İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-1 CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-2 CIU-halkla-iliskiler-ve-reklamcilik-programi-3

Bölüm Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, mesleğinde yeterli bilgi ve donanım kazanmış, eleştirel bakış açısına sahip ve yapıcı çözüm önerileri üretebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrencilerimize, hem kuramsal hem de uygulamaya dönük dersler verilir. Atölye ve proje çalışmalarıyla kuramsal bilgilerini uygulama şansına sahip olan öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarına vakıf mezunlar olarak yetişir. Birisi halkla ilişkiler, diğeri de reklamcılık alanlarında zorunlu stajlar her biri 20 iş gününü kapsar ve gerek yurt içi gerekse de yurt dışı kuruluşlarda gerçekleştirilebilir. Bu iki zorunlu staj sayesinde öğrencilerimiz gerek iş dünyasını tanıma, gerekse de güncel uygulamaları profesyonel ortamda yakından gözlemleyip deneyimleme şansına sahip olur.

Akreditasyonlar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programı iletişim alanında dış değerlendirme yapmaya ve akreditasyon belgesi vermeye yetkili kurum olan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından, 1 Mart 2019 tarihinden itibaren akredite edilmiştir.

Eğitim Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde öğrencilerimiz akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir eğitim kadrosundan kuramsal ve uygulamaya dönük dersler alır ve çağdaş iletişim dünyasının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip mezunlar olarak yetiştirilir. Bölümümüz bünyesinde aktif olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü tüm fakülte öğrencilerinin katılımına açık olup öğrencilerin çeşitli aktiviteler düzenleme ve farklı reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlama olanağına sahip oldukları bir ortam sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı ve Radyo - Televizyon stüdyosunda görev alma olanağı bulur, böylece reklam ve halkla ilişkiler alanlarında başarılı olmak için büyük önem taşıyan yazma ve görsel anlatım becerilerini geliştirme şansına sahip olur. Her yıl reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarından uzmanlar ve saygın isimler yarı zamanlı ders vermek, sunum yapmak veya atölye çalışması düzenlemek üzere bölüme davet edilir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık profesyonellerinin öğrencilerle bir araya gelip bilgi ve birikimlerini paylaştıkları çeşitli etkinlikler öğrencilerimizin mesleki gelişiminde önemli bir katkı sağlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Günümüzün yükselen mesleklerinden halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarından mezun olan öğrencilerimiz oldukça geniş kariyer olanaklarına sahiptir. Mezunların İngilizce dilinde eğitim almış olmaları iş başvurularında önemli avantaj sağlar. Reklamcılık alanına yönelen mezunlar gerek reklam ajanslarında, gerek çeşitli kurum ve şirketlerin reklam ve halkla ilişkiler birimlerinde görev alabilirler. Halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise çeşitli kamu ve özel kuruluşlarının basın, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim departmanlarında, özel işletmelerin pazarlama, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim bölümlerinde iş olanağı bulabilirler. İletişim uzmanı, metin yazarı, medya planlamacısı, halkla ilişkiler uzmanı, reklam yazarı, reklam direktörü, sosyal medya uzmanı gibi unvanlarla görev yapan mezunlarımız, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına da sahiptirler.

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bahar Taşeli SAKALLI
Bölüm Başkanı E-posta: btaseli@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

COMM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde ayrıca medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanında iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

COMM133

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin medya metinlerinin altında yatan mesajları yeterli ve etkili bir biçimde incelemelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak medya metinlerinin sosyal, kültürel ve politik etkilerine dair eleştirel bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu derste, özellikle radyo ve televizyon programları, gazete haberleri, reklamlar, dergilerde yayınlanan makaleler ve filmler gibi farklı türlerdeki medya metinlerinin eleştirel bir bakış açısı ile analizlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler, medyanın anlam yaratma sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, bu süreci anlamak ve analiz etmek için kullanılan eleştirel yaklaşım ve yöntemleri öğrenmektedir. Bunlara ek olarak, medya analizine uygun olan eleştirel yazım yöntemlerine ilişkin bilgiler de ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkilerin çeşitli ilkelerini, stratejilerini, kavramlarını, kuramlarını, uygulamalarını ve tarihsel süreçleri konularındaki bilgi birikimlerini genişletmek ve bu konulardaki kavrayışlarını derinleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu derste halkla ilişkiler mesleği günümüzde çok önemli bir yönetim fonksiyonu olan bir alan olarak irdelenir ve pazarlama ile reklamcılık gibi ilintili olduğu diğer alanlarla olan ilişkisi ele alınır. Bu derste ticari şirketler, devlet kurumları ve kar gütmeyen kurumlarda halkla ilişkilerin yerine getirdiği farklı işlevlerin yanı sıra doğru bir halkla ilişkiler stratejisinin etkili iletişimin kurulmasına, ikna ve rızanın sağlanmasına ve istenen yönde değişimin gerçekleşmesine yönelik katkısı tartışılacaktır. Öğrencilerden final projesi olarak kendi halkla ilişkiler kampanya planını oluşturmaları ve sınıfta sunmaları istenecek, böylece profesyonel hayata hazırlanmalarına katkıda bulunulacaktır.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yeni Medyaya Giriş dersi, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan yeni medya ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, geleneksel tek yönlü iletişiminden çift-yönlü, etkileşimli iletişim ortamına geçiş süreci; yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler; yeni medyanın temel dinamikleri; siberortam, siberortamda etkileşim, kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, alternatif medya, yurttaş medyası, bilgi toplumu, sanallık gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni medyanın kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiği ve dönüştürdüğü; toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisi ile yeni medya ortamlarında bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiği ders kapsamında tartışılacak konular arasında yer almaktadır.
KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarına ilişkin başlıca kuram ve araştırma trendlerini incelemektedir. Öğrencilerin kitle iletişim araştırmalarına yön veren kuramlarla ilgili farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ders, aynı zamanda sınıfta öğrenilen bu kuramlarla gerçek iletişim dünyasında yaşanan durumlar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ders öncelikle iletişim ve kuram kavramları üzerine bir tartışma ile başlamakta, ardından dönem boyunca gelenekselden eleştirele doğru bir seri iletişim kuram ve modelini tarihsel bağlamları içerinde değerlendirerek irdelemektedir. Ders sonunda öğrencilerin kitle iletişim araçlarının toplumsal rolünü ve etkilerini, dönem boyunca öğrendikleri çeşitli kuramsal yaklaşımlarla harmanlayarak eleştirel değerlendirme yapabilme yeterliliği kazanmış olmaları amaçlanmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
GAZETECİLİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

JOUR102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere gazetecilik mesleği ve onun en önemli ürünü olan haber ile ilgili temel öğe ve konuları aktarmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler haber endüstrisi ile ilgili tarihsel ve güncel konuların yanı sıra haber üretimi, gazetecilik, medya ve toplum arasındaki ilişkileri de hem uygulamalı hem de kuramsal açıdan inceleyerek öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilere haber toplama, haber bildirme ve haber yazımının farklı kategorileri, uygulamaları ve süreçleri konusunda temel yaklaşımlar anlatılmaktadır. Ders, ayrıca, gazeteciliğin temel rollerini ve kurallarını ders katılımcılarına aktarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders özellikle röportaj teknikleri, etkili soru sorma becerileri, haber fotoğrafçılığı ve haber iletiminde görsellerin kullanımı gibi konular üzerinde de durmaktadır.
REKLAMCILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders reklamcılığı çağdaş toplumlarda önemli işlevleri olan bir iletişim türü olarak ele almayı ve öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler reklamın değişik boyutlarıyla, örneğin ekonomik bir güç olarak ya da önemli sosyal etkileri olan bir kültürel temsil biçimi olarak oynağını roller açısından irdeleyecek, ve çeşitli diğer işlevlerini tartışacak. Bu derste öğrencilerden değişik türlerde reklamları analiz etmeleri ve tartışmaları istenecek, ilgili okumaları ve izlemeleri yapmaları beklenecektir. İnteraktif bir sınıf atmosferi ve yaratıcı bir öğrenme ortamında gerçekleşmesi hedeflenen bu derste öğrenciler reklama sadece marka sadakatini güçlendiren ve ürün tüketimini motive eden bir pazarlama aracı olarak değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültürün ayrılmaz bir parçası olan kültürel bir ürün olarak bakma şansına sahip olacaklardır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
İLETİŞİM TARİHİ

Ders Kodu

COMM261

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders iletişim tarihindeki temel olayları, konu ve temaları değerlendirmeye yönelik giriş niteliğinde bir tarihsel çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Haftalık konu başlıkları kitle iletişiminin yazılı basın, gazete, dergi, radyo, sinema, televizyon ve internet gibi farklı formlarının, tarihsel olarak ortaya çıkışlarını ve tarihsel gelişimlerini kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Ders belirtilen medya formlarını aynı zamanda örnek olay değerlendirmeleri üzerinden de ele almaktadır. İletişim Tarihi dersi ayrıca reklamcılık ve halkla ilişkilerin tarihsel gelişimlerini ve medya tarihi içindeki yerlerini de değerlendirmektedir. Bu çerçevede özellikle teknolojideki gelişimlerin medya tarihinin dönüm noktalarına etkileri, medya ve kültür ilişkisi ve iletişimin küreselleşmesinde medyanın rolü üzerine de ayrıca vurgu yapılmaktadır.
EKONOMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

ECON211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ekonominin Temelleri dersi, öğrencilere temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermeyi hedefleyen bir ders olarak tasarlanmıştır. Temel Ekonomi dersinin amacı öğrencilere piyasa ekonomisini tanıtmak ve fiyat mekanizması altında kıt kaynakların nasıl dağıldığını incelemektir. Temel Ekonomi dersi kapsamında, piyasa ekonomisine giriş, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet gibi temel mikroekonomi konularının yanı sıra; ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon, dış ticaret, cari açık, para politikası, maliye politikası ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomi konuları analiz edilmektedir. Ayrıca, teknik analizlerden ziyade teorik analizlere ağırlık verilmektedir. Böylece dersi alan öğrencilerin güncel ekonomik konuları daha yalın bir şekilde anlayıp yorumlamasına ve irdelemesine olanak sağlanacaktır.
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL241

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders, öncelikle 3 ve 5 paragraflı tanımlayıcı kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere beş paragraflı tanımlayıcı kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra okuma açısından öğrencilerin okuyacakları metinlerin konusunu tahmin etmelerine yönelik öngörü yapmayı, metinlerin ana düşüncelerini nasıl tanımlamaları ve nasıl özetlemeleri gerektiğini, tahmin yapabilmek için kullanılan gözgezdirme ve tarama yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, verilen çizelge, grafik ve tabloların nasıl okunması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, ayrıca, etkili sunum tekniklerini de öğrenmektedirler.
HUKUKA GİRİŞ

Ders Kodu

ILAW118

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
HUKUKA GİRİŞ
REKLAM TASARIMININ TEMELLERİ

Ders Kodu

PRAD203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Öğrencilere reklam tasarımında temel bilgileri vermek amacıyla tasarlanan bu ders reklamcılıkta tasarıma giriş niteliğindedir. Reklamın farklı rollerinin ve işlevlerinin ele alınacağı bu derste tasarımın reklamcılıktaki önemini irdelenecektir. Ders kapsamında öğrenciler reklam tasarımındaki bazı güncel teknikleri tanıma fırsatı bulacak ve Corel Draw, Indesign ve Photoshop gibi bazı programları kullanmayı öğreneceklerdir. Öğrencilerden bu programları kullanarak bazı görsel unsurlar yaratmaları istenecek ve bu görsel unsurları etkili reklam mesajları ile birleştirmeyi deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Öğrenciler gerek kendi ürettikleri tasarımlarla, gerekse de ders kapsamında yaptıkları reklam analizleriyle iyi bir tasarımın, reklam mesajının tüketiciler tarafından algılanmasında çok önemli bir rol oynayan çok güçlü bir araç olduğunu öğreneceklerdir.
Dördüncü Dönem
İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA

Ders Kodu

COMM254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders 21. Yüzyılın iletişim ortamları olarak bilinen Facebook, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere sosyal medya olarak bilinen bilgisayarla sağlanan iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihini inceler. İletişimde Sosyal Medya dersi kapsamında, çeşitli medya araçları ve onların mevcut medya ortamındaki uygulamaları üzerinde durulur ve sosyal medya kullanımındaki güncel alışkanlıklar tartışılır. Bu ders ayrıca sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler, aktivizm, markalama, politika ve haber ortamı üzerindeki etkisini eleştirel şekilde değerlendirmek için teknolojik çalışmaları, iletişim teorisini ve kültürel çalışmaları içeren ilgili sosyal teorileri inceler. Bu ders, ayrıca, içerik üretme ve sosyal medya aracılığı ile yürütülen iletişim çalışmalarında hedeflenen etkiyi yaratacak içeriği oluşturma sürecine dair konuları da kapsamaktadır.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK İÇİN İNGİLİZCE

Ders Kodu

ENGL204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık için İngilizce, halkla ilişkiler ve reklamcılık öğrencilerinin mesleki İngilizce dil yeterliliklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmış bir derstir. Reklamcılık ve halkla ilişkilerle ilgili konularda dinleme, konuşma ve yazma çalışmalarının yapılacağı bu derste, öğrencilere akademik ve profesyonel ortamlarda etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak yetkinliği kazandırmak amaçlanır. Dinleme ve konuşma alıştırmalarının tümü halkla ilişkiler ve reklamcılıkla ilgili olan dersin okuma metinleri de bu alanlarla ilişkilidir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında sıklıkla kullanılan kelimelerin, çeşitli öğrenme aktiviteleriyle öğrencilere öğretilmesi ve uygulama aktiviteleriyle pekiştirmesi sağlanır. Bu ders ile öğrencilerin halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında İngilizce olarak etkili iletişim kurabilecek ve profesyonel ortamlarda etkin katılım gösterebilecek yetkinliği kazanmaları beklenir.
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

ILAW242

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin iki temel amacı vardır: Birinci temel amaç, gazetecilik, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi çeşitli medya alanındaki mesleklerde etik ilkeleri ve kuralları tartışmak ve bu ilkelerin belirli durumlarda nasıl uygulandığına bakmak veya uygulanmadığı durumları tartışmaktır. İkinci olarak ders, medya hukuku kapsamında kişisel hayatın gizliliği, iftira, müstehcenlik, ırksal nefret, nefret söylemi, fikri mülkiyet ve telif hakkı gibi belirli konulara odaklanmaktadır. Ders aynı zamanda basın özgürlüğüne ve medya ile ilgili yasal düzenlemelerin medya kurumlarını nasıl etkilediğini anlamak için gerekli olan temel uluslararası hukuk bilgisine başvurmaktadır. Dönem projesi, öğrencilere kendi ülkelerindeki medya ve etik alanındaki yerel yasa ve düzenlemeleri araştırma ve sorgulama fırsatı sağlamaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Ders Kodu

BUSN365

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tüketici davranışlarının temel ilkelerini irdeleyen bu ders, tüketicilerin karar alma süreçlerini incelerken, bu süreçte rol oynayan iç ve dış faktörlerin anlaşılması için bir çerçeve sunar. Ders kapsamında öğrenciler tüketici davranışlarının gelişimini inceleyecek ve yeni iletişim teknolojileri ile medyanın tüketicilerin davranışlarının anlaşılması ve bu davranışlara yön verilmesindeki etkileri ile kullanılan güncel pazarlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler tüketicilerin satın alma süreçlerini ve bu süreçleri etkilemede kullanılan pazarlama yöntemlerini irdeleyecek ve tüketici davranışlarını öğrenmenin önemini kavrayacaktır. Bu derste tüketici davranışları alanındaki temel kuramsal bilgi ve terminolojilerinin öğretilmesinin yanı sıra, iletişim ve pazarlama odaklı bakış açısından, tüketici davranışları konusunda stratejik düşünme ve uygulamalar incelenecektir.
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM YAZARLIĞI

Ders Kodu

ENGL351

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, öğrencilere halkla ilişkiler ve reklam yazarlarının rol ve sorumluluklarını öğretmeyi ve bu alanlarda yazım için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanılmasında gerekli altyapıyı vermeyi amaçlar. Bu doğrultuda halkla ilişkiler ve reklam metinlerinde yazma teknikleri ele alınır ve çeşitli örneklerle ve uygulama çalışmalarıyla desteklenir. Öğrenciler ders kapsamında basın bülteni, broşür, el ilanı, afiş, kurumsal dergi, kurumsal gazete gibi araçlarda yazım süreçlerini ve tekniklerini öğrenir ve uygulama fırsatı bulur. Öğrencilere halkla ilişkiler ve reklam alanında etkili mesaj oluşturma teknikleri ve süreçleri öğretilirken, mesleki etik ilkelere, hukuka ve evrensel değerlere bağlı kalınmasının önemi vurgulanır. Bu bağlamda halkla ilişkiler ve reklam alanlarında önde gelen meslek örgütlerinin yayınladığı etik kurallar da incelenir.
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

PRAD200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
PRAD200, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yapmaları gereken iki yaz stajından ilkidir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünce alınan karar ve düzenleme uyarınca her iki staj en az 20 iş günü yapılmalıdır. Bu ilk yaz stajı öğrencilerimize Halkla İlişkiler mesleğiyle profesyonel ortamda tanışma ve kampanya tasarımı, özel etkinlik organizasyonu ve kamu bülteni yazma gibi halkla ilişkilerin çeşitli alanlarında yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır. Öğrenciler bölümleriyle işbirliği içinde staj yerlerini tespit ederler, kabul yazılarının temininden sonra da hem kendilerinin hem de staj yapacakları kurumdaki yöneticinin doldurması gereken bir staj dosyasını fakülte sekreterliğinden alırlar. Staj tamamlandıktan sonra, stajın başarısını değerlendirmek ve staj sırasında öğrencilerin yaşadığı deneyimi öğrenmek amacıyla, en az iki fakülte hocasının öğrencileri tek tek dinlediği bir mülakat düzenlenir.
REKLAMDA YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PRAD311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran özgün bir tarzı yakalamış olan yaratıcı reklamların yapım süreçlerini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında öğrenciler reklam yapımında geçerli terminolojiyi ve temel kavramları öğrenecek ve çeşitli mecralar için reklam yapımının temel aşamalarını, farklı yapım tekniklerini ve süreçlerini irdeleyeceklerdir. Reklamcıların, tüketicilere vermeyi amaçladıkları mesajı nasıl güçlü bir şekilde ilettiklerini ve temel misyonları olan ikna etmeyi nasıl sağladıklarını anlamak amacıyla kullandıkları farklı teknikler bu ders kapsamında öğrencilere tanıtılır. Böylece reklam yapımında kullanılan çeşitli yapım teknikleri, reklam yapımının öncesi, sırası ve sonrası aşamaları irdelenir. Ayrıca reklamın başarısını etkileyen çeşitli görsel uygulamalar, örneğin çerçeveleme, renk, kurgu ve özel efektler incelenir ve reklamda çok önemli yeri olan ses ve müzik gibi öteki unsurlar ele alınır.
HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA TASARIMI

Ders Kodu

PRAD313

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Halkla İlişkilerde Kampanya Tasarımı dersi kapsamında öğrencilere, halkla ilişkiler kampanyalarının tasarım ve uygulamasına dair bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır. Öğrenciler halkla ilişkiler kampanyalarını tasarlarken edinmiş oldukları kuramsal bilgileri uygulamaya dökme şansına sahip olurlar. Öğrencilere, kampanya tasarımında bütünleşik bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemi anlatılır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri teşvik edilir. Bu amaçla, halkla ilişkilerde kampanya tasarımı dersi kapsamında öğrencilere özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmeleri için etkili yöntem ve teknikler tanıtılır. Bir kampanyanın hazırlanma sürecinde yer alması gereken tüm fonksiyonel alanların (araştırma, medya, yaratıcı metin vb.) birlikte düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin dönem içerisinde kendilerine ait yaratıcı bir halkla ilişkiler kampanyası tasarlamaları beklenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Altıncı Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
MEDYA PLANLAMASI

Ders Kodu

PRAD322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilere medya planlamasının temel ilkelerini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında medya planlaması kavramının gelişimi, çeşitli işlevleri, temel kavramları, stratejileri, medya araçlarının belirleme süreçleri ve reklam ve medya planlama ilişkisi gibi medya planlamasındaki önemli konular incelenir. Ders başlıca medya kuramları, medya araştırmaları ve stratejik medya planlamalarını analiz ederek öğrencilerin medya planlama süreçleri konularındaki bilgilerinin derinleşmesini sağlamayı amaçlar. Bu amaçla, ders kapsamında, pazarlama ve reklam alanında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında geliştirilebilecek çözüm yolları tartışılır, bu süreçte, reklam veren, reklam ajansı ve medya arasındaki ilişkilere vurgu yapılır. Bu konuların gerçek yaşamda nasıl gerçekleştiğini anlamak üzere bir dizi örnek olay incelenerek medya planlama süreçlerinde alınan kararlar ve karşılaşılan sorunlar irdelenir, sınıfta tartışılır.
REKLAMDA YARATICILIK

Ders Kodu

PRAD324

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bir reklamı yaratıcı yapan şey nedir sorusuna odaklanan bu ders, öğrencilerin yaratıcılık olmadan etkili reklam olamayacağını kavramasına yardımcı olur. Bu derste yaratıcılık kavramı çeşitli boyutlarıyla irdelenir ve yaratıcı tarz ve yaklaşımların kullanıldığı farklı reklam türleri incelenir. Bu amaçla dönem boyunca öğrenciler çeşitli reklamları inceleyecek ve yaratıcılık açısından eleştirel değerlendirmeler yapacaklardır. Derste yapılan kuramsal tartışmalar ve profesyönel reklam analizlerinin yanı sıra her öğrenci kendi reklamlarını tasarlama ve sunma şansına sahip olacak ve bu sayede yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmanın zorluğunu deneyimleyebilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin reklamda yaratıcılığın neden bu denli hayati bir öneme sahip olduğu konusunda net fikir sahibi olmaları hedeflenir.
REKLAM KAMPANYALARI TASARIMI

Ders Kodu

PRAD332

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu derste öğrencilere, reklam kampanyalarının tasarım ve uygulamasına dair bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır. Öğrenciler reklam kampanyalarını tasarlarken edinmiş oldukları kuramsal bilgileri uygulamaya dökme şansına sahip olurlar. Öğrencilere, kampanya tasarımında bütünleşik bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemi anlatılır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeleri teşvik edilir. Bu amaçla ders kapsamında öğrencilere özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirebilmeleri için etkili yöntem ve teknikler tanıtılır. Bir kampanyanın hazırlama sürecinde yer alması gereken fonksiyonel tüm alanların (araştırma, medya, yaratıcı metin, vb.) birlikte düşünülmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olurlar. Öğrencilerin bu derste yaratıcı bir tasarım yapmaları (reklam mesajı metni yazma, kısa skeç yazma, poster baskı, vb.) ve de yayınlanmasını hedefledikleri yayın organı kararını vermeleri beklenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Yedinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

PRAD300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinin zorunlu iki yaz stajının ikincisi olan PRAD300, reklamcılık alanında en az 20 iş günü süreyle yapılır. Bu stajın amacı öğrencilerin reklam sektörüyle tanışmalarını sağlamak ve bu alanda deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler bu staj sayesinde üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını gözlemleme ve değerlendirme şansı bulacaklar, reklam sektörünün nasıl çalıştığını öğreneceklerdir. Staj yerleri bölüm ile işbirliği içinde belirlenir ve öğrenciler reklam bölümü olan medya ve iletişim kurumlarına ya da doğrudan reklam şirketlerine yönlendirilir. İlk stajda olduğu gibi öğrenciler stajlarını tamamlamalarının ardından, stajlarının başarılı olup olmadığının belirlemesi ve stajda yaşadıkları deneyimlerin değerlendirilmesi amacıyla fakültede mülakata alınır.
MEZUNİYET PROJESİ-I

Ders Kodu

PRAD411

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Eğitiminin son yılına gelmiş olan her Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisinin alması gereken iki mezuniyet projesinden ilki olan Mezuniyet Projesi I dersinde öğrencilerin önceki yıllarda edindikleri bilgi ve becerileri yansıtan kalitede projeler üretmeleri beklenmektedir. Öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirmeye teşvik edecek olan bu projeler, aynı zamanda, sorunlar karşısında yapıcı çözüm önerileri üretme yollarını öğrenmeleri için zemin de sağlayacaktır. Bitirme projelerinin her aşamasında öğrencilerin yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri ve mesleki etik, ilke ve kuralları gözetmeleri beklenecektir. Üretilen projelerin özgün olması ve çalışmanın hiçbir aşamasında bilimsel ihmal, saptırma, intihal yapılmamış olması gerekmektedir. Dönem sonunda projeler fakülte öğretim elemanları ve alanında uzman davetlilerden oluşan bir jüri önünde sunulacak ve değerlendirilecektir.
SİYASAL İLETİŞİM

Ders Kodu

PRAD453

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Siyasal iletişim alanını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan bu ders, siyasal iletişimin doğası ve işlevlerine odaklanır, siyasal iletişimde medyanın rolünü değerlendirir. Ders kapsamında siyasal iletişim kavramı irdelenir ve siyasal iletişim alanına şekil veren başlıca kuramsal, kavramsal ve tarihsel süreçler tartışılır. Siyasal İletişim dersi, demoktratik toplumlarda medyanın rolü, basın özgürlüğü, gündem belirleme gibi konuların yanı sıra siyasal iletişim sürecinde siyasal iletişim kampanyaları, siyasal pazarlama, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler gibi kavramlara odaklanır. İnteraktif bir ortamda gerçekleşmesi hedeflenen bu derste gerçek yaşamdan örnekler incelenir ve tartışılır. Dersinin sonunda öğrencilerden siyasal iletişim, siyasal reklam, siyasal halkla ilişkiler, siyasal pazarlama gibi kavramları açıklayabilmeleri, seçim kampanyalarını yorumlayabilmeleri, siyasal kampanyalara örnek verebilmeleri ve yorumlayabilmeleri beklenmektedir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
GRAFIK ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

VICD403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Grafik Üretim teknikleri, öğrencilerin grafik üretim sürecinde kullanılan farklı teknikler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda derste, baskı teknolojisinin tarihçesi ve gelişim süreci gibi kavramsal konuların yanı sıra baskı türleri, renk ayrım sürecindeki temel unsurlar, tasarımı baskıya hazır hale getirme süreci, matris, kesme ve birleştirme yöntemleri gibi teknik konulara da yer verilmektedir. Derste ayrıca, görüntü düzenleme, elektronik dosya yönetimi ve formatlama, kağıt ve diğer alternatif baskı malzemeleri, renk yönetimi ile temel basım teknikleri gibi konular, grafik tasarım uygulamalarındaki etkileri bağlamında ele alınmaktadır. Derste yürütülen çalışmalarda öğrencilerin geçmiş derslerde edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini kullanmaları beklenmektedir
Sekizinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Fakülte Seçmeli
MEZUNİYET PROJESİ-II

Ders Kodu

PRAD414

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

7
İkinci mezuniyet projesi olan bu derste, öğrencilerin alanlarında yeterli düzeyde bilgi, beceri ve donanım kazandıklarını yansıtan kalitede projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerinden yola çıkarak bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklam unsurlarını kullanarak özgün projeler üretmeleri için zemin sunan bu derste, öğrenciler hedef kitleye uygun etkili mesajlar tasarlama, amaca uygun ortam, ekipman ve materyal seçimini yapma ve raporlama yapma gibi alanlarda becerilerini geliştireceklerdir. Mezuniyet projesi I dersinde olduğu gibi Mezuniyet Projesi II’de de öğrencilerin yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri ve mesleki etik ilke ve kuralları gözetmeleri beklenecektir. Dönem sonunda projeler fakülte öğretim elemanları ve alanında uzman davetlilerden oluşan bir jüri önünde sunulacak ve değerlendirilecektir.
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Ders Kodu

PRAD428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama iletişimi araçlarının ve kaynaklarının, kesintisiz ve kusursuz olarak olabilecek düşük maliyetlerle ve tüketiciye yönelik maksimum olumlu etki oluşturabilecek şekilde, koordine ve bütünleştirilmesinin yapılması konusunda temel bilgiler vermektedir. Bu bütünleşik pazarlama iletişimi içerisinde firmanın bağlı olduğu iş ortakları, pazarlama kanalları, tüketici grupları ile olan iletişim ve dahası örgüt içi iletişim de dâhil olmak üzere, firmanın sürdürdüğü ve uyguladığı iletişimin tümü yer almaktadır. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, tek başına reklamın satış rakamlarını olumlu yönde artırması zor, bu nedenle reklam ve pazarlama iletişiminin birbiri ile uyumlu olacak şekilde sürdürülmesi, rekabet ortamının yüksek olduğu ticaret çevresinde, çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu derste amaçlanan, pazarlama karması elemanlarının stratejik bütünlüğü ve de stratejik iletişim ataklarının, yeni tüketici kazanımı için önemli olduğunu konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmektir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Ders Kodu

VICD316

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bir örgütün örgütsel kimliği, o örgütün amaçlarını, değerlerini ve dünya görüşünü temsil eder. Bir kurum için, tüketicilerin ve ticari çevre tarafından kuruluşun nasıl algılandığı da önemlidir. Bu derste, BP, IBM ve Coca-Cola gibi bilinen kuruluşlar örnek alınarak, örgüt kimliğini temsil edecek görsel anlatım objelerinin karşılaştırılarak incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. Bu kapsam içerisinde, kavramlar, semboller, işaret sistemleri, başarılı örgüt kimliği uygulamaları analizi, markalar arası farklılıklar, kimlik, amblem tasarımı, farklı şekillerde uygulanan marka kimliği uyumu incelemesi, İnternet ortamında uygulamaya konulan örgütsel kimlik çalışmaları konularında öğrenciler bilgilendirilmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencilerimizin bir firma için, örgütsel kimlik oluşturması/tasarlaması ve bu oluşturulan/tasarlanan örgütsel kimliğin firmanın marka ismi ile ilişkilendirilmesi, örgütsel kimliği anımsatacak amblem tasarlanması ve ürünlerine yansıtılmaları; bu sayede de, kendi düşüncelerini görsele dönüştürme pratiği kazanmaları hedeflenmektedir.

Seçmeli Dersler

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Özgörevleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün özgörevleri; başta reklamcılık ve halkla ilişkiler olmak üzere iletişim biliminin çeşitli alanlarında yeterli bilgi ve donanım kazanmış, bilgi teknolojilerinden aktif olarak faydalanan, eleştirel bakış açısına sahip, sorunlar karşısında çözüm önerileri üretebilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, özgüveni gelişmiş, yaşadığı topluma karşı sosyal sorumluluklarının farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş mezunlar yetiştirmektir.

Program Çıktıları

PÇ1:   Halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim bilimi alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. 
PÇ2:   Halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğunu bilir.
PÇ3:   Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamın önemini, rolünü bilir.
PÇ4:   Örgütsel iletişim modellerini ve işleyişini bilir.
PÇ5:   Araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirmeyi bilir.
PÇ6:   Halkla ilişkilerde kriz yönetimi ve çözüm süreçlerini bilir. 
PÇ7:   Kurum ve kuruluşların algı ve itibar yönetimi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ8:   Kurum ve kuruluşların tanıtımıyla ilgili medya ve dijital medya iletişimini bilir. 
PÇ9:   Alanında yapılan faaliyetlerle ilgili periyodik raporlama yapmasını bilir.
PÇ10: Alanında etkili sunum tekniklerini bilir.
PÇ11: Hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturulmasını bilir.
PÇ12: Medya planlamasını bilir. 
PÇ13: Geleneksel ve yeni medya reklam ortamlarında yürütülen reklam kampanya  süreçlerini bilir. 

Beceri

PÇ14: Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim çalışmalarını yapar.
PÇ15: Kurum ve kuruluşların her türlü etkinliklerini düzenler.
PÇ16: Halkla İlişkiler ve reklam çalışmalarında amaca uygun ortam, ekipman ve materyal seçimini yapar. 
PÇ17: Araştırma sonuçları doğrultusunda iş hedeflerine uygun çözüm önerilerini geliştirir.
PÇ18: Stratejik düşünme becerisine sahiptir.  
PÇ19: Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında gerekli olan görsel işitsel iletişim araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
PÇ20: Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini dikkate alarak oluşturur.
PÇ21: Geleneksel ve yeni medya reklam kampanyalarını planlar ve yürütür.
PÇ22: Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında dijital ortamları ve sosyal medyayı kullanır.
PÇ23: Toplumsal gelişmeleri yakından izler, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

Yetkinlik

PÇ24: Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörür ve önlenmesi için harekete geçer, çözümlenmesinde aktif rol alır.
PÇ25: Etkin dinleme, eleştirel analiz ve sorun çözme konusunda yetkindir.
PÇ26: Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ27: Yönetsel bakış açısına sahiptir.
PÇ28: Protokol ve sosyal davranış kurallarına uygun davranır. 
PÇ29: Mesleğinin dünyadaki gelişimini izler; yeniliklere adapte olur.
PÇ30: İçinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını ve gündemini yakından izleyip kamu yararına kullanma yetisine sahiptir.
PÇ31: Sorunları çözmek için bağımsız ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ32: Mesleğini yaparken evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere bağlı kalmaya özen gösterir.

Program Öğretim Amaçları

PÖA1: Reklamcılık ve halkla İlişkiler alanlarında yeterli bilgi, beceri ve donanım kazanmış,
PÖA2: Reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayıp uygulayabilen,
PÖA3: Yeniliklere açık ve yaratıcı özellikleri gelişmiş,
PÖA4: Sorunlar karşısında yapıcı çözüm önerileri üretebilen,
PÖA5: Eleştirel bakış açısına sahip,
PÖA6: Reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında araştırma yöntemlerini bilen,
PÖA7: Yeni medya ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında bilgisayar programlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) kullanma becerisine sahip,
PÖA8: Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
PÖA9: Yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde olan,
PÖA10: İngilizce diline Avrupa Dil Portfolyosu B1 Genel Düzeyinde vâkıf mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
PÖA11: Etik ve mesleki etik ilkelerine uygun davranma ve sorumluluk bilincinde olan,
PÖA12: İş sağlığı ve güvenliği konularında alanıyla ilgili bilgileri kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.