Nurullah Bal

Dr. Öğr. Gör. NURULLAH BAL

Hukuk Fakültesi

E-posta nbal@ciu.edu.tr
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Özel Hukuk (Doktora, 2020)
  • Gazi Üniversitesi Medeni Usûl ve icra İflâs Hukuku (Yüksek Lisans, 2013)
  • Gazi Üniversitesi Hukuk (Lisans, 2010)