Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

HAKKINDA

2012 yılında kurulan fakültemizde altı öğrenci ile başladığımız eğitim hayatına 55’e yakın öğrenci ile devam etmekteyiz. Bitki Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans programımız açılmış olup, ileriki yıllarda da doktora programının açılması planlanmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, evrensel değerler çerçevesinde ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, tarımsal alanda sürdürülebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde, bilimsel esaslara uygun olarak, tarımsal üretim alanlarında, çağdaş mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yeni bilgi ve teknolojileri takip edebilecek; sürekli öğrenen ve öğretebilen; üreten, araştıran ve uygulayabilen; gelişim ve değişime açık, ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip özgüven sahibi nitelikli meslek elemanları yetiştirmek ve böylece toplumun refahına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz, Kıbrıs’ın en verimli toprakları üzerinde konumlanan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bir birimi olarak; çevreye ve etik değerlere duyarlı, yürüttüğü çağdaş eğitim-öğretim faaliyetleri, yaptığı bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ve yetiştirdiği nitelikli meslek elemanları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip öncü, örnek ve tanınır bir fakülte olmaktır.

CIU Plant Technologies Department

EĞİTİM İMKANLARI

Fakülte öğrencilerinin UKÜ Kampüsü bitişiğinde yer alan 2940 dekarlık ‘Uygulama, Araştırma ve Eğitim Çiftliği’nde araştırma yapma, uygulamalı eğitim ve staj yapma olanakları bulunmaktadır. Toplam Çiftlik alanının 655 dekarlık kısmı 420 dekar zeytin, 75 dekar serin iklim meyve türleri ve 260 dekar bağ olmak üzere çok yıllık türlere ayrılmıştır. 45 dekarda örtü altı, 25 dekarda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Çiftlik bünyesinde aktif olarak çalışan modern zeytin(500m2) ve üzüm işleme tesisleri bulunmaktadır. Çiftlik alanının 2030 dekarlık kısmında yonca ve tahıllar gibi tarla bitkileri yetiştirilmektedir. 100 dekar alanda tavukçuluk, 85 dekar üzerinde ise büyükbaş/küçükbaş hayvancılık işletmeleri yer almaktadır.

Çiftlikte 2011 yılı itibari ile farklı yaş gruplarında 1130 büyükbaş ve 500 baş keçi/koyun bulunmaktadır. Tavukçuluk işletmesinde ise her biri 720 m2 lik 27 kümes mevcuttur. Bunlardan 9'unda damızlık yumurta üretim yeri ve 18,000 civciv/hafta üretim kapasitesi bulunmaktadır. Üç kümeste 40,000 yumurta/gün üretim kapasitesi ile yumurta üretimi yapılmaktadır. Diğer 16 kümeste ise et üretimi gerçekleştirilmektedir.

İletişim

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE126

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2391
Fakülte E-posta: secretary-foa@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Mustafa Erayman
Dekan E-posta: merayman@ciu.edu.tr