Diş Hekimliği Fakültesi

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında ingilizce Diş Hekimliği Programı ile alanında uzman, deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde öğretim üyesi kadrosu ile eğitim-öğretime başlamıştır. 5 yıllık diş hekimliği programı sonrasında öğrenciler çağdaş, donanımlı, etik kurallara bağlı, insana değer veren, birer diş hekimi olarak mezun olabileceklerdir.
Program, toplam 10 sömestre dağılmış, 225 krediden oluşan 123 farklı ders ve 300 AKTS’lik bir eğitimden oluşmaktadır. Kısa vadeli gelişim planında ameliyathanelerin işlerlik kazanması ve Diş Hekimliği Doktora programlarının tamamlanması ve bu şekilde polikliniklerde hizmet kalitesinin artırılması, dolayısıyla bilimsel araştırmalarda nitelik ve niceliksel olarak bir yükselme yer almaktadır.
Öğrenciler, ileri teknoloji ve yenilikçi cihazlarla donatılmış eğitim alanlarında diş hekimliği bilgi ve teknikleriyle yetiştirileceklerdir. Eğitimin ilk üç yılında öğrenciler, temel diş hekimliği derslerini, dört ve beşinci yıllarında ise üniversite bünyesinde yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kuramsal ve uygulamalı olarak klinik bilimler eğitimini alacaklardır.

Misyon ve Vizyon

Evrensel değerler ışığında, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış; bilimsel esaslı bilgiyi, kalite ve hasta güvenliği standartları ile birlikte kullanarak toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için kullanan; akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma hizmet sorumluluğuna sahip; humanistik ve etik değerlere bağlı; üstün nitelikli yetkin diş hekimleri yetiştirmektir.

Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunan, katılımcılığı ve takım çalışmasını benimseyen, nitelikli araştırmalara ağırlık veren, modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ve etik değerlerden ödün vermeden ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan, konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren, çevre sağlığını gözeten ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutan, yenilikçilik kültürünü rekabetçi bir anlayış ile güçlendirerek ulusal ve uluslararası düzeyde örnek oluşturan, akademik ve idari paydaşları ile etkili bir işbirliği sağlayarak marka değerini koruyan lider bir fakülte olmaktır.

CIU Dentistry Faculty

İletişim

Diş Hekimliği Fakültesi
Merkezi Derslikler, CL213
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2151
Fakülte E-posta: secretary-fd@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Ömer Engin BULUT
Dekan E-posta: obulut@ciu.edu.tr