Çift Anadal Ve Yandal

Müfredat Karşılaştırma

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu Çift Anadal ve Yandal olanakları ile öğrencilerinin kariyer fırsatlarını çoğaltmasını hedefliyor.

Herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, başka bir programın gerekli derslerini en az 1 yıl daha öğrenim görerek her iki programı da başarıyla tamamlayıp çiftdal yapabilmekte ve ikinci bir dalda daha lisans diplomasına sahip olabilmektedir.

Herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, başka bir programın gerekli derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp yandal yapabilmektedir.

UKÜ Çift Yandal Programlar

Çift Anadal ve Yandal Başvuru Koşulları

 • Anadal programında kayıtlı olması ve başvuru yaptığı dönemde kayıt yenilemiş olması;
 • İkinci anadal diploma programına;
  • Anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında,
  • Anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında, başvuru yapılabilmesi;
 • Genel not ortalamasının (CGPA) en az 2.72 olması;
 • Başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması;
 • ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden, başarı sıralaması şartı aranan programlarda bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması;
 • Türkçe programda eğitim alıp İngilizce programda ikinci dal eğitimi almak isteyen öğrencilerin, İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği üniversite tarafınca kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olmaları;
 • Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda ikinci anadal eğitimi almak istedikleri takdirde Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Türkçe Yeterlik Sınavına eşdeğerliği üniversite tarafınca kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olmaları;
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal diploma programına kabulünde ilgili programın yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

Mevcut Çift Anadal Programlarını görmek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal ilgili sorularınız için Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.