Güz Dönemi

28 Eylül 2020

İngilizce Yeterlilik Sınavı

29 Eylül – 2 Ekim 2020

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

5 Ekim 2020

Derslerin Başlangıcı

5-9 Ekim 2020

Geç Kayıt Haftası (9 Ekim 2020 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

23 Ekim 2020

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

21 Kasım – 1 Aralık 2020

Ara Sınav Haftası

13 Ocak 2021

Derslerin Son Günü

16 – 27 Ocak 2021

Dönem Sonu Sınavları

1 Şubat 2021

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

3 Şubat 2021

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

29 Ocak 2021

Tez Savunmalarının son günü*/**

29 Ocak 2021

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün

1 Mart 2021

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Bahar Dönemi

22 Şubat 2021

İngilizce Yeterlilik Sınavı

23-26 Şubat 2021

Etkileşimli Ders Kayıtları ve Danışman Onayı

1 Mart 2021

Derslerin Başlangıcı

1-5 Mart 2021

Geç Kayıt Haftası (1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan kayıtlar cezalı olacaktır.)

19 Mart 2021

Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün

17-27 Nisan 2021

Ara Sınav Haftası

8 Haziran 2021

Derslerin Son Günü

12-23 Haziran 2021

Dönem Sonu Sınavları

28 Haziran 2021

Dönem Sonu Notlarının Verilmesi İçin Son Gün

29 Haziran 2021

Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi

25 Haziran 2021

Tez Savunmalarının son günü*/**

25 Haziran 2021

Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez İzleme Komite Toplantıları için son gün

30 Temmuz 2021

Ciltlenmiş Tezlerin ve Projelerin Enstitü’ye teslim edilmesinin son günü***

Milli ve Dini Bayramlar

29 Ekim 2020

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2020

Mevlit Kandili

15 Kasım 2020

KKTC’nin İlanı

1 Ocak 2021

Yılbaşı

23 Nisan 2021

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2021

Bahar Bayramı

19 Mayıs 2021

Gençlik ve Spor Bayramı

13 – 15 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı

20 Temmuz 2021

Barış Harekâtı Yıldönümü

20 - 23 Temmuz 2021

Kurban Bayramı

1 Ağustos 2021

TMT’nin Kuruluş Yıldönümü

30 Ağustos 2021

Zafer Bayramı

*Her türlü Jüri önerisinin, jüri tarihinden en az 20 iş günü öncesinden onay için Enstitü’ye bildirilmesi gereklidir. **Azami sürenin en son döneminde tez savunma sınavına ilk kez girecek olan öğrencinin, Enstitünün akademik uygulama takviminde belirtilmiş bulunan “Tez savunma sınavları için son gün”den en az 3 ay önce tez savunma sınavına girmesi gerekmektedir. ***Tez/proje formatlarının ciltlenmeden önce Enstitü onayına sunmaları gerekmektedir.