Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (MA)

Süre 2 Yıl
Aday Öğrenci
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Programı, uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve bilimsel çalışma ve araştırmaları ile RPD alanına hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu program okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı gibi alanlara yönelik eğitim içeriğiyle, rehberlik ve psikolojik danışma alanında hizmet verecek olan bireylerin teorik ve uygulama yeterliklerini artırmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı ve etik ilkeler doğrultusunda kaliteli bir hizmet veren bu program, eğitim alan öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı,eğitiminin kalitesini ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde sunan, etik kurallar ve ilkeleri daima göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, öğrencileri çağdaş eğitim anlayışına dayanarak tüm yönleriyle geliştirmeyi temel almış olan bir programdır.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır. Pogramın yürütülmesinde, etkileşimli tahtaların kullanıldığı teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuarları ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına olanak sunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Biriminden yararlanılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimize, zengin ve kendini sürekli güncelleyen kütüphanemizde çok sayıda elektronik ve basılı yayına ulaşma, araştırma ve gelişimlerinin destekleme olanağı sunulmaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler uzman birer psikolojik danışman olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Yüksek lisans programımızı bitiren öğrencilerimiz istedikleri takdirde, uzman psikolojik danışman olarak özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına devam ederken de mezuniyetlerinden sonra da alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

REPD501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, nitel ve nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi. Bu dersin genel amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir. Dersin içeriğinde; bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, Araştırmada problem bulma ve ifade etme, Hipotez yazma, Literatür tarama teknikleri Araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri yer almaktadır.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

REPD5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SEÇMELİ II

Ders Kodu

REPD5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SEÇMELİ III

Ders Kodu

REPD5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
İkinci Dönem
EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK

Ders Kodu

REPD502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, nitel ve nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi. Bu dersin genel hedefi, istatistiksel okuryazarlığı geliştirerek, istatistiksel işlemler kullanılan araştırmaların anlamlandırılmasına ve araştırmalarında betimsel ve çikarimsal istatistik kullanacaklara yardımcı olmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler şu süreçleri izleyecektir: İstatistiğin temel kavramları ve temel kavramların eğitime uygulanması, sosyal bilimlerde kulllanılan parametrik ve parametrik olmayan teknikler, Bu tekniklerin SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik) paket programını kullanarak öğretilmesi, SPSS paket programinin çiktilarinin yorumlanmasi konularında beceri kazanacaktır.
SEMİNER

Ders Kodu

REPD590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla düzenlenen bir ders olması nedeniyle özellikle bu alana uygulama açısından katkısı olabilecek alanla ilgili güncel konuların seminer biçiminde sunulması. Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler şu süreçleri izleyecektir: Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu.
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

REPD5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SEÇMELİ V

Ders Kodu

REPD5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

REPD500

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak olan araştırma konularını, Fakülte öğretim üyesi danışmanlığında yürütmeleri, hazırlanan tez çalışması üç öğretim üyesinin oluşturacağı jüri tarafından değerlendirilmesi, tez öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına katkı koymaları, öğrencinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasının sağlanması. Bu kapsamda yapılacaklar; bu alanda ilgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç