İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Süre 4 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Bölüm Hakkında

İşletme Programı öğrencilerini ve mezunlarını, bankacılık, muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama ve yönetim gibi birçok alanda yer alabilecek bilgi ve becerilerle donatan ve profesyonel yaşama hazırlayan bir programdır. İşletme Programı, öğrencileri gerek dersler dahilinde gerekse ders dışı aktivitelerinde araştırmaya teşvik eder. Program tarafından düzenlenen seminer, konferans ve çalıştaylar ile yaptıkları çalışmaları paylaşabilmekte ya da sektörden profesyonelleri misafir ederek önemli bilgilerinden faydalanabilirler. Ayrıca, İşletme Programı dahilinde İşletme Kulübü de bulunur. Bu kulübe üye olan öğrenciler birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunup akademik ve sosyal faaliyetler düzenleyebilirler. İşletmelerin genel işleyiş mekanizmalarını anlayarak geleceğin şekillendirilmesini sağlayacak alt yapı oluşturulur. Ekonomik, sosyal ve teknolojik konularda çağın gerektirdiği güncel bilgi ve beceriyle donanarak, iş yaşamına bir adım önde başlamak için bölüm içerisinde gerekli çalışmalar yürütülür.

Akreditasyonlar

İşletme Programı uluslararası kalite güvence standartları Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından değerlendirilerek, 2027 yılına kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon belgesi güncel ve geçerli olan programda FIBAA tarafından uygun görülen şekilde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

Eğitim Olanakları

Program, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin işletmeler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Öğrencilere öncelikle makro ve mikro düzeyde ekonomi formasyonu kazandırılırken, toplumu ve bireyi tanımaya yönelik davranış bilimlerini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Dört yıllık müfredat kapsamında, işletmelerin üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma geliştirme ve halkla ilişkiler gibi çeşitli fonksiyonlarını nasıl yerine getirdikleri, bu konuda izledikleri stratejilerin neler olduğu da öğrencilere verilmektedir. Derslerin İngilizce olarak yürütülmesinin yanı sıra öğrencilere Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça gibi dilleri de seçmeli dersler olarak alabilme olanağı sağlanması onların küresel rekabet ortamında tercih edilebilirliklerini artırmaktadır. Programın olanakları öğrencilere güncel olaylardan örnekler vererek, iş yaşamında başarılı olan yönetici ve girişimcileri davet ederek ya da işletme ziyaretleri yaparak öğrencilerin öğrendikleri konuları daha iyi özümsemesi amaçlanmaktadır. Program öğrencilere  Psikoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, muhasebe, hukuk, turizm ve inşaat mühendisliği alanlarında çift anadal ve yandal yapma olanağı sunmaktadır.

işletme lisans programı

Kariyer Alanları

Sürekli güncellenen ders içerikleri ve ders kitapları sayesinde alınan akreditasyonlarla öğrenciler, hem stratejik düşünmeyi hemde işletme kavramlarını ve modern bir işletmenin nasıl yönetilebileceğini bilen yetkin bireyler olarak profesyonel yaşamlarına başlamaktadırlar.  Söz konusu bu bilgi ve deneyimler aracılığıyla öğrenciler, kimi temel disiplinler sayesinde (örneğin pazarlama, bankacılık, finans, muhasebe, operasyonel yönetim veya üretim yönetimi ile yönetim ve organizasyon alanı gibi) işletmelerde makro, mikro ve mezo düzeyde olanaklarını gittikçe artırmaktadırlar. Böylelikle öğrenciler programdan transdisipliner, multidisipliner ve disiplinlerarası bir eğitim alarak dijital çağ endüstrilerine uyum sağlayabileceklerdir. 
Öğrenciler isterlerse eğitimlerine devam ederek yüksek lisans ve doktora dereceleri sayesinde akademik kadronun bir parçası olabileceklerdir. Öğrencilerimiz sadece akademik olarak değil aynı zamanda uygulamaya yönelik enformasyon kazanımları sayesinde programdan istifade edebilmekte ve böylece eğitim yoluyla kazandıkları enformasyonu akademik yaşamlarında veya çeşitli sektörlerde kullanabilme şansı yakalayabilmektedirler. 

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU241
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Georgiana KARADAŞ
Bölüm Başkanı E-posta: gkaradas@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-I

Ders Kodu

MATH111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı finans alanında gerekli olan temel bilgileri vermektir. Genel olarak bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir: Basit ve birleşik faizin genel tanımları, genel olarak bir şirketin para konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemesi, basit ve birleşik faizin hesaplanması, işletmedeki ödemelerdeki kurallar, maaş bordrolarının hazırlanmasında gerekli olan kurallar, sunulan mallara değer biçme yöntemleri, perakende satışlar, linear programlamadaki temel kurallar ve uygulamaları, finans. Ayrıca bu dersin diğer amacı verilen temel finans matematiğini kullanarak ekonomi ve işletme alanındaki problemlere uygun çözüm yöntemleri sunmaktır. Temel finans matematiğinde kullanılmak üzere verilen matematik konuları şu şekildedir: Lineer denklemler, lineer denklem sistemleri, matriksin tanımı ve matrikslerde temel işlemler, lineer denklem sistemlerinin Gaussian eleme metodu ve ters matriks yöntemi ile çözümü.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-II

Ders Kodu

BUSN102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders içerisinde, ulusal ve uluslararası ölçekte bir işletmenin çalışmasına ilişkin temel bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilere BUSN101 dersinde kapsanan konuların devamı niteliğinde tamamlayıcı birçok önemli iş alanları tanıtılmaya devam edilecektir. Bu şekilde, ders içeriği, liderlik kavramı, çalışanların motivasyonu, pazarlama, tüketici davranışı, fiyatlandırma, yönetim bilgi sistemleri, insan ilişkileri, finans ve para gibi ticari işletmelerin etkin organizasyonu ve yönetimine özgü temel kavramları ve önemli konuları ele alacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler, üretim ve operasyonlarda dikkate alınması gereken önemli faktörler, örgütlerdeki insanları yönetme becerisi, pazarlama ilkelerinin düzgün uygulanmasının önemi ve finansal sorunların oynadığı merkezi rol hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmiş olacaklardır.
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II

Ders Kodu

ITEC102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders bilgisayar destekli eğitimi, temel teorilerini ve uygulanma metodlarını öğretme amacında olan bir derstir. Microsoft (MS) Word’ün temelleri, çıktısı alınabilecek bir Word dökmanının nasıl elde edileceği ve dökümanda uygulanabilecek en yaygın format değişiklikleri için gerekli araçların nasıl kullanılabileceği konuları verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bilgisayar tabanlı profesyonel sunumlar hazırlanmasına olanak sağlayan bir MS yazılımı olan Powerpoint ile ilgili olarak da bilgilendirilmektedirler. Bu sunumlar slayt geçişleri, animasyonlar, grafikler, çizimler ve daha fazlasını içermektedir. Öğrencilere verilen diğer bir program da MS Excell’dir. Excell dosyası içerisinde amaca uygun veriler içeren sayfalar yaratma, bu sayfaları düzenleyebilme, format değişiklikleri ve sayfayı yazdırma, verilerin/ bilgilerin sırlanması, filtrelenmesi ve analizleri; fonksiyon ve formüllerin uygulanabilmesi ve grafik elde edilmesi gibi uygulama becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-II

Ders Kodu

MATH112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı işletme ve ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematiksel becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Ders MATH111 dersinin devamı olarak verilmektedir. İşletme ve Ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematik konuları bu derste kapsanmaktadır. Bu dersin konuları, linear programlama ve uygulamaları, matrislerdeki genel tanımlar ve matrislerin yönetim, ekonomi ve işletme alanlarındaki problemlerdeki uygulamaları, lineer ve lineer olmayan denklemlerin tanımları ve grafiklerinin çizimi ve yorumlanması, türevin tanımı ve prensipleri, basit fonksiyonların türevleri, marjinal kavramlar ve optimizasyon, kısmi türev tanımı ve kısmi türevin bulunmasındaki genel kurallar, integral, temel fonksiyonların integralleri ve uygulamaları, parçalı integral alma yöntemi, integralde yerine yerleştirme yöntemi, matrisler, matrislerde temel işlemler, matrislerde toplama çıkarma ve çarpma, matrisin determinantı, matrisin tersinin hesaplanmasını içermektedir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU

Ders Kodu

BUSN201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iş hukukuyla ilgili hukuk alanlarını, iş etiği, iş sözleşmelerinin işteki rolü ve istihdam yükümlülüklerini vurgulayan genel yasal ve sosyal çevre konularını vurgulayan toplumdaki hukuk ve hukuk kurumları gibi konular ile ilgilidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere iş hukukunun çeşitli yönleri ile ilgili bir bakış açısı sunmaktır. Bu amaçla, bu ders kapsamında sözleşme hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve rekabet hukukunun genel ilkeleri incelenecektir. Ayrıca, bu ders kapsamında pazarlık edilebilir araçların ve uluslararası ödeme araçlarının niteliği analiz edilecektir. Bu ders esasen Türk hukukuna dayanmaktadır, ancak zaman zaman karşılaştırma ve yorum yapabilmek amacı ile diğer yargı bölgelerine de atıfta bulunulacaktır.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

BUSN207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı motivasyon, karar verme, takım dinamikleri, müzakere, liderlik ve örgüt kültürü ile ilgili teori ve uygulamaları öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca analitik düşünme ve eleştirel yaklaşımın gelişimi de önemlidir. Ders dahilinde yönetimin gelişmiş davranış bilimi teorileri ve uygulamaları öğrencilere sunulur. Örgütsel davranış (OB) psikoloji, sosyoloji, ekonomi, organizasyon teorisi, istatistik, ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda disiplinlerden oluşan disiplinler arası bir alandır. Genel bir OB bakış açısına değinildikten sonra öğrenciler "yumuşak" yönetim müdahalelerini öğrenirler, bu konular iş motivasyonu, iş tutumları, yenigelen sosyalleşmesi, "doğal" ve resmi çalışma takımları, liderlik, karar verme ve değişim yönetimini içermektedir.
MUHASEBE-I

Ders Kodu

BUSN211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders temel finansal muhasebe dersi olan Muhasebe –I temel muhasebe tekniklerini ve tanımlarını kapsar. Ders finansal ortam, muhasebe döngüsü, finansal tablolara giriş niteliğindedir. Ayrıca öğrencilerin, temel muhasebe kavramları yanında mali muhasebe bilgilerini kullanarak temel becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca muhasebe kontrolü, hırsızlık önleme ve varlıkların korunması gibi birtakım ilkeleri de bu ders aracılığıyla öğrenir. Bu dersin amacı muhasebe ilkesininin temelini öğretmek ve öğrencilerin, sınıflandırılma, raporlama, değerlendirme ve mali bilgileri yorumlama sürecini anlamasını sağlamaktır.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
İSTATİSTİK-I

Ders Kodu

STAT205

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin ilk amacı İşletme ve Ekonomi alanlarında kullanılan veri setlerinin düzenlenmesi, düzenlenen bu veri setlerinin frekans tabloları ve buna ek olarak grafiklerle gösterilmesi, tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması ve ardından veri setlerinin dağılımlarının tanımlayıcı istatistiklere dayalı analiz edilmesi amaclanmaktadır. Normal dağılımın özelliklerini anlamak, tablolar kullanarak temel alan hesaplamaları ve olasılık hesaplamaları yapmak, hem puanları standart puanlara dönüştürmek, normal dağılım ve standart z-puan uygulamalarını işletme ve ekonomi alanında öğrenmek dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İşletme ve ekonomi alanlarında korelasyon ve regresyon analizi uygulamaları, değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak ve bu ilişkileri kullanarak istatistiksel tahminlerde bulunmak bu dersin diğer önemli amacları arasında yer almaktadır.
Dördüncü Dönem
MUHASEBE-II

Ders Kodu

BUSN212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Öğrenciler bu derste Muhasebe I de öğrendikleri bilgileri geliştireceklerdir. Öğrencilerin, tahsil edilemeyen hesaplar için uzlaşma yolları, amortisman hesaplanması, notlar hesaplanması ve faiz hesaplamalarını öğrenmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin finansal bilgileri yorumlaması da hedefler arasındadır. Bilgisayarlı muhasebe bu derste öğrencilere önemli bir araç olarak sağlanacaktır. Ders dahilinde, ürün maliyeti, kalite muhasebesi, maliyete dayalı yatırım kararları ve performans değerlendirmesi ve insan davranışlarının kontrolü için maliyetin rolü tartışılacaktır. Öğrenciler finansal muhasebe, şirket hesaplarının tutulması ve nakit akış tablosunu içeren temel ilkeleri öğreneceklerdir. Muhasebe kuramlarının ve kullanılan verilerin nasıl yorumlanacağı ve planlamada ve iş aktvitelerini kontrol etmede nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sunulacaktır.
YÖNETİM İLKELERİ

