Bölüm Hakkında

Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı, akademik, araştırma, sanayi ya da girişimcilik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilere enerji sistemleri mühendisliği alanında doktora yapma olanağı sunmaktadır. Doktora programı mezunlarının yaşam boyu öğrenme gereksinimini algılamış, sürekli kendilerini geliştiren ve ilgili uygulamalar hakkında detaylı bilgi kazanmış uzman mühendisler olması önem taşımaktadır. Bu sebeple, Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programının birincil amacı, enerji sistemleri konularında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, alanındaki yeniliklere adapte olabilmek için kendini sürekli geliştirme/eğitme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerine sahip akademisyenler yetiştirmektir. Doktora tezi, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama amaçlarını yerine getirecektir.

Eğitim Olanakları

Doktora programı yedi ders, seminer, doktora yeterlilik sınavı ve tez çalışmasını içermektedir. Bu derslerden dört tanesinin Enerji Sistemleri Mühendisliği doktora derslerinden olması zorunludur. Diğer üç ders öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana uygun yüksek lisans ve doktora derslerinden olabilir. Öğrenciler doktora derslerinin son yarıyılında öngörülen tez konusu ile ilgili seminer verirler. Toplam ders yükünü (seminer dahil), enstitü tarafından belirlenen sürede tamamlayan öğrenciler, not ortalamalarının 3.00’ın üzerinde olması durumunda doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Doktora yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrenciler, doktora tezine kayıt yaptırabilmekte ve bilimsel araştırmalarına başlayabilmektedirler. Bir öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için, öğrencinin doktora tezi çalışmalarından, SCI veya SCI-Expanded dergilerinde en az bir makalesi olması gerekir. Makale yayınlandıktan sonra öğrenci tez danışmanı tarafından uygun görülen bir zamanda tezini savunabilir.

Kariyer Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programı mezunları üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler veya kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilirler. Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde kendi alanlarında ders verebilirler. Enerji sistemleri mühendisliği doktora programı mezunları, mevcut enerji yasalarını takip etme ve yenilerini tasarlama, enerji kaynaklarını ve arz-talep dengesini değerlendirme konularında çalışabilirler. Dahası, enerji kaynaklarının (petrol, doğalgaz, kömür, güneş, rüzgâr, su, jeotermal, biyo-kütle, dalga, vb.) kullanılabilir hale (kimyasal, ısı, elektrik, mekanik) getirilmesi ve depolanabilmesi için teknolojiler geliştirme, enerjinin iletim, dağıtım ve depolanması süreçlerinin tasarlanması/yönetilmesi işlerinde de görev alabilirler. Enerji üreten sistemlerin verimliliklerinin artırılması veya maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili sistemlerin çevresel etkileri gibi konularda çalışmalar da çalışma alanları dâhilindedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

İngilizce