CIU-Erkay-Ozgor

Doç. Dr. ERKAY ÖZGÖR

Fen- Edebiyat Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2011
Ofis R103
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji (Doktora, 2017)
 • Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji (Yüksek Lisans, 2012)
 • Hacettepe Üniversitesi Biyoloji (Lisans, 2010)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • Identification of Cyprus propolis composition and evaluation of its antimicrobial and antiproliferative activities - 2023
 • Doğal Yaşamın Koruyucuları: Bal Arıları
 • Bal Arılarının Önemi ve Hastalıklara Karşı Temel Koruma Yöntemleri
 • Tüm Yönleriyle Balmumu Güvesi ve Mücadele Yöntemleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Honey bees and climate explain viral prevalence in wild bee communities on a continental scale - 2022
 • The phytochemical, proximate, pharmacological, GC-MS analysis of Cyperus esculentus (Tiger nut): A fully validated approach in health, food and nutrition - 2022
 • Physicochemical and pharmacological properties of palm oil: an approach for quality, safety, and nutrition evaluation of palm oil - 2022
 • Metagenomic Studies for the Detection of Parelaphostrongylus odocoilei, Ostertagia leptospicularis and Eimeria ahsata in Northern Cyprus Sheep for the First Time - 2022
 • Effects of vernonia amygdalina fractionate on glutathione reductase and glutathione-S-transferase on alloxan induced diabetes wistar rat - 2021
 • In vitro Studies on Inhibition Capability of Fungal-Sourced Bassiatin versus Tamoxifen against ERα, EGFR and VEGFR on Breast Cancer Cells - 2021
 • The Effects of Nosema apis and Nosema ceranae Infection on Survival and Phenoloxidase Gene Expression in Galleria mellonella (Lepidoptera: Galleriidae) Compared to Apis mellifera - 2021
 • Büyük Balmumu Güvesi Galleria Mellonella'da Nosema Ceranae ve Nosema Apis'in İlk Kez Tespit Edilmesi - 2017

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Physicochemical, phytochemical, antioxidant, and inhibition properties of key enzymes linked to raw and regular honey - 2022
 • Effect of Inoculum Size on Solid State Fermentation of Cassava (Manito esculenta Crantz) - 2022
 • Detection of Biological Activity of Curcuma longa Methanol Extract and Its Antibacterial effect on Staphylococcus aureus - 2021
 • EFFECT OF ROYAL JELLY PRODUCED BY CYPRUS HONEYBEES (APIS MELLIFERA CYPRIA) ON PAENIBACILLUS LARVAE - 2021
 • Nosema apis ve Nosema ceranae'nın Saklama Koşullarına Göre Spor Varlığı ve Canlılığının Değerlendirilmesi - 2015

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • An important product in the development of effective alternative nanocomposites for use in medical and environmental areas: A honey bee silk - 2022
 • Creation of Cyprus propolis ID and investigation of the antibacterial effect of Cyprus propolis on nosocomial bacteria - 2021
 • Investigation of Honeybee Winter Losses in Isparta and Burdur, Turkey, Between of 2011-2012 - 2012
 • Winter Losses of Honey bees in Turkey and possible causes during 2011-2012 period - 2012
 • Colony Losses in Turkey 2010-2011 - 2011
 • The Outbreak of American Foulbrood in Turkey 2010-2011 - 2011
 • The Route of Colony Losses Rates Between 2006-2010 in Turkey - 2010
 • Kıbrısın Kuzeyinde Arıcılığın Durumu ve Geçmişten Günümüze Gelişimi
 • Adli Bir Vaka: Hastalık Yayılımında Kovan Hırsızlığının Rolü
 • XTT Assay for Evaluating The Effect of Bassiatin As A Novel Antiseptic Agent on Hospital-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Streptococcus pneumoniae
 • Cytotoxic Effect of Fungal-Sourced Bassiatin on Breast Cancer Cell Lines
 • Evaluation of Enterobius vermicularis Prevalence Due to The Socio-Economic Levels and Hygienic Condition of The Primary Schools in Turkey
 • Clean Energy Production Using Microbial Fuel Cells (MFC) and White Rot Fungi
 • Cytotoxic effect of fungal-sourced Bassiatin on HeLa and L929 cell lines
 • The effect of Bassiatin as a novel antiseptic agent on methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Basic Statistical Analysis Used in Experimentally Biological Control Studies in Insects
 • Is Greater Wax Moth (Galleria mellonella) Effective to Transfer Nosema Species Between Hives?
 • Determination of Infectivity and Spore Longevity Nosema apis and Nosema ceranae According to Storage Conditions
 • Comparison of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Paecilomyces fumosoroseus in terms of pathogenicity on greater wax moth Galleria mellonella
 • Determination of the mutagenic and genotoxic potential of rose bengal on genetically modified bacteria
 • Efficacy of Sampling Period for Determination of Nosema apis and Nosema ceranae prevalence
 • The Effect of Herbal Toxicity of Rhododendron Plants on Colony Losses
 • Sampling Methods for Diagnostic Surveys

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Türkiyenin Isparta ve Burdur İllerinde 2011-2012 Kışı Boyunca Bal Arılarında Görülen Koloni Kayıpları - 2012
 • Coğrafik ve İklimsel Faktörler Açısından Nosema apis ve Nosema ceranae'nın Tespiti ve Karşılaştırması
 • Farklı Trametes versicolor Özütlerinin Bazı Klinik İzolatlar Üzerindeki Antimikrobiyal Aktivitesinin İncelenmesi

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Bal Arılarında Nosemosis Etkeni Olan Nosema ceranae ve Nosema apis'in Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonella'da İlk Kez Tespit Edilmesi
 • Türkiye Topraklarında Siklohekzimite Dirençli Fungusların Tespiti ve Dağılımının Değerlendirilmesi
 • Türkiye Topraklarından Beauveria bassiana'nın Varlığının Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Potansiyel Kullanımı
 • Kıbrıs Topraklarının Entomopatojen Funguslar Açısından Taranması
 • Farklı İçeriklere Sahip Propolis ekstraktlarının Candida albicans Üzerindeki Antimikrobiyal etkileri
 • Türkiye'nin Coğrafik ve İklimsel Olarak Farklılık Gösteren Bölgelerinde Nosema spp. Tespiti ve Karşılaştırması
 • Ülkemiz Topraklarında Entomopatojen Fungusların Araştırılması
 • Arıcılık Sektörünü Bir araya Getiren Uluslararası ve Ulusal Örgütler
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Metagenomic Studies for the Detection of Parelaphostrongylus odocoilei, Ostertagia leptospicularis and Eimeria ahsata in Northern Cyprus Sheep for the First Time - 2022
Projeler
 • Hayvancılık Sektörünün Temel Sorunlarından Brusellozis’e Karşı Ülkemiz Propolisleri ile Alternatif Ürün Geliştirilmesi
 • Fungal Kaynaklı Bassiatinin Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması,
 • Balı, Koru, Sev
 • Avrupa Genelinde Hymenopteran Polinatörlerinde Patojenlerin Yayılımı Ve Dağılımının Değerlendirilmesi
 • Fungal Kaynaklı Bassiatin'in (3R,6R) MCF-7 ve HMEC Hücre Hatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana'nın Tarım Zararlısı Olan Leptinotarsa decemlineata ve Tenebrio molitor Türleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
 • Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Uygulamalı Biyoloji ' Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Araştırma Laboratuvarlarının Geliştirilmesi
 • Çeşitli Tarımsal Atıklardan Katı Faz Fermantasyon Tekniği (SSF) ile Mikrobiyal Amilaz Eldesi
 • Ülkemiz Topraklarında Entomopatojen Fungusların Araştırılması
Ödüller
 • . (1950)
Çalışma Alanları
 • Mikrobiyoloji
 • Parazitoloji
 • Kanser Çalışmaları
 • Arı Hastalıkları
İdari Görevler
 • . (2000-2000)
 • Ortak Dersler Koordinatörü (2017-2018)
 • Rektör Koordinatörü (2018-DEVAM EDİYOR)