Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İletişim ve Medya Çalışmaları (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-3 gorsel-iletisim-meyda-calismalari

Program Hakkında

İletişim ve medya çalışmaları sosyal bilimler alanında farklı disiplinleri kendi içerisinde barındıran ve bu alanları bilimsel çalışmalarının merkezine koyan bir içeriğe sahiptir. Bu çerçevede, resimden mimarlığa, sosyolojiden siyaset bilimine kadar çok farklı disiplinlerden yararlanmakta ve bu farklı disiplinleri radyo-televizyon, sinema, internet, gazeteler, dergiler ve diğer alt çalışma alanlarında ortaya konulan bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanmaktadır. Programın amacı iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel uğraşlarının ve çabalarının merkezine koymuş, Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Programda başta yeni medyanın kullanım alan ve etkilerinin araştırıldığı derslerin yanı sıra siyasal iletişim, popüler kültür ve medya, medya kuruluşlarının yönetimi, örgütsel iletişim, karşılaştırmalı iletişim sistemleri, film estetiği, bilim kurgu sineması ve edebiyatı, güncel televizyon çalışmaları, medyanın etkileri ve izleyici araştırmaları ve medya eleştirmenliği gibi öğrencilerin kendilerini ilgi alanlarında geliştirebilecekleri çok sayıda seçmeli derse de yer verilmiştir. Program, Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli programdan mezun olmak isteyen öğrenciler 7 ders ve 1 seminer dersinin ardından danışman gözetimine literatüre katkı sağlayacak bir tez hazırlarlar. Tezsiz programdan mezun olmak isteyen öğrenciler ise toplam 10 ders alıp kapsamlı bir proje hazırlarlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, bu alanda uzmanlaşmak ve alan araştırmalarıyla güncel iletişim olgularını takip ederek bilgilerini arttırmak, analiz ve yorumlama yeteneklerini daha da geliştirmek ve bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora aşamasına hazırlanmak isteyenler için geliştirilmiş olan bir programdır. İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:
• Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
• Film ve video prodüksiyon şirketleri
• Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.
ELECTİVE I

Ders Kodu

COMM5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE II

Ders Kodu

COMM5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE III

Ders Kodu

COMM5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
SEMİNAR

Ders Kodu

COMM590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders, iletişimle ilgili belirli konuların tartışılmasına ve bu konularla ilgili hazırlanacak projelerin sunulmasına dayalı olarak yürütülen bir derstir. Her ne kadar kredisiz bir ders olarak programda yer alsa da, bir tezle programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alacakları ve geçmek zorunda oldukları bir derstir. Derste başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdürler.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

COMM5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTİVE V

Ders Kodu

COMM5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

COMM500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

40
Tezli Programa kaydolan öğrenci öğrenci iletişim ve medya çalışmaları ile ilgili danışmanıyla belirleyeceği bir konu üzerinde tez çalışması yapar. Tezin, iletişim ve medya çalışmalarının içerdiği alanların birinde gerçekleştirilmesi ve alana özgün katkılar sağlayan bir çalışma olması beklenmektedir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.