Program Hakkında

Yüksek lisans programının amacı, Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donatılmış, bu alanda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış, karmaşık enerji problemlerine çözümler getirebilecek yüksek enerji sistemleri mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisans mezunlarının Konvensiyonel Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerjinin Yönetimi, Enerji Politikaları, Enerjinin Verimli Üretimi/tüketimi, Enerji-Çevre İlişkileri, Enerji Ekonomisi, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi gibi alt alanlarda uzmanlaşmasını sağlamaktır. Sözkonusu programın bir diğer hedefi; hem tükenmekte olan, hem çevreyi kirleten hem de maliyetleri gün geçtikçe artan fosil yakıtlara bilhassa bağımlı olan ülkeler için alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunması konularında çalışan uzmanlar yetiştirmektir. Bilimsel olarak da, Yüksek Lisans eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı içerisinde sürdürülen araştırma çalışmalarına ivme kazandıracaktır.

Eğitim Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı eğitim programı bulunmaktadır. Tezli program yedi ders, seminer ve tez çalışmasını içermektedir. Bu derslerden ikisi zorunlu program dersi, ikisi program seçmelisi, kalan üç ders ise diğer mühendislik alanları lisansüstü dersleri arasından seçilir. Tezsiz program, tez çalışması yapmayı tercih etmeyen ancak eğitim ve mesleki bilgi birikimlerini artırmak isteyenler için tasarlanmıştır. Tezsiz program on ders ve bir lisansüstü projeden oluşur. On dersin ikisi zorunlu program dersi, beşi program seçmelisi, kalan üç ders ise diğer mühendislik alanları lisansüstü dersleri arasından seçilir. Enerji sistemleri mühendisliği yüksek lisans programında, enerji - geçmiş, şimdiki ve gelecek, enerji uygulamalarının tekno-ekonomik analizi, güneş enerjisi tasarımı, yenilenebilir sistemlerin entegrasyonu, enerji sistemlerinde modern ekonomik sorunlar, enerji sistemleri optimizasyonunun temelleri gibi dersler bulunmaktadır.

Kariyer Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve kariyerlerine akademik olarak devam etmek isteyen adaylar gerekli koşullarını sağlamaları şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki doktora programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Kariyerlerine akademik olarak devam etmeyi tercih etmeyen program mezunları ise kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda istihdam edilebilmekte veya kendi işyerlerini de kurabilmektedirler. Yüksek lisans programı mezunları; enerji depolama cihazları, enerji depolama malzemeleri, yakıtlar ve yanma, enerji dönüşüm sistemleri, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyo-yakıtlar, enerji verimliliği, enerji yönetimi, enerji politikaları/yasaları, güç üretim, iletim ve dağıtımı, akıllı şebekeler ve elektrikli/hibrit elektrikli araç teknolojileri alanlarında çalışabilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce