Program Hakkında

Ziraat mühendislerinin ihtisaslaşmalarına, araştırmaya yöneltilmelerine ve kariyer yapmalarına yardımcı olmak, özgün araştırmalar yaparak, sonuçları uygulamaya aktarmak ve uluslararası bağlantıları güçlendirmektir. Modern ıslah çalışmaları sonucu çok sayıda yeni kültür bitkisi devreye girmektedir. Gerek, hala geleneksel olarak yetiştiriciliği yapılan standart kültür çeşitlerinden ve gerekse yeni çeşitlerden optimal bir şekilde yararlanma olanaklarının araştırılması ve yeni gelişmelerin devreye sokulması bu programın hedefleri arasındadır. Kuraklığa, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve tuzlu koşullara uygun yeni bitki tür ve çeşitlerinin devreye sokulması ve suyun efektif bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır. Teknolojiyi üst düzeyde kullanabilmek ve katma değer yaratmak temel hedefimizdendir. Tarımsal değerlerimizin akılcı bir şekilde ve ileriye yönelik olarak değerlendirilmesi, çevre dostu üretim tekniklerinin uygulamaya aktarılması ve uluslararası kalite kriterleri ışığı altında birim alandan daha fazla ve kaliteli verim alınabilmesine katkıda bulunmak programın temel vizyonunu oluşturmaktadır.

Eğitim Olanakları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Bölümde yeterince ders verecek üst düzey öğretim elemanları mevcuttur. Araştırma ve tez hazırlama dönemlerinde üniversitenin kütüphanesindeki süreli ve süresiz yayınlarından, elektronik süreli yayınlardan, dijital görüntü dosyalarından gerek yurt içi ve yurt dışı yayınlarından bilgiye ulaşılabilmektedir. Tez için gereken arazi çalışması için Üniversitenin tarım alanlarından ve seralarından yararlanılabilmektedir. Programın yürütülmesi için gerekirse üniversitede bulunan fizik, biyokimya, analitik kimya, bilgisayar laboratuvarı ve merkez laboratuvarından da yararlanılabilmektedir.

Kariyer Alanları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Bölümünde yüksek lisans yapan öğrencilerin dünya görüşleri genişleyecek, uluslar arası ilişki ağları genişleyecek, daha geniş vizyon sahibi olacak ve aynı zamanda mesleki kariyerlerinde önleri açılacaktır. İstihdam alanlarından bazıları;
- Tarım ve Orman Bakanlığı,
- Çevre ve Orman Bakanlığı,
- Milli Eğitim Bakanlığı,
- Araştırma Enstitüleri,
- Belediyeler,
- Üniversiteler,
- Uluslararası Tarımsal Kuruluşları,
- Ziraat Mühendisleri Odası,
- Serbest danışmanlık hizmet büroları,
- Kendi işleri

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MSc

Dil

İngilizce