CIU-Mihrican-Aylanç

Yrd. Doç. Dr. MİHRİCAN AYLANÇ

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2604
Ofis EH109
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Üniversity of Marmara New Turkish Literatürere (Doktora, 2011)
 • EMU New Turkish Literatüre (Yüksek Lisans, 2004)
 • EMU Turkish Language and Literatüre (Lisans, 2002)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Betül Tarıman’ın Şiirinde Vahşi Kadının Yeniden Doğuşu - 2023
 • AYLANÇ, Mihrican (2021). Jale Sancak’ın Uyanan Güzel Romanında Kadın ve Kendilik, İnsan&İnsan, Yıl/ 9, Sayı/I31, Kış/Winter 2022, 39-54. DOI:https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1010081 - 2022
 • Aylanç, M. (2020). Kültürlerarası Edebiyat Kuramı Bağlamında Taner Baybars Şiiri . Folklor/Edebiyat , 26 (104) , 859-882 . DOI: 10.22559/folklor.1403 - 2020
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Kıbrıs Türk Romanında Savaş Karşıtlığı ve Hümanist Yansımalar', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Cilt: 11 Sayı: 55 Şubat 2018 Volume: 11 Issue: 55 February 2018. Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537180. - 2018
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Fikret Demirağ'ın Şiirlerine Ekoeleştirel Bakış', Folklor/Edebiyat, cilt:24, sayı:96, 2018/4, s.37-54. - 2018
 • AYLANÇ, Mihrican (2017) '"Mehduh Şevket Esendal'ın Hırsız-Polis Öyküsünün İkili Karşıt Yapılar Açısından İncelenmesi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), Y. 5, S. 59, s. 115-125. - 2017
 • AYLANÇ, Mihrican,'İsmail Bozkurt'un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon, Folklor/Edebiyat, 2016/3, c. 22, s. 87, s.43-52. - 2016
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Kıbrıs Türk Romanının Gelişimi' Journal Of Cyprus Studies 26/27. (Edit. Michael J.K. Walsh.), Eastern Mediterranean University Pres, Gazimağusa, 2004, s.99-115. - 2004

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • AYLANÇ, Mihrican (2021). “Kosovalı Bir Aydın: Osman Baymak ve Çocuk Yazını Çalışmaları”, PÂYİDÂR- Balkanlar Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Araştırmaları, (Dr. Salih Koralp Güreşir Dr. Mehmet Dervişoğlu Edit.) Trakya Üniversitesi Yayınları, 268, Edirne. - 2021
 • AYLANÇ, Mihrican (2021). “Ütopik Romanda Zamanın Gelecekten Geçmişe Dağılışı”, Romanda Zaman-Romanda Zaman Poetiği Üzerine, (Veysel Şahin, Editör) Ankara: Akçağ Yayınları. - 2021
 • AYLANÇ, Mihrican, Kıbrıs Türk Romanı-Eserler Sözlüğü, UKÜ Yayınları, Lefkoşa, 2017. - 2017
 • AYLANÇ, 'Mihrican, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu' Bildiri Kitabı, 15.16 Mart 2014, Lefkoşa, KKTC. (Editör) - 2014
 • AYLANÇ, Mihrican.'Cengiz Aytmatov'un Öykü ve Romanlarında Savaş ve Savaş Karşıtlığı' , Cengiz Aytmatov: Tematik İncelemeler, (Yazar-Editör Orhan Söylemez), Ankara: TC. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2010, 396, s.49-71. - 2010

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • AYLANÇ, Mihrican , ‘’ Araplara Satılan Kıbrıslı Kadınların Trajik Öyküsü: Zıggıye ve Kızı Şerâre ‘’ International Women Studies Congress March 08-09, 2021 ANKARA, - 2021
 • AYLANÇ, Mihrican, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, "Kıbrıs Türk Kadın Şairlerinin Şiirlerinde Kadın ve Varoluş ", Elazığ, 10,11,2021. - 2021
 • AYLANÇ, Mihrican, “Edebiyatta Kadın ve Kadının Temsili”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi- İş Kadınları Derneği İşbirliğinde Vedia Barut Anısına: 21. Yüzyılda Dünyada ve KKTC’de Kadın-25 Nisan 2018. - 2018
 • ÇETİNKAYA, Mihrican. 'Tahir İle Zühre Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme', Yeniboğaziçi Halk Kültürü.Yay.Haz. Bozkurt İsmail ve Fedora Arnaut, Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları,2006, s. 5-14 - 2006

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • AYLANÇ, Mihrican (2020), “KKTC’de Kadın Sanatçı Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, World Women Conference-Dünya Kadın Kongresi, 7-8 Mart 2020 Ankara, Türkiye. - 2020
 • AYLANÇ, Mihrican, Şiir ve Ekoloji: Temel Yaklaşımlar ve Fikret Demirağ Şiirindeki İzleri, 3. Fikret Demirağ Şiir Festivali, Lefke Avrupa Üniversitesi, 29 Kasım 2019. - 2019
 • AYLANÇ, Mihrican, “Kıbrıs Türk Romanı Ekseninde İngiltere’ye Göçlere Sosyo-psikolojik Bir Yaklaşım”, Asead IV. Uluslararasi Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-29 Ekim 2018, Antalya. - 2018
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Kıbrıs Türk Romanında Savaş Karşıtlığı ve Hümanist Yansımalar', I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu- Gotse Delçev Üniv- Türklerin Dünyası Enstitüsü, 10-14 Mayıs 2017, Antalya. - 2017
 • AYLANÇ, Mihrican, "Nâzım Hikmet'in Edebiyat Coğrafyasında Doğu-Batı Karşıtlığı" XXVIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu-“Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu” Nâzım Hikmet Anısına, 20-25 Haziran, 2015. - 2015
 • AYLANÇ, Mihrican, ' Kıbrıs Türk Romanında Dağa Çıkışın Modern Görünümü: Binbir Tepeler', xxv. ' Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu- Edebiyatta Dağ, Alanya 30 Ekim-3 Kasım, 2013. - 2013
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Sonbaharın İmgesel Dönüşümleri', Edebiyatta Sonbahar Uluslarası Sempozyum Bildirileri (16-20 Kasım 2011 Alanya), Yayına Hazırlayanlar Metin Turan, Kafiye Yinanç, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK), Ankara 2012, s. 157-168. - 2012
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Kıbrıs'ta 15 Temmuz Darbesi ve Darbenin Kıbrıs Çarmıhtan İnerken Romanına Yansımaları', 8. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, Gazimağusa, (Bildiri 27 Nisan 2012'de sunulmuş olup bildiri kitapçığında basılacaktır.) - 2012
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Anı-roman Işığında Kıbrıs Türklerinin Tarihini yeniden Okumak: Köklerimiz Nasıl sallandı-Köklerimiz Tek Tek Sökülüyor' xxııı.Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu-Anı Edebiyatı, İstanbul, 8-9 Kasım, 2012. (Bildiri 9 Kasım 2012 Tarihinde Sunulmuş olup bildiri kitapçığında basılacaktır.) - 2012
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Kıbrıs Türk Romanında Göç' Proceedings Of The Fifth International Congress On Cyprus Studies, ( 14-15 April 2005.),Volume I, Eastern Mediterranean University Pablication, Gazimağusa, 2005, s.289-307. - 2005
 • AYLANÇ, Mihrican. ' Özden Selenge'nin Romanlarında Zaman Kurgusu', xıı. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Cilt I/Volume-1, Trakya Üniversitesi Yayınları , Edirne s.79-84.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Karadağ, M., Aylanç, Mihrican (2020). Kıbrıs Türk Kültüründe Harnup ve Kullanım Alanları, Milli Folklor, Yıl 32, Cilt 16, Sayı 126, s.233-248. - 2020

Diğer yayınlar

 • AYLANÇ, Mihrican, “Kadınlar İçin Dikilmiş Bir Anıt: Veba Sütunu ve Dişil Dil Masallarıyla Uyanan Sezgiye Övgü”, Bakırdan, Sayı 3, 2019-2020. - 2020
 • AYLANÇ, Mihrican, “Şiirin İçinden Bir Avuç Kül Çıkan Şair: Feriha Altıok ve Eylül’üne Doğru”, Yenidüzen-Gaile, 7 Ekim 2019. - 2019
 • AYLANÇ, Mihrican, Folklor/Edebiyat 1994-2019 (1-100. Sayı) Dizini, (Yay. Haz.Nagihan Akkaşoğlu, Aylin Çelik), Ankara, 2019. - 2019
 • AYLANÇ, Mihrican,Feriha Altıok Maddesi, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye), Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2019. - 2019
 • AYLANÇ, Mihrican, “Ekolojik Bir Toplum Çağrısı: Fikret Demirağ Şiiri”, Yenidüzen-Gaile, 3 Eylül 2018. - 2018
 • AYLANÇ, Mihrican, “Nafia Akdeniz Şiirinde Trajik Alan Baba”, Yenidüzen-Gaile, 31 Temmuz 2017. - 2017
 • Müzik -Öğretmen El Kitabı 6 (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • Müzik -Öğrenci Çalışma Kitabı 6 (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • Müzik -Öğretmen El Kitabı 7 (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • Müzik-Öğrenci Çalışma Kitabı 7 (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • Beden Eğitimi-Öğretmen El Kitabı(KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • Beden Eğitimi-Öğrenci Çalışma Kitabı (KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını 2016) (Komisyon üyesi ve editör) - 2016
 • AYLANÇ, Mihrican, 'Kıbrıs Türk Romanının Kaynakları: Tarih-Kültür-Kimlik', Evrensel Kültür, Sayı 288, İstanbul, Aralık 2015. - 2015
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Özden Selenge'nin Bir Kalp Çizildi Romanında Modernist Açılımlar', Turnalar, 2014, 53. s. - 2014
 • AYLANÇ, Mihrican. 'Boşluğun Varoluşsal Kaynaklarında Dolaşmak: Mehmet Kansu ve Boşluk Adlı Öykü Kitabı Üzerine,', Turnalar, 2014, 57. s. - 2014
 • • AYLANÇ, Mihrican, Bakırdan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yıllık Edebiyat-Kültür-Sanat e-Dergisi, Editör.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • AYLANÇ, Mihrican, Kardağ, Metin, “Orhan Pamuk‟un Kırmızı Saclı Kadın Romanında Baba-Oğul Metaforu Ekseninde Doğu-Batı İkilemi”, Ali Berat Alptekin Armağan Yayını,Kömen yayınları, 2019. - 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • AYLANÇ, Mihrican. 'Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar: Bilgilendirici ve Öğretici Metinler Örneği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi,2012,31, s. 333-351. - 2012
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • GÖKTEMİZ, Remziye (2019) Bekir Kara'nın Romanlarında Toplumsal Tarih, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2019
 • GÜNDÜZ, Ö.Mine (2017) Nâzım Hikmet'in Tiyatrolarında Sosyal Meseleler, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2017
 • Tuğba GÜLER (2016), Mustafa İzzet Adiloğlu'nun Şiir Dünyası, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2016
 • Ali ÇİFTÇİ (2016), Ali Nesim'in Öykülerinde Yapı ve İzlek, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2016
 • Hamide YILMAZ (2016), Özden Selenge'nin Romanlarında Kadın, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2016
 • SÖNMEZGÜL, Halil İbrahim (2016) Süreyya Evren'in Romanlarında Postmodernizm, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2016
 • İlyas CEYLAN (2015), M. Oğuz Yorgancıoğlu'nun 'Kıbrıs Türk Folkloru Duydum-Gördüm-Yazdım' ve 'Beşikten...Mezara Eğitim' Adlı Eserlerinde Kadın ve Çocuk Eğitimi, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2015
 • Gülizar, DEMİRTAŞ (2015), Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Savaş, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. - 2015
 • CABADAN, Rukiye, İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Büyülü gerçekçilik, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (devam etmekte)
 • KEKLİK, Sabri Can, Hüseyin Ferhat’ın Şiirlerinde Tarihi ve Mitolojik Kahramanlar, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (devam etmekte)
 • TAŞAR, Senagül, Küçük İskender’in Şiirlerine Psikanalitik Yaklaşım, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (devam etmekte)
 • ÇELİK, Aylin, Tezer Özlü’nün Eserlerinde Kadın ve Varoluş, UKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (devam etmekte)
Projeler
 • KKTC Araştırmaları Projesi: Göçmenköy’den Göçmenşehre Dönüşümün Tanıkları: Göçmen Kadınlar (Bir Sosyo-kültürel Değişim Analizi)
 • KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ' Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi'.
 • KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a Yazılan Mektupların Milli Arşivde Elektronik Ortama Aktarılarak İncelenmesi, Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Lisans Bitirme Projesi.
Çalışma Alanları
 • Yeni Türk Edebiyatı Göç Edebiyatı Kıbrıs Türk Edebiyatı Kadın Araştırmaları Çevre ve Edebiyat Çalışmaları