İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Süre 4 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Bölüm Hakkında

Ekonomi, üretimden tüketime kadar olan tüm süreçleri kapsayan; ticaret, dağıtım, ithalat ve ihracat gibi konuları inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. İnsan kaynaklı ekonomik aktivitelerin başlaması ile birlikte ekonomi biliminin de tarihi başlamıştır. Ekonomi Bölümü ise dünya devletlerinin, şirketlerin, kurum ya da kuruluşların ekonomik açıdan gerçekleştirdiği işlemleri takip etmek, gözlemlemek, denetlemek ve bu işlemlerden anlamlı sonuçlar çıkartarak satış/pazarlama alanlarında verimli sonuçlar elde etmeyi sağlar. Ekonomi Bölümü, üniversite öğrencilerine temel ekonomi bilgilerini ve analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme ve sonuçları değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi de amaçlar. Ekonomi Bölümünün aynı zamanda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da mevcuttur.

Eğitim Olanakları

Ekonomi programı 4 yıllık bir lisans programıdır. Ekonomi program müfredatı, ekonomi teorisi ve politikalarını iş dünyasının uygulamalarıyla bütünleştirmek üzere hazırlanmıştır. Sağlam bir ekonomik temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Temel teorik derslerle başlayan eğitim içeriği günün koşullarına göre güncellenmektedir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı alan dersleri ile desteklenmektedir. Bu programı tercih listelerine almayı hedefleyen öğrenciler, eğitimleri boyunca Temel Ekonomi, Makroekonomi, Mikroekonomi, Çevre Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ekonomi, İstatistik, Kalkınma Ekonomisi, İktisadi Düşünce Tarihi ve daha birçok dersten sorumlu olacaklardır. Öğrenciler dilerlerse lisansüstü programlarına devam ederek akademik kariyere yönelebilirler.
Ekonomi programı İşletme, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Çift anadal ve yandal programları sunmaktadır.

ekonomi lisans programi

Kariyer Alanları

Ekonomi Bölüm mezunları, aynı zamanda bir bilim dalı mezunu oldukları için uygulama alanları oldukça geniştir. Ekonomist unvanına sahip olanların büyük bir çoğunluğu, aşağıdaki alanlarda yer almayı tercih etmektedir;
-Bankacılık,
-Borsa,
-Satış ve Pazarlama,
-Eğitim,
-Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri,
-Gayrimenkul Faaliyetleri,
-Akademik Kariyer,
-Kamusal Hizmetler,
-Bilgi ve İletişim,
-Ekonomik Danışmanlık,
-Tarım, Orman ve Balıkçılık
Ekonomi bölümü mezunları, ticaret ve alışveriş ilişkisinin var olduğu her sektörde kendilerine iş bulabilir. Öte yandan ekonomistler, lisans eğitimleri süresince edinmiş oldukları deneyimle içinde bulunmak istedikleri çalışma biçimine karar verebilirler. Kimi ekonomistler; devlet dairelerinde memur olarak, danışma ofislerinde, denetim birimlerinde, bankalarda veya çeşitli ekonomi kuruluşunda yer almayı tercih ederken, kimileri ise özel şirketlerde yer almayı tercih edebilir. Sonuç olarak ekonomi mezunlarına gerek kamu, gerekse de özel sektörde birçok iş imkanı söz konusudur.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU241
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Demet Beton KALMAZ
Bölüm Başkanı E-posta: dkalmaz@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste ekonomi kavramı, mikro ve makro ekonomi, ihtiyaçlar, istekler, tercihler, kıtlık ve tüketici tercihleri,üretim olasılıkları eğrisi, fırsat maliyeti, bütçe eğrisi,"Rational Person", maliyet-fayda prensibi, açık maliyet ve örtük maliyet, arz-talep esnekliği, aşağı mallar, normal mallar, lüks mallar, tamamlayıcı mallar ve ikame mallar, arz eğrisi ve talep eğrisi, denge fiyatı ve miktarı,arz fazlası ve talep fazlası, arz ve talep fonksiyonları, fonksiyonlarla denge fiyatı ve miktarı hesaplama, vergi çeşitleri ve arz ve talep üzerine etkisi, maliyet çeşitleri; sabit maliyet ve değişen maliyet, toplam geliri ve toplam maliyeti hesaplama, kâr-zarar hesabı, başabaş noktası hesaplama, başabaş grafiği hazırlama, amortisman çeşitleri ve amortisman hesaplaması gibi konular tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-I

Ders Kodu

MATH111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı finans alanında gerekli olan temel bilgileri vermektir. Genel olarak bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir: Basit ve birleşik faizin genel tanımları, genel olarak bir şirketin para konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemesi, basit ve birleşik faizin hesaplanması, işletmedeki ödemelerdeki kurallar, maaş bordrolarının hazırlanmasında gerekli olan kurallar, sunulan mallara değer biçme yöntemleri, perakende satışlar, linear programlamadaki temel kurallar ve uygulamaları, finans. Ayrıca bu dersin diğer amacı verilen temel finans matematiğini kullanarak ekonomi ve işletme alanındaki problemlere uygun çözüm yöntemleri sunmaktır. Temel finans matematiğinde kullanılmak üzere verilen matematik konuları şu şekildedir: Lineer denklemler, lineer denklem sistemleri, matriksin tanımı ve matrikslerde temel işlemler, lineer denklem sistemlerinin Gaussian eleme metodu ve ters matriks yöntemi ile çözümü.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-II

Ders Kodu

MATH112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı işletme ve ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematiksel becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Ders MATH111 dersinin devamı olarak verilmektedir. İşletme ve Ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematik konuları bu derste kapsanmaktadır. Bu dersin konuları, linear programlama ve uygulamaları, matrislerdeki genel tanımlar ve matrislerin yönetim, ekonomi ve işletme alanlarındaki problemlerdeki uygulamaları, lineer ve lineer olmayan denklemlerin tanımları ve grafiklerinin çizimi ve yorumlanması, türevin tanımı ve prensipleri, basit fonksiyonların türevleri, marjinal kavramlar ve optimizasyon, kısmi türev tanımı ve kısmi türevin bulunmasındaki genel kurallar, integral, temel fonksiyonların integralleri ve uygulamaları, parçalı integral alma yöntemi, integralde yerine yerleştirme yöntemi, matrisler, matrislerde temel işlemler, matrislerde toplama çıkarma ve çarpma, matrisin determinantı, matrisin tersinin hesaplanmasını içermektedir.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
MUHASEBE-I

Ders Kodu

ACFN211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders mali bilançoya başlangıç niteliğinde olup muhasebe ilkesine ilişkin teori, pratik ve uygulamayı içerir. Dersin amacı güçlü bir muhasebe ilkesi temeli oluşturulması ve öğrencilerin finansal verileri sınıflandırma, raporlama, değerlendirme ve yorumlama süreçlerini kavramalarını sağlamaktır. Muhasebe öğrencilerin bir temel oluşturup bu temel üzerinden öğrenimleri boyunca dallarında öğrenmeye ve gelişmeye devam etmelerine yardımcı olur. Dönem sonunda öğrencilerin bu ders çerçevesinde edinmiş olması gereken beceriler şunlardır: A) Muhasebe döngüsü; yevmiye kaydı, defteri kebire aktarma, mizan, envanter kayıtrları, mizan hazırlanması, kapanış kayıtları, dönem sonu mizan. B) Ticari işlemleri yorumlayıp kayıt altına almak. D) Benzer işlemleri kullanışlı raporlar halinde sınıflandırmak. E) Verileri özetleyip karar alıcı şahıslara iletmek.
ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU

Ders Kodu

BUSN201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iş hukukuyla ilgili hukuk alanlarını, iş etiği, iş sözleşmelerinin işteki rolü ve istihdam yükümlülüklerini vurgulayan genel yasal ve sosyal çevre konularını vurgulayan toplumdaki hukuk ve hukuk kurumları gibi konular ile ilgilidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere iş hukukunun çeşitli yönleri ile ilgili bir bakış açısı sunmaktır. Bu amaçla, bu ders kapsamında sözleşme hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve rekabet hukukunun genel ilkeleri incelenecektir. Ayrıca, bu ders kapsamında pazarlık edilebilir araçların ve uluslararası ödeme araçlarının niteliği analiz edilecektir. Bu ders esasen Türk hukukuna dayanmaktadır, ancak zaman zaman karşılaştırma ve yorum yapabilmek amacı ile diğer yargı bölgelerine de atıfta bulunulacaktır.
ORTA DÜZEY MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders, tüketici davranışı, bireysel ve pazar talebinin türetilmesi, üretim teorisi, maliyet, rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasa yapılarının kapsamlı tartışılması yoluyla mikroekonominin temel kavramlarını kapsayacaktır. Bu ders öğrencilere mikro iktisatta güçlü bir giriş teorik çerçevesi sağlamayı, böylece onları yönetsel ve kamu politikası karar alma araçlarıyla donatmayı amaçlamaktadır. Kapsanan konular Tüketici Teorisi, Üretim Teorisi, Üretim Maliyeti ve Piyasa Yapılarıdır. Farklı donanıma sahip öğrenciler için uygun olan ders, Ekonomi, İşletme ve Bankacılık ve Finans ve Muhasebe ve Finans programlarında kariyerlerini sürdürmek isteyenler için mantıklı bir giriş noktası sağlar. Dersi alan öğrencilerin ECON101 dersindeki temel bilgiler üzerine analitik bilgileri ve becerileri eklemeleri dersin temel hedefleri arasındadır.
EKONOMİ TOPLUM ZAMAN VE MEKAN

Ders Kodu

ECON207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders coğrafya ve toplumun ekonomi üzerindeki önemini vurgulamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ekonomi ve toplumun birbiriyle ilişkili olduğunu ve bunların insanların yaşadığı ve çalıştığı yerleri nasıl etkilediğini inceler. İlk olarak, yerlerin nasıl şekillendiğine dair piyasa temelli açıklamalara meydan okuyan teoriler incelenerek başlanır. Konut seçeneklerine ve bunların nasıl sosyal avantaj veya dezavantaj sağlayabileceğine özellikle dikkat edilir. Bundan sonra teoriyi genişletmek için bir dizi yer tabanlı tipoloji ve fenomen kullanılır. Örnekler arasında bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; banliyöleşme, kırsal ikinci evler ve soylulaştırma gibi konseptler de ele alınır. Yönetişim değişikliklerinin belirli toplulukları ve yerleri nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak ders tamamlanır.
İSTATİSTİK-I

Ders Kodu

STAT205

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin ilk amacı İşletme ve Ekonomi alanlarında kullanılan veri setlerinin düzenlenmesi, düzenlenen bu veri setlerinin frekans tabloları ve buna ek olarak grafiklerle gösterilmesi, tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması ve ardından veri setlerinin dağılımlarının tanımlayıcı istatistiklere dayalı analiz edilmesi amaclanmaktadır. Normal dağılımın özelliklerini anlamak, tablolar kullanarak temel alan hesaplamaları ve olasılık hesaplamaları yapmak, hem puanları standart puanlara dönüştürmek, normal dağılım ve standart z-puan uygulamalarını işletme ve ekonomi alanında öğrenmek dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İşletme ve ekonomi alanlarında korelasyon ve regresyon analizi uygulamaları, değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak ve bu ilişkileri kullanarak istatistiksel tahminlerde bulunmak bu dersin diğer önemli amacları arasında yer almaktadır.
Dördüncü Dönem
MUHASEBE-II

Ders Kodu

ACFN212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders çerçevesinde öğrenciler Muhasebe I dersinde edinmiş oldukları beceriler bazında ileri düzeyde yeterlilikler geliştirirler. Bu bağlamda tahsil edilemeyen hesapların telif edilmesi, varlıkların amortismanının hesaplanması, finansal verilerin yorumlanması, not ve faizlarin hesaplanması gibi muhasebe becerileri geliştirilecektir. Bilgisayarlı muhasebe kaynaklar barındıran esaslı bir araç olarak kapsama yeniden dahil edilecektir. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler, banka hesap mutakabatı hazırlanması, ticari satış faaliyetlerinin daimi envanter ve dönemsel envanter sistemleri dahilinde kayıt altına alınması, tahsil edilemeyen alacaklara ve pazarlanabilir tahvillere ilişkin açıklama hazırlanması, duran varlıkların amortismanının farklı amortisman metodları vasıtası ile hesaplanması, uzun ve kısa vadeli yükümlülüklere ve özsermayeye ilişkin açıklama hazırlanması hususlarında bilgilenmiş olacaklardır.
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

EASC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında etiğin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: iş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; Uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.
ORTA DÜZEY MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrenciler ECON102, Makroekonomi dersinde öğrendiklerini geliştirecek ve uygulayacaklardır. Bir ekonominin dinamiklerini daha ileri düzeyde incelemek için toplam ekonomik çıktı, işsizlik, enflasyon, tüketim ve yatırım kavramlarını kullanacaklar. Örneğin, arz ve talep arasındaki ilişkiyi genel anlamda anladıklarına göre, kısa ve uzun vadeli fiyat değişimlerinin tam istihdam ve çıktı üzerindeki etkilerini incelemeleri istenecektir. Ders ilerledikçe, bir sektördeki politika kaymaları ve değişikliklerin makroekonominin geri kalanını nasıl etkilediği konusunda daha iyi bir takdir kazanacaklardır (etkilerin amaçlanmış veya amaçlanmamış olup olmadığı da dikkate alınarak bu hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır). Dersin bir diğer temel hedefi de ECON102 dersinde elde edilen temel bilgilere analitik bakış açısını yerleştirmektir.
EKONOMİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Ders Kodu

ECON208

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı ekonomik düşüncenin tarihini öğrencilere aktarmaktır. Bu ders, Klasik okul ve Smith, Ricardo, J.S. Mill, Thornton, Say ve diğerleri ile başlar. Daha sonra Marx, Marjinalistler ve Marshall, Walras ve Neoklasikistler gibi müteakip kilit figürler tarafından klasik okuldaki zorlukları gözden geçirir. Wicksell, Schumpeter, Fisher ve diğerleri gibi ekonomistler de dahil olmak üzere 20. yüzyılın başlarında geçişçilerle ilişkili ekonomik düşünce kısaca ele alınmaktadır. Keynes Genel Teorisinin seçici bölümleri ve bölümleri, özellikle yatırım alanlarındaki Keynes, faiz oranı teorisi ve para talebi üzerine odaklanarak derinlemesine okunmaktadır. 1945 sonrası Keynes ve Neoklasik ekonominin erken ve geç IS / LM analizi biçimindeki revizyonları gözden geçirilir ve ana zorlukları Friedman (Monetarizm), Lucas (Rasyonel Beklentiler), Gerçek İş Döngüsü teorisyenleri ve Post-Keynesyen düşünce (İngiltere ve ABD).
İSTATİSTİK-II

Ders Kodu

STAT206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, bir grup veya kuruluşa sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek, analiz etmek, çevredeki insan gruplarının davranışlarını ve özel durumlarını analiz etmek ve istatistiksel örnekleme yoluyla insanların isteklerini belirlemektir. Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler: İktisat için istatistiksel uygulamaları tanımlayabilecektir. Frekans dağılımı hakkında bir anlayış geliştirebilmeleri de beklenmektedir. Diğer bir hedef de Merkezi eğilim ölçümünü hesaplamak ve standart sapmayı ve diğer dağılım ölçülerini değerlendirmek olarak gösterilebilir.. Korelasyon katsayısı ve kovaryansını hesaplamak da öğrencilerin kazanımları arasındadır. Son olarak temel teori ve örnekleme teorisi kavramlarını tartışabilmek becerilerine sahip olmaları da beklenmektedir. Özetle öğrenciler birinci istatistik dersinde aldıkları bilgileri daha ileri bir düzeye taşıma şansına sahip olacaklardır.
Beşinci Dönem
İŞLETME FİNANSI

Ders Kodu

EASC345

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders işletmeler tarafından yapılan önemli finansal kararları öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır ve ders dahilinde öğrencilerin bu kararları vermeden önce durumu doğru şekilde analiz etmesi için gerekli kavramsal çerçevenin oluşturulması sağlanır. Bu derse dahil konular özellikle mali tablolar, uzun vadeli finansal planlama ve para, tahvil ve hisse senedi değerlemesi ve zaman değeridir. Bu ders, finansal yönetimin temel konularını ve bunları çözmek için kullanılan sayısal teknikleri öğretmek için tasarlanmıştır. Hem kurumsal mali yöneticilerin hem de yatırım yöneticilerinin karşılaştığı problemler göz önünde bulundurularak, finansal piyasaların temel özellikleri açıklanır ve değerlendirilir.
EKONOMETRİ

Ders Kodu

ECON304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, herhangi bir ciddi iktisatçı veya sosyal bilimci için temel ekipman olan ekonometri hakkında temel bilgileri, katılımcının bir lisansüstü programda konuyu incelemeye devam edebileceği bir seviyede sağlamaktır. Ders, teknik konuları kapsaması açısından iddialı olsa da, bu becerilerin etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanılmasına izin verecek malzemenin sezgisel bir anlayışının geliştirilmesine ve katılımcılara özel uygulamaları anlama temelinin verilmesine gerektiğinde güvenle kendi kendine çalışmasına eşit önem verilmektedir. Dersi alan öğrenciler, hipotez testi, regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon modelleri, değişken varyans, kolineer olma, kukla değişkenler gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır. Dersi alan öğrencilerin temel düzeyde istatistik bilgisine sahip olması beklenmektedir.
EKONOMİK BÜYÜME

Ders Kodu

ECON305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı makroekonomik modellemeye, özellikle de ekonomik büyümeye bir giriş sunmaktır. Hem ekonomik büyüme modellerine hem de deneysel uygulamalarına odaklanılacak ve ülkeler arasındaki ekonomik büyüme, teknolojik değişim ve gelir ve büyüme farklılıkları kaynaklarına ışık tutmaya çalışılacaktır. Dersin hedefleri arasında ilk olarak makroekonominin merkezi olan ve aynı zamanda heyecan verici ve önemli olan bir dizi konuyu ve soruyu tanımak; ikinci olarak, makroekonomide ve genel denge teorisinde politik ekonomi, endüstriyel organizasyon ve sözleşme teorisi dahil olmak üzere ekonominin bir dizi diğer alt disiplininde yararlı olan dinamik ekonominin en önemli araçlarından bazılarını geliştirmek; üçüncü olarak ise ekonomik büyümedeki bazı temel ampirik konulara ilk giriş sağlamak bulunmaktadır.
ULUSLARARASI EKONOMİ-I

Ders Kodu

ECON353

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı küreselleşen dünyada uluslararası iktisat ile öğrencilere temel düzeyde bilgi aktarımını sağlamaktır. Derste karşılaştırmalı üstünlük, Heckscher-Ohlin modeli ve diğer HO sonrası ticaret teorileri gibi temel ticaret teorileri ile tarifeler, kotalar, sübvansiyonlar ve ekonomik entegrasyon gibi ticaret politikalarının refah analizi ele alınmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere ticaretin neden var olduğunu ve ülkeler arasındaki ve içindeki refahı nasıl etkilediğini açıklayan çeşitli ticaret teorilerini tanıtmaktır. Kapsanan teoriler karşılaştırmalı üstünlük, standart ticaret teorisi, Heckscher-Ohlin teorisi ve ondan daha sonraki çağdaş ticaret teorilerini içerir. Dersin ikinci bölümünde tarifeler, kotalar, VER'ler, sübvansiyonlar ve ekonomik entegrasyon ve bunların refah analizi gibi farklı ticaret politikaları ele alınmaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
UNIVERSITY ELECTIVE
Altıncı Dönem
YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

BUSN302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, yönetim planlaması, kontrolü ve karar verme için ilgili maliyet davranışları, kontrol ve izlenebilirlik kavramlarının geliştirilmesi, yorumlanması ve kullanılması vurgulanmaktadır. Başlıca ders konuları: Ürün maliyetine giriş, katkı kavramı, performans standartları ve varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, bölüm karlılığı, alternatif seçim kararları ve sermaye bütçelemesi. Yönetimsel karar verme için muhasebe bilgisinin kullanımına ilişkin çalışmalar. Ders dahilinde değinilen konular şunlardır: imalat, ticaret ve hizmet maliyeti sistemleri: maliyet-maliyet kar analizi; bütçe; maliyet-hacim-kâr analizi, bütçeleme, standart maliyetleme, varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, değişken maliyetlendirme, transfer fiyatlandırması ve sermaye yatırımı karar verme, maliyet muhasebesi terminolojisi, iş maliyeti, süreç maliyetlemesi, faaliyete dayalı maliyetlendirme ve karar vermeyi içermektedir.
MALİ POLİTİKA VE KAMU MALİYESİ

Ders Kodu

ECON312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
MALİ POLİTİKA VE KAMU MALİYESİ
PARA VE BANKA

Ders Kodu

ECON332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders temel olarak ekonomi programı öğrencileri için para ve modern bankacılık kavramını anlamak üzere tasarlanmıştır. Finansal piyasalar, kurumlar, yapılar hakkında temel teoriler ve hesaplamalar incelenecektir. Dersin sonunda öğrencilerin şunları yapabilmelisi beklenir: Paranın farklı işlevlerini ve paranın faiz oranları ile nasıl ilişkili olduğunu tanımlamak; Faiz oranlarının nasıl belirlendiğini, faiz oranlarının davranışını ve faiz oranlarının risk ve vade yapılarını anlamak. Finansal piyasaların ve finansal kurumların ekonomideki önemini göstermek; emanetçi kurumların temel faaliyetlerini tanımlamak; neden yoğun bir şekilde denetlendiklerini gerekçelendirmek. Bir ülkenin para arzının nasıl belirlendiğini açıklayın; para politikasının çeşitli araçlarını, merkez bankalarının rolünü ve para politikasının yürütülmesini bilmek. Para, finansal piyasalar/kurumlar, finansal kriz ve para politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında merkez bankalarının üstlendiği eylemleri içeren gerçek işte karşılaşılan ekonomik durumları eleştirel olarak analiz etmek.
INTERNATIONAL ECONOMICS II

Ders Kodu

ECON354

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
KALKINMA EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilere kalkınma konseptini anlatmaktır. Kalkınma ekonomisi bir son sınıf dersidir. Ders şu konuları kapsar: ekonomik kalkınmanın anlamı ve ölçümü, büyüme teorileri, yoksulluk ve gelir dağılımı, coğrafya ve kurumların rolü, doğurganlık ve nüfus artışı, kredi piyasalarının rolü ve mikrofinans, sağlık ve beslenme, eğitim, kadın güçlenme. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Bazı merkezi temalara ve ekonomik kalkınma konularına aşinalık gösterir. Büyüme ve kalkınma arasındaki fark, büyük büyüme teorileri, eşitsizliğin ölçülmesi, gelişmekte olan ülkelerde tarımın önemi, yoksulluk ve nüfusun dünyanın karşı karşıya olduğu konular, uluslararası ticaret ve dış yardımın önemi konusunda bilgi sahibi olmak. Ekonomik kalkınma örüntüleri üzerine ampirik kanıtları analiz eder. Ekonomik kalkınma alanındaki dergi literatürünü eleştirel bir şekilde okumayı öğrenir.
ULUSLARARASI PARASAL VE FİNANSAL ORGANİZASYONLAR

Ders Kodu

ECON403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilerin para ekonomisi bilgisini artırmak ve farklı derslerden biriken bilgileri tek bir faydalı pakette birleştirmektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin temel konular hakkında bilgi ve anlayış geliştirmeleri beklenir. Öğrenciler Merkez Bankacılığı, para politikası araçları ve hedefleri, para arzı, para politikasının iletim mekanizmaları ile ilgili temel bilgilere sahip olacaklardır. Ayrıca, bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin para, merkez bankacılığı ve ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri anlama, ekonominin parasal yönünü ve makroekonomi üzerindeki etkilerini gözlemleme gibi becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Ders sayesinde öğrenciler uluslararası finansal organizasyonlar hakkında da kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır. Ders, fakültedeki diğer bölümlere de seçmeli ders olarak sunulabilecek niteliktedir.
MATEMATİKSEL EKONOMİ

Ders Kodu

ECON467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, öğrencilere matematiksel iktisat kavramlarını tanıtmak ve onlara bu konuda gerekli donanımı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ders, öğrencilerin türev ve de integral konusundaki bilgilerini tazeler ve bu kavramların ekonomideki uygulamalarını açıklar. Uygulamalar esneklik hesaplamalarını; kısıtlı ve kısıtsız optimizasyonu; tüketici ve üretici fazlaları üzerinden refah analizini; ve girdi-çıktı tablosu analizini ihtiva eder. Bu dersi başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, türevler ve türevle ilgili ekonomik problemler, integral, ekonomik ilişkileri matematiksel denklemler olarak ifade etme ve ekonomik problemlerin çözümünde birikmiş matematik teorem ve tekniklerini uygulama konusunda bilgi ve anlayış geliştirmiş olacaklardır. Sonuç olarak dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, gelişmiş matematiksel iktisat becerilerini daha sonraki araştırma projelerinde kullanabileceklerdir.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ECONXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE
SEÇMELİ

Ders Kodu

ECONXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE
Sekizinci Dönem
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.
ENERJİ VE ÇEVRE EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı küreselleşen ve küresel sorunlarla mücadele eden dünyada öğrencilere ekonominin itici gücü olan enerjinin önemini anlatmak ve çevre sorunlarının ekonomik ve sosyal boyutlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Enerji ve çevre sorunlarının değerlendirilmesinde kullanıldığı şekliyle ekonomik analizin teorik ve ampirik uygulamasına genel bakış dersin temel hedefini oluşturmaktadır. İşlenen konular arasında doğal kaynak ekonomisi ile elektrik ve petrol piyasaları bulunmaktadır. Diğer konular arasında çevre politikası (kirlilik ve ekonomik verimlilik); ticarete konu olan mülkiyet hakları ve kirlilik vergileri gibi ekonomik araçların analizi; yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakların tahsisi; çağdaş büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği konuları bulunmaktadır. Bu ders, öğrencilerin enerji ve kaynak piyasalarının işleyişini daha iyi anlamalarını sağlar. Elektrik piyasalarını ve iklim değişikliği ekonomisini kavrayabilme yetisi kazandırır.
EKONOMİ CAPSTONE PROJESİ

Ders Kodu

ECON430

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin temel hedefi lisans öğrencilerine araştırma üzerine farklı bir bakış açısı ve deneyim kazandırmaktır. Ders, lisans araştırmasının tanımına uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Bu dersin geliştiricisi olarak öğretim üyeleri, öğrencilerin önceden belirlenmiş konulardan ziyade kendi ilgi alanlarına dayalı deneyimleri varsa, öğrencilerin beceri geliştirme açısından daha fazla başarı elde edeceklerini tespit etmişlerdir. Derste amaçlanan öğrencilerin kendi ilgi duydukları konulara yönelmelerini sağlamaktır. Sonuç olarak, ders sırasında hiçbir konu odaklı içerik ele alınmayacak; öğrenciler daha ziyade bir konuyu araştırıp derste analitik düşünme ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine odaklanacaklardır. Ders boyunca diğer derslerle açık bir bağlantı sunulmamasına rağmen, öğrenciler sürekli olarak araştırmalarını ana dallarının bir parçası olarak alınan diğer derslerde öğrendikleriyle bütünleştirmeye yönlendirileceklerdir.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ECONXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ECONXX5
SEÇMELİ

Ders Kodu

ECONXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE

Seçmeli Dersler

YÖNETİM EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı yöneticilerle en ilgili olan mikroekonominin temel ilkelerini incelemektir. Konular arasında maliyetler, talep, fiyatlandırma, piyasa yapısı, piyasa dengesi ve stratejik etkileşim yer alır. Ders aşağıdakilere odaklanmaktadır: (i) firmalar tarafından kâr maksimizasyonu; ve (ii) farklı rekabet ortamlarında piyasa dengesi.Ders, piyasaların nasıl işlediğine dair anlayışınızı geliştirmeli ve piyasa sonuçları hakkında ekonomik tahminler yapma yeteneğinizi geliştirmelidir. Ayrıca yönetim, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki ileri çalışmalarınız için de bir temel oluşturmalıdır. İktisatçılar dikkatli analizleri kolaylaştırdığı için model oluşturuculardır ve bu bağlamda çalışma imkanı geliştirmek önemlidir. Yönetim Ekonomisi, bir şirket veya bir devlet kurumu gibi çeşitli organizasyonel ortamlarda yönetimsel karar verme sorunlarına ekonomik teori ve metodolojinin uygulanmasıdır. Bu derste, farklı piyasa koşullarında talep analizi ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, belirsizlik altında tahmin ve karar verme üzerinde durulacaktır.
KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK SİSTEMLER

Ders Kodu

ECON374

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders lisans öğrencilerinin karşılaştırmalı ekonomik sistemlerdeki temel kavramlara, teorilere ve tartışmalara aşina olmalarını amaçlamaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin küresel pazar ekonomisinin karmaşıklığına ilişkin temsillerini ve anlayışlarını sürdürmektir. Karşılaştırmalı ekonomik sistemler genellikle geleneksel ekonomi türlerinin farklılığı olarak görülür: yeni tip karma sistemlerle birlikte serbest ve planlı ekonomiler olarak tanımlanırlar. Bu ders üç ana ekonomi sisteminin karşılaştırılmasına odaklanmıştır: Anglo-Sakson, Kıta ve Asya. Ders hukuk sistemlerini, kurumsal yönetimi, finansal piyasayı, enerjik sistemleri, insan sermayesini, eşitsizliği, sosyal politikaları vb. karşılaştırmak için birçok konuyu kapsamaktadır. Ekonomik anlamda “Normal” kurumlar olabilecek resmi olmayan ve normal de olamayan kurumlara (yolsuzluk ve organize suç) daha fazla önem verilmiştir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR

Ders Kodu

STAT461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı öğrencilerin ileri düzeyde ve bütünleşik olarak microsoft word, excel ve istatistiksel programları kullanabilmesini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler profesyonel bir şekilde kendi istatistiki uygulamaları Power Point ile sunabilecekler; istatistiksel yeteneklerini kullanarak basit veya karmaşık yüzdeleri varyans analizleri ile elde edecekler, çoklu regresyonun ve genel lineer modelleri öğrenmenin yanısıra tablo, raporlar, grafikler ve dağılımları ve eğilim grafiklerini oluşturabileceklerdir. Bu ders yeni başlayanlar için istatistiksel analizleri kolay bir şekilde sunarken, deneyimli öğrenciler için ise kullanım kolaylığını artıracaktır. Öğrencilere sağlanacak dosya sayesinde öğrenciler veri girişi yapıp analiz sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
EKONOMİDE GÜNCEL KONULAR

Ders Kodu

ECON402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu disiplinlerarası derste, politika, felsefe ve ekonomi alanının bir parçası olarak sunulur, ancak iktisat ile ilgili temel dersleri alan diğer öğrencilere açıktır. Dersin amacı, gerçek dünyadaki sorunları analiz etmek ve bunlarla başa çıkmak için bir dizi politik olarak kabul edilebilir politika seçeneğini değerlendirmek için ekonomi, siyaset bilimi ve felsefeden gelen teorik kavramları kullanmaktır. Dersin ele aldığı temel sorular şu şekilde sıralanmaktadır: Şeyler neden oldukları gibi? Onları daha iyi yapan nedir? Değişmek için kurumsal ve politik engeller nelerdir? Adalet ve verimlilik, özgürlük ve kolektif eylem, kendine güven ve karşılıklı destek ihtiyacı arasındaki dengeyi nasıl dengelemeliyiz? Bu dönem konuları ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve yoksulluk, sağlık hizmetleri, finansal krizler ve vergilerin kaynaklarını içerir.
FİNANSTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

ACFN351

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, popüler elektronik tablo yazılımı Microsoft Excel'i kısaca tanıtmaktadır. Kullanıcıların verileri depolamak, düzenlemek, sıralamak, hesaplamak ve grafik oluşturmak için zengin, stilize elektronik tablolar oluşturmasına olanak tanır. Dersin odak noktası, öğrencilerin diğer derslerde öğrenilen kavramları bir elektronik tablo ortamında kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca ders, halihazırda profesyonel finansal analiz ve finansal modelleme yapmakta olan veya elektronik tablo programlamaya yeni başlayan elektronik tablo kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle ele alınan konular arasında elektronik tablo programlama, grafikleme ve çizelgeleme, finansal ve istatistiksel işlevler, Goal Seek ve Solver eklentilerinin işlevleri yer almaktadır. Son olarak ders, tarih işlevlerinin verimli kullanımına odaklanacaktır.
SMALL BUSINESS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN416

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SMALL BUSINESS MANAGEMENT
FİNANSAL DURUM ANALİZİ

Ders Kodu

ACFN400

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste temel amaç mali tabloların yorumlanmasında kullanılan araç ve tekniklerin incelenmesidir. Ders çerçevesinde üzerinde durulacak temel kavramlar şunlardır: Bilanço tablosu ve kar-zarar tablosunun incelenmesi, bir müessesenin mali durumuna ilişkin bir sonuç üretmek, bir sektör dahilindeki bir müessesenin mali durumunu değerlendirmek, müessesede mali tabloların karşılaştırmalı ve dikey analizinin uygulanması, müessese performansının konjonktür analizi yolu ile değerlendirilmesi. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda anlayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Maliyetin Saptanması ve Tahmini , Tahakkuk Esaslı ve Nakit Akışı Esaslı Performans Ölçüleri, Analitik Kar-Zarar Bilançosu ve Bilanço Tablosu.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

BUSN207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı motivasyon, karar verme, takım dinamikleri, müzakere, liderlik ve örgüt kültürü ile ilgili teori ve uygulamaları öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca analitik düşünme ve eleştirel yaklaşımın gelişimi de önemlidir. Ders dahilinde yönetimin gelişmiş davranış bilimi teorileri ve uygulamaları öğrencilere sunulur. Örgütsel davranış (OB) psikoloji, sosyoloji, ekonomi, organizasyon teorisi, istatistik, ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda disiplinlerden oluşan disiplinler arası bir alandır. Genel bir OB bakış açısına değinildikten sonra öğrenciler "yumuşak" yönetim müdahalelerini öğrenirler, bu konular iş motivasyonu, iş tutumları, yenigelen sosyalleşmesi, "doğal" ve resmi çalışma takımları, liderlik, karar verme ve değişim yönetimini içermektedir.
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

Ders Kodu

BUSN437

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Ders Kodu

ACFN310

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere mali kurumların ve piyasaların ticari çevrelerde oynadığı role ilişkin temel bilgiler sağlamayı hedeflemektedir. Derste incelenecek olan hususlar bankacılılk sistemi, faiz oranları, sermaye piyasası türev araçları ve Amerikan Merkez Bankasıdır. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler: Finansman Ortamı, Mali Piyasa ve Kurumlarının Rolü, Birincil ve İkincil Piyasalarda El Değiştiren Menkul Kıymetler, Sermaye Piyasası Türev Araçları, Spot ve Vadeli Döviz Piyasaları, Parasal Yetki Kurumları, Para Politikası, Para Piyasaları, Sermaye Piyasaları, Ödünç Verilebilir Fonlara İlişkin Arz ve Talep, Borç Para Veren Diğer Kurumlar (Tasarruf Kurumları, Kredi Kooperatifleri, Finansman Şirketleri), Türev Menkul Kıymetler yoluyla bilanço harici risk yönetimi ve finansman kurumlarınca maruz kalınan risk türleri hususlarında bilgi ve kavrayışlarını geliştireceklerdir.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders proje yönetiminde yönetimsel süreç kavramını öğrencilere tanıtmayı hedefler. Projelerin yaşam döngüsü içerisinde yönetim sürecini ve karar verme araçlarını keşfetmeyi amaçlar. Ders süresince proje yönetimi sürecinin önemli konularından olan proje maliyeti ve zaman tahmini, proje planlama, risk yönetimi, dış kaynak kullanımı, proje sonlandırma süreci ve nasıl etkili bir proje yöneticisi olunacağı ile ilgili önemli konular işlenecektir. Ayrıca derste proje yönetimi ilkelerinin uygulanabileceği çok çeşitli endüstriler ve proje yönetimindeki teknik ve davranışsal konular üzerinde önemle durulacaktır. Bu dersin sonu itibarıyla öğrenciler proje yönetimi teorilerinin iş vakalarında nasıl uygulandığını anlayabiliyor olacaklar ve teorileri gerçek hayattaki vakalara uygulayabilmek için donanıma sahip olacaklardır.
MARKETING MANAGEMENT

Ders Kodu

DMMA203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
MARKETING MANAGEMENT
BİLGİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, örgütlerde bilginin ve bilgi süreçlerinin önemini ortaya koymaktır. Ders; bilginin üretilmesi, paylaşılması, yapılandırılması, kullanılması ve denetlenmesi süreçlerine, bilgi yönetimi yaşam döngüsü bağlamında odaklanmaktadır. Derste bilginin örtük ve açık türüne/boyutlarına da değinilecektir. Özellikle örtük bilginin bilişsel ve teknik boyutu vurgulanacaktır. Fiziksel süreçler, veri, enformasyon, bilgi ve hikmet aşamalarında oluşan bilgi hiyerarşisi kavramı da dönem boyunca öğrencilere örneklerle açıklanacaktır. Yine bilgi yönetimi disiplininin neden interdisipliner bir alan olduğu, örgütlerde bilgi yönetimi uygulamalarının nasıl yapıldığı ve bilgi haritalama tekniklerinin nelerden oluştuğu ders kapsamında ele alınıp öğrencilerle birlikte irdelenecektir. Son olarak bilgi yönetimi ile ilgili ek kuramlar, örneğin kaynak bağımlılığı kuramı, kaynağa dayalı örgüt kuramı ve entelektüel sermaye kuramı öğrencilerle tartışılacaktır.
SATIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, öğrencileri günümüzün hiper-rekabetçi ortama ve küresel ekonomilere (örneğin, mevcut akıllı teknolojiler, araştırma, geliştirme faaliyetleri, stratejik düşünme becerisi ve bunların reel sektöre uygulanması gibi) entegre ederek etkili ve başarılı satış yöneticileri olmaya hazırlamaktır. Bu ders öğrencilere, satış perspektifi, satış ortamı, satış tekniği ve satış kontrolüne genel bir bakışla, işletmelerin temel bir işlevi olarak satış yönetimi hakkında veri ve enformasyon toplama becerisi kazandıracaktır. Ders, öğrenci ve uygulayıcılar için pazarlama karmasının en önemli unsurunun ne olduğunun bilinmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu ders, öğrencilerin rol temelli yeterliliklere karşı anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olan bir satış kalitesi ve mükemmellik yaratmak için satış denetimlerinin tutarlı kadansı için temel sağlar.
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Ders Kodu

BUSN365

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tüketici davranışlarının temel ilkelerini irdeleyen bu ders, tüketicilerin karar alma süreçlerini incelerken, bu süreçte rol oynayan iç ve dış faktörlerin anlaşılması için bir çerçeve sunar. Ders kapsamında öğrenciler tüketici davranışlarının gelişimini inceleyecek ve yeni iletişim teknolojileri ile medyanın tüketicilerin davranışlarının anlaşılması ve bu davranışlara yön verilmesindeki etkileri ile kullanılan güncel pazarlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler tüketicilerin satın alma süreçlerini ve bu süreçleri etkilemede kullanılan pazarlama yöntemlerini irdeleyecek ve tüketici davranışlarını öğrenmenin önemini kavrayacaktır. Bu derste tüketici davranışları alanındaki temel kuramsal bilgi ve terminolojilerinin öğretilmesinin yanı sıra, iletişim ve pazarlama odaklı bakış açısından, tüketici davranışları konusunda stratejik düşünme ve uygulamalar incelenecektir.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN315

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere insan kaynakları yönetimi işlevlerinin ana yönlerini sunmak ve temel çalışma bilgisini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ders içeriğinde ele alınan ana başlıklar şunlardır: çalışan seçimi, oryantasyon ve sosyalleşme uygulamaları, eğitim, gelişim ve performans değerleme sistemleri. Ayrıca bu ders dahilinde adil ve hakkaniyete uygun tazminat ve iş görenlere sünülacak diğer haklar gibi konulara da değinilecektir. Öğrencilere gerçek hayattan insan kaynakları ile ilgili örnekler verilecek ve bu durumlarda (danışmanlık, işten ayrılma, tazminat, eşitlik hakları vb) problem çözme ile ilgili atacakları adımlar öğretilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında uluslararası insan kaynakları yönetimi, personel yönetimi ve stratejisi gibi diğer kritik alanlar da incelenecektir.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONULARI

Ders Kodu

INRE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler alanındaki sorunlara ayrıntılı bir bakış açısı sağlamak ve farklı açılardan uluslararası ilişkiler alanında var olan yaklaşımları incelemektir. Bu ders ayrıca öğrencilere Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatındaki daha özel derslere kapsamlı ve daha fazla çalışma için yardımcı olmasının yanında, alanındaki temel kavram ve kuramlarını yanı sıra karmaşık konuları tekrar değerlendirecekleri yolları göstermektedir. Son olarak bu ders, Uluslararası İlişkiler dördüncü yıl öğrencilerine günümüz uluslararası ilişkiler ve aktörler arasındaki uluslararası politika dünyasını daha derinlemesine inceleme için gerekli araçları sunmakla birlikte uluslararası ilişkiler alanında temel ideoloji ve teorilerin dışında bazı eleştirel düşünme imkanları sağlamaktır.
INTERNATIONAL MARKETING

Ders Kodu

BUSN484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
CREATIVITY AND INNOVATION

Ders Kodu

BUSN236

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
YARATICILIK VE INOVASYON Yaratıcılık, yenilik ve değişim, benzersiz bir zihniyet ve zihinsel araç koleksiyonu gerektirir. Bu derste öğrenciler yaratıcılık ve inovasyon için gereken düşünce modellerini tanıyacak ve yenilik için temel araçları inceleyecekler. İlk olarak, fikir üretmek için beynin çalışma şeklini nasıl değiştireceğini öğrenecekler ve yaratıcılığın her bir iş problemlerini çözmede eşit derecede önemli olan birçok farklı şekil ve boyutta geldiğini keşfedecekler. Özellikle, yaratıcı tarzlarını ve yaratıcı düzeylerini de içeren yaratıcı çeşitliliği tanımlayan detaylandıran dört temel değişkeni öğreneceklerdir. Ayrıca, yaratıcı çeşitliliğin ürettikleri fikirleri nasıl etkilediğini ve bunları nasıl kullanabileceklerini ve çevredeki diğerlerinin yaratıcı çeşitliliği tanımada nasıl yardımcı olacağını öğreneceklerdir. Çeşitli araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş temel uygulama modellerini inceleyerek değişik bakış açıları ve bunların muhtemel sonuçları üzerine yöntemsel çalışmalar yapacaklardır.
ULUSLARARASI EKONOMİ

Ders Kodu

BUSN423

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası ticaretin temellerini ve çeşitli uluslararası ekonomi politikalarının iç ve dünya refahı üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu eers, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, ticaretten kazanç ve kayıp kaynaklarını kapsayacaktır. Bunlara ilaveten uluslararası mal, hizmet ve sermaye ticaretine de odaklanır. Bu ders kapsamında tartışılan konular arasında şunlar bulunmaktadır: ticaretten elde edilen kazançlar ve bunların dağılımı; korumacılığın analizi; stratejik ticaret engelleri; dış ticaret açığı; döviz kuru belirleme; ve döviz piyasalarına devlet müdahalesi. Bu konularda yeterli birikime sahip olan öğrenciler, uluslararası ticaret ve finans konularında yer alan organizasyonlarda (örneğin, iş firmaları) daha iyi yerlere gelebilir ve bu firmalara katkıda bulunabilirler.
YATIRIM

Ders Kodu

EASC465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Menkul kıymetlerin alımı ve satışı, yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, global finansal araçlar, etkin çeşitlendirme, etkin piyasa hipotezi, uluslararası yatırım, vergiler, enflasyon ve yatırım stratejileri, yatırımcılar ve yatırım süreci, davranışsal iktisat ve teknik analiz.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

 

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.