Sürdürülebilir Enerji

Misyon ve vizyon

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi (SERC), 2009 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde “Mükemmellik Merkezi” olarak kurulmuştur. O zamandan beri, merkez çoğunlukla güneş enerjisi ve sertifikalandırma / eğitim programları üzerine birçok Araştırma projesi yürütmüştür. PV Santrali projesine ek olarak, SERC birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda listelenmiştir:
• Sivil Savunma Teşkilatının PV projesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin PV projesi gibi birçok güneş enerjisi projesi için aktif danışmanlık.
• PV Uzman Sertifika Programları (Giriş, sistem tanımları, tekno-ekonomik analiz ve yerinde uygulamaları içeren üç günlük program)
• Fotovoltaik, Güneş Enerjisi Sistemleri, Enerji Verimliliği / Yönetimi, Enerji Politikaları, Biyogaz ile İlgili Birden Çok Araştırma Projesi
• Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na Yenilenebilir Enerji ve Enerji Politikası Danışmanlığı

İletişim

Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi
Müdür:
Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2401
E-posta: center-serc@ciu.edu.tr