Fen Edebiyat Fakültesi

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2003-2004 akademik yılında eğitim/öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Fakülte bünyesinde Çeviribilim Bölümü, Psikoloji Bölümü, Temel ve İnsani Bilimler Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunmaktadır. 2007-2008 akademik yılından beri de lisansüstü programlarını sürdürmektedir.

Misyon ve Vizyon

Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu, kendisini sürekli yenileyen, uluslararası düzeyde tanınmış nitelikte eğitim ve araştırma ortamı ile tercih edilen bir fakülte olmaktır. Evrensel değerleri ilke edinen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, çözüm odaklı, teknoloji ile paralel olarak sürekli gelişen, yenilikleri takip eden ve topluma katkıda bulunmayı misyon edinen hem lisans düzeyinde hem de yüksek lisans düzeyinde akademik faaliyetleri barındıran bir fakültedir.

CIU Arts and Sciences Faculty Students

AKREDİTASYONLAR

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı ile Psikoloji (Türkçe) Bölümleri FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından beş yıl süreyle akredite edilmiştir. KKTC'de FEDEK akreditasyonu alan ilk fakülte olmanın yanı sıra Türkiye üniversiteleri arasında da sayılı kurumun sahip olduğu bu akreditasyon, ulusal ve evrensel kalite düzeyini kanıtlamaktadır.

Yayınlar

Folklor Edebiyat e-dergi

Dergiye ulaşmak için tıklayınız

Bakırdan e-dergi

Bakırdan e-Dergi, Sayı: 4
Bakırdan e-Dergi, Sayı: 3
Bakırdan e-Dergi, Sayı: 2
Bakırdan e-Dergi, Sayı: 1

EĞİTİM OLANAKLARI

Psikoloji Bölümünde eğitim dili Türkçe ve İngilizce; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde  eğitim dili İngilizcedir. Böylelikle öğrencilerin evrensel çerçevede eğitim-öğretim alma fırsatı yaratılmaktadır. Modern eğitim yöntem ve araç-gereçleriyle yetiştirilen lisans öğrencilerinin, mezuniyetlerinden sonra yüksek lisans ve doktora yapmaları için çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Kimya Tezli Yüksek Lisans programı ile Yüksek Lisans düzeyinde eğitim fırsatı sağlanmaktadır. Her bölümün alt dalları ile ilgili seçmeli dersler konularak öğrencilerin farklı bilim, kültür ve sanat alanlarında desteklenmeleri sağlanmaktadır. 

Öğrenci merkezli etkin “aktif” öğretim yöntemi uygulanan Fen Edebiyat Fakültesi’nde, öğretim elemanlarının ders programları dışında öğrencilere yönelik seminer vb. çalışmalar yapmaları sağlanabilmektedir. Nöropsikoloji Araştırma Laboratuvarı ve Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı ile öğrencilerin daha bilimsel zeminde eğitim almalarına imkan sağlayabilmektedir. Ayrıca, uluslararası bilimsel tarama indekslerince tanınan Folklor/Edebiyat dergisinin yayımına devam edilmektedir.  Fen Edebiyat Fakültesi, geleceğe güvenle bakabilen, bilimsel düşünce ve davranışın yetkin birey kıldığı mezunlarıyla kıvanç duymaktadır.

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601
Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Emre DEBRELİ
Dekan E-posta: edebreli@ciu.edu.tr