Güz Dönemi

16 Eylül 2019

İngilizce Yeterlilik Sınavı

17-20 Eylül 2019

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

23 Eylül 2019

Derslerin Başlangıcı

23-27 Eylül 2019

Geç Kayıt Haftası (23 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

11 Ekim 2019

Ders Eklemek/Bırakmak için son gün

11-20 Kasım 2019

Ara Sınav Haftası

25 Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınav jürilerinin Enstitü onayına gönderilmesi için son gün

16-27 Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması

27 Aralık 2019

İkinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje önerilerinin Enstitü onayına sunulmasının son günü

27 Aralık 2019

Birinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje Danışman atamalarının Enstitü onayına sunulmasının son günü

27 Aralık 2019

Derslerin son günü

3-15 Ocak 2020

Dönem Sonu Sınavları

20 Ocak 2020

Dönem Sonu Notlarının verilmesinin son günü

20 Ocak 2020

Dönem Sonu Notlarının ilan edilmesi

31 Ocak 2020

Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün*

31 Ocak 2020

Güz dönemi mezuniyeti için Tez Savunmalarının son günü*

7 Şubat 2020

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

12-14 Şubat 2020

Diplomaların verilmesi

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Bahar Dönemi

17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

18-21 Şubat 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

24 Şubat 2020

Derslerin Başlangıcı

24-28 Şubat 2020

Geç Kayıt Haftası (24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

13 Mart 2020

Ders Eklemek/Bırakmak için son gün

11-21 Nisan 2020

Ara Sınav Haftası

27 Nisan 2020

Doktora Yeterlik Sınav jürilerinin Enstitü onayına gönderilmesi için son gün

18-29 Mayıs 2020

Doktora Yeterlik Sınavlarının Yapılması

29 Mayıs 2020

İkinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje önerilerinin Enstitü onayına sunulmasının son günü

29 Mayıs 2020

Birinci döneminde olan öğrenciler için Tez/Proje Danışman atamalarının Enstitü onayına sunulmasının son günü

29 Mayıs 2020

Derslerin son günü

1-12 Haziran 2020

Dönem Sonu Sınavları

17 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının verilmesinin son günü

19 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının ilan edilmesi

29 Haziran 2020

Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün*

29 Haziran 2020

Bahar dönemi mezuniyeti için Tez Savunmalarının son günü*

03 Temmuz 2020

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

8-17 Temmuz 2020

Diplomaların verilmesi

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Yaz Dönemi

31 Ağustos 2020

Yaz dönemi mezuniyeti için Tez Savunmalarının son günü*

4 Eylül 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

10-11 Eylül 2020

Diplomaların verilmesi

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi

16 Eylül 2019

İngilizce Yeterlilik Sınavı

17-20 Eylül 2019

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

23-27 Eylül 2019

Geç Kayıt Haftası (23 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır

14 Ekim - 14 Kasım 2019

Güz Dönemi DBA Tez İzleme Komitelerinin Toplanması

20 Ocak 2020

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

20 Ocak 2020

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

31 Ocak 2020

Güz dönemi mezuniyeti için tez savunmaların son günü

7 Şubat 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün**

12-14 Şubat 2020

Diplomaların Verilmesi

** Tez formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Bahar Dönemi

17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

18-21 Şubat 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

24-28 Şubat 2020

Geç Kayıt Haftası (24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

15 Nisan- 15 Mayıs 2020

Bahar Dönemi DBA Tez İzleme Komitelerinin Toplanması

17 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

19 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

29 Haziran 2020

Bahar dönemi mezuniyeti için tez savunmaların son günü

03 Temmmuz 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün**

8-17 Temmuz 2020

Diplomaların Verilmesi

** Tez formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.