Program Hakkında

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programı, zihinsel yetersizliği olan çocuk/bireylerin tüm gelişim alanlarına yönelik becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim basamaklarını bireyselleştirilmiş programlarla destekleyebilen, çocuk/bireylerin yanısıra aileyede hizmet sunabilen, toplumu alanla ilgili bilgilendirme yetisine sahip, yaptıkları alan çalışmalarıyla mesleğine katkı verebilen bilim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresince öğrenciler, yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra, kendi dallarında bir tez hazırlar. Tez savunma sınavında başarılı sayılması durumunda Zihin Engelliler Eğitimi programında “Bilim Uzmanlığı” diploması almaya hak kazanırlar.

Eğitim Olanakları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programında tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir.

Kariyer Alanları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan bireyin temel hedefi, 0-18 yaş grubu, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve risk grubu çocukların gelişimlerini desteklemektir. Uzman meslek elemanın olarak, özel gereksinimli çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar, yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak alana yönelik toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri hayata geçirip yaygınlaştırır. Meslek elemanıları, sosyal alanlarda, çocuk ve gençlik merkezlerinde, toplum merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, konu ile ilgili bakanlıklarda görev alabilirler. Eğitim alanında, üniversitelerde, önlisans, lisans eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe