Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı

UKÜ KKTC Öğrenci Sınav Bilgi

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI 2022

KKTC liselerinden mezun olan ya da bu yıl mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavının sonuçları 29 Mayıs 2022 tarihinde açıklandı.

Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na katılan aday öğrencilere, sınavda gösterdikleri başarıya bağlı olarak %100, %75 ve %50 oranlarında eğitim bursu verildi.

Aday öğrenciler, bursların toplamının %75’ini geçmemek koşulu ile sporcu bursu, mezun bursu, kardeş indirimi ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü bursu gibi çeşitli burslardan da yararlanarak kayıt yapabilirler.

Ayrıca; Üniversitemizde en az iki dönem eğitim almış, kayıtlı oldukları dönemin tam ders yükünü alıp başarılı olmuş ve son döneminde aşağıda belirtilen dönem ortalamaları ve aynı zamanda 3.00 genel not ortalaması elde eden öğrencilere Akademik Başarı Bursu sağlanır.

Dönem Ortalaması Burs Oranı
3.50 - 3.64 %25
3.65 - 3.79 %50
3.80 - 4.00 %75

Not: Akademik başarı bursu, öğrencinin yararlandığı başka indirim veya burs var ise onun üzerine eklenir.

Belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri ile veya lise diploma ortalamalarına göre de tüm programlara kayıt kabul hakları bulunmaktadır.