CIU-Ahsen-Işık-Özgüven

Prof. Dr. AHSEN IŞIK ÖZGÜVEN

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2392
Ofis CU116
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Açlığa Son
Temiz Su ve Sanitasyon

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Çukurova Üniv Bahçe Bitkileri (Yüksek Lisans, 1982)
 • Çukurova Üniv Bahçe Bitkileri (Lisans, 1981)
Yayınlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 20. AKGÖL, M., ŞİMŞEK, Ö., KARATAŞ, N., ETİ, S., ÖZGÜVEN, A.I, AKA KAÇAR Y. 2015.Y. Nar'da (Punica granatum L.) Yumuşak-Sert Çekirdeklilik Oluşum Mekanizmasının Histolojik Yöntemlerle Araştırılması. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Özet Kitapçığı, Çanakkale, Türkiye, 25-29 Ağustos 2015. - 2015
 • 19. ÖZGÜVEN A.I., C.YILMAZ, M:TÜTÜNCÜ. 2011. Dünyada Nar Yetiştiriciliği. 1. Ulusal Nar Kongresi Bilecik 13-15 Mayıs 2011. - 2011
 • 17. YILMAZ, C., A.I. ÖZGÜVEN, GEZEREL Ö, TÜRKAY, C. Zeytinde Periyosite Sorunu. 1. Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl ve Güçbirliği. Ed:Abidin Tatlı, Eylül 2010, s:225-230, ISBN:978-60589436-1-2.2010. - 2010
 • 18. EMAN, Ş.B., AKA KAÇAR, Y., YILMAZ, M., ÖZGÜVEN, A.I., LA MALFA 2011. Nar Çeşitlerinin (Punica granatum) Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Tekniği ile Genetik İlişkilerinin Belirlenmesi I. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Ekim, 2010 (poster bildiri olarak sunuldu) - 2010
 • 16. YILMAZ, C., A.I. ÖZGÜVEN, 2009. Türkiye'de Nar Genetik Kaynakları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 10-12 Haziran 2009, Kahramanmaraş. - 2009
 • 36. YILMAZ, C., A.I. ÖZGÜVEN, 2009. Narda Meyve Kabuğu ve Dane Su İçeriğinin Meyve Çatlaması Üzerine Etkisi. Alatarım, 8(1): 15-20. - 2009
 • 37. ÖZGÜVEN A.I., YILMAZ C. 2009. Bazı Çilek Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarındaki Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. Alatarım 8(2): 17-21.2009 - 2009
 • 14. İSLAM, A., CANGİ, R., YILMAZ, C., ÖZGÜVEN, A.I. 2004. Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu Bildiriler Kitabı 217-220 - 2004
 • 15. İSLAM, A., ÖZGÜVEN, A.I., ETİ, S. 2005. Fındığın Döllenme Biyolojisi ve Meyve Özellikleri. İkinci Milli Fındık Şurası Bildiriler Kitabı s: 494-498. 10-14.Ekim.2004. Giresun. - 2004
 • 35. İSLAM A. A.I. ÖZGÜVEN. S.Z.BOSTAN. 2004. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu. Ziraat Mühendisliği.Ankara Sayı: 343.12-15. - 2004
 • 11. ÖZGÜVEN A.I, C.YILMAZ, 2003. Bazı Kaliforniya Çilek Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarında Adaptasyonu. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim 2003. Ordu. - 2003
 • 12. İSLAM A., CANGİ R., ÖZGÜVEN A.I., 2003. Değişik Malç Uygulamalarının Çilekte Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu 23-25 Ekim 2003. Ordu. - 2003
 • 13. YILMAZ, C., A.I. ÖZGÜVEN, S. POLATÖZ, 2003. GA3 Uygulamalarının Washington Navel Portakal Çeşidinde Verim, Meyve Gelişimi ve Kalitesi Üzerinde Etkileri. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Sempozyumu, 8-12 Eylül 2003, Antalya, s: 86-88. - 2003
 • 32. TATLI, H., A.I. ÖZGÜVEN, 2003. The Effect of 2.4-D and GA3 Treatments on Endogenous 2.4.D Level and Fruit Quality in Valencia Orange During Stroge Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 18(2):61-68. - 2003
 • 33. İSLAM, A., A.I. ÖZGÜVEN, 2003. Clonal Selection of Tombul Hazelnut Cultivar. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 18(2):111-116. - 2003
 • 34. YILMAZ, C., A.I. ÖZGÜVEN, 2003. Narda (Punica granatum L.) Meyve Çatlaması. Alatarım 2(2):4-9. - 2003
 • 10. ÖZGÜVEN, A.I., C. YILMAZ, B. E. AK., A. İKİNCİ, 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri. Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Sempozyumu (TARP) 20-21 Eylül 2000 Şanlıurfa, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı.2000. - 2000
 • 31. COŞKUN, M. ve A.I. ÖZGÜVEN, 2000. Kaysılarda Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 24: 309-316. - 2000
 • 9. ATLI,H.S., S.,AKGÜN,A., ÖZGÜVEN,A.I., ÖZGÜVEN, F.,1999. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinin Hasat Zamanının Saptanması ve Makineli Hasadın Uygulanabilme Durumunun Araştırılması. III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.Ankara. - 1999
 • 30. TATLI, H. ve A.I. ÖZGÜVEN, 1999. Derimden Sonra Bazı Hormon Uygulamalarının Valencia Portakalının Muhafazası Üzerine Etkileri. Turkish Journal of Agricultural and Forestry, 23: 1033-1042, Ek sayı. - 1999
 • 22. COŞKUN, M. ve A.I. ÖZGÜVEN, 1998. Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkileri. Derim Dergisi 15(2):90-96. - 1998
 • 23. ÖZGÜVEN, A.I., M. PAKSOY, H. TATLI ve C. YILMAZ, 1998. Serada Patlıcan Yetiştiriciliğinde Kullanılan 4-CPA'nın Erkenci Verim, Kalite Ve İçsel 4-CPA Düzeylerine Etkisi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 13(2):141-148. - 1998
 • 24. ÖZGÜVEN, A.I., 1998. Çay Atıklarının Çilek Yetiştiriciliğinde Kullanımı. Bahçe Dergisi 27(1-2).3-10. - 1998
 • 25. ÖZGÜVEN, A.I., 1998. The Opportunities of Using Mushroom Compost Waste in Strawberry Growing. Doğa Bilim Dergisi. Tr. J. Agriculture and Forestry 22:601-607. - 1998
 • 26. ÖZGÜVEN, A.I., H. TATLI, O. GÖNEN ve M. COŞKUN, 1998. Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Elmalarda Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 13(2):167-176. - 1998
 • 27. ÖZGÜVEN, A.I., M. PAKSOY, C. YILMAZ ve H. TATLI, 1998. Galit F1 Domates Çeşidinde 4-CPA'nın Verim, Erkencilik, Kalite Ve İçsel 4-CPA Düzeylerine Etkileri. Bahçe Dergisi 27(1-2):73-84. - 1998
 • 28. ÖZGÜVEN, A.I, K. ÇELİK ve A. İSLAM, 1998. Fındıklarda Aflatoxin Gelişimi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 13(2):177-184. - 1998
 • 29. ÖZGÜVEN, A.I, L. SON ve C. YILMAZ, 1998. NAA Uygulamalarının Septik Kaysı Çeşidinde Erkencilik, Meyve Seyreltmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 13(2):156-166. - 1998
 • 8. DÜNDAR, Ö., A.I. ÖZGÜVEN, H. TATLI, 1997. Elmalarda Seyreltme Uygulamalarının Muhafazaya Etkisi. 1. Stark Spur Golden Delicious. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Bildiri Özetleri, s.33, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. - 1997
 • 19. BOSTAN, S.Z., A. AYGEN, A. İSLAM ve A.I. ÖZGÜVEN, 1997. Şebinkarahisar Kızılcıklarında Seleksiyon Çalışması. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 12(2):137-144. - 1997
 • 20. BOSTAN, S.Z., A. İSLAM ve A.I. ÖZGÜVEN, 1997. Ordu İli Meyveciliği. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı 4. - 1997
 • 21. İSLAM, A. ve A.I. ÖZGÜVEN, 1997. Türkiye'de Fındık Yetiştiriciliği. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Cilt 12, Sayı4. - 1997
 • 7. TÜREMİŞ, N., N. KAŞKA, Z. KAYA, A.I. ÖZGÜVEN., 1996. Bazı Tarımsal Atıkların Kompost Yapmak Suretiyle Tekrar Kullanılma Olanakları. Tarım-Çevre İlişkileri Simpozyumu , s:171-178., 13-15 Mayıs 1996 Mersin. - 1996
 • 6. ÖZGÜVEN, A.I., 1995. Büyüme ve Gelişme Düzenleyiciler Kullanım ve Üretimi IV:Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No.26.9-13 Ocak 1995. - 1995
 • 18. ÖZGÜVEN, A.I., 1995. Bahçe Bitkilerinde Gibberellinlerin Kullanım Alanları. Derim Dergisi. 11(2):75-85. - 1995
 • 14. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1993. Cam Serada Kolon Kültüründe Çilek Yetiştirme Olanakları. Ç.Ü.Z.F.Dergisi 7(4):51-60. - 1993
 • 15. ÖZGÜVEN, A.I., 1993., Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Çilekte Kullanılma Olanakları. Ç.Ü.Z.F. Dergisi 8(2):47-60. - 1993
 • 16. ÖZGÜVEN, A.I., 1993. Bozuk Şekilli Domateslerde İçsel Oksin İçerikleri Ç.Ü.Z.F.Dergisi 8(2):61-68. - 1993
 • 17. ÖZGÜVEN, A.I. ve B.E. AK., 1993. Indol Butirik Asidin (IBA) Nar Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkisi. Ç.Ü.Z.F.Dergisi 8(3)1-10. - 1993
 • 5. AK, B.E., N. KAŞKA, A.I. ÖZGÜVEN., 1992. Büyümeyi Düzenleyicilerin Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Kullanma Olanakları.Türkiye 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,İzmir,1:85-89. - 1992
 • 7. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1992. GA3 Uygulanmış Çileklerde Donların Çiçekler ve Verim Üzerine Etkileri. Doğa Bilim Dergisi 16 (1) :103-116. - 1992
 • 8. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1992. Çileklerde GA3 Uygulamalarının İçsel Hormon Düzeylerine Etkileri 2 ABA, IAA, Z ZR, I-Ado, I-Ade Üzerine Etkileri. Doğa Bilim Dergisi 16 (2) :410-421. - 1992
 • 9. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1992. Çileklerde GA3 Uygulamalarının İçsel Hormon Düzeylerine Etkileri 1. Gibberellin benzeri maddeler. Doğa Bilim Dergisi 16 (2) :422-432. - 1992
 • 10. KAŞKA, N., A.I. ÖZGÜVEN, S. PAYDAŞ ve E. ÖZDEMİR, 1992. Eksibe Kumullarında Çilek Yetiştiriciliği Üzerinde Araştırmalar.Doğa Bilim Dergisi 16 (4):789-796. - 1992
 • 11. ÖZGÜVEN, A.I., 1992. Değişik Herbex Uygulamalarının Bazı Çilek Çeşitlerinde Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.Ç.Ü.Z.F.Dergisi 7(2):149-158. - 1992
 • 12. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1992. Çileklerde Yavaş Çözünen ve Kimyasal Gübrelerin Erkencilik Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Ç.Ü.Z.F.Dergisi 7(3):177-190. - 1992
 • 13. AK, B.E., N. KAŞKA ve A.I. ÖZGÜVEN., 1992. Büyümeyi Düzenleyicilerin Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Kullanma Olanakları.Türkiye 1.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,İzmir,1:85-89. - 1992
 • 3. KAŞKA, N., Ö. TUZCU, K. ABAK, F. ERGENOĞLU ,Ö. GEZEREL, M. KAPLANKIRAN, S. ETİ, S. PAYDAŞ, A. KÜDEN, S. TANGOLAR Ö. GÜRGEN, A. KÜDEN, A.I. ÖZGÜVEN, B.E. AK., 1991. Çukurova'da Bahçe Bitkileri Tarımı. 1.Çukurova Tarım Kongresi. 9-11 Ocak.Adana:165-215. - 1991
 • 4. ÖZGÜVEN, F., A.I. ÖZGÜVEN, Z. BEREKET., 1991. Çilek Meyvesinin Derimine Yönelik ve Bazı Biyolojik Teknik Özelliklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi 25-27 Eylül Konya.s:401-408. - 1991
 • 4. ÖZGÜVEN, A.I., 1991. Bitki Büyümesini Düzenleyici Maddelerin Saptanmasında Yeni Yöntemler. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 6(3):59-68. - 1991
 • 5. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1991. Yüksek Tünellerdeki Çileklerde GA3 Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 2.Kış Dikimleri. Bahçe Dergisi. 20 (1-2 ) :25-33. - 1991
 • 6. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1991. Çileklerde GA3 Uygulamalarının Erkencilik ve Verim Üzerine Etkileri. Ç. Ü. Z. F. Dergisi. 6(4): 51-64. - 1991
 • 3. ÖZGÜVEN, A.I. ve N. KAŞKA., 1990. Yüksek Tünellerdeki Çileklerde GA3 Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 1.Yaz Dikimleri, Bahçe Dergisi. 19(1-2):41-52. - 1990
 • 2. ÖZGÜVEN, F., A.I. ÖZGÜVEN., 1988. Çukurova'da Çilek Tarımında Bazı Mekanizasyon Çalışmaları. Tarımsal Mekanizasyon II.Ulusal Kongresi Erzurum s:354-362. - 1988
 • 2. KAŞKA, N., E. ÖZDEMİR, S. PAYDAŞ ve A.I. ÖZGÜVEN., 1988. Alata'da Yeni Bazı Çilek Çeşitleri Üzerinde Araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi. 12(1): 1-10 - 1988
 • . KAŞKA, N., A.I. ÖZGÜVEN, S. PAYDAŞ, M. BİÇİCİ, N. TÜREMİŞ ve A. KÜDEN., 1986. Türkiye İçin Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinin Adana'da Yaz ve Kış Dikimi Sistemiyle Örtü Altında Yetiştiriciliğinin Verim, Kalite ve Erkencilik Üzerine Etkileri.Doğa Bilim Dergisi (Ser. D2) 10 (1):84-104. - 1986
 • YILDIZ, A.I., N. KAŞKA, M. PEKMEZCİ., 1983. Bazı Önemli Çilek Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası Üzerinde Bir Çalışma. Türkiye'de Bahçe Ürünlerinin Depolanması ,Pazara Hazırlanması ve Taşınması Simpozyumu.TÜBİTAK Yayınları No.587 Seri No.118 s:140-150. - 1983
 • .

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 48. AKGÖL, M., BUCAK, S., SİMŞEK, O., KARATAŞ, N., ÖZGÜVEN A.I., AKA KAÇAR, Y. 2014. Determination and Comparasion of Lignin Content In Soft-Hard Seeded Pomegranates. Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, September, 2014 (Poster Sunumu) - 2014
 • 47. ÖZGÜVEN A.I., GÜLTEKİN U., GÖZLEKÇİ Ş. YILMAZ İ. YILMAZ C., KÜÇÜK E. İMRAK B. KORKMAZ C. 2013. A Review of the Economics and the Marketing of the Pomegranate Industry in Turkey. 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits. 209 24 Eylül 2013. Taian. Shandong. China. 2013. - 2013
 • 43. ÖZGÜVEN A.I., YILMAZ C., KELEŞ D. Pomegranate Biodiversity and Horticultural Management. Acta Horticulturae. 940:21-28, 2012. - 2012
 • 46. ÖZGÜVEN, A. I., P.ÇÜRÜK, T.İZGÜ,M. TÜTÜNCÜ,E.TAGİPAR, Ö. ŞİMŞEK Y.Y.MENDİ. 2012. The Effects of GA3 on Growth and Flowering in Iris Population Grown Naturally in Adana province and Surroundings. XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials Antalya.Turkey 28 March-01 April 2012( Abstract) Ayrıca bildiri basılacak. - 2012
 • 41. YILMAZ C., CANAN İ., ÖZGÜVEN A.I.,YILMAZ M. The Pomegranate Genetic Resources in Turkey. Acta Horticulturae. 890:207-213. 2011. - 2011
 • 42. ÖZGÜVEN A.I., YILMAZ M., YILMAZ C. The Fruit Traits of Some Pomegranate Cultivars in Adana Ecolojical Conditions. Acta Horticulturae. 890:197-200. 2011. - 2011
 • 45. ÖZGÜVEN, A. I., C. YILMAZ, M. TÜTÜNCÜ, Ö. ŞİMŞEK. 2011. The Situation of Pomegranate Genetic Resources of Turkey.II International Symposium on the Pomegranate. Madrid Spain 19-21 October 2011( Abstract) Ayrıca bildiri basılacak. - 2011
 • 40. YILMAZ C., ÖZGÜVEN A.I., GÜLŞEN O., CANAN İ, YILMAZ M. Molecular Characterization of 187 Pomegranate Genotypes by SRAP. 2nd International Symposium on Genomics of Plant Genetic Resouces. 24-27 April 2010, Bologna, Italy, Abstract book, p:174., 2010. - 2010
 • 44. LA MALFA, S., CARUSO, M., EMAN, S. B., AKA-KACAR, Y., , A.I.ÖZGÜVEN, GENTİLE, A., Pomegranate Molecular Characterization through AFLP and Newly Identified SSR Markers. International Horticultural Congress (IHC), Lisbon, 2010.(Acta Hort. basılacak) - 2010
 • 34. Ak, B.E., İKİNCİ. A., PARLAKCI, H., ÖZGÜVEN, A. I.,. and Yılmaz C.2009. Some Pomological Traits of Different Varieties Grown in Sanliurfa ' Turkey. Acta Horticulturae 818: 115-120. - 2009
 • 35. ISLAM, A., YARILGAÇ, T. and ÖZGÜVEN, A. I.,, A.I.2009. Pomological and Morphological Characteristics of Pomegranates Grown in Eastern Black Sea Region. Acta Horticulturae 818: 121-124. - 2009
 • 39. ÖZGÜVEN, A. I., C. YILMAZ, and M. YILMAZ, 2009. The Fruit Traits of some Pomegranate Cultivars in Adana Ecological Conditions. Second International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. ISPMMF. Souvenir and Abstracts. 23-27 June 2009. Dharwad, India p: 25-32 - 2009
 • 33. ÖZGÜVEN, A. I., C. YILMAZ and M. YILMAZ, 2006. The Sitution of Pomegranate and Minor Mediterranean fruits in Turkey. First International Symposium of Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits.16-19 October 2006. Adana Acta Horticulturae 818: 43-48. - 2006
 • 36. YILMAZ, C. and A.I. ÖZGÜVEN, 2009. The Effects of Some Plant Nutrients, Gibberellic Acid and Pinolene Treatments on the Yield, Fruit Quality and Cracking in Pomegranate. First International Symposium of Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits.16-19 October 2006. Adana Acta Horticulturae 818: 205-212 - 2006
 • 37. PALA, H., C. YILMAZ, A.I. ÖZGÜVEN and A. TATLI, 2009. Important Diseases of Pomegranate Fruit and Control Possibilies in Turkey. First International Symposium of Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits.16-19 October 2006. Adana. Acta Horticulturae 818: 285-289. - 2006
 • 38. ÖZGÜVEN, A. I., C. YILMAZ, Y. REHBER and M. YILMAZ, 2009. The Adaptation of Different Pomegranate varieties in the North Cyprus Ecological Conditions. First International Symposium of Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits.16-19 October 2006. Adana Acta Horticulturae 818. 161-164. - 2006
 • 32. YILMAZ C., A.I. ÖZGÜVEN, 2005. Hormon Physiology of Preharvest Fruit Cracking in Pomegranate (Punica granatum L.). 10th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. June 26-30, 2005, Saltillo-Mexico. Acta Horticulturae 727: 545-550. - 2005
 • 31. A.KÜDEN, A.B. KÜDEN, Ö. TÜRKMEN, A.I.ÖZGÜVEN, Y. REHBER, E. SAYGINER and B. İMRAK2004 Peach, Nectarine and Plum Growing Possibilities under Subtropical Conditions of Turkey and North Cyprus( In: Ed: K.K. Jindal, R.C. Sharma; A.S.Rehalia) Producings of the Seventh International Symposium on Temperature Zone Fruits in the Tropics and Subtropics. Acta Horticulturae 662:119-126AZ, - 2004
 • 27.KOLLER.W.D. M.ÖZGÜVEN, A.I. ÖZGÜVEN, 2001. Analysis of Medicinal and Aromatic Plants and Fruit Volatiles. Workshop on Agricultural and Quality Aspects of Medicinal and Aromatic Plants.p:55-64. 29 May-01 June,2001 Adana /Turkey - 2001
 • 29. ÖZGÜVEN F. K.VURSAVUŞ, A.I. ÖZGÜVEN, 2001. Determination of Some Parameters Related to Mechanical Harvesting of Sour Cherry and Similar Fruits under the Laboratory Conditions. Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering.p:111-115. Proceeding of the 6th International Symposium Posdam /Germany 11th '14th Sep. 2001. - 2001
 • 26. ÖZGÜVEN, A.I., C. YILMAZ, 2000. Pomegranate Growing in Turkey. Options Mediterraneennes, Serie A: Seminaires Mediterraneennes Numero 42, p: 41-48. - 2000
 • 28. İSLAM A. and A.I.ÖZGÜVEN.2001. Clonal Selection in the Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu ProvinceProceeding of the Fıfth International Congress on Hazelnut. Acta Horticulturae 556 .203-208.27-31 August, 2000, Corvallis/Oregon/USA - 2000
 • 30. ÖZGÜVEN, A.I., C. YILMAZ, 2002. The Effect of Gibberellic Acid Treatments on the Yield, and Fruit Quality of Strawberry (Fragariaxananassa)Cv.Camarosa 4th International Strawberry Symposium.Acta Horticulturae 567 (1):277-280 9-14 July 2000, Tampere/Finland - 2000
 • 24. ZEREN, O., H. KUMBUR, A.I. ÖZGÜVEN, K. YILMAZ, Y. UYSAL and G. BAYDAR, 1998. The Investigation of Degration Period of Some Pesticides Used in the Tomato, Strawberry and Grape Growing in the East Mediterrenean Region. International Symposium on Enviromental Management in the Mediterranean Region.. Antalya, 1998. - 1998
 • 14. ÖZGÜVEN A. I., 1997. Investigations on Opportunities of Strawberry Growing in Sack Culture. Book of Abstracts, Part 2 p:50. 3rd. Inter. Strawberry Symposium 3rd. Inter. Strawberry Symposium. Holland. . Acta Horticulturae 439 (2):495-500. - 1997
 • 15. ÖZGÜVEN A.I., L. SON, C. YILMAZ and A. İSLAM, 1997. The Effects of Hand and Chemical Thinning on the Fruit Size and Quality of Septik Apricot Variety. Fifth Inter. Symposium on TZFTS. Adana. Acta Horticulturae, 441:137-140. - 1997
 • 16. ÖZGÜVEN A.I., A. KÜDEN, H. TATLI, M. COŞKUN and Y. DAŞKAN., 1997. Fruit characteristics of Some Plum Varieties under the Ecological Conditions at Adana. V. Inter. Symposium on Temperate Zone Fruits. Adana. Acta Horticulturae 441:351-354. - 1997
 • 17. ÖZGÜVEN A.I., H. TATLI, M. COŞKUN and Y. DAŞKAN., 1997. Fruit characteristics of Some Mediterranean and Aegean Pomegranate Varieties under Ecological Conditions of Çukurova. V. Inter. Symposium on Temperate Zone Fruits. Adana. Acta Horticulturae 441:355-360. - 1997
 • 18. TÜREMİŞ N., A.I. ÖZGÜVEN, S. PAYDAŞ and G. İDEM., 1997. Effects of Sequestrene Fe-138 as Foliar and Soil Application on Yield and Earliness of Some Strawberry Cultivars in Subtropics. V. Inter. Symposium on Temperate Zone Fruits. Adana. Acta Horticulturae 441:373-379. - 1997
 • 19. DÜNDAR, Ö., A.I. ÖZGÜVEN, H. TATLI, M. COŞKUN and Y. DAŞKAN., 1997. Investigations on the Postharvest Physiology of Some Plum Varieties Grown in Adana. V. Inter. Symposium on Temperate Zone Fruits. Adana. Acta Horticulturae 441:429-433. - 1997
 • 20. ÖZGÜVEN, A.I., M. PAKSOY and K. ABAK, 1997. The Effects of 4-CPA in Tomato Growing in Greenhause on the Fruit Set, Quality and Amount of Endogenous 4-CPA. Programs and Abstracts. S-37 8th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. Valencia, Spain, April 1-4, 1997. Acta Horticulturae 243-250. - 1997
 • 21. ÖZGÜVEN, A.I., F. ÖZGÜVEN, Ö. GEZEREL, H. TATLI and C. YILMAZ 1997. The Effects of Ethrel on the Ripening and Harvesting of Olive.Programs and Abstracts. S-45. 8th International Symposium on Plant Bioregulators in Fruit Production. Valencia, Spain, April 1-4, 1997 Acta Horticulturae 359-365. - 1997
 • 23. ÖZGÜVEN, A.I. 1998. World Production Status of Pomegranate (Punica granatum L.). 2nd MESFIN Meeting on Plant Genetic Resources, 5-8 August,1997, Madeira, Portugal.p: 247-264. - 1997
 • 11. ÖZGÜVEN A.I. N. KAŞKA and N. TÜREMİŞ. 1997. The Opportunities of Using Tobacco Compost ın Strawberry Growing: Book of Abstracts, Part 1 p:79 3rd. Inter. Strawberry Symposium Holland. 28 April-3 May.1996. Acta Horticulturae 439 (2):731-736. - 1996
 • 12. ÖZGÜVEN A.I., N. KAŞKA and N.TÜREMİŞ. 1997. The Effects of Grass Clipping Wastes on the Precocity, Yield and Quality of the Strawberry. Book of Abstracts, Part 2 p:4. 3rd. Inter. Strawberry Symposium. Holland. 28 April-3 May1996. Acta Horticulturae 439 (2):737-742. - 1996
 • 13. AK, B.E., Y. NİKPEYMA and A.I. ÖZGÜVEN, 1996. Effects of Container Size and GA3 Applications on the Growth and Development of Pistacia vera Seedlings. Book of Abstracts Resumes. Groupe de Recherches et D'etudes Mediterranean Pour L'amandıer et le Pistachıer. 14-17 August 1996, Meknes-MAROC. - 1996
 • 22. ÖZGÜVEN A.I., 1997. The Importance of Turkey in terms of the Genetic Resources of Pomegranate and the Suggestions in order to Improve of Genetic Resources. 25-31 August 1996 MESFIN General Meeting Israel. (Baskıda). - 1996
 • 25. B.E.AK, İ. AÇAR, Y. NİKPEYMA, A.I.ÖZGÜVEN, 1998. Effects of Container Size and GA3 applications on the Growth and Development of Pistacia vera seedling. Cahiers Options Mediterraneennes x Grempa Seminar Morocco. 14-17 October 1996. 03-209 - 1996
 • 7. AK, B.E, A.I. ÖZGÜVEN and Y. NİKPEYMA., 1995. An Investigation on Determining Ability of Some Pistacia spp. Pollens Germination. 1.International Symposium on Pistachio Nut Acta Horticulturae 419:43-48. - 1995
 • 8. ÖZGÜVEN A.I., Y. NİKPEYMA and B.E. AK., 1995. The Effect of GA3 on the Contents of ABA (Abscisic Acid) of Pistachio Seeds During Stratification. Acta Horticulturae 1. International Symposium on Pistachio Nut Acta Horticulturae 419:109-114. - 1995
 • 9. AK, B.E., A.I. ÖZGÜVEN and Y. NİKPEYMA., 1995. The .Effect of GA3 Applications on Pistachio Nut Seed Germination and Seedling Growth 1.International Symposium on Pistachio Nut Acta Horticulturae 419:115-120. - 1995
 • 10. ÖZGÜVEN, A.I., 1995. The Genetic Resources of Pomegranate (Punica granatum L.) in Turkey. Mediterranean Selected Fruits Inter-Country Network. MESFIN. First Plant Genetic Resources Meeting. Instituto Canario de Investiga Clones Agrarias (I.C.T.A.) Tenerife, Canary Islands, Spain. October 2-4, 14p. - 1995
 • 3. ÖZGÜVEN, A.I. and N. KAŞKA., 1994. The Effects of GA3 on the Precocity, Yield and Quality of Strawberry with the Winter Planting in The Low Tunnels and Orchard Open Conditions. XXIVth International Horticultural Congress. Kyoto International Conference Hall 21-27 August. Kyoto, Japan. p.87 - 1994
 • 4. TUZCU, Ö., S. PAYDAŞ, A.B. KÜDEN, M. ŞEKER, A.I. ÖZGÜVEN and S. ETİ., 1994. Growing and Status of Subtropical and Tropical Fruit Species in Turkey. Mesfin Meeting Zaragoza. 8-9 October, 1994. p:145-167. - 1994
 • 5. KÜDEN, A., N. KAŞKA, A.I. ÖZGÜVEN and A.B. KÜDEN., 1994. Selection of Some Plum Cultıvars in the GAP Area from the Point View of Yield and Quality V. International Symposium Plum and Prune, Acta Horticulturae 359:110-117. - 1994
 • 6. ÖZGÜVEN, A.I. and A. KÜDEN., 1994. Investigations on Some of The Plum Varieties in Çukurova Region. V. International Symposium Plum and Prune, Acta Horticulturae 359:118-122. - 1994
 • ÖZGÜVEN, A.I. and N. KAŞKA., 1993. The Effects of GA on The Precocity of the Strawberries Grown in Adana (Turkey). XXIII. Internatıonal Horticultural Congress, Florence (Italy) Acta Horticulturae. Small Fruits p:73-80. - 1993
 • 2. ÖZGÜVEN, A.I., N. KAŞKA and Ö. GEZEREL., 1993. Effects of Foliar Fertilizers on Strawberry Yield in the Çukurova Region. Turkey. 2nd International Meeting on Red Mediterranean Soils.3-9 May.1993. p.174-175. - 1993

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 2. Proceedings of the First International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. Editör: A.I. ÖZGÜVEN. 16-19 October 2006. Adana Acta Horticulturae Number:818. ISSN:0567-7572. ISBN:978 90 6605 249 9. 389p. - 2006
 • TUZCU, Ö., A.I. ÖZGÜVEN, 2000. Plant Growth Regulators in Citriculture: World Current Uses, In:(El-Otmani, C. W.Coggins, Jr.,Manuel Agusti, and C,J,Lowatt ed). Critical Reviews in Plant Sciences. 19 (5):395-447. - 2000

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • 3. İSLAM, A., A.I.ÖZGÜVEN, A BOSTAN, S.Z. and KARADENIZ, T., 2005. Relationships among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Science. 8(6):914-917. - 2005
 • 2. KIRDA C., M.ÇETİN.,Y. DAŞKAN., S. TOPÇU.,H. KAMAN., B. EKİCİ, M.R.DERİCİ A.I.ÖZGÜVEN 2004. Yield response of greenhouse Grown Tomato to Partial Root Drying and Conventional Deficit Irrigation. Agricultural Water Management (69) 191-201. - 2004
 • . KAFKAS S. E.KAFKAS, N.KAŞKA, A.I.ÖZGÜVEN, 2002.Inter-and Intra-specific Nursery Characterization of Three Wild Pistacia Species. Journal of Horticultural Science and Biotechnology.2002 (2)164-169. - 2002
 • 6. ÖZGÜVEN, A.I. and N. KAŞKA., 1993. The Effects of GA on The Precocity of the Strawberries Grown in Adana (Turkey). XXIII. Internatıonal Horticultural Congress, Florence (Italy) Acta Horticulturae. Small Fruits p:73-80. - 1993
 • 7. ÖZGÜVEN, A.I. und Ö. GEZEREL, 1993. Auswirkungen der Stickstoffdüngung bei Erdbeeren Rheinische Monatsschrift für Gemüse Obst Zierpflanzen. 81(10):548. - 1993
 • 5. ÖZGÜVEN, A.I. und N. KAŞKA, 1992. Untersuchungen über die Erdbeeranzucht in Sackkulturen. Rheinische Monatsschrift für Gemüse Obst Zierpflanzen. 80(6):346-348. - 1992
 • 4. ÖZGÜVEN, A.I., Ö. GEZEREL. and N. KAŞKA, 1991. Beeinflussing von Ertrag und Qualitat von Erdbeeren mit Wuxal-suspension. Rheinische Monatsschrift für Gemüse Obst Zierpflanzen 79(11):572-573. - 1991

Diğer yayınlar

 • 4. ÖZGÜVEN, A.I., S. ÇETİNER, B.E. AK, C. YILMAZ, 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi Kesin Sonuç Raporu Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 192, 29 s., Adana. - 1997
 • 3. YILMAZ, M., A.I. ÖZGÜVEN, B.E. AK ve S. ÇETİNER., 1993. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi Kesin Sonuç Raporu. Ç.Ü.Z.F. Genel Yayın No: 72 Şubat Adana. 22 s. - 1993
 • 2. ÖZGÜVEN, A.I., 1991. Çilek Deriminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Çilek Yetiştiriciliğinde Verimi Artırmak İçin Gereken Önlemlerin Alınması.Seyhan TZOB Çiftçi Dergisi Sayı:24-25.s:30-31. - 1991
 • . ÖZGÜVEN, A.I., 1990. Erken Çilek Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular. Seyhan TZOB.Çiftçi Dergisi Sayı:22-23 s:8. - 1990
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Açar İ. Ceylanpınar'da Seçilmiş Tozlayıcı Antepfıstığı Tiplerinin Dişi Çeşitlerinde Meyve Tutumu ve meyve kalitesi üzerine Etkileri (2006-2009)( İkinci Danışman) - 2009
 • Yılmaz M. Bazı Fındık Klon ve Genotiplerinin Morfolojik Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu (2005-2009) - 2009
 • Yılmaz C. Narda Derim Öncesi Meyve Çatlamasının Anatomisi ve Fizyolojisi (2002-2005) - 2005
 • Çetinkaya. H. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Periyodisite ile Karbonhidrat ve Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişkiler (2001-2003) - 2003
 • İslam A.Bazı Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu(1996-2000) - 2000

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • TEZ 2940 Coşkun M. Kaysılarda Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Meyve Seyreltmesi Verim, Kalite ve Periyodisite Üzerine Etkisi
 • TEZ 2912 Tatlı H.Valencia Portakalında Oksin Uygulamalarının Muhafaza Süresince Oksin Düzeyleri Üzerine Etkileri Muhafazası Üzerine Etkileri
 • TEZ 3225 Daşkan Y. Elmalarda Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı ile Seyreltmenin Verim, Kalite ve Periyodisite Üzerine Etkileri
 • TEZ 3601 Yılmaz C. Bazı Bitki Besin Maddeleri, Gibberellik Asit ve Pinolene Uygulamalarının Narda Verim, Meyve Kalitesi ve Çatlaması Üzerine Etkileri
 • TEZ 7518 Temiz M.G. Nar ( Punica granatum)' da Farklı Eksplant Kaynaklarının Somatik Embriyogenesis Üzerine Etkileri
 • TEZ 2762 Tümer L.Ö. Bazı Nar Çeşitlerinin Olgunlaşama Aşamalarında Fenolik Bileşik Miktarlarındaki Değişimler
Projeler
 • TÜBİTAK/ ABBAÜ-26 Türkiye için Yeni Bazı Çilek Çeşitlerinin Adana'da Yaz ve Kış Dikim Sistemleriyle Örtü Altında Yetiştiriciliğinin Verim, Kalite ve Erkencilik Üzerine Etkileri( 1981-1983)
 • TÜBİTAK/TOAG/579 Çileklerde Bazı Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Erken Meyve Üretimi ve Endogen Hormon Düzeylerine Etkileri ( 1986-1988)
 • DPT Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nar Yetiştiriciliği (1993-1997)
 • DPT Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Erik yetiştirciliği (1993-1997)
 • ZF-93.E.19 Bazı Organik Madde Atıklarının Çilek Yetiştiriciliğinde Kullanılma Olanakları(1995-1996)
 • FBE.95.3. Valencia Portakalında Oksin Uygulamalarının Muhafaza Süresince Oksin Düzeyleri Üzerine Etkisi (1995-1997)
 • FBE.95.4. Kaysılarda Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Meyve Seyreltmesi Üzerine Etkisi (1995)
 • BAP-BB-96/13 Bazı Uygulamaların Nardaki Meyve Çatlaması Üzerine Etkisi (1996).
 • FBE.97.YL.135. Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı ile Seyreltmenin Verim, Kalite ve Periyodisite Üzerine Etkileri (1997-1998)
 • FBE.D.21. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilmekte Olan Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu.
 • TÜBİTAK/TOGTAG/TARP-1990. Çukurova Koşullarına Adapte Olmuş Bazı Önemli Zeytin Çeşitlerinde Periyodisite ile Karbonhidrat, Hormon ve Bitki Besin Maddeleri Arasındaki İlişkiler (1998-2001)
 • TÜBİTAK/TOGTAG/TARP-2190. Pistacia khinjuk Stocks'un Pistacia cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü Melezleme Yolu ile Sulu Koşullardaki Antepfıstıkları için Anaç Islahı (1999-2002)
 • TÜBİTAK-JÜLİCH The Effect of Different Ecologies on the Pattern and the Content of Voluable Compounds of Selected Fruit Plants (1999-2002)
 • KKTC 5.2.2.3. Kıbrıs Ekolojik Koşullarında Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu ( 1999-
 • KKTC 5.2.3.3. Kıbrıs Ekolojik Koşullarında Değişik Erik Çeşitlerinin Adaptasyonu ( 1999-
 • ZF.2001.39. Antepfıstığına (P.vera. L.) Anaçlık İçin Selekte Edilen Pistacia Genotiplerinin Arazi Koşullarındaki Perfonsmanları (2001)
 • ZF2002BAP16. Bazı Çilek Çeşitlerinin Adana Ekolojik Koşullarında Performansları ve Ellajik Asit İçerikleri
 • FB2002D61. Narda (Punica granatum) Derim Öncesi Meyve Çatlamasının Oluşumu (2001-2002)
 • FBE 2001D2. Bazı Antepfıstığı Çeşitlerinde Periyodisite ile Karbonhidrat ve Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişkiler (2001-2003)
 • TÜBİTAK//TOGTAG-2795. Doğu Akdeniz Bölgesi Nar Üretim Alanlarında Sorun Olan Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi ve Mücadelesi (2001-2004)
 • TÜBİTAK/TOGTAG-3015. Narda Derim Öncesi Meyve Çatlamasının Anatomisi ve Fizyolojisi (2002-2003)
 • Dış Satıma Uygun Japon Grubu Erik Çeşitlerinin Ülkemizin Değişik Bölgelerine Uyumu Üzerinde Araştırmalar Yürütücü: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yalova
 • ZF 2005 YL1 Bazı Nar Çeşitlerinin Meyve Olgunlaşma Aşamalarında Fenolik Bileşik Miktarlarındaki Değişiklikler ( 2005-2006)
 • DPT Ilıman İklim Meyvelerinin Subtropik Bölgelerde Yetiştiriciliği Entegre Projesi
 • ZF2005.D.8 Bazı Fındık Klon ve Genotiplerinin Morfolojik Pomolojik ve Moleküler Karakterizasyonu (2005-2007)
 • TÜBİTAK-1070045. Türkiye'de Bulunan Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Muhafazası ve Moleküler Olarak Tanımlanması (2007-2009)
 • ZF2010BAP11 Adana İli Çevresinde Yetişen İris(Süsen) Popülasyonlarının Karakterize Edilmesi ve GA3'ün Gelişme ve Çiçeklenme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ( 07.04.2010-07.04.2011)
 • TAGEM13/ARGE-20 Türkiye'de Yetişen Bazı Eğrelti Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu, Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Korunması ve Fenolik Bileşiklerin Tanımlanması( 2013-2016)
 • TÜBİTAK 1002 Narda (Punica granatum) Yumuşak-Sert Çekirdek Oluşum Mekanizmasının Moleküler ve Histolojik Yöntemlerle Araştırılması (2015-2016)
 • BAP-FBA 5365 Narda (Punica granatum L.) Yeni Nesil DNA Dizileme Teknolojisi İle SSR Markırlarının Geliştirilmesi ve Moleküler Karakterizasyon BAP-FBA-2016-5363 (2016-2017)
Çalışma Alanları
 • Bahçe Bitkileri