I.Uluslararası Pozitif Okullar & İyi Oluş Kongresi

"Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş"

Davet Mektubu

Değerli meslektaşlarımız,

I. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliğinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda, 16-17 Mayıs 2023 tarihinde Girne/KKTC’de gerçekleştirilecektir.

Bu yıl  “Bebeklikten Ergenliğe Eğitim-Öğretimde İyi Oluş” temasının ele alınacağı kongre, iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır. Kongreye katılım ücretsizdir. KKTC dışı ülkelerden katılımlarda online bildiriler için oturumlar da düzenlenecektir. Bildirilerin çift kör hakem yöntemiyle değerlendirileceği kongremizde, disiplin ve konu esaslı oturumlar düzenlenecektir. 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi’ne katılımınızın bizleri ziyadesiyle memnun edeceğini belirtir, saygılarımızı sunarız.

 

Organizasyon Komitesi

Birkan Uzun adına düzenlenecek olan sergi ve yarışma ödül töreni 16 Mayıs 2023’te gerçekleşecektir. 

Birkan Uzun'un konuşmasını görüntülemek için tıklayınız

uku-birkan-uzun-sergi
uku-pozitif-okullar-iyi-olus-kongresi-media

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

1 Aralık 2022

Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi  

27 Mart 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

17 Nisan 2023

Kongre Programının İlanı

3 Mayıs 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi

20 Mayıs 2023

Kongre Başlangıç Tarihi 

16 Mayıs 2023

Kongre Bitiş Tarihi

17  Mayıs 2023

İyi Oluş ve Pozitif Düşünme Nedir?

Günümüzde iyi oluş kapsamındaki çalışmaların, sağlıklı nesiller, üretken ve başarılı toplumlar için gerekliliği vurgulanmakta; özellikle de eğitimde iyi oluş çalışmaları, her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. İyi oluş, bireylerin işlevsel verimlilik ve esenliğini ifade etmekte,  fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel sağlığı kapsamaktadır. Bireylerin; kendilerini daha iyi hissetmelerinin yanı sıra; daha iyi performans, daha tatmin edici ilişkiler, daha güçlü bağışıklık, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı, öz kontrol, psikolojik dayanıklılık ve daha iyi öz düzenleme ve güçlüklerle başa çıkma becerilerine sahip olma durumları ile ilişkilidir. İyi oluş sadece iyi hissetmenin yani zihinde inanılanın ötesinde, gerçekten yaşamda anlam, nitelikli ilişkiler ve yapıcı çözümlerin bir kombinasyonuna işaret etmektedir. Bu bağlamda, yaşamın nasıl yönlendirildiğinin ve belirlenecek olan hedeflerin, bu unsurları en üst düzeye çıkarmaya yönelik olmasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İyi oluş temelde hem bireysel, hem evrensel yaşamda gelişmeye ve potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmeye yönelik bir gerçekliğe ışık tutmaktadır. Gerçekte önemli olan,   neye sahip olunduğundan çok, sahip olunanların yaşamı daha nitelikli kılmak adına işlevsel olarak nasıl değerlendirildiğidir.

Bu noktadan hareketle pozitif düşünme konusu gündeme gelmektedir. Pozitif (yapıcı) düşünme, bireyin yaşam kalitesini arttıran, yaşamda fırsatları ve yapıcı çözümleri algılamaya ve değerlendirmeye yönelik bakış açısına işaret etmektedir. Burada, olumlu olanı ön plana çıkarmaya odaklı düşünme biçimi söz konusudur. Pozitif düşünebilen birey, olumsuz durumları görmezden gelmemekte, bunları analiz ederek yapıcı çözümler üretmeye yönelik bir bakış açısı ile hareket etmektedir.  Burada üzerinde durulması gereken, hayatın olumlu yönlerini ön plana çıkartmak ve daha nitelikli bir yaşam için stratejiler belirlemektir.

Eğitim- öğretimde iyi oluş ise yukarıda ifade edilenleri kapsayan bir bakış açısıyla, öğrencilerin/çocukların, eğitimcilerin, ebeveynlerin kendilerini iyi hissedecekleri, eldeki imkanları nitelikli bir şekilde değerlendirmeye yönelik eğitim süreci ve uygulamalara vurgu yapmaktadır.

Disiplinler/ Çalışma Alanları

Kongre, eğitimde iyi oluş kapsamı ile örtüşen tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır.

Kongre Kapsamı/ Çalışma Alanları/ Konular

 • Eğitim bilimlerinin tüm alanları-(Temel eğitim-Özel Eğitim- RPD- Matematik, Türkçe, Bilgisayar Teknolojileri ve diğer alanlar)
 • Çocuk Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi-Planlaması
 • Eğitim Planlaması
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Politikaları
 • Hayat Boyu Eğitim
 • Sağlık Bilimleri
 • Sosyal Hizmetler
 • Sınıf İçi Eğitim Öğretim Strateji ve Uygulamaları
 • Pozitif Ekosistemler (Aile-Sosyal Gruplar-Toplum)
 • Öğretmen/Ebeveyn/ Öğrenci İyi Oluşu
 • Okullarda Pozitif İklim
 • Öznel İyi Oluş
 • Mental İyi Oluş
 • Fiziksel İyi Oluş
 • Sosyal/Duygusal İyi Oluş
 • Pozitif Psikoloji
 • Evde İyi Oluş
 • Bebeklik/ Erken Çocukluk/ Orta Çocukluk/ Ergenlik Döneminde Gelişim-Eğitim
 • Eğitimde Uygulamalı Örnekler
Organizasyon Komitesi ve Bilim Kurulu

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Çağla GÜR (Kongre Başkanı)
 • Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Uluslararası Kıbrıs Ü. Eğitim Fak.Dekan)
 • Cengiz Topel UZUN (KKTC MEB Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü)
 • Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR
 • Öğr. Gör. Başak ESER
 • Uzm. Süreyya Geylan GÜRDAL

 

KKTC MEB Stratejik Çalışma Ekibi

 • Cengiz Topel UZUN
 • Uzm. Süreyya Geylan GÜRDAL
 • Çisem Koze UÇANER
 • Firuzan İTİMAT
 • İslam BUHARA
 • Samet Serhat KAYA
 • Türkan Yılmaz YILDIZ
 • Abdülkadir YILDIZ
 • Mahmut ONGUN
 • Seda YAZAR

 

Yürütme Kurulu

 • Gökmen DAVUTOĞLU (KKTC MEB Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü)
 • Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
 • Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAÇAR

 

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ - Düzce Üniversitesi
 • Prof. Dr. Agnes N. TOTH- University of Western Hungary
 • Prof. Dr. Ahmet ADALIER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet GÜNEYLİ- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aleksandar KOCANİ - University of Tirana – Albania
 • Prof. Dr. Ali PAJAZİTİ - SEE-University - North Macedonia
 • Prof. Dr. A.Işık GÜRŞİMŞEK-Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çağla GÜR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Dilek ACER ÇAKAR- Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL - Yakın Doğu Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatoş SİLMAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fulya Z.TEMEL- Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hakan SARI – Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan AVCIOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Ali YAVUZ - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet ARSLAN- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mentor HAMİTİ- South East European University- North Macedonia
 • Prof. Dr. Mustafa ÖZMUSUL- Harran Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nazife AYDINOĞLU-  Uluslararası Final Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nerguz SERİN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nesrin KALE- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Prof. Dr. Oğuz SERİN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ- Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer ÜRE- Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Saide ÖZBEY- Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şermin KÜLAHOĞLU- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ GÜNAY- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ - Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aleksandra Karovska RİSTOVSKA- SS Cyril and Methodius University Macedonia
 • Doç. Dr. Arsim SUSURİ - University Ukshin Hoti-  R. of Kosova
 • Doç. Dr. Azize UMMANEL-Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Doç. Dr. Banu USLU - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR-  Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Behbud MUHAMMEDZADE- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Canan PERKAN ZEKİ- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ebrahim TALAE- Tarbiat Modares University -İran
 • Doç. Dr. Eda KARGI- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gürcan SEÇİM- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Halil KAMIŞLI- Uluslararası Final Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hasan ÖZDER- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Doç. Dr. Hatice KAYHAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hatice YALÇIN- KTO Karatay Üniversitesi
 • Doç. Dr. Helen McCABE- Daemen University -ABD
 • Doç. Dr. İzzettin KÖK- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehtap KÖSE ULUOK – Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mukaddes Sakallı DEMİROK- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa YENİASIR- Girne Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nihan Koran GÜNER- Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nur Yeliz GÜLCAN- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Olga PİLLİ- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Özcan PALAVAN- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Doç. Dr. Samedin KRRABAJ - University Ukshin Hoti, Prizren - R. of Kosova
 • Doç. Dr. Yalın KILIÇ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Doç. Dr Yavuz Ercan GUL- Kyrgyzistan Turkey Manas University
 • Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN- Trakya Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Belgin PARLAKYILDIZ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Başak BAĞLAMA YÜCESOY- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Cahit NURİ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Dervişe AMCA TOKLU- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gül KAHVECİ- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Yrd. Doç.Dr. Güliz ÖZÜTÜRK- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZATENÇ- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Yrd. Doç. Dr. Kemal BATMAN- Atatürk Öğretmen Akademisi
 • Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Mutlu SOYKURT- Girne Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Osman EMİROĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Özge RAZI ÇELİK- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Özgür BATUR- Girne Amerikan Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sevinç KAÇAR- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sülen ŞAHİN KIRALP- Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şebnem GÜLDAL KAN- Yakın Doğu Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Şerife ÖZBİLER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ülkü PİŞKİN ABİDOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Zeki AKÇAM- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Dr. Öğretim Üyesi Emine İNCİ- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Dr. Beatrice Bunyasi AWORI- Kenyatta University
 • Dr. Öğr. Gör. Meltem HAKSIZ- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Dr. Öğr. Gör. Selva Büşra TURAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 • Öğr. Gör. Dr. Esra KARAKAŞ- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Başak ESER- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Omaç RÜŞTİOĞLU- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Saliha FİDAN- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Sergen IRMAK – Kıbrıs İlim Üniversitesi
 • Öğr. Gör. Sibel SÜZEK BİRKOLLU- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Kampüsü
 • Öğr. Gör. Yasin ERGİN-– Kıbrıs İlim Üniversitesi

 

Sekreterya

 • Öğr. Gör. Şahin COŞKUN
 • Ar. Gör. Melek TİLKİ
 • Hande SARITAŞ
Davetli Konuşmacılar

Daha sonra duyurulacaktır.

Kriterler

Bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Lütfen yazım kurallarını okuyunuz.

Tam metin bildirilerin yayınlanması için de hakem değerlendirmeleri söz konusu olacaktır.

Bir bildiri en fazla iki yazarlı olacaktır.

Bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilir.

Kongremiz ücretsizdir. Bununla birlikte ulaşım ve konaklama katılımcılara aittir.

Kongremiz bilim kurulunda çok sayıda akademisyen bulunmaktadır.
Özet ve tam metinler hakemlerce titizlikle incelenmektedir.

Bildiri Gönderimi

Özet Yazım Kuralları 

Kongre Özet Şablonu için tıklayınız

 

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları (Dergiye gönderim için açıklama yayın linkinde yer almaktadır.)

Kongre Tam Metin Bildiri Şablonu için tıklayınız.

 

Bildiri özetlerinizi ve tam metin bildirilerinizi positiveschoolscyprus adresine gönderebilirsiniz. Bildirinizin ulaştığına ilişkin 3 iş günü içerisinde size dönüş yapılacaktır.

 

Kongremiz Doçentlik, Atama ve Yükselme Kriterlerini sağlamaktadır. Yüzyüze ve Online (Online katılım KKTC dışı katılımlar içindir) katılım imkanı bulunmaktadır.

 

Program

Daha sonra duyurulacaktır.

Kabul Edilen Bildiriler

Daha sonra duyurulacaktır.

Kongre Yeri

Acapulco Hotel
Çağrı Merkezi: +90 392 650 4555 / +90 392 650 4500
Whatsapp/Viber: +90 533 850 4500
Fax: +90 392 824 4455
E-posta: reservations@acapulco.com.tr , live@acapulco.com.tr , info@acapulco.com.tr , ru@acapulco.com.tr
Adres: Çatalköy, Girne / KKTC
Kongre Merkezi krokisi için tıklayınız

Yayın

Bildirilerinizin yayını için tam bildiri metin kitabında yayın ve dergide yayın olmak üzere iki seçenek mevcuttur.

 

1- Tam Metin Bildiri Kitabı:

Bildirinizi kongrede sunduktan sonra tam metin olarak gönderebilir ve editör sürecinden sonra 1. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı’nda yayınlayabilirsiniz.

TAM METİNLERİNİZ kongre sonrası  özel ISBN numarası ile e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Tam metin bildiriler için takvim şu şekildedir: 

 • Tam metinlerin formata göre gönderilmesi için son tarih: 20 Mayıs 2023
 • Tam metin kitabının elektronik olarak yayın tarihi: 15 Eylül 2023

 

Bildiri Özet ve Bildiri Tam Metin kitaplarındaki yayınlarda Etik Kurul İzin Belgesi istenmemektedir.
Tam Metin Gönderim Formatını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
Tam Metinlerinizi kongre sonrasında 

positiveschoolscyprus@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Bildirinizin ulaştığına ilişkin 3 iş günü içerisinde size dönüş yapılacaktır.

Tam metin bildiri yazım kuralları, Tam Metin Yazım Kuralları linkinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

2)Asya Öğretim Dergisi:

Asya Öğretim Dergisi (Asian Journal of Instruction) Dergipark sisteminde yer almakta olup, EBSCO (H. W. Wilson Database), EBSCO (Education Source Database), Türk Eğitim İndeksi, OAJI, Scientific Indexing Services, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, SOBIAD, CiteFactor indekslerinde taramaktadır. Ayrıca TR Dizin indeksi için inceleme sürecindedir. Dergi doçentlik teşvik kriterlerine uygundur. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yayın için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanmasını istediğiniz makalelerinizi dergi şablonuna yerleştirerek 20 Mayıs 2023 tarihine kadar dergiye iletmeniz gerekmektedir. Yayınlanacak makalelerin dergi yayın kurallarına uygun olması gereklidir. Yayınlanacak makale için üniversiteden alınacak (sayı, tarih, toplantı tutanağı bulunan) etik kurul raporu gerekmektedir. Ayrıca makale için intihal raporu da sisteme eklenmelidir. Yukarıda yazılı olan kriterleri sağlayan ve hakem görüşleri sonrasında yayınlanacak nitelikte bulunan çalışmalar dergide yayınlanacaktır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Yayınlanmaya uygun bulunan makaleler yoğunluğa göre 2023 Haziran ve Aralık sayılarında ya da özel bir sayı olarak yayınlanabilir. Dergi hakkında daha fazla bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji adresini inceleyebilirsiniz.

Sergi ve Yarışma

Zirvede Birkan Uzun Resim Yarışması ve Sergisi

Başvuru tarihleri ve yeri: 15 Aralık 2022 - 3 Nisan 2023 MEB Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü

Ödül Töreni ve sergi: 16 Mayıs 2023 - Acapulco Hotel

zirvede-birkan-uzun-resim-sergisi

İletişim

Tüm sorularınızı positiveschoolscyprus@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.