Program Hakkında

İletişim ve medya çalışmaları sosyal bilimler alanında farklı disiplinleri kendi içerisinde barındıran ve bu alanları bilimsel çalışmalarının merkezine koyan bir içeriğe sahiptir. Bu çerçevede, resimden mimarlığa, sosyolojiden siyaset bilimine kadar çok farklı disiplinlerden yararlanmakta ve bu farklı disiplinleri radyo-televizyon, sinema, internet, gazeteler, dergiler ve diğer alt çalışma alanlarında ortaya konulan bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanmaktadır. Programın amacı iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel uğraşlarının ve çabalarının merkezine koymuş, Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Programda başta yeni medyanın kullanım alan ve etkilerinin araştırıldığı derslerin yanı sıra siyasal iletişim, popüler kültür ve medya, medya kuruluşlarının yönetimi, örgütsel iletişim, karşılaştırmalı iletişim sistemleri, film estetiği, bilim kurgu sineması ve edebiyatı, güncel televizyon çalışmaları, medyanın etkileri ve izleyici araştırmaları ve medya eleştirmenliği gibi öğrencilerin kendilerini ilgi alanlarında geliştirebilecekleri çok sayıda seçmeli derse de yer verilmiştir. Program, Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli programdan mezun olmak isteyen öğrenciler 7 ders ve 1 seminer dersinin ardından danışman gözetimine literatüre katkı sağlayacak bir tez hazırlarlar. Tezsiz programdan mezun olmak isteyen öğrenciler ise toplam 10 ders alıp kapsamlı bir proje hazırlarlar.

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, bu alanda uzmanlaşmak ve alan araştırmalarıyla güncel iletişim olgularını takip ederek bilgilerini arttırmak, analiz ve yorumlama yeteneklerini daha da geliştirmek ve bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora aşamasına hazırlanmak isteyenler için geliştirilmiş olan bir programdır. İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:
• Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
• Film ve video prodüksiyon şirketleri
• Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

İngilizce/Türkçe