılmaz Bolat , Merve Koyuncu, Büşra Yürük  (Türkiye)

85

Covid-19 Pandemisinde Özel Eğitim Öğretmenlerinin Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Selçuk Özer, Cahit Nuri, Başak Bağlama  (KKTC-North Cyprus)

86

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerde Yaşam Kalitesine İlişkin Sistematik Bir Derleme

Başak Bağlama, Cahit Nuri, Sevim Özgöker  (KKTC-North Cyprus)

87

Ergenlik Döneminde Benlik Algısı Ve Duygu Düzenleme Becerisinin Yaşam Doyumu Düzeyine Etkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği

Hatice Nazlı, Bedriye Yılmaz Alıcı (KKTC-North Cyprus)

88

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuklarının Cinsel Eğitimi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi (KKTC Örneği)

Leyla Bartin

(Türkiye)

89

Demokratik Yaşama Dayalı Öğrenme Modeli’nin Öğrencilerin Değer Algılarına Etkisi: Fenomenografik Bir Araştırma

Burcu Ökmen, Şeyma Şahin, Abdurrahman Kılıç

(Türkiye Online)

90

Yabancı  Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlar

Ayten Özkurtuluş Beşoğlu

(Kktc-North Cyprus)

91

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bağlanma, Bağımsızlık Ve Dayanıklılık Becerileri İle İyi Oluş Arasındaki Özelliklerin İncelenmesi

Kezban Özgem

(KKTC-North Cyprus)

92

Örgütsel Etkililik Açısından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Değerlendirilmesi

Sevgi Erhalaç

(KKTC-North Cyprus)

93

Masalların Çocuk Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Behiye Yıldız

(KKTC-North Cyprus)

94

Deprem Sonrası Sürecin Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi ve İyi Oluşa Katkısı

Süreyya Geylan Gürdal

(KKTC-North Cyprus)

95

İlkokul Çocuklarında Pandemi Sonrası Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları (DEHB)

Bahar Genç

(KKTC-North Cyprus)

96

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları ve Psikolojik Sağlamlıkları İle Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özge Erduran Tekin,

Semih Çayak  

(Türkiye)

97

Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler Açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşayan Özel Gereksinimli Bireylerin, Ekim 2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası Öncesi Eğitim Hakkına Erişiminin Değerlendirilmesi

Emirali Evcimen

(KKTC-North Cyprus)

98

Doğa Gizli Bir Hazine

Anzılha Altun     (Türkiye)

99

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Özel Eğitimde Bütünleştirmeye Yönelik 22 Okul Katılımlı Proje Tabanlı Örnek Bir Uygulama

Esma İneci, Mehtap Dizdar, Emine Soykıray, Melisa Keleşzade, İsmet Tarkan, Emine Ece Erdem,Simge Şerife Dinçoğlu

(KKTC-North Cyprus)

100

Aday Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Düzeyleri İle Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki

Tubanur Çelik İskifoğlu, Olga Pilli, Gökhan İskifoğlu

(KKTC-North Cyprus)

101

Ebeveynlerin, Çocuklarına Hikâye Kitabı Okuma Alışkanlıkları İle Çocukların Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Feriha Polat, Nihan Uzak

(Türkiye)

102

Dersler Bağlamında Ve Derslerden Bağımsız Özgüven Algıları ile Başarı Arasındaki İlişkiler

Seda Ağtaş, Ali Baykal

(Türkiye)

103

Okuma Bozukluğu Olan Çocuklarda Okuma Kaygısı, Okuma Akıcılığı Ve Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Gül Kahveci, Ibrahim Bahtiyar, Işın Paralik

(KKTC-North Cyprus)

104

Yabancı Öğrencilerin Okula Uyum Süreci, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Lyazzat Bingöl

(KKTC-North Cyprus)

105

3-6 Yaş Çocuklarının Akıllı Telefon Kullanımına İlişkin Ebeveyn Görüşleri

Alime Bolu

(KKTC-North Cyprus)

106

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Gelişen Zihniyet (Mind-Set) Motivasyon Süreci Uygulamaları-Öğretmen Görüşleri

Işın Paralik, Sevgi Arpacı,

Gül Kahveci

(KKTC-North Cyprus)

107

Eğitimde Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Ve İyi Oluş: Bir Derleme Çalışması

Kübra Kahraman,

Sibel Sönmez (Türkiye)

108

7-15 Yaş Arası Çocuklar İçin Aktif  Öğrenmenin Farklılıklara Saygı, Aidiyet, Empati, Kapsayıcılık Açısından Katkıları Çalışması

Dürdane Güner, Ömer Güner

(Türkiye)

109

Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlar, Bilinçli Farkındalık, Ortoreksiya Nervoza Ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Şeyda Erkan

(KKTC-North Cyprus)

110

Sosyal Görünüm Kaygısı Ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu İlişkisinde Öz Şefkatin Aracı Rolü

Şerife Erkan

(KKTC-North Cyprus)

111

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Özgüvenlerinin Kendi Bildirimlerine Göre Niteliksel Olarak İncelenmesi

Şadiye Kömürcü, Eda Yazgın

(KKTC-North Cyprus)

112

Uyum Sorunu Yaşayan Çocuklarda Grup Çalışması Yoluyla Duygu Düzenleme Beceri Kazanımı

Pınar Polat

(Türkiye)

113

Yükseköğretimde Yabancı Dil Dersine Yönelik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi: Uluslararası Final Üniversitesi Örneği

Çiğdem Cantaş, Özgür Batur

(KKTC-North Cyprus)

114

Alkol ve Madde Bağımlılığı Olan Ebeveynlerin Bağımlılık Geliştirmiş Çocukları

Şahin Karasalih

(KKTC-North Cyprus)

115

Madde Deneyimi Olan Lise Çağı Ergenlerde Bağımlılık Önleme Ve Müdahale Programı: İyi Oluşun Desteklenmesi Kısır Döngünün Engellenmesi

Şahin Karasalih

(KKTC-North Cyprus)

116

Okul Öncesi Dönem Barış Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi

Dervişe Amca Toklu ,

Umut Akçıl

(KKTC-North Cyprus)

117

Ergen Bireylerde Akıllı Telefon Bağımlılığı

Sedef Keresteci,

Behiye Akacan

(KKTC-North Cyprus)

118

Türkiye’de Sosyal Duygusal Öğrenme Araştırmalarının Ve Uygulamalarının İncelenmesi

Mehtap Sezgin

(KKTC-North Cyprus)

119

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yetişkinler Açısından Değerlere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Seçil Besim Ayhan,

Şebnem Güldal Kan

(KKTC-North Cyprus)

120

Öğrenci Velilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeyleri (Mersin İli Örneği)

Mehmet Burçin Özkan,

Hilal Tezcan

(Türkiye)

121

Birey-Toplum İlişkisinin Eğitim Sürecinde Pozitif Düşünce ve İyi Oluşa Etkilerinin Sosyolojik Analizi

Ali Rıza Şimşek

(KKTC-North Cyprus)

122

Drone Teknolojisi İle Kodlama Öğreniyoruz

Burhan SEL

(Türkiye)

123

Öğretmenlerde Yaşam Boyu Öğrenme Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Öğrenme Çevikliği

Ayça Kaya

(Türkiye)

124

Okullardaki Müzik Eğitiminin Pozitif Okullar ve İyi Oluş Bağlamındaki Etkisi

Buğçe Dikmenay Özer

(KKTC-North Cyprus)

125

Fen Öğretiminde İyi Oluş: Bookwidgets Web2 Aracının Fen Dersi Değerlendirme Sürecinde Kullanılması

Ali Kurt, Aşkın Kiraz

(Türkiye ve KKTC-North Cyprus)

 

126

Göçmenlerin Eğitime Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Ümmühan Güliz ORHAN

Abdurrahman KILIÇ

(Türkiye)

127

Eğitimin Psikolojik İyi Oluşlarına Katkısına Dair Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Mine Armut, Cemaliye Direktör

(KKTC-North Cyprus)

128

Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluşlarına Yönelik Eğitimin Katkısının Öğretmen Görüşleriyle İncelenmesi

Tarık Özkızılbulut,

Şevval Aleyna Bakar

(KKTC-North Cyprus)

129

Okul Öncesi Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluşu ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri İle Baba Çocuk İletişiminin İncelenmesi

Azize Ummanel,

F. Sülen Şahin Kıralp

 (KKTC-North Cyprus)

130

“Bir Görevim Var” Adlı Panonun Öğrencilerin Davranışları Üzerine Analizi

Emine Ömürtaş

(Türkiye)

131

Değer Merkezli Okul Kültürüne Dair Öğretmen Adayları Üzerine Etkisi

Şebnem Güldal Kan, Behçet Öznacar, Şeniz Şensoy  (KKTC-North Cyprus)

 

132

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Psikolojik İklim Özellikleri ve Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algısı Açısından İncelenmesi

Gülçin Güven, Elif Yılmaz

(Türkiye)

133

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İyi Oluş Kavramı Konusundaki Farkındalıkları

Şeyma Türen, Nalan Kuru

(Türkiye)

134

60-72 Aylık Çocukların Sergiledikleri Prososyal Davranışların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Şeyma Türen

Meral Taner Derman

(Türkiye)

135

Mesleki Ve Teknik Lise Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Motivasyon Ve Tutumları

Mehmet Burçin Özkan

Gülsün Göktürk

(Türkiye)

136

Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocuğu Olan Göçmen Ebevenlerin Çocuklarına Yönelik Tutum ve Davranışlarının Anne Ve Öğretmen Bakış Açısıyla İncelenmesi

Şermin Kuset

Çağla Gür

(KKTC-North Cyprus)

137

Öğretmenlerin Cinsiyet ve Medeni Durumlarına Göre İyi Oluş Düzeyleri: Meta-Analiz Çözümlemesi

Ali Erden,

Hale Alibaba Erden,

Tufan Aytaç (KKTC-North Cyprus)

138

Depremden Etkilenen Çocukların Depreme İlişkin Algıları

Emine Yılmaz Bolat,

Merve Koyuncu

Pınar Demir (Türkiye)

139

Literatürde Matematiksel İyi Oluş

Özlem Albayrakoğlu (Türkiye)

140

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Ve Öğretim Elemanlarının Karşılaştığı Sorunlar

Uğurcan Taşdelen

(KKTC-North Cyprus)

141

Okul Öncesi Dönemde Göçmen Anne- Baba – Çocuk İlişkisi: İçerik Analizi

Şermin Kuset,

Şebnem Güldal Kan

(KKTC-North Cyprus)

142

Sınıf Atmosferi ve Sınıf Kültürü Üzerine Farklı Bir Bakış Açısı  Örneği: Yunus Emre

Selda Dağ Altıntaş,

Servet Yalçınkaya

(KKTC-North Cyprus)

143

Ortaokul Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı İle Öznel İyi Oluş İlişkisi

Ayden Kahraman,

Şaziye Avcıkadir

(KKTC-North Cyprus)

144

Türkiye’de Psikolojik İyi Oluş Ve Bağlanma Üzerine Sistematik Bir Derleme

Nurten Sargın,

Burak Aydoğan

(Türkiye)

145

Olağanüstü Durumların Çocuk Ve Ergen Gelişimi Üzerinde Primer Etkileri 

Büşra  Yürük,

Merve Koyuncu

(Türkiye)

146

Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Şenliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Sarem Özdemir,

Berk Akdora

(KKTC-North Cyprus)

147

Bilsem Öğretmenlerinin Eğitimde Kullanılan Dijital Teknolojilere İlişkin Görüşleri

Sakine Rüzgar

(Türkiye)

148

Türk Şiirinde Umudun Kadın Hali Gülten Akın

Mihrican Aylanç

(KKTC-North Cyprus)

149

Üniversite Öğrencilerinde Pozitif  Negatif Duygular Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin  Sosyo Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Fatma Burçin Hocaoğlu,

Sertan Kağan

(KKTC-North Cyprus)

150

Günümüzde Özgüven Kavramı: İki Boyutlu Bir Bakış Açısı

Rojhat Duman

(KKTC-North Cyprus)

151

İlkokullarda Permah Modeli Uygulamaları

Toprak Demirhan

(KKTC-North Cyprus)

152

Covid 19 Pandemisi Sonrasında Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine Yönelik Olarak Psikolojik İyi Oluş Hallerini Çözümlemek: Ergenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma

Fatma Burçin Hocaoğlu,

İpek Alkan

(KKTC-North Cyprus)

153

Psikolojik İyi Oluşta Alternatif Program: Okul Öncesi Eğitimde Aistear Programı Uygulamaları

Filiz Erata,

Saide Özbey (Türkiye)

154

Üniversite Öğrencilerinin Mental İyi Oluş Ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sibel Süzek Birkollu,

Başak Eser

(KKTC-North Cyprus)

155

Mandala Çalışmasının Ergenlerde Öznel İyi Oluş Düzeyini Artırmada Etkililiğinin Sınanması

 

 

Özlem Yasemin Karakuzu

(KKTC-North Cyprus)

156

KKTC’de Ortaokul Öğrencilerinin Deprem Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Özlem Yasemin Karakuzu

 (KKTC-North Cyprus)

157

Yabancılara Türkçe Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürlerarası

Duyarlılıklarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uğurcan Taşdelen

(KKTC-North Cyprus)

158

Erken Çocukluk Döneminde Çok Boyutlu Bakış Açıları İle İyi Oluş Çerçevesi

Başak Eser

(KKTC-North Cyprus)

159

İyi Oluş Çerçevesinde Sanat Eğitimi Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Ortaokul Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Başak Eser,  Tuğba Genç

(KKTC-North Cyprus)

160

Doğa Temelli Çevre Eğitiminin Öğrencilerin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi

Utku Kızıltaç Kayabaşı,

Medine Göztaş (KKTC-North Cyprus)

161

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Belgin Parlakyıldız,

Esra Karakaş Kurt,

Irmak Parlakyıldız (KKTC-North Cyprus)

162

Türkiye’de Hastane Okullarının Durumu ve Çözüm Önerileri

Ülkü Pişkin Abidoğlu ,

Belgin Parlakyıldız,

Irmak Parlakyıldız

(KKTC-North Cyprus)

163

Kahramanmaraş Merkezli Deprem Sonrası Üniversite Öğrencilerinin Depreme Hazır Oluş, Psikolojik Sağlamlık ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesiDepreme Hazır Oluş, Psikolojik Sağlamlık Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Sibel Süzek Birkollu

Damla Araz Canpolat

Burçin Doğru  (KKTC-North Cyprus)

164

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar İle Öğrenenlerin İyi Oluş İlişkisi

Selime Güntaş Işık

(KKTC-North Cyprus)

165

Örgüt İkliminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi: Özel Okul Örneği

Cansu Soyer

Mehmet Arslan

(KKTC-North Cyprus)

166

Okul Öncesi Kurumlarında Görevli Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Çokkültürlü Eğitim Temelli  Sorunlar Ve  Bu Sorunlara Yönelik Görüşlerin  İncelenmesi (Girne Örneği*)

Cansu Soyer

Zekiye Kaşifoğlu

(KKTC-North Cyprus)

167

Özel Gereksinimli  Çocuğa Sahip Ailelerde Sosyal Destek Algısı ve Aile İşlevselliğinin Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi

Mukaddes Sakallı Demirok

Yağmur Çerkez

(KKTC-North Cyprus)

168

Testing the Usability of Learning Management Systems in the Context of

Well-being for Students and Professors

Elida Hadro (Kosovo)

Mentor Hamiti (North Macedonia)

Başak Eser (KKTC-North Cyprus)

169

Design and Implementation of Web Applications for the Well-being of Children Suffering from Dyslexia

Nida Santuri Fishekqiu (Kosovo)

Mentor Hamiti (North Macedonia)

Başak Eser (KKTC-North Cyprus)

170

Investigating prospective teachers’ perceptions of the effectiveness of peer feedback on their micro-teaching regarding positive psychology

Süveyda Ekici (KKTC-North Cyprus)

 

Kongre Yeri

Acapulco Hotel
Çağrı Merkezi: +90 392 650 4555 / +90 392 650 4500
Whatsapp/Viber: +90 533 850 4500
Fax: +90 392 824 4455
E-posta: reservations@acapulco.com.tr , live@acapulco.com.tr , info@acapulco.com.tr , ru@acapulco.com.tr
Adres: Çatalköy, Girne / KKTC
Kongre Merkezi krokisi için tıklayınız

Yayın

Bildirilerinizin yayını için tam bildiri metin kitabında yayın ve dergide yayın olmak üzere iki seçenek mevcuttur.

 

1- Tam Metin Bildiri Kitabı:

Bildirinizi kongrede sunduktan sonra tam metin olarak gönderebilir ve editör sürecinden sonra 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı’nda yayınlayabilirsiniz.

TAM METİNLERİNİZ kongre sonrası  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Tam metin bildiriler için takvim şu şekildedir: 

 • Tam metinlerin formata göre gönderilmesi için son tarih: 20 Mayıs 2023
 • Tam metin kitabının elektronik olarak yayın tarihi: 15 Eylül 2023

 

Bildiri Özet ve Bildiri Tam Metin kitaplarındaki yayınlarda Etik Kurul İzin Belgesi istenmemektedir.
Tam Metin Gönderim Formatını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Tam Metinlerinizi kongre sonrasında 

positiveschoolscyprus@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bildirinizin ulaştığına ilişkin 3 iş günü içerisinde size dönüş yapılacaktır.

Tam metin bildiri yazım kuralları, Tam Metin Yazım Kuralları linkinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

2)Asya Öğretim Dergisi:

Asya Öğretim Dergisi (Asian Journal of Instruction) Dergipark sisteminde yer almakta olup, EBSCO (H. W. Wilson Database), EBSCO (Education Source Database), Türk Eğitim İndeksi, OAJI, Scientific Indexing Services, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, CiteFactor indekslerinde taramaktadır. Ayrıca TR Dizin indeksi için inceleme sürecindedir. Dergi doçentlik teşvik kriterlerine uygundur. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayın için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanmasını istediğiniz makalelerinizi dergi şablonuna yerleştirerek 20 Mayıs 2023 tarihine kadar dergiye iletmeniz gerekmektedir. Yayınlanacak makalelerin dergi yayın kurallarına uygun olması gereklidir. Yayınlanacak makale için üniversiteden alınacak (sayı, tarih, toplantı tutanağı bulunan) etik kurul raporu gerekmektedir. Ayrıca makale için intihal raporu da sisteme eklenmelidir. Yukarıda yazılı olan kriterleri sağlayan ve hakem görüşleri sonrasında yayınlanacak nitelikte bulunan çalışmalar dergide yayınlanacaktır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Yayınlanmaya uygun bulunan makaleler yoğunluğa göre 2023 Haziran ve Aralık sayılarında ya da özel bir sayı olarak yayınlanabilir. Dergi hakkında daha fazla bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji adresini inceleyebilirsiniz.

Sergi ve Yarışma

Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması ve Sergisi

Başvuru tarihleri ve yeri: 15 Aralık 2022 - 3 Nisan 2023 MEB Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü

Ödül Töreni ve sergi: 16 Mayıs 2023 - Acapulco Hotel

zirvede-birkan-uzun-resim-sergisi

İletişim

Tüm sorularınızı positiveschoolscyprus@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.