Publicly Available Content veri tabanı bir çoğu tam metin olmak üzere 4.222 materyal (gazete, dergi, akademik dergi vb.) içerir. Üniversitemiz için 31 Aralık 2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
Erişim için tıklayınız.

The Company of Biologists , biyoloji topluluğunu desteklemeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir yayın kuruluşudur. Firma, yayımladığı hakemli dergilere biyologların erişim sağlayabilmesi için, kütüphaneler ve kütüphane konsorsiyumlarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu sebeple Veri Tabanı üniversitemiz için 03.07.2022 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
Erişim için tıklayınız.