İstihdam olanakları çok geniş olan İnşaat sektörünün bir ülke ekonomisi üzerinde büyük bir rolü vardır. Çevrenin inşa edilmesi, bakım, onarım ve işletilmesi gibi birçok faaliyet alanını kapsar. Çevremizde kurulan her türlü altyapı veya gayrimenkul, inşaat endüstrisinin alt birimler tarafından yürütülmektedir. İnşaat Sektörünün kapsamı inanılmaz geniştir. Mimarlar ve mimari teknoloji uzmanları binaları tasarlar. Bina eksperleri, inşaat ve mülkle ilgili teknik tavsiyelerde bulunur; binanın durumu hakkında rapor verirler. Proje tasarımlarının pratikte çalışmasını sağlamak için inşaat ve yapı mühendisleri görev alırlar. Jeoteknik mühendisleri yapıların temellerinden sorumludur. Temelleri tasarlarlar ve sahadaki temel çalışmaları denetlerler. Peyzaj mimarları, çevremizdeki açık alanları tasarlayarak ve yöneterek çevrenin kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Finans uzmanları, şantiye yöneticileri, duvarcı, marangoz, doğramacı, yıkım işçileri, elektrikçi, boyacı, sıhhi tesisatçı, iskele kuranlar ve daha nice istihdam alanları inşaat sektörünün önemli elemanlarıdır. Küresel Gayri Safi Milli Hasıla’nın %10'undan fazlasını oluşturmaktadır. Küresel işgücünün yaklaşık %7'sini, yani 273 milyondan fazla insanı istihdam etmektedir. Küresel inşaat endüstrisinin üretimi, 2017 yılında tahminen 10,8 trilyon dolar değerindeydi ve her yıl artıyor.