SOSPAM’ın son dönem faaliyetleri

• Dünya Politikasında Güncel Gelişmeler (Current Developments in World Politics)
• Ana akım olmayan Eski ve yeni siyasi mitler, yanlış anlamalar ve tabular (Non-mainstream reflections on old and new political myths, misconceptions, and taboos).
• Demokrasi ve Ana Akım Kavramı Arasındaki Ontolojik İkilemler (Ontological Dilemmas between Democracy and the Concept of Mainstream )
• Hangi Strateji Takip Edilmeli? Kıbrıs'ın Geleceği ve Kıbrıs Sorunu (Which Strategy to Follow? Future of Cyprus and the Cyprus Question)
• Orta Doğu'nun Yeniden Şekillendirilmesi: Suriye Çatışması ve Bölgesel Sonuçları (Reshaping of the Middle East: The Syrian Conflict and it’s Regional Consequences).

SOSPAM gündemde bulunan toplumsal ve politik sorunlara ilişkin çalışmalar yanında, uzun vadeli çalışmalar yapmayı da planlanmaktadır.

Bu kapsamda özellikle Kıbrıs sorununun farklı yönleri ve bu soruna farklı yaklaşım ve çözümlerin üretilmesi özellikle önem arzetmektedir.

Farklı yaklaşım ve çözümlerin biraraya getirlmesi için de Kıbrıs Sorunu’nun doğrudan muhattabı olan KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık başta olmak üzere ilgili ülkelerden katılım ve destek alınması düşünülmektedir.

Bu amaçla, SOSPAM önümüzdeki dönem konferans, panel, “düşünce fırtınası” gibi toplantılara özel bir ağırlık vermeyi ve katılımcı görüşlerinin ve bildirilerin yayımını hedeflemektedir.