Yaz Dönemi

14 Ağustos 2020

Tez Savunmalarının son günü*

28 Ağustos 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü**

* Jüri önerilerinin jüri tarihinden en az 15 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Tez/projele formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Güz Dönemi

28 Eylül 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

29 Eylül – 2 Ekim 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

5 Ekim 2020

Derslerin Başlangıcı

5-9 Ekim 2020

Geç Kayıt Haftası (9 Ekim 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

23 Ekim 2020

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

21 Kasım – 1 Aralık 2020

Ara Sınav Haftası

13 Ocak 2021

Derslerin Son Günü

16 – 27 Ocak 2021

Dönem Sonu Sınavları

1 Şubat 2021

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

3 Şubat 2021

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

29 Ocak 2021

Tez Savunmalarının son günü*/**

29 Ocak 2021

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün

1 Mart 2021

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Bahar Dönemi

22 Şubat 2021

İngilizce Yeterlilik Sınavı

23-26 Şubat 2021

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

1 Mart 2021

Derslerin Başlangıcı

1-5 Mart 2021

Geç Kayıt Haftası (1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

19 Mart 2021

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

17-27 Nisan 2021

Ara Sınav Haftası

8 Haziran 2021

Derslerin Son Günü

12-23 Haziran 2021

Dönem Sonu Sınavları

28 Haziran 2021

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

29 Haziran 2021

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

25 Haziran 2021

Tez Savunmalarının son günü*/**

25 Haziran 2021

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün

30 Temmuz 2021

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Milli ve Dini Bayramlar

29 Ekim 2020

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2020

Mevlit Kandili

15 Kasım 2020

KKTC’nin İlanı

1 Ocak 2021

Yılbaşı

23 Nisan 2021

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2021

Bahar Bayramı

19 Mayıs 2021

Gençlik ve Spor Bayramı

13 – 15 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı

20 Temmuz 2021

Barış Harekâtı Yıldönümü

20 - 23 Temmuz 2021

Kurban Bayramı

1 Ağustos 2021

TMT’nin Kuruluş Yıldönümü

30 Ağustos 2021

Zafer Bayramı

*Her türlü Jüri önerisinin, jüri tarihinden en az 20 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Azami sürenin en son döneminde tez savunma sınavına ilk kez girecek olan öğrencinin, Enstitünün akademik uygulama takviminde belirtilmiş bulunan “Tez savunma sınavları için son gün”den en az 3 ay önce tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir. ***Tez/proje formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.

Bahar Dönemi

17 Şubat 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

18-21 Şubat 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayları

24-28 Şubat 2020

Geç Kayıt Haftası (24 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır)

29 Haziran 2020

Bahar Dönemi DBA Tez İzleme Komitelerinin Toplanması

30 Haziran 2020

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

1 Temmuz 2020

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

29 Haziran 2020

Bahar dönemi mezuniyeti için tez savunmaların son günü

10 Temmuz 2020

Ciltlenmiş Tezlerin Enstitü’ye Teslim Edilmesi İçin Son Gün**

** Tez formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.