CIU-Özge-Özalp

Yrd. Doç. Dr. ÖZGE ÖZALP

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2258
Ofis No. CU204
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Hacettepe University -Physiotherapy and Rehabilitation (Doktora, 2017)
 • Hacettepe University -Physiotherapy and Rehabilitation (Yüksek Lisans, 2010)
 • Hacettepe University -Physical Therapy and Rehabilitation (Lisans, 2006)
Yayınlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Çakmak A, İnal-İnce D, Özalp Ö, Bozdemir-Özel C, Çalık-Kütükçü E, Sağlam M, Vardar-Yağlı N, Sonbahar-Ulu H, Özkal Ö, Arıkan H, Çöplü L, Selçuk T. 'Bronşektazili hastalarda fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi'. Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı: s190 (PS-217), 6-10 Nisan 2016, Antalya. (poster) - 2016
 • Çakmak A, İnal İnce D, Özalp Ö, Bozdemir Özel C, Sonbahar Ulu H, Çalık Kütükcü E, Sağlam M, Vardar Yağlı N, Arıkan H, Çöplü L. 'Bronşektazili Hastalarda Egzersiz Kapasitesi ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki'. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21-24 Nisan 2014, Dalaman. (sözel sunum) Fizyoterapi Rehabilitasyon, 25 (1), s46, 2014. (EMBASE/ Excerpta Medica kapsamındadır) - 2014
 • Subaşı S, İnal-İnce D, Özer Ö, Çalık E, Sağlam M, Vardar-Yağlı N, Arıkan H, Çöplü L, Selçuk T. 'Bronşektazide yorgunluğun solunum fonksiyonları, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi'. Türk Toraks Dergisi 2013; 14 (ek 1): P281. (poster) - 2013
 • Özge Özalp, Deniz İnal-İnce, Ebru Çalık, Naciye Vardar-Yağlı, Melda Sağlam, Sema Savcı, Hülya Arıkan, Meral Boşnak-Güçlü, Çiğdem Berkeşoğlu, Lütfi Çöplü, 'Bronşektazide Postür, Esneklik, Torakal Ekspansiyonun, Solunum Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi,' Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Bildiri Kitapçığı, s350-351, 2010. (poster) - 2010

Diğer yayınlar

 • Özalp Ö, Arıkan H. ' Bronşektazi ve Rehabilitasyonu'. Editörler: Karaduman AA, Tunca Yılmaz Ö. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Nörolojik Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Cilt 3 (2016), Pelikan Yayınevi: Ankara, s475-484, ISBN: 9786059160261. - 2016

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Calik-Kutukcu E, Savci S, Saglam M, Vardar-Yagli N, Inal-Ince D, Arikan H, Aribas Z, Ozer O, Bosnak-Guclu M, Coplu L. 'A comparison of muscle strength and endurance, exercise capacity, fatigue perception and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy subjects: a cross-sectional study', BMC Pulmonary Medicine, 14 (1), 6, (2014). (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır) (Impact factor: 2.40) - 2014
 • Ozalp O, Inal-Ince D, Calik E, Vardar-Yagli N, Saglam M, Savci S, Arikan H, Bosnak-Guclu M, Coplu L. 'Extrapulmonary features of bronchiectasis: muscle function, exercise capacity, fatigue, and health status', Multidisciplinary Respiratory Medicine (MRM), 7 (3), 1-6, (2012). (Science Citation Index-Expanded kapsamındadır) (Impact factor: 0.15) - 2012

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • M. Saglam, N. Vardar-Yagli, E. Calik, H. Arikan, S. Savci, D. Inal-Ince, O. Ozalp, A. Akdogan, M. Yokusoglu, L. Tokgozoglu. 'Peripheral and respiratory muscle strength in pulmonary artery hypertension'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 769s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır). - 2012
 • O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, L. Coplu. 'Effects of exacerbation risk on symptoms and clinical characteristics in patients with bronchiectasis'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 768s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır). - 2012
 • N. Vardar-Yagli, M. Saglam, E. Calik, H. Arikan, D. Inal-Ince, S. Savci, O. Ozalp, A. Akdogan, M. Yokusoglu. 'Respiratory function, functional capacity, and physical activity in patients with scleroderma'. 22nd European Respiratory Society Annual Congress, 1-5 September 2012, Vienna, Austria, European Respiratory Journal, 40 (suppl 56), 768s, 2012 (Science Citation Index kapsamındadır). - 2012
 • Inal-Ince, O. Ozalp, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L Coplu. 'Cough-specific health status, peak cough flow, and respiratory muscle strength in non-cystic fibrosis bronchiectasis' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (suppl 54), 317s, 2010. (Science Citation Index kapsamındadır). - 2010
 • O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L. Coplu 'A comparison of physical activity, exercise capacity, muscle strength and endurance in bronchiectasis and healthy subjects' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (suppl 54), 513s, 2010 (Science Citation Index kapsamındadır). - 2010
Ödüller
 • European Respiratory Society (ERS) 2010 Annual Congress, Silver Sponsorship (Bilim teşvik ödülü); Yayın: O. Ozalp, D. Inal-Ince, E. Calik, N. Vardar-Yagli, M. Saglam, S. Savci, H. Arikan, M. Bosnak-Guclu, C. Berkesoglu, L. Coplu 'A comparison of physical activity, exercise capacity, muscle strength and endurance in bronchiectasis and healthy subjects' 20th European Respiratory Society Annual Congress, 18-22 September 2010, Barcelona, Spain, European Respiratory Journal, 36 (Suppl 54), s513, 2010. (Science Citation Index kapsamındadır).
Çalışma Alanları
 • Pulmoner Rehabilitasyon, Kardiyak ehabilitasyon, Egzersiz Fizyolojisi