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yönetim bilimine giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders içeriğinde yönetime ilişkin tanımların yanı sıra işletmelerin işleyişini ve yöneticilerin rolünü, planlama araçları ve planlama teknikleri dahil olmak üzere iş planlamasını kapsamaktadır. Bu konuların ardından öğrencilere karar verme sürecinin detayları ile tanıtılmaktadır. Bu dersin içeriğinde, ayrıca, üretimde ve yönetimde teknolojinin rolü ile değişim yönetimine de özellikle yer verilmektedir. Buna ilaveten bu derste, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve kontrol konuları da incelenmekte ve detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere çağdaş iş ortamında yönetimin oynadığı önemli rol anlatılmakta, bugünün yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorluklar ile yönetimin küresel bakış açısı ile yönetim araçlarının nasıl şekillendiği açıklanmaktadır.
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

EASC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında etiğin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: iş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; Uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
İSTATİSTİK-II

Ders Kodu

STAT206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, bir grup veya kuruluşa sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek, analiz etmek, çevredeki insan gruplarının davranışlarını ve özel durumlarını analiz etmek ve istatistiksel örnekleme yoluyla insanların isteklerini belirlemektir. Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler: İktisat için istatistiksel uygulamaları tanımlayabilecektir. Frekans dağılımı hakkında bir anlayış geliştirebilmeleri de beklenmektedir. Diğer bir hedef de Merkezi eğilim ölçümünü hesaplamak ve standart sapmayı ve diğer dağılım ölçülerini değerlendirmek olarak gösterilebilir.. Korelasyon katsayısı ve kovaryansını hesaplamak da öğrencilerin kazanımları arasındadır. Son olarak temel teori ve örnekleme teorisi kavramlarını tartışabilmek becerilerine sahip olmaları da beklenmektedir. Özetle öğrenciler birinci istatistik dersinde aldıkları bilgileri daha ileri bir düzeye taşıma şansına sahip olacaklardır.
Beşinci Dönem
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN315

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere insan kaynakları yönetimi işlevlerinin ana yönlerini sunmak ve temel çalışma bilgisini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders içeriğinde ele alınan ana başlıklar şunlardır: çalışan seçimi, oryantasyon ve sosyalleşme uygulamaları, eğitim, gelişim ve performans değerleme sistemleri. Ayrıca bu ders dahilinde adil ve hakkaniyete uygun tazminat ve iş görenlere sünülacak diğer haklar gibi konulara da değinilecektir. Öğrencilere gerçek hayattan insan kaynakları ile ilgili örnekler verilecek ve bu durumlarda (danışmanlık, işten ayrılma, tazminat, eşitlik hakları vb) problem çözme ile ilgili atacakları adımlar öğretilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında uluslararası insan kaynakları yönetimi, personel yönetimi ve stratejisi gibi diğer kritik alanlar da incelenecektir.
PAZARLAMA

Ders Kodu

EASC331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
İŞLETME FİNANSI

Ders Kodu

EASC345

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders işletmeler tarafından yapılan önemli finansal kararları öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır ve ders dahilinde öğrencilerin bu kararları vermeden önce durumu doğru şekilde analiz etmesi için gerekli kavramsal çerçevenin oluşturulması sağlanır. Bu derse dahil konular özellikle mali tablolar, uzun vadeli finansal planlama ve para, tahvil ve hisse senedi değerlemesi ve zaman değeridir. Bu ders, finansal yönetimin temel konularını ve bunları çözmek için kullanılan sayısal teknikleri öğretmek için tasarlanmıştır. Hem kurumsal mali yöneticilerin hem de yatırım yöneticilerinin karşılaştığı problemler göz önünde bulundurularak, finansal piyasaların temel özellikleri açıklanır ve değerlendirilir.
GİRİŞİMCİLİK

Ders Kodu

EASC363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere girişimci işletmelerin ekonomide ve iş ortamındaki rolünün anlaşılması için bilgiler sağlar ve başarılı bir girişimci için gerekli becerileri öğretir. Bu dersin sonunda öğrencilerin mevcut iş ortamını analiz etmesi ve bu iş ortamına en iyi uyum saglayabilecek iş türü hakkında karar verebilmesi beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca ders sonunda bir iş planı hazırlayabilecektir. Dersin amaçlarından biri de öğrencilere küçük iş dünyası hakkında bilgi vermek ve girişimcilik kariyerini başlatılması için gerekli kişisel güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlayabilmektir. Dersteki önemli konular planlama, finansman, başlangıç ve küçük işletme yönetimidir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

BUSN302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, yönetim planlaması, kontrolü ve karar verme için ilgili maliyet davranışları, kontrol ve izlenebilirlik kavramlarının geliştirilmesi, yorumlanması ve kullanılması vurgulanmaktadır. Başlıca ders konuları: Ürün maliyetine giriş, katkı kavramı, performans standartları ve varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, bölüm karlılığı, alternatif seçim kararları ve sermaye bütçelemesi. Yönetimsel karar verme için muhasebe bilgisinin kullanımına ilişkin çalışmalar. Ders dahilinde değinilen konular şunlardır: imalat, ticaret ve hizmet maliyeti sistemleri: maliyet-maliyet kar analizi; bütçe; maliyet-hacim-kâr analizi, bütçeleme, standart maliyetleme, varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, değişken maliyetlendirme, transfer fiyatlandırması ve sermaye yatırımı karar verme, maliyet muhasebesi terminolojisi, iş maliyeti, süreç maliyetlemesi, faaliyete dayalı maliyetlendirme ve karar vermeyi içermektedir.
ULUSLARARASI VE KÜLTÜRLÜ İŞ İLETİŞİMİ

Ders Kodu

BUSN314

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere iş ortamında ihtiyaç duyulan iletişim becerilerini kazandırılacak. Ders, not yazma, mektuplar, raporlar, özgeçmişler ve elektronik mesajlar; sözlü sunum yapmak; seminerler ve kişilerarası becerilerin geliştirilmesi yardım edecek. Ayrıca eleştirel düşünme ve problem çözme için gerekli beceriler de verilecektir. İş yazımını vurgulayarak çeşitli profesyonel iletişim türlerinde tartışmalar düzenleyin ve paylaşın. Öğrenciler iş e-postalarını, mektuplarını, tekliflerini, tekliflerini ve iş arama belgelerini yazma ve gözden geçirme konusunda deneyimler kazanacaklardır. Öğrenciler hem bireysel hem de ekip halinde çalışacaklar ve derste iş dünyasındaki iletişimin merkeziliğini anlayacaklardır.
PARA VE BANKACILIK

Ders Kodu

BUSN332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders para ve bankacılığın iktisadi faaliyetteki önemini açıklamak için tasarlanmıştır. Bu ders para teorilerinin ve finansal sistemin sistematik bir analizini sunar. Ders, öğrencileri para analizinde farklı yaklaşımlara maruz bırakmanın yanı sıra, bilgi maliyetlerinin finansal yapıyı ve para politikasını nasıl etkilediğine dair güncel analize özel bir vurgu yapmaktadır. Ders finansal sistemin yapısı ve önemi, paranın fonksiyonları, faiz davranışları, finansal yapı ve asimetrik bilgi, banka yönetimi ve düzenlemesi, makroekonomik ve para politikaları üzerine tartışmalar, para politikalarının hedefleri ve araçları, para politikasının iletim mekanizması ve etkinliği, para ve enflasyon, rasyonel beklentiler ve uygulamaları. Böylece bu ders para ve bankacılık konusundaki temel yaklaşımları kapsamış olacaktır.
ULUSRARARASI FİNANSAL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EASC346

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere yatırım teknikleri, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri, sermaye maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktadır; finansal kaldıraç ve sermaye yapısı politikası ve uzun vadeli finansal planlama konularına değinilir. Ders yönetsel kişiler için önemli olan kurumsal finans, yatırım ve finansman kavramları, temel konseptlerini öğrenciye sunar. Öğrenciler finansal yönetimin kapsamını ve finans yöneticisinin işletmeler için oynadığı hayati rolü öğrenmek durumundadırlar. Ders kapsamında özellikle yer verilecek konular: şimdiki değer ve sermaye bütçeleme, Risk ve varlık fiyatlandırma; finansal analiz ve tahmin; Mali karar ve piyasa etkinliği; ve sermaye yapısı, Problem çözme metodolojisi, finansal karar alma teorileri ve araçları.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
MANAGERIAL ECONOMICS

Ders Kodu

BUSN465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
İŞLETME POLİTİKASI VE STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN487

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders işletme yönetimi ilkelerinin iş kararlarının ve politikalarının oluşmasında nasıl bir önem taşıdığına değinmektedir. Bu dersin amacı öğrencinin diğer tüm derslerden öğrenilen bilgileri analitik araçlar ve gerçek bilgiye dayalı yöntemlerle kapsamlı iş analizi yapabilmesi ve stratejik performanstan sorumlu bir yöneticinin işini yapabilmek için gerekli yeteneğini geliştirmektir. Özellikle, dersin amacı işletmenin farklı fonksiyonlarını biraraya getirip incelemektir. Stratejik yönetimde zor kısım sadece işletmelerin zayıf yönlerini veya tehditlerini belirlemek değil işletmelerin güçlü yanlarını ve dış ortamda bulunan fırsatlarını tahmin etmektedir. Bu ders, örgütsel hataları düzeltmeyi ve örgütsel başarıları geliştirmeyi hedefler. Şirketin rakipleri ile karşılıklı konumlanmalarını ve değişen şartlarda nasıl pozisyon alacaklarını analiz eder.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSNXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSNXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

MISY421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders bir organizasyonun stratejik yönetim düzeyini iyileştirebilmek için gerekli bilgi sistemlerini öğrenciye tanıtır. Bu derste öğretilen konular şunlardır: bir bilgi sisteminin bileşenleri, donanım ve yazılım, e-iş kavramları ve uygulama, bugün yaygın olarak kullanılan bilgi sistemleri, yönetim, iletişim ve bilgi kaynakları, bilgisayar donanım ve yazılım ve E- ticaret teorileri ve internet tabanlı iş modelleri ve küresel tabanlı iş ortamlarıdır. Ders kapsamında mevcut bilgi sistemleri, kavram ve teknolojiler öğretilmektedir. Öğrenciler ders sonunda bilgi sistemlerini kullanarak planlama, kontrol etme ve karar alma konularında teknolojiyi kullanabilecek ve işletmeye rekabet avantajı sağlayacaktır.
Sekizinci Dönem
İŞLETME CAPSTONE PROJESİ

Ders Kodu

BUSN430

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrenciye programdaki gelişimini ve bütünleşmiş bilgisini gösterebilme imkanı veren bütünlükçü bir değerlendirme metodudur. Bu derste öğrenciler daha önceki derslerde almış oldukları bilgi ve becerilerini bir iş girişiminin geliştirilmesi için gerekli iş planlama süreçlerine uygulayabilirler. Bu ders öğrencilere genişletilşmiş iş projesi üzerinde çalışma yeteneği kazandırırken ayni zamanda da çok önemli pratik deneyimler elde etmelerini sağlar. Bu, iş planlarını eleştirmeyi, uygulamaya dönük araştıma araçlarını kullanmayı, ve kendi planlarının bileşenleri üzerinde çalışabilmeleri için uygun analitik yaklaşımları kullanabilmeyi içerir. Dönem içinde öğrenci grupları başarılı bir işin başlatılabilmesi ve yönetilmesi için nelerin gerekli olduğunu açıklayan, geri bildirim sağlayan uzmanlara ve kendi grup arkadaşlarına fikirlerini sunarlar.
FAALİYET VE ÜRETİM YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN460

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencilere hem üretim hemde hizmetler sektörüde operasyon fonksiyonunun temellerini kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu ders kapsamında operasyonları hem stratejik ve operasyonel açılardan analiz edecek hem de organizasyon için sağlanabilecek rekabetçi üstünlükler vurgulanacaktır. Bu ders kapsamında operasyon ve kontrol süreçlerinin etkin işlemesini sağlayan temel kavramlar ve faktörleri öğrencilere öğretilecektir. Bu ders kapsamında üretim kontrolü, stok politikası, tesis planlama, yöntemler geliştirilmesi ve teknolojik değerlendirme, karar verme, kapasite planlaması, toplam planlama, öngörü, envanter yönetimi, dağıtım planlaması, planlama malzeme gereksinimlerini (MRP), proje yönetimi ve kalite kontrol yaklaşımları gibi konular ele alınacaktır. Buna ek olarak bu konular işlenirken bilgisayar programlarından nasıl yararlanılacağıda ele alınacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSNXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSNXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.

Seçmeli Dersler

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.