Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Süre 5 Yıl
Başvur
uku-dis-hekimligi-fakultesi1 uku-dis-hekimligi-fakultesi-program CIU-dis-hekimligi-programi-3

Program Hakkında

Diş Hekimliği fakültesi, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, etik değerlere sahip, bilgi ve birikimi ve becerilerini sağlık sektöründe uygulayabilen, toplum sağlığına öncülük veren, nitelikli Diş Hekimleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Diş Hekimliği program eğitimi Ağız Diş Çene Cerrahisi, Ağız Diş Çene Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi anabilim dallarını kapsar. Nitelikli eğitim kadrosu, öğrencilerini eğitimleri sırasında gereken el becerileri ve klinik yetkinliklerini kazandırmak amacıyla modern teknolojinin son gelişmelerini bünyesinde barındıran laboratuvarlarda yetiştirir.

Eğitim Olanakları

Bu programdan “Diş Hekimi” unvanı alarak mezun olacak öğrenciler kendi kliniklerinde serbest diş hekimi olarak çalışabileceği gibi çeşitli hastane veya polikliniklerde de görev alabilirler. Ayrıca, diş hekimliği programını oluşturan anabilim dallarında uzmanlık ya da doktora yapma seçenekleri bulunmaktadır. Uzmanlık veya doktora eğitimi sonrasında üniversitelerde öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hastane ve polikliniklerde çalışabilmektedirler. Diş hekimliği medikal malzemeleri üreten firmaların ürün geliştirme bölümlerinde de görev alabilirler.

uku-dis-hekimligi-fakultesi-programs

Kariyer Alanları

Bu programdan “Diş Hekimi” unvanı alarak mezun olacak öğrenciler kendi kliniklerinde serbest diş hekimi olarak çalışabileceği gibi çeşitli hastane veya polikliniklerde de görev alabilirler. Ayrıca, diş hekimliği programını oluşturan anabilim dallarında uzmanlık ya da doktora yapma seçenekleri bulunmaktadır. Uzmanlık veya doktora eğitimi sonrasında üniversitelerde öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hastane ve polikliniklerde çalışabilmektedirler. Diş hekimliği medikal malzemeleri üreten firmaların ürün geliştirme bölümlerinde de görev alabilirler.

İletişim

Diş Hekimliği Fakültesi
Merkezi Derslikler, CL213
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2151
Fakülte E-posta: secretary-fd@ciu.edu.tr
Dekan Vekili: Prof. Dr. Ertan Ali DELİLBAŞI
Dekan E-posta: edelilbasi@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANATOMİ-I

Ders Kodu

ANTM111

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Anatomi I, insan vücudunun anatomik yapısını ve organ sistemlerinin işlevini araştıran laboratuvar tabanlı bir derstir. Bu dersteki konular; kemiğin yapısı ve temel organizasyonu, tüm iskelet sistemi, eklemler, lokomotor sistem ve hastalıkların bu sistemler üzerindeki etkisini içerir. Öğrenciler, bu sistemlerin yapısını ve işlevini anlayacak ve temel anatomi terminolojisini öğreneceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda baş ve boyun, dolaşım ve solunum sistemlerinin yapılarını ve işlevlerini anlayabilecek ve insan vücudunun bu bölümleriyle ilgili terminolojiye hâkim olacaklardır. Bu dersin amaçlarından biri, öğrencileri klinik meslek derslerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi alt yapısını sağlamaktır. Bu sayede zamanında ve doğru teşhis koyarak hastalarını en uygun tedaviye yönlendirebilme becerilerine kavuşacaklardır.
TEMEL BİYOKİMYA-I

Ders Kodu

BCHM105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
İşlenilen esas konular arasında su, pH, karbohidrad yapısı, lipid, amino asit, protein ve nükleik asitler, enzimler ve çalışma mekanizmaları, enzim kinetiği, enzim aktivitelerinin ayarlanma mekanizmaları, koenzimler ve biyoenerji bulunmaktadır. Protein yapısı, karbohidrat ve lipid yapıları, hücre membrane da çeşitli kanalların, pompaların ve reseptörlerin çalışma mekanizmaları yanında işlenmektedir. Enerji kullanımı ve enerji depolama gibi konulara da metabolizmaya giriş konuları arasında değinilmektedir. Nükleik asit yapısı, DNA çoğalımı, RNA üretimi ve işlenmesi, gen okunumu, protein üretimi, protein biyokimyasında kullanılan teknikler de işlenecektir. DNA transkripsiyonu sonucu RNA üretimi ve RNA’nın ribozomda nasıl işlenip protein üretildiği üzerinde, protein/enzim yapı/görevleri ve makromolekül yapı çalışmaları yanında detaylı durulacaktır.
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK-I

Ders Kodu

BIOL111

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı, Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin klinik çalışmalara temel oluşturacak tıbbi biyoloji ve tıbbi genetik kavramlarını anlayışlarını geliştirmek, hücresel işleyişin moleküler mekanizmalarını incelemek ve bu mekanizmaların bozulması durumunda hastalıklar ile ilişkilendirebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ökaryotik hücrenin yapısı, hücre kompartmanlarının, organellerinin tanımlanması, hücre döngüsü, hücrelerin bölünme tipleri olan mitoz ve mayoz bölünmenin detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere kalıtım modelleri tanıtılarak Mendel Genetiği, Mendel genetiğinin uzantıları hakkında bilgi verilmektedir. Aile öyküsü alarak Pedigree çizimi ve analizi öğretilmektedir. DNA’nın yapısı ve analizi, DNA replikasyonu, Kromozomlardaki DNA’nın organizasyonu yani kodlanan bilgilerin içeriği anlatılmakta, Genetik şifre ve Transkripsiyon başlığında DNA’daki bilgilerin RNA’ya yazılımı anlatılmaktadır. Ayrıca, mRNA'ya yazılmış genetik bilginin proteinlere çevrimi (translasyonu) anlatılmaktadır. Genlerde meydana gelen mutasyonlar ve DNA hasar tamiri tanımlanmakta ve gen ifadesinin düzenlenmesi anlatılmaktadır.
BİYOFİZİK-I

Ders Kodu

BPHY101

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin temel amacı, biyofiziksel prensipleri insan fizyolojik fonksiyonu ve tıbbi cihazların çalışma prensipleri ile ilişkilendirmektir. Bu ders ilk olarak, bulundugumuz çevreyi, özellikle de çevrenin ve canlı sistemlerin enerjisini dikkate alarak başlayacaktır. Bu baglamda, Gibbs serbest enerjideki degişim teoremi kapsamında manyetik rezonans görüntüleme, röntgen, pozitron emisyon tomografi ve ultrason teknikleri enerji konusu içinde incelenecektir. Vücudun farklı bileşenlerinin etkileşimi, kontrol mekanizmalarını önemli rol oynadığı fizyolojik sistemlerin kararlılığı bağlamında tartışılacaktır. Son olarak, enerji harcanmadan hiçbir şey olmaz, bu nedenle enerji üretimi ve kullanımının biyofiziği, fosfokreatin tamponlama ve enerji tedarik sistemlerinin sınırlamalarına ek olarak anaerobik ve aerobik ATP üretiminin önemli rolu vurgulanarak tartışılacaktır.
ORGANİK KİMYA-I

Ders Kodu

CHEM107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dişçilik fakültesi için tasarlanan bu derste amaçlanan organik kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğrenip, yorum ve uygulama yapabilme, organik bileşikleri oluşturan fonksiyonel grupların, organik bileşiklerin isimlendirmeleri, organik kimyanın tıp ve sağlık alanlarında uygulamaları, stereoizomerizm ve ilaç aktivitesindeki önemi ayrıca organik kimya ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Teorik bilgiyi bir bütün olarak vermek amaçlanmaktadır. Organik kimyadaki fonksiyonel gruplar, karbonhidratlar, lipitler, amino asitler, proteinler ve nükleik asitler gibi yapı taşları, IUPAC kurallarına uygun olarak isimlendirilmesi, bu grupları taşıyan ilaç moleküllerinin tanınması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve sağlık alanındaki uygulamaları, stereokimya ve ilaç aktivitesindeki öneminini öğretmektir. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirip,sorunu çözebilme, organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlama ve organik kimyanın dişçilik fakültesi öğrencileri için önemini anlamalarını sağlamaktır.
DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ TEORİK

Ders Kodu

DENT101

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı diş terminolojisini, tüm kalıcı dişlerin anatomi ve morfolojisini, süt dişlerininin genel özelliklerini, numaralandırma sistemlerini ve diş notasyonlarını, diş gelişimini ve dental lobları, temporomandibular eklemin özelliklerini ve birleşenlerini ve oklüzyonun temel kavramlarını öğretmektir. Dental anatomi ile ilgili terimleri bilir. Daimi ön dişleri tek tek tanımlar. Daimi küçük azı dişleri tek tek tanımlar. Daimi büyük azı dişleri tek tek tanımlar. Daimi üst dişlerin özelliklerini, morfoloji ve fonksiyonlarını öğrenir. Daimi alt dişlerin özelliklerini, morfoloji ve fonksiyonlarını öğrenir. Süt dişlerinin genel özelliklerini bilir. Dişlerin gelişimini anlar. Diş numaralandırma sistemlerini ve diş notasyonlarını anlar. Prostodonti için TME'nin önemini anlar ve oklüzyonun temel kavramlarını öğrenir.
DİŞ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ LAB

Ders Kodu

DENT103

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Bu dersin amacı tüm kalıcı dişleri anatomik formlarına ve boyutlarına uygun çizmek ve oymak, diş terminolojisi ve numaralandırma sistemlerindeki bilgileri uygulamak ve dental el aletlerini ve dental mum ve dental alçı gibi dental malzemelerin özelliklerini ve kullanmlarını öğrenmektir. Daimi üst kesici ve alt kesici dişleri, daimi üst ve alt köpek dişlerini, daimi üst ve alt küçük azı dişlerini ve daimi üst ve alt büyük azı dişlerini anatomik ve morfolojik formlarına ve boyutlarına uygun olarak büyütülmüş şekilde çizebilir. Daimi üst kesici ve alt kesici dişleri, daimi üst ve alt köpek dişlerini, daimi üst ve alt küçük azı dişlerini ve daimi üst ve alt büyük azı dişlerini anatomik ve morfolojik formlarına ve boyutlarına uygun olarak büyütülmüş şekilde sabun, mum veya alçı bloklardan kazıyarak oluşturabilir.
ALAN SEÇMELİ -STAT101

Ders Kodu

DENTXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
AREA ELECTIVE -STAT101
AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL143

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste, öğrencilerin paragraf yapısını ve paragraftaki cümleler arası bütünlük ve uyumu öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca, konu, anafikir, destekleyici cümleleri ve paragrafın bütünlüğünü bozan alakasız cümlelerin ayırt edilebilmesi hedef alınmıştır. Derste, paragraf analizi yapılacak ve üç paragraflık (Giriş, Gelişme, Sonuç) betimleyici metinin taslağına geçilecektir. Buna ilaveten, öğrenciler okuma stratejileri; örneğin, önizleme, tahmin, yüzeysel tarama, ve detaylı tarama, hakkında bilgi edineceklerdir. Bu ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgiyi süreçten geçirme, bu edinilen yeni bilgiyi yeni durumlara nasıl uygulayacaklarını öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC130

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

1

AKTS

2
This course provides an overview of Information Technologies and introduces the basics of computer systems, including the four essential components of computer systems to students. Topics such as computer hardware, software, storage, networking, and security will be covered. Students will also have hands-on learning about using word processing software, spreadsheet software, presentation software and database software. On the successful completion of the course, students will be familiar with the basic computer terminologies, and they will have the basic knowledge of the components of the computer systems. Students will also be able to use word processing, spreadsheet, presentation and database software.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-I

Ders Kodu

TURK111

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
A1 seviyesi, temel dil kullanıcısını ifade eder. Bu dil kullanıcısı, kişiler ile ilgili ad, doğum tarihi, milliyet, meslek, adres, öğrenim durumu ile ilgili bilgileri anlar ve ifade eder. Haftanın günleri ve günün çeşitli saatlerini anlar ve anlatır. Aile ile ilgili temel kavramları anlar. Ailesi ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde bilgi verir. Basit soruları, talimatları ve yön tariflerini anlar. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. Kısa ve basit yönlendirmeleri anlar. Kutlama yapılan özel günlerin adlarını bilir ve kullanır. Dilek ve temenni ile ilgili temel kalıpları kullanır. Temel kişisel bilgileri, durumları, duyguları anlatan basit bir paragraf yazar. Kendisiyle ilgili hobilerinden kısaca bahseder. Yaşadığı evi tanıtır. Yaşadığı sokağı, semt veya şehri kısaca tanıtır.
İkinci Dönem
ANATOMİ-II

Ders Kodu

ANTM112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

4
Anatomi II, insan vücudundaki belirli sistemlerin yapısını ve işlevini araştıran laboratuvar tabanlı bir derstir. İşlenecek konular arasında Sindirim Sistemi, Üriner Sistem, Genital Sistem, Merkezi Sinir Sistemi ve Duyusal Organların temel organizasyonu ile hastalıkların bu sistemler üzerindeki etkisi yer alacaktır. Öğrenciler, insan vücudunun yapısını ve işlevini anlayabilmek için birçok konu ve yetkinlikle ilgileneceklerdir. Bu sistemlerin temel anatomik bilgilerini anlayabilmek için Gastrointestinal kanal, Üriner, Genital ve Sinir Sistemlerini en ince ayrıntısına kadar çalışacaklardır. Bu dersin amaçlarından biri, öğrencileri klinik meslek derslerinde başarılı olmaları için gerekli bilgi alt yapısını sağlamaktır. Bu sayede zamanında ve doğru teşhis koyarak hastalarını ilgili tıp alanlarında en uygun tedaviye yönlendirebilme becerilerine kavuşacaklardır.
TEMEL BİYOKİMYA-II

Ders Kodu

BCHM106

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Esas konular hücresel solunum, metabolizma ve metabolizmanın kontrolü, lipid metabolizması, protein/ amino asit ve nükleik asit metabolizması ve bunların kontrolünü içermektedir. Makromoleküllerin görevi, üretimi, hormonlar ve hormon mekanizmaları, metabolizmaların entegrasyonu, hormonların metabolizma ve reaksiyonları üzerindeki etkileridır. Hücresel solunumun detayları, reaksiyonları, enerji üretim mekanizmaları, homeostaz, biyolojik membranlar ve transport mekanizmaları da tartışılacaktır. Esas odak TCA döngüsü (Kreb’s döngüsü), Oxidatif Fosforilasyon, Glikoliz, Glukoneogenez, Ketogenez, Pentoz Fosfat Yolu ve bunların hormon regülasyonu, reaksiyonları ve enzimlerinin çalışma mekanizmalarıdır. Bu reaksiyonları inhibe edip aktive eden ajanlar, enerji üretimi ve kullanım mekanizmaları ve reaksiyonları üzerinde de durulacaktır. Gen regülasyonu ve bunun biyokimyasal mekanizmaları da tartışılacak konular arasındadır.
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK-II

Ders Kodu

BIOL112

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı, Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin klinik çalışmalara temel oluşturacak tıbbi biyoloji ve tıbbi genetik kavramlarını anlayışlarını geliştirmek ve Tıbbi Biyoloji ve Genetik 1 dersini almış olan öğrencilerin, hücrenin kalıtsal materyalimdeki değişiklikleri anlaması ve bu bozukluklarla hastalıklar arasında ilişki kurabilmelerini ve bu bozuklukların nasıl tespit edildiği hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla, mutasyonların sınıflandırılması, insanlarda zararlı mutasyonlar, replikasyon sırasında meydana gelen hatalar ve mutasyon, spontan mutasyonlar ve uyarılmış mutasyonlar, kromozom mutasyonları, kromozom sayısı ve düzenindeki değişiklikler, kromozomal hastalıklar, kromozomlardaki DNA organizasyonu- Teknikler, kanser, rekombinant DNA teknolojisi, genomik ve proteomik biyoteknolojinin uygulamaları, gen terapisi, genom editleme konuları anlatılmaktadır.
BİYOFİZİK-II

Ders Kodu

BPHY102

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin temel amacı, biyofiziksel prensipleri insan fizyolojik fonksiyonu ve tıbbi cihazların çalışma prensipleri ile ilişkilendirmektir. Biyolojik sistemler statik değil hareketlidir, moleküller ve büyük yapılar bir yerden başka bir yere hareket eder, bu nedenle bu ders difüzyonun biyofizigini ve difüzyonun bir molekülün fizyolojik sürece katılıp katılamayacağı konusundaki sınırlama yapma olasiligi tartışilarak başlayacaktır. Sitoplazmadaki hücre içi sıvının hücre zarları tarafından interstisyel sıvıdan fiziksel olarak ayrılması, özgün özelliklerin olusmasina yol acar. Bu özelliklerden biri, zarın farklılaşmış elektriksel işlevleridir. Bu nedenle ders boyunca, membran davranışını ve biyoelektrikliği tartışmak için önemli miktarda zaman harcanacaktır. Bu kapsamda hücre içi ve hücre dışı elektrofizyolojik ölçüm teknikleri incelenecektir.
ORGANİK KİMYA-II

Ders Kodu

CHEM108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders dişçilik fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Organik ve biyolojik kimya kapsamındaki temel bilgileri öğretmek hedeflenmektedir. Organik kimyanın temel gruplardan olan karbonil bileşiklerini ve aromatik bileşikleri tanıtmak, organik kimyada bir kimyasal reaksiyon için mekanizma önerisi yapma becerisini kazandırmaktır, organik molekülleri bir tasarım ürünü olarak ele alıp, sentezleri için yöntemler önerebilme (tasarım-problem çözebilme) becerilerini kazandırmaktır. Aldehit ve ketonlar, elektrofilik karbon atomunda reaksiyonlar, karbosilik asit ve türevleri, grubunda nükleofilik yerdeğiştirme, enol ve enolat iyonları, halojenleme, alkilleme ve kondenzasyon reaksiyonları, konjuge katılma reaksiyonları, aminler, aromatik bileşikler, aromatik elektrofilik ve nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonları, polinükleer aromatik hidrokarbonlar, heterosiklik bileşikler öğretilecektir.. Yarıyıl boyunca öğrenilen organik bileşiklerle doğal yaşam-insan biyokimyası arasında paralellik kurabilme, analiz yapabilme becerilerini kazanırlar.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-I

Ders Kodu

DENT102

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı sabit parsiyel protezlerin bölümlerini ve tiplerini, ön ve arka diş preparasyon prensiplerini, geçici kron, jaket kron ve tam metal kron üretiminin laboratuar aşamalarını, bu prosedürlerle ilgili dental malzemelerin kullanımını, seramic kron tiplerini öğretmektir. Sabit parsiyel protezlerin bölümlerini ve tiplerini bilir. Daimi ön diş preparasyon prensiplerini kavrar. Daimi arka diş preparasyon prensiplerini kavrar. Sabit protezleri tanımlar. Geçici kron yapım tekniklerini ve geçici kron materyallerini bilir. Model ve die hazırlama tekniklerini ve materyalleri bilir. Mum modelaj tekniklerini kavrar, mumum özelliklerini bilir. Jaket kronların laboratuvar aşamalarını kavrar. Ful metal kronların laboratuvar aşamalarını kavrar. Tijleme, rövetmana alma ve döküm tekniklerini ve ilgili dental materyallerin özelliklerini bilir. Porselen kronların çeşitlerini bilir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-I

Ders Kodu

DENT104

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Bu dersin amacı ön ve arka akrilik dişlerde preparasyon yaptırılıp farklı diş preparasyonlarının öğretilmesi, bu preparasyonlar üzerine geçici kron, jaket ve ful metal kron yaptırarak bu restorasyon tiplerinin laboratuvar aşamalarını ve gerekli malzemelerin kullanımını öğretilmesidir. Akrilik ön dişlerde jaket kron preparasyonu yapar. Prepare edilmiş akrilik ön ve arka dişlere akrilik geçici kron yapar. Prepare edilmiş akrilik ön dişlere jaket kron yapar. Jaket kronun tesviye, polisaj ve uyumlamasını yapar. Akrilik arka dişlerde ful metal kron preparasyonu yapar. Çalışma modeli ve die hazırlar. Ön dişlerde mum model hazırlar. Arka dişlerde mum model hazırlar. Tijleme, rövetmana alma ve ful metal kron dökümü yapar. Ful metal kronların tesviye, polisaj ve uyumlamasını yapar.
ALAN SEÇMELİ -STAT102

Ders Kodu

DENTXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ -STAT102
ALAN SEÇMELİ -PSYC112

Ders Kodu

DENTXX3

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
ALAN SEÇMELİ -PSYC112
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT106

Ders Kodu

DENTXX4

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT106
ALAN SEÇMELİ -GRDE112

Ders Kodu

DENTXX5

Kredi

1

Teorik Saat

0

Pratik Saat

2

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -GRDE112
AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL144

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders ENGL143 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilerin daha ileri düzeyde dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, derste, belirli teknikler kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama metinlerinin nasıl tanımlanıp analiz edilebileceğini öğreneceklerdir.Buna ek olarak, öğrenciler metin yazımı için gerekli olan bağlaçları, olgusal gerçeklik içeren cümlelerle kişisel fikir içeren cümleler arasındaki farkı ayırt edebilmeyi, ve karşı görüş ile onu çürütmek için kullanılan cümlelerin bulunduğu tartışmalı metinlerin taslaklarını oluşturup analiz edilebilmeyi öğreneceklerdir.Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama metinleri ile tartışmalı metinler arasındaki farkı ayırt edebileceklerdir. Buna ilaveten, bu derste öğrenciler çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarabileceklerdir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK112

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu dil seviyesine sahip bir öğrenci, sosyal ve fiziki çevre ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri bilir. Kişisel bilgileri ve kişisel iletişim bilgilerini sorgulayan temel kavramları anlar. Hastane, havaalanı, karakol, postane, sokak, cadde, otel, kantin gibi alanlardaki temel uyarı ve yönlendirmeleri anlar. Havaalanı, istasyon, otobüs terminali gibi mekânlarda yer alan panolardaki tarifelerden ihtiyacı olan bilgileri seçer. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Ulaşımla ilgili temel kalıp ve kavramları anlar. Konuşma arkadaşı biraz yavaş ve yineleyerek konuşursa söylemek istediklerinde kendisine yardımcı olursa, basit bir biçimde kendini ifade edebilir. Sayılar, zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. İhtiyaç hâlinde çok iyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilir ve soruları yanıtlayabilir.
Üçüncü Dönem
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-II

Ders Kodu

DENT201

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Dersin amacı, hareketli dental protezlerin tanıtımı, ağız dışı ve ağız içi anatomik yapıların (yüz, üst çene ve alt çene) öğretilmesi, tam protez yapım aşamaları ve kullanılan malzemelrin özelliklerini, tam protez için ölçü maddeleri ve ölçü teknikleri, çene hareketleri, çeneler arası ilişkiler ve alt-üst çene kayıtları, tam protezlerde oklüzyon(kapanış) ve artiküiatörlerin öğretilmesidir. Kişisel ölçü kaşığı hazırlar, ölçülerin kutulanması, kaide plaklarının yapımı, alt ve üst mum duvarların yapımı, kapanış kayıtlarının alınması ve üst-alt çene modellerinin artikülatüre transferi, yapay dişlerin dizilmesi, mum modelaj, modellerin muflalanması, mum atımı, akril tepimi, mufladan çıkarma, tesfiye ve polisaj işlemlerini bilir. Tam protez yapım aşamasında karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerini bilir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-II

Ders Kodu

DENT203

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Bu dersin amacı tam protez yapımının laboratuar aşamalarını, tekniklerini ve bu aşamalarda kullanılan alet ve malzemeleri öğretmektir. Fonksiyonel ölçü için bireysel ölçü kaşığı hazırlar. Dişsiz modellerden ölçü alır. Ölçüye kutulama yapar. Alt ve üst alçı modelleri hazırlar. Kaide plağı hazırlar. Diş dizimi için mum duvar hazırlar, mum duvarların uygun şekilde kapanışını oluşturur ve maksiller ve mandibular modelleriartikülatöre aktarır. Ön ve arka akrilik diş dizimi ve mum modelaj yapar. Modelleri muflaya alır. Mum atımı, akril tepimi, mufladan çıkarma, tesfiye ve parlatma işlemlerini yapar. Alçı düzeltme makinesi, mum eritme cihazı, ışık cihazı, polisaj motoru, presleme cihazı, ışıkla polimerizasyon cihazı gibi laboratuar aletlerini bilir ve kullanır.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-I

Ders Kodu

DENT205

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Konservatif dişhekimliğine giriş ve terminolojisi içerir. Restoratif diş tedavisinde kullanılan aletleri tanımayı, kullanılan terminolojiyi öğrenmeyi, temel kavite prensipleri hakkında bilgi sahibi olmayı, çürük ve çürük etkenlerini detaylı olarak öğretmeyi amaçlar. Dent205 Restoratif Diş Tedavisi Teorik I dersini alan öğrenci restoratif tedavide kullanılan aletleri tanımlar, Diş Çürüğünün tanımını, tarihçesini, teorilerini, terminolojisini ve etyolojisini bilir ve restoratif tedavide kullanılan terminolojiyi açıklar. Öte yanda bu dersten sorumlu olan öğrenci çürük sınıflamasını, Black prensiplerini ve Black sınıflamasını tanımlar, Mine, Dentin, Sement yapısı ve Çürük Histopatolojisi hakkında bilgi sahibi olur, Dental Plağı ve Tükürük-Çürük ilişkisini açıklar, Çürükte rol oynayan mikroorganizmaları ve çürükte rol oynayan yan etkenleri bilir.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-I

Ders Kodu

DENT207

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Restoratif diş tadavisinde kullanılan aletleri ve kullanımlarını öğrenmek, Kavite preparasyonlarını kurallara en uygun biçimde yapabilmek. Restoratif diş tedavisinde kullanılan aletlerin tanıtımı, fantom dişlerde Sınıf I, II, V ve VI amalgam kavite preperasyonları öğrenmek bu dersin amacıdır. Öte yanda bu dersten sorumlu olan öğrenci Diş Çürüğünün tanımını, tarihçesini, teorilerini, terminolojisini ve etyolojisini bilir ve restoratif tedavide kullanılan terminolojiyi açıklar. Bunlara ek olarak öğrenci çürük sınıflamasını, Black prensiplerini ve Black sınıflamasını tanımlar, Mine, Dentin, Sement yapısı ve Çürük Histopatolojisi hakkında bilgi sahibi olur, Dental Plağı ve Tükürük-Çürük ilişkisini açıklar, Çürükte rol oynayan mikroorganizmaları ve çürükte rol oynayan yan etkenleri bilir. Öğrendiği bilgileri uygulamara yansıtır.
ENDODONTİ-I

Ders Kodu

DENT211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Sağlıklı ve hastalıklı pulpa ve periapikal dokularının tanımı ile bu dokularının hastalıklarında uygulanan tanı ve tedavi aşamalarının öğretilmesini hedefler. Kök kanal sistemi ve morfolojileri, pulpa, dentin ve periradiküler dokuların tanımı, ağız içinde izolasyon teknikleri, endodontik teşhis ve diagnoz yöntemleri, pulpa ve periapikal doku hastalıkları ve tedavileri, kök kanal temizleme ve şekillendirme yöntemleri, irrigasyon tanımı ve teknikleri, kök kanallarının doldurulmasının öğretilmesi hedeflenir. Dent211 Endodonti I dersinden sorumlu öğrenci kök kanal sistemi ve morfolojileri ile pulpa, dentin ve perirariküler dokuları tanımlar. Öte yanda öğrenci ağız içinde izolasyon tekniklerini, endodontik teşhis ve diagnoz yöntemlerini, pulpa ve periapikal doku hastalıkları ve tedavilerini, kök kanal temizleme ve şekillendirme yöntemlerini, irrigasyon tanımı ve tekniklerini, kök kanallarının doldurulmasını bilir.
ALAN SEÇMELİ -ANTM211

Ders Kodu

DENTXX6

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ -ANTM211
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT209

Ders Kodu

DENTXX7

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT209
HİSTOLOJİ-I

Ders Kodu

HSTG217

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste insan vücudundaki organ sistemlerini oluşturan hücre ve dokuların histolojik özellikleri tartışılacaktır. Histoloji dersi ile birlikte, öğrenciler hücreyi tüm elemanlarıyla bilir duruma gelecek ve hücre dinamiklerini kavrayacaktır. Ayrıca, öğrenciler hücrelerin oluşturduğu doku tiplerini ve histolojik özelliklerini ayırt edebileceklerdir. Histoloji dersi sonrasında dersi alan öğrenciler klinik sorunları daha doğru ve kolay yorumlayabilecek, öğrendiği terimlerle klinik terminolojiye kolay uyum sağlayacaktır. Buna ek olarak öğrenciler, dokunun normal histolojik yapısını kavrayarak patolojik değişimleri fark edebilir duruma gelebilecek ve hücre dinamiklerinin yeni tedavi yöntemleri geliştirmedeki önemini öğreneceklerdir. Son olarak, bu dersi alan öğrenciler dokuların histolojik özelliklerini kavrayarak klinik uygulamalarda bu özelliklerden yararlanabilir duruma gelebilecektir.
GENEL MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

MDCN211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste öğrenciler, mikroorganizmaların yapılarını ve yaşam döngülerini anlarken ayrıca bu mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar) türlerini, alt türlerini ve taksonomisini öğrenirler. Patojen-konak etkileşimi, detayları ile incelenir ve patojenik virülans faktörleri, patojenlerin bağışıklıktan kaçınma mekanizmaları, mikrobiyal rekabet ve bağışıklık gelişimi ile ilişkili olarak ayrıntılı olarak ele alınır. Doğal ve kazanılmış bağışıklık hücrelerinin türleri, istilacı patojenlere hücresel bağışıklık tepkisi detaylandırılır. Antijenik yapılar, antijen sunumu, immün hücre hazırlama ve immünoglobulin tipleri ve efektör mekanizmalar detaylandırılır. İmmünolojik hafıza kavramı ve aşılama stratejileri anlaşılmalıdır. Antibiyotikler, etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı mikrobiyal direnç (direnç testi deneyleri ile birlikte), birincil ve edinilmiş immün yetmezlikler ve ardından konakçıların duyarlılığı tartışılır. İmmünolojik ve moleküler teknikler teorik olarak işlenir.
TEMEL FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

PHYO201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı, insan vücudundaki organ sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını, hücresel bütünlüğün sağlanması ve sistemlerin normal koşullarda çalışmasını sağlayan homeostatik kontrol mekanizmalarını ve fizyolojik süreçleri açıklamaktır. Dersin başlıca konuları; hücre, sinir sisteminin temel organizasyonu ve kas fizyolojisiyle ilişkilidir. Hücre membranı, organellerin işlevleri, homeostasis, hücre membranının yapısı ve membrandan madde geçişi, vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, membran potansiyelleri, aksiyon potansiyellerinin oluşumu ve iletilmesi, uyarılabilir dokular, iskelet kası, kalp kası ve düz kas hücrelerinin temel özellikleri, kasılma mekanizmaları, periferik sinir sistemi, sinaptik ileti, otonom sinir sistemi, kafa çiftleri konuları detaylı olarak incelenecektir. Ders, aynı zamanda dolaşım sisteminin temel konuları olan kalp ve damar fonksiyonlarını da içermektedir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK211

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu düzeydeki bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir. İçerisinde sayılar ve isimlerin sıklıkla yer aldığı, açık bir ifadeyle belirtilmiş olan gazete metinlerini okur, haber özetlerini anlar. Basit cümlelerle kurulmuş, kısa kişisel mektupları ve bunlarla ilgili soruları anlar. Okulda geçirdiği bir günü veya yaptığı bir etkinliği anlatabilir. Arkadaşlarından gelen kısa mesajları anlar ve yanıtlar. Boş zamanlarında yaptığı etkinlikleri anlatır ve buna benzer yapılardan kurulmuş metinleri anlar. Kişiyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Bir ürünün veya hizmetin temel özelliklerini anlatan basit metinleri anlar. Kiralık/satılık gibi ilanlardaki temel kavramları anlar
Dördüncü Dönem
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-III

Ders Kodu

DENT202

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Dersin amacı hareketli bölümlü protezleri (Removable Partial Dentures) (RPD) öğretmektir. Hedefler; hareketli bölümlü protezlerin endikasyonları, sınıflamaları, hareketli bölümlü protezin bölümleri, klasik ve iskelet alt yapıya sahip (metalic, acrylik malzemeler), hareketli bölümlü protezler için kullanılan ölçü maddeleri ve teknikleri, çene ilişkileri ve alt- üst çene kayıtları, hareketli bölümlü protezlerde oklüzyon. Kişisel kaşık hazırlama, ölçülerin kutulanması, kaide plağı yapımı, mum duvar yapımı, kapanış kayıtları ve alt üst çene modellerinin artikülatöre transferi, yapay dişlerin dizimi, mum modelajı, muflalama, mum atımı, akrilik malzeme tepim aşaması, mufladan çıkarma, tesfiye ve polisaj aşamalarını bilir. Ağız ve diş hazırlıkları, alt yapı (iskelet) yapımı ile ilgili bilgi sahibi olur.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-III

Ders Kodu

DENT204

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Dersin amacı hareketli bölümlü protezlerin preklinik laboratuvar yapım aşamalarını öğretmektir. Kişisel kaşık hazırlar, paralelometre kullanarak yumuşak ve sert doku undercut bölgelerini tespit eder, block out uygulamasını yapar, kroşe tiplerini ve bükümünü öğrenir, alçı model hazırlar, ölçülerin kutulanması, kaide plağı yapımı, mum duvar yapımı, kapanış kayıtları ve alt üst çene modellerinin artikülatöre transferi, yapay dişlerin dizimi, mum modelajı, muflalama, mum atımı, akrilik malzeme tepim aşaması, mufladan çıkarma, tesfiye ve polisajı öğrenir. Fantom modeller üzerinde ön ve arka dişlerin preparasyonunu yapar, Kron ve köprü modelajı yapar, Komşu dişlerle olan temas alanlarını ve (okluzyonu) kapanış öğrenir, Geçici kronların ve jaket kronların yapımımını öğrenir, Die’lı model hazırlar ve kapanış kayıtlarını artikülatöre transfer eder.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-II

Ders Kodu

DENT206

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Dent206 Restoratif Diş Tedavisi Teorik II dersi ile öğrenci kavite taban materyallerini ve endikasyonlarını öğrenir, amalgam ve rezin kompozit materyaller hakkında bilgi sahibi olur, Black I,II, V ve VI amalgam kavite preparasyonlarını öğrenir ve dişlerin çürüksüz lezyonlarını ayırt etmeyi öğrenir. Kavite taban materyallerinin uygulanmasını, amalgam restorasyonların uygulanmasını, minimal invaziv kavite preparasyonlarını, konservatif ve karmaşık amalgam restorasyon endikasyomları ve uygulamalarını, posterior rezin kompozit kavite preparasyonu ve restorasyon tekniklerini, adezyona ve rezin kompozitlere girişi, polimerizasyon ve ışık cihazlarının çeşitlerini, dişlerin ve restorasyonların kontak noktaları ve karşıt dişle okluzal ilişkilerini öğrenir, bitirme ve polisaj işlemlerini ve materyallerini, dişlerin çürüksüz lezyonları ve tedavilerini öğrenir.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-II

Ders Kodu

DENT208

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-II
ENDODONTİ PREKLİNİK LAB-I

Ders Kodu

DENT210

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Endodonti klinik uygulamalarına hazırlık olmak üzere kök kanal tedavisi aşamalarının (giriş kavitesi, tükürük izolasyonu, kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi, doldurulması) çekilmiş insan dişleri veya modeller üzerinde öğretilmesidir. Daimi dişlerin pulpa odası ve kök kanal morfolojileri, endodontik giriş kavitelerinin hazırlanması, rubber-dam uygulamaları, kök kanallarının dezenfeksiyonu ve preparasyonu, kanal içi medikament yerleştirilmesi, kavitelerin geçici dolgu ile kapatılması, kök kanallarının doldurulması ve radyografik görüntüleme öğretilir. Bu dersten sorumlu öğrenci giriş kavitesi, tükürük izolasyonu, kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesi, doldurulması gibi kök kanal tedavisinin aşamalarını tanımlar. Öte yanda öğrenci endodontik giriş kavitelerinin hazırlanmasını, rubber-dam uygulamalarını, kök kanallarının dezenfeksiyonu ile preparasyonunu, kanal içi medikament yerleştirilmesini, kavitelerin geçici dolgu ile kapatılmasını, kök kanallarının doldurulmasını bilir.
ALAN SEÇMELİ -MDCN220

Ders Kodu

DENTX10

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
ALAN SEÇMELİ -MDCN220
ALAN SEÇMELİ -ANTM212

Ders Kodu

DENTXX8

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ -ANTM212
ALAN SEÇMELİ -OCHS222

Ders Kodu

DENTXX9

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
ALAN SEÇMELİ -OCHS222
HİSTOLOJİ-II

Ders Kodu

HSTG218

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı, vücudumuzu meydana getiren hücrelerin ve dokuların oluşturduğu sistemleri ve tüm bunların histolojik özelliklerini anlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler, dersin kendilerine katkısı ile birlikte, klinik sorunları daha doğru ve daha kolay yorumlayacaklardır. Öğrenciler, Histoloji dersi ile birlikte, insan vücudunu oluşturan sistemleri ve bu sistemlerin birbirinden farklılıklarını öğrenmiş olacaklardır. Dersi alan öğrenciler, ayrıca baş - boyun gelişimini ve sistemlerin yapısı hakkında bilgi sahibi olacaklar. Histoloji dersinin katkısı ile birlikte bu öğrenciler vücudumuzda meydana gelen biyokimyasal ve fizyolojik süreçleri de daha kolay kavrayacaklardır. Son olarak, öğrenciler sistemlerin histolojik özelliklerini bir bütün olarak anlayıp, tüm bu histolojik özelliklerden klinik uygulamalar da faydalanabilirler.
İMMÜNOLOJİ

Ders Kodu

MDCN212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Derste Temel İmmünolojinin esasları, immün sistemin yapısal özellikleri, doğal ve kazanılmış bağışıklık süreçleri ve mekanizmaları tartışılacaktır. İmmün süreçlere katılan hücre ve organlar, antijen ve antikorların kimyasal yapısı ve etkileşimleri, kompleman sistemi ve aktivasyonu da detaylı bir şekilde işlenecektir. Hücresel ve hümoral immünite oluşumu ve özellikleri, doğal fizyolojik ve biyolojik immün bariyerleri, oral mukoza ve mukozal savunma mekanizmaları açıklanacaktır. Tükürük ve dişeti oluğu sıvısının oral dokuların savunmasındaki rolü, periodontal hastalıklarda ve çürük gelişimindeki hücresel ve hümoral immün yanıtın rolü, pulpaya antijenlerin girişi ve tanınması incelenecektir. Oral mukozanın immünolojik hastalıkları ve antioksidanların oral dokuların savunmasına etkileri tartışılacaktır. Otoimmün hastalıkları ve immünolojik mekanizmaları, aşı üretimi ve farklı aşı çeşitlerinin immünolojik etki mekanizmaları da incelenecektir.
TEMEL FİZYOLOJİ-II

Ders Kodu

PHYO202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Fizyoloji I dersinin devamı niteliğindeki bu ders, insan vücudundaki başlıca organ sistemlerinin fizyolojik mekanizmalarını içermektedir. Dersin temel konuları kan, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin bezler, hormonların salınımı ve fonksiyonlarıdır. Eritrosit ve lökositlerin işlevleri, kan grupları, hemostaz ve pıhtılaşma mekanizmaları, solunumun düzenlenmesi ve mekaniği, solunum gazlarının akciğerlerden kana difüzyonu ve kanda taşınması, ağızda sindirim, tükrük bezleri, mide fonksiyonları, sindirim kanalında emilim ve sekresyon mekanizmaları, böbrek tübüllerinin işlevleri, glomerüler filtrasyon hızı, böbreklerde emilim ve sekresyonun hormonal düzenlenmesi ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Derste aynı zamanda merkezi sinir sisteminin organizasyonu, omurilik, serebral korteks, beyin sapı, limbik sistem, serebellum ve bazal gangliyonların fonksiyonları işlenecektir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-IV

Ders Kodu

TURK212

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu gerekli ürün ve hizmeti ister. Alışverişte istediği ürünü söyleyip, fiyatını sorar. Mağaza, postane veya bankalardaki basit işlemleri yapabilir. İletişimle ilgili temel terim ve ifadeleri kullanır. Toplu taşıma araçlarının istikamet, durak, kalkış ve varış noktaları hakkında sorular sorar. Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarından yararlanırken basit bilgileri sorabilir ve bilet alabilir. Yiyecek ve içecek siparişi vermeyle ilgili temel kalıp ve ifadeleri kullanır. Biri veya birileriyle birlikte zaman geçirme, etkinlikte bulunma isteğini karşısındakilere ifade eder. Gündelik planlamalarda basit seçenekler arasından tercihini belirtir. Karşısındakine işi, çalışma koşulları, çalışma biçimi hakkında sorular sorar. İş hayatı ve boş zaman etkinlikleriyle ilgili sorulara cevap verir.
Beşinci Dönem
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-IV

Ders Kodu

DENT301

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı, sabit bölümlü protezlerin tedavi planlaması, ölçü işlemleri, interoklüzal kayıtların yapılması, sabit bölümlü restorasyonların uyumlanması gibi klinik işlemleri; sabit parsiyel protezler için okluzyon kavramını, oklusal splint çeşitleri ve yapımını, parsiyel kronlar, metal destekli porselen restorasyonlar ve tam seramik restorasyonlar gibi sabit parsiyel protez türlerini, metal destekli porselen restorasyonların laboratuvar aşamalarını ve diş hekimliğinde ergonomiyi öğretmektir. Sabit bölümlü protezlerin klinik işlemlerini tanımlar. Komşu ön ve arka diş preparasyonlarının prensiplerini bilir. Ölçü malzemeleri ve tekniklerini bilir. Die ve çalışma modeli hazırlama süreçlerini kavrar. Okluzyonla ilgili temel kavramları bilir. Artikülatörleri ve interoklüzal kayıtları bilir. Kron ve köprü restorasyonlarının laboratuvar aşamalarını sıralar, diş porselenini tanımlar, metal destekli porselen restorasyon yapımın aşamalarını belirtir, sabit parsiyel restorasyonların uyumlama adımlarını bilir ve ergonomik çalışma prensiplerini kavrar.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-IV

Ders Kodu

DENT303

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Bu dersin amacı, üst ve alt çene modellerinde metal destekli porselen kron ve köprüler için diş preparasyonu ilkelerini, klinik öncesi ölçü yöntemlerini, artikülatöre model transferi, mum modelleme, rövetmana alma, döküm işlemi, metal alt yapı üzerine porselen uygulaması, restorasyonun uyumlanması, bitirme ve cilalama gibi metal destekli porselen kron ve köprü imalatının laboratuvar aşamalarını; döküm hataları ve nedenlerini öğretmektir. Komşu dişleri fantom çenelerde prepare eder, shoulder, champher ve bıçak sırtı gibi çeşitli bitiş çizgilerini hazırlar, die’lı model hazırlar, okluzal kayıdı artikülatöre aktarır, mum modelleme ve döküm yapar, metal alt yapı üzerine porselen uygular, sabit restorasyonlar bitirme, parlatma ve uyumlama aşamalarını gerçekleştirir. Fantom kafa ile çalışırken ergonomiyi gözetir.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-III

Ders Kodu

DENT305

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Dent305 Restoratif Diş Tedavisi Teorik III dersinin amacı, öğrencinin Black sınıflaması, amalgam restorasyonlar için Black I, II V ve VI kavite preparasyonları, amalgam restorasyon uygulamaları, konservatif ve kompleks amalgam restorasyon uygulamaları (pin destekli restorasyonlar), amalgam restorasyonun biyouyumluluğu, ön bölge estetik rezin kompozit uygulamaları ve adeziv rezinler , direkt anterior ve posterior rezin kompozit uygulamaları, cam iyonomer siman preparasyonları ve uygulamaları, dişlerin ve restorasyonların kontakt noktaları ve karşıt diş ile okluzal ilişkileri, izolasyon ve konturlama yöntemleri, bitirme ve polisaj işlemleri, metal inley restorasyonların yapımı, güncel minimal invaziv yaklaşım uygulamaları ve rubber-dam ile izolasyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-III

Ders Kodu

DENT307

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Dent307 Restoratif Diş Tedavisi Pratik III dersinde, öğrencinin çeşitli amalgam restorasyonlarını uygulamaya hakim olması ve rezin kompozit restorasyon uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmıştır. Öğrenci bu derste, simülatörde ergonomik çalışma pozisyonları ve hasta konumlandırılmasını öğrenir. Öğrenci, fantom veya çekilmiş insan dişlerinde kavite taban maddesi uygulamasını, amalgam restorasyonununun preparasyon ve restorasyon uygulamasını, anterior rezin kompozit restorasyonların preparasyon ve restorasyon uygulamasını, minimal invaziv yaklaşımları, kontakt noktalarını ve karşıt diş ile okluzal ilişkileri, izolasyon ve konturlama yöntemlerini, bitirme ve polisaj işlemlerini, pin uygulamasını ve pinli rezin kompozit restorasyon uygulamasını, rubber-dam ile izolasyon yöntemlerini fantom veya çekilmiş insan dişleri üzerinde öğrenir.
AĞIZ-DİŞ-ÇENE CERRAHİSİ-I

Ders Kodu

DENT309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin içeriği ağız diş çene cerrahisinin temel kuralları, preoperatif hazırlıklar, anamnez, asepsi-antisepsi, yara iyileşmesi ve sistemik hastalıklardır. Dent309 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi I dersindensorumlu öğrenci ağız diş çene cerrahisinin temel kurallarını, preoperatif hazırlıkları ve hastaya yaklaşımı kavrar. Anamnez, asepsi ve antisepsi konusunda bilgi sahibi olur. Yara iyileşmesini ve sistemik hastalıkları kavrar. Diş çekim endikasyon ve kontraendikasyonlarını öğrenir. Diş ve çevre dokularını, klinik ve radyolojik değerlendirmeyi anlar. Alt ve üst çenedeki dişlere uygulanan kapalı diş çekim yöntemlerini, oluşabilecek komplikasyonları ve tedavilerini açıklar. Açık diş çekim yöntemlerini bilir. İşlem sonrası oluşabilecek komplikasyonları ve tedavilerini açıklar. Sütur materyalleri ile uygulama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
ORAL DİAGNOZ

Ders Kodu

DENT311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders oral diagnoz tanımlarını, genel tıbbi sağlık ile ilgili gerekli soruları, sistemik hastalıklar ve bunların ağız içi bulgularını içerir. Bu dersten sorumlu öğrenci öykü alma ile ilgili konular ve oral diagnoz tanımları hakkında bilgi sahibidir.Hayati belirtileri ve anamnezi tanımlar. Genel tıbbi sağlık ve özel durumlarını, sistemik hastalıklar ve ağız içi bulguları ile ilgili gerekli soruları açıklar. Klinik muayene, ekstraoral ve intraoral muayene yöntemlerini öğrenir. Tanı yöntemlerinin yardımlarını açıklar. Dental hastalıkları teşhis eder ve hastaya özel tedavi planlaması yapar. Ayrıca dersten sorumlu öğrenci klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir ve tedavi planlaması yapar. Ağrı tipini ve odontaljiyi ayırt eder.
PERİODONTOLOJİ-I

Ders Kodu

DENT313

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders sağlıklı periodontal dokular ile periodontal hastalıkların mikrobiyolojik, immunolojik ve genetik özelliklerini içerir Dent313 Periodontoloji-I dersinden sorumlu öğrenci sağlıklı periodontal dokuları morfolojik ve histolojik olarak tanımlar. Sağlıklı ve hastalıklı dokuları ayırt eder. Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder. Periodontal hastalıkların mikrobiyolojik, immunolojik ve genetik özelliklerini tanımlar ve hastalık gelişimi üzerine etkilerini değerlendirir. Öğrenci periodontal hastalık gelişiminde rol oynayan (diştaşı, sigara, okluzyon v.b.) faktörleri analiz ederek sağlıktan hastalığa geçişi yorumlar. Periodontal ve gingival durum ve hastalıkları sınıflandırır. Bu sınıflandırmayla edindiği bilgileri kullanarak hastalıkların benzerlik ve farklılıklarını yorumlar. Periodontoloji kliniğindeki aletleri öğrenir ve tanır. El aletlerinin kullanma tekniklerini kavrar.
ORTODONTİ-I

Ders Kodu

DENT315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders dentofasiyel sistemleri, Süt-karma-daimi dişlenmeleri, ortodontik kuvetleri, ortodontik diş hereketlerini içerir. Öğrenci dentofasiyal sistemde baş, yüz ve çenelerin kemik ve yumuşak dokuların büyüme ve gelişimini tanımlar. Maloklüzyonun teşhisi için gerekli yöntemleri açıklar, hasta hikayesi, klinik muayene ve radyografik bulguları karşılaştırır. Süt, karma ve daimi dişlenmenin özelliklerini açıklar, büyümeyle birlikte dişlerin ve dişlenmenin gelişiminde normal ve anormal durumları ayırt eder. Ortodontik diş hareketinin oluşum mekanizmasını açıklar. Uygulanan ortodontik kuvvete dişin cevabı hakkında bilgi sahibi olur. Fizyolojik ve ortodontik diş hareketleri arasındaki farkları anlatır. Ortodontik tedavi sonucunda ortaya çıkabilen kök rezorpsiyonunun teşhis yöntemlerini, rezorbsiyonun şiddetinde rol oynayan faktörleri ve en çok etkilenen dişleri öğrenir. Maloklüzyona neden olan lokal ve genel faktörleri açıklar.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ-I

Ders Kodu

DENT317

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Öğrenci çocuk diş hekimliğinde davranış yönlendirmesi amaçları, etkileyen faktörleri, tekniklerini öğrenir. Bebek, çocuk ve adölesanlarda çürük risk tayini, çürük ve periodontal hastalıklar konusunu anlar, teşhis ve tedavi planlaması yapar. Süt dentisyonda çürük etyolojisi ve lokalizasyonunu anlar. Bebek, çocuk ve adölesanlarda sistemik hastalık ve ayrıca çocukluk hastalıkları konusunda fikir sahibi olur. Süt dişi gelişimi ve histolojik özelliklerini bilir. Süt dişlerinin morfolojik ve histolojik özelliklerini öğrenir. Süt dişi mine, dentin, sement ve pulpasının farklılıkları ve klinik önemini kavrar. Dental anomalileri bilir.. Süt dişleri, karma ve kalıcı dişlenme özelliklerini açıklar, Diş oluşumundaki normal ve anormal durumları ayırt eder. Zararlı alışkanlıkları bilir. Sürme mekanizmasını açıklar. Süt dişlerini numaralandırma sistemlerini bilir.
ENDODONTİ PREKLİNİK LAB-II

Ders Kodu

DENT323

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Endodonti klinik uygulamalarına hazırlık olmak üzere kök kanal tedavisi aşamalarının (giriş kavitesi, tükürük izolasyonu, kök kanallarının dezenfeksiyonu ve şekillendirilmesi, doldurulması) çekilmiş insan dişleri (büyük azılar) veya fantom modeller üzerinde öğretilmesidir. Gerçek klinik uygulamada tedavi başarısına etki eden diş pozisyonlarına göre manipulasyon teknikleri hastayı taklit eden fantom modeller üzerinde öğretilir. Geçici dolgu, kanal içi medikasyon, irrigasyon ve obturasyon yöntemlerini uygulamalı olarak öğretir. Dent323 Endodonti Preklinik II dersinden sorumlu öğrenci giriş kavitesi, tükürük izolasyonu, kök kanallarının dezenfeksiyonu ve şekillendirilmesi, doldurulması gibi kök kanal tedavisi aşamalarını tanımlar. Öte yanda öğrenci gerçek klinik uygulamada tedavi başarısına etki eden diş pozisyonlarına göre manipulasyon tekniklerini tanımlar.
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT319

Ders Kodu

DENTX11

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT319
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT321

Ders Kodu

DENTX12

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT321
ALAN SEÇMELİ -PHAR317 GENEL FARMAKOLOJİ

Ders Kodu

DENTX13

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Genel farmakoloji, ilaçların kaynakları, ilaçların uygulama yolları, ilaçların emilimi ve emilimi etkileyen faktörler, ilaç dağılımı, ilaç biyotransformasyonu ve ilaç atılım yollarını konularını içerir. Kursun içeriği, reseptör mekanizmaları, ilaç dağılımı ve metabolizmasını ve farmakokinetiği içerir. İlaçların farmakokinetik özellikleri, ilaçlar arasındaki etkileşimler, ilaç dozlarını etkileyen faktörler, ilaçların yan ve toksik etkileri, ilaçların toksik etkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik süreçler ve bunların etkileşimleri, ilaçların sınıflandırılması ve her ilaç sınıfının üyeleri arasındaki önemli farklılıklar, ilaç kaynaklı olası riskler, beklenen faydalar ve ilaçların endikasyon ve kontraendikasyon parametreleri konularını içermektedir. Kurs içeriğindeki dersler, akılcı ilaç ve akılcı hastalık tedavisinin temeli olarak ilaçların ve biyolojik sistemlerin etkileşimleri üzerine yoğunlaşır.
Altıncı Dönem
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-V

Ders Kodu

DENT302

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı hareketli protezlerin tedavi planlaması, ölçü prosedürleri, maksillomandibular ilişkilerin kaydedilmesi, diş seçimi, dişli prova aşamaları ve hareketli protezlerin uyumlanması gibi klinik işlemleri; hareketli kısmi protez tasarımlarını, hareketli protezler için okluzyon kavramını; besleme işlemi için klinik işlemleri; sabit bölümlü protezlerin simantasyon aşamalarını; retraksiyon kordu kullanımını; sabit ve hareketli protezlerde başarısızlık nedenleri öğretmektir. Hareketli protezlerin klinik işlemlerini tanımlar. Hareketli protezler için ölçü materyallerini ve tekniklerini bilir. Okluzyonla ilgili temel kavramları bilir. Maksillomandibular ilişkileri kaydetmeyi bilir. Diş seçimi, dişli prova aşamalarını ve hareketli protezlerin uyumlamasını bilir. Hareketli kısmi protez tasarımı yapabilir. Besleme işlemi için klinik prosedürleri ve gerekli malzemeleri bilir. Retraksiyon kordu kullanımının önemini tanımlar. Sabit restorasyonların simantasyon adımlarını bilir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-V

Ders Kodu

DENT304

Kredi

4

Teorik Saat

0

Pratik Saat

7

AKTS

7
Bu dersin amacı hareketli parsiyel protez tasarımlarını; hareketli parsiyel protez üretiminin laboratuvar aşamalarını, shoulder, champher ve bıçak sırtı gibi çeşitli bitiş hatlarının fantom kafalara yerleştirilen akrilik dişlerde preparasyonu ve alçı modeller üzerinde mum modellemesini; metal alt yapı üzerine porselen uygulamasını, okluzal splint yapımı ve uyumlamasını öğretmektir. Hareketli parsiyel protez tasarımı yapar. Hareketli parsiyel protez üretiminin laboratuvar aşamalarını bilir. Shoulder, champher ve bıçak sırtı gibi çeşitli bitiş çizgilerini fantom kafalara yerleştirilmiş akrilik dişler üzerinde hazırlar. Shoulder, champher ve bıçak sırtı gibi çeşitli bitiş çizgilerinin mum modellemesini yapar. Metal alt yapı üzerine porselen uygular. Metal destekli porselen restorasyonların uyumlama, bitirme ve parlatma işlemlerini yapar.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK LAB-IV

Ders Kodu

DENT308

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Bu derste öğrencinin çeşitli amalgam restorasyon uygulamalarına hakim olması ve rezin kompozit restorasyon uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmıştır. Öğrenci, ergonomik çalışma pozisyonlarını ve hasta pozisyonlarını simülatörde öğrenir. Öğrenci, simülatörde kavite preparasyonu uygular ve kırık diş restorasyonlarını rubber-dam kullanarak restore eder. Simülatörde dolgu yenilemesi, dolgu tamiri ve cam iyonomer siman restorasyonlarını yapar. Çekilmiş çürüklü veya çürüksüz insan dişlerinde, pulpa kaplaması ve kompleks restorasyonları ve endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin restorasyonunu yapar. Simülatörde direkt rezin kompozit lamine preparasyonu ve semi-direkt rezin kompozit inley preparasyonu ve restorasyon uygulamalarını yapar. Öğrenci, yetişkinlerde pit ve fissür örtücü uygulamalarını ve çürüksüz lezyonların tedavisini uygular.
AĞIZ-DİŞ-ÇENE CERRAHİSİ-II

Ders Kodu

DENT310

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders ağızda bulgu veren bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonları ve bu enfeksiyonların sistemik, lokal ve radyolojik bulgularını içerir. Dent310 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi II dersinden sorumlu öğrenci ağızda bulgu veren bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonları açıklar. Bu enfeksiyonların sistemik, lokal ve radyolojik bulgularını fark eder. Alt-Üst çenede gelişen odontojenik enfeksiyonların oral mikrobiyolojisini tanımlar. Alt-Üst çeneye ait odontojenik enfeksiyonların baş-boyun bölgesindeki yayılım alanlarını ve klinik belirtilerini belirler. Baş-boyun ve alt-üst çene bölgesindeki enfeksiyonların cerrahi ve medikal tedavilerini öğrenir. Bilgilendirilmiş onamı, reçete yazma kurallarını ve önemli laboratuvar değerlendirmelerini açıklar. Antibakteriyel tedavi, antibiyotikler, oral antiseptikler, postoperatif ağrı yönetimi ve analjezikler hakkında fikir sahibi olur.
AĞIZ-DİŞ-ÇENE RADYOLOJİSİ

Ders Kodu

DENT312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunma yöntemlerini, X-ışınının fiziksel özelliklerini, ileri görüntüleme tekniklerini içerir. Dersten sorumlu öğrenci radyasyonun biyolojik etkilerini ve radyasyondan korunma yöntemlerini tanımlar. Klinik gereksinimlere göre uygun radyografik metodu seçer, tekniğin uygulanışını ve film banyo işlemini tanımlar. Radyografik olarak anatomik yapıları tanır, patolojik görüntüleri yorumlayabilir. Diş hekimliğinin çeşitli disiplinlerinde kullanılan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi ileri görüntüleme tekniklerinin sadece ihtiyaç duyulan durumlarda tercih edildiğinin farkındadır. Bu filmler için yapılacak isteklerin ALARA (Makul Ölçüde Ulaşılabilir Kadar Düşük) prensipleri doğrultusunda yapılmasını kabul eder. Nazal taban altında kalan normal radyolojik anatomiyi tanımlar ve karşılaşılabilecek patolojiler hakkında bilgi sahibi olur.
PERİODONTOLOJİ PREKLİNİK LAB

Ders Kodu

DENT314

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

1

AKTS

2
Bu ders sağlıklı periodontal dokuları, periodontal cerrahi aletleri ve küret kullanım tekniklerini içerir. Dent314 Periodontoloji Preklinik dersinden sorumlu öğrenci sağlıklı periodontal dokuları morfolojik ve histolojik olarak tanımlar. Sağlıklı ve hastalıklı dokuları ayırt eder. Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder. Öte yanda öğrenci periodontal hastalıkların mikrobiyolojik, immunolojik ve genetik özelliklerini tanımlar ve hastalık gelişimi üzerine etkilerini değerlendirir. Periodontal hastalık gelişiminde rol oynayan (diştaşı, sigara, okluzyon v.b.) faktörleri analiz ederek sağlıktan hastalığa geçişi yorumlar. Periodontal el aletlerini tanır ve küret kullanım tekniklerini öğrenir. Diş taşı temizliği ve polisaj tekniklerini kavrar. Ağız bakım tekniklerini uygular. Klinik öncesi hasta hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olur
ORTODONTİ PREKLİNİK LAB

Ders Kodu

DENT316

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders aparey yapım tekniklerini ve ortodontik diş hareketini içerir. Öğrenci dişsel maloklüzyonların tedavisinde kullanılan hareketli ortodontik apareyleri tanır, apareylerin etkisini açıklar. Ortodontik kroşe ve vestibüler ark büküm yöntemlerini uygular. Aparey yapım tekniklerini öğrenir. Süt, karma ve daimi dişlenmenin özelliklerini açıklar. Büyümeyle birlikte dişlerin ve dişlenmenin gelişiminde normal ve anormal durumları ayırt eder. Ortodontik diş hareketinin oluşum mekanizmasını açıklar. Uygulanan ortodontik kuvvete dişin cevabı hakkında bilgi sahibi olur. Fizyolojik ve ortodontik diş hareketleri arasındaki farkları anlatır. Ortodontik tedavi sonucunda ortaya çıkabilen kök rezorpsiyonunun teşhis yöntemlerini, rezorbsiyonun şiddetinde rol oynayan faktörleri ve en çok etkilenen dişleri öğrenir. Maloklüzyona neden olan lokal ve genel faktörleri açıklar.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ-II

Ders Kodu

DENT318

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersten sorumlu öğrenci çürük sınıflandırmasını anlar ve klinik gereksinimlere göre uygun radyografik yönteme karar verir. Radyografik anatomik yapıları tanır ve patolojik görüntüleri yorumlar. Çocuklarda diş çürüğü ve ilgili enfeksiyonlar konusunu öğrenir. Kavite prensiplerini kavrar. Erken çocukluk çağı (EÇÇ) çürüğü ve koruma yöntemlerini anlar.. Çocuklarda baş boyun bölgesindeki odontojenik enfeksiyonların semptomlarını ve yayılma alanlarını belirler, kullanılan ilaç ve tedavilerini öğrenir. Bilgilendirilmiş onam, reçete hazırlama kurallarını açıklar.. Engelli çocuklar ve diş hekimliğini anlar. Süt ve daimi dişlerde çürük gelişim özellikleri ve beslenme ile ilişkisini özümser. Çocuk diş hekimliğinde profilaksi öğrenir. Çocuk dişlerinde renkleşmeler ve tedavilerini anlar. Çocuk diş hekimliğinde erozyonu anlar.
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT306

Ders Kodu

DENTX14

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT306
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT320

Ders Kodu

DENTX15

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT320
ALAN SEÇMELİ -PHAR320

Ders Kodu

DENTX16

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -PHAR320
ALAN SEÇMELİ -HELS302

Ders Kodu

DENTX17

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -HELS302
Yedinci Dönem
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT401

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu ders dental radyolojik ve klinik bulguları, intraoral ve extraoral muayene yöntemlerini, tedavi planlarını içerir. Dent401 Oral Diagnoz Ve Ağız Diş Çene Radyoloji Klinik Uygulama I dersinden sorumlu öğrenci hastanın genel sağlık durumu hakkında anamnez alır, Klinik muayene ile ekstraoral ve intraoral muayene yöntemlerini öğrenir. Tanı yöntemlerinin teşhise giden yoldaki yardımlarını açıklar. Dental hastalıkları teşhis eder ve hastaya özel tedavi planlaması yapar. Periapikal film çekme tekniklerini öğrenir. Klinik gereksinimlere göre uygun radyografik görüntüleme metodu seçer, tekniğin uygulanışını ve film banyo işlemini tanımlar. Radyografik olarak anatomik yapıları tanır, patolojik görüntüleri yorumlayabilir. Çenelere ait anatomik landmarkları ve patolojik durumları birbirinden ayırır. Hastaya dental hijyen konusunda bilgilendirme yapar.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT403

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

3
Öğrenci bu derste, klinikte çalışma kuralları, hastaya yaklaşım ve hasta üzerinde çalışma kurallarını kavrar. Restoratif Diş Tedavisi Klinik ders şunları içermektedir: Restoratif diş hekimliğinde kullanılan aletlerin kullanım ve sterilizasyon prensipleri, medikal ve dental muayene, teşhis ve tedavi planlaması, lokal anestezi uygulaması, tükürük izolasyonu, kavite preparasyonları, amalgam ve rezin kompozitlerin uygulanması. Öğrenci hastada çürük risk faktörlerini değerlendirir ve ağız hijyen motivasyonu yapar. Öğrenci, topikal florür ve fissür örtücü uygulaması yapar. Öğrenci, minimal invaziv ve çürüksüz servikal lezyonların restorasyonunu yapar. Self-etch adeziv rezin kullanır, amalgam uygulamaları, anterior-posterior rezin kompozit uygulamaları yapar. Derin dentin çürüğü tedavileri yapar.
ENDODONTİ KLİNİK UYGULAMA

Ders Kodu

DENT405

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Dersin amacı endodontik tedavi amacıyla başvuran hastalarda tıbbi ve dental durum değerlendirmesini takiben teşhis ve tedavi planlamasını, kesici ve küçük azı dişlerde vital pulpa tedavilerini ve kök kanal tedavisi uygulamalarını öğretmektir. Lokal anestezi uygulanır, endodontik materyallerin kullanımı ve sterilizasyonu öğretilir, giriş kavitesi, pulpa dokusunun uzaklaştırılması, kanal şekillendirme ve temizleme yöntemleri, kök kanal dolgusu, kanal içi ilaç uygulaması, endodontik radyografi ve endodontik tedavi sonrası restoratif yaklaşım öğretilir. Dent405 Endodonti Klinik Uygulama I dersinden sorumlu öğrenci kesici ve küçük azı dişlerde vital pulpa tedavilerini ve kök kanal tedavisi uygulamalarını tanımlar. Öğrenci aynı zamanda giriş kavitesini, pulpa dokusunun uzaklaştırılmasını, kanal şekillendirme ve temizleme yöntemlerini, kök kanal dolgusunu, kanal içi ilaç uygulamasını ve endodontik radyografiyi bilir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT407

Kredi

5

Teorik Saat

0

Pratik Saat

10

AKTS

7
Bu dersin amacı bir profesyonel gibi klinikte çalışmayı, hastalarla ve diş teknisyeniyle iletişimi ve protez laboratuvarı ile entegre çalışmayı öğretmek, hastalardan anamnez almak, gerekli durumlarda gerekli mercilerden konsültasyon istemek ve protetik planlama yapmak gibi konularında tecrübe kazandırmaktır. Hastadan ölçü almayı ve farklı ölçü maddelerini amacına uygun kullanmayı bilir. Klinikte kullanılan alet ve malzemeleri bilir. Tam ve hareketli protezlerin klinik aşamalarını bilir ve uygular. Sabit protezler için preparasyon yöntemlerini klinikte uygular ve sabit protezlerin klinik aşamalarını bilir. İşlemler sırasında oluşabilecek komplikasyonları bilir. Hastaların şikayetlerini anlar ve giderebilir. Kırık tamiri, besleme ve diş ilavesi gibi tamir işlemlerinin klinik aşamalarını bilir. Direkt ve indirekt geçici kron ve köprü yapımını bilir.
PERİODONTOLOJİ-II

Ders Kodu

DENT411

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders teşhis yöntemlerini, cerrahi periodontal tedavi yöntemