Program Hakkında

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Eğitimde Bilgi Teknolojileri) Yüksek Lisans Programı (M.Sc), mevcut araştırma ve öğrenme teorilerini, gelişmekte olan teknolojileri kullanarak öğrenme problemlerini çözmek için uygulanacak bilgi ve becerilerle kazandırır. Çoklu öğrenme ortamları için öğrenme teknolojisi ortamlarının, sistemlerinin, uygulamalarının ve öğretim materyallerinin tasarımına odaklanan disiplinlerarası bir programdır.
Öğrenim verilen faaliyet alanları:
Bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenme
Oyunlar ve simülasyonlar
Öğretim tasarımı
Performans iyileştirme
Gelişim teknolojileri
Çevrimiçi, harmanlanmış ve mobil öğrenme ve öğretme
Sınıf etkileşimi ve katılımı için teknoloji

Eğitim Olanakları

Dünyanın birçok ülkesinden öğrencilere ev sahipliği yapan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), uluslararası bir ortamda kaliteli bir eğitim ve öğretim fırsatı sunmaktadır. Bölümümüzde derslerde araştırmaya olduğu kadar uygulamaya da önem verilmektedir. Öğrencilerimiz temel olarak yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu bağlamda bilgisayarlarla ilgili çeşitli araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel faaliyetler, bilimsel düşünme ve çalışma tarzını içselleştiren, üretken, yaratıcı ve bağımsız bireylerin gelişimine önemli katkı sağlamak amacıyla periyodik olarak düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenciler, akademik arenada, endüstri veya hizmet sektöründe yetkin olmak için yüksek düzeyde akademik geçmişe ve gerekli becerilere sahip olacaklardır. UKÜ'de lisansüstü eğitim, akademik özgürlük ve etik davranış üzerine kuruludur. Çağımızın teknolojisine sahip uygulama laboratuvarlarımız ders saatlerine ilaveten öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Küreselleşen dünyada yaşayan bireyler olarak öğrencilerimiz, teknolojide ve bilgi akışındaki hızlı değişimlerden haberdar olmaları için eğitimde kullanılan her türlü cihaz ve materyal hakkında bilgi ve beceri kazandıracak öğretim yöntemleri ile eğitilmektedir. Tüm bunlara ilaveten öğrencilere lisansüstü eğitimin uzman akademik kadrosuyla çok kültürlü bir eğitim fırsatı sunulur.

Kariyer Alanları

Öğrenciler, ilköğretimde, üniversiteler, devlet kurumları, işletmeler ve diğer organizasyonlarda kariyer için gerekli becerileri kazanırlar.
Mezunlar aşağıdaki görev ve alanlarda çalışma olanaklarına sahiptir:
Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Uzmanı
Akademik Personel
İçerik Geliştirme Uzmanı
E-Öğrenme Proje Yöneticisi
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
Multimedya ve Grafik Tasarımcısı
Bilgisayar Programcısı
Proje yöneticisi
Ağ Yöneticisi
Sistem Tasarımcısı
Multimedya Tasarımcısı
Veritabanı Yöneticisi

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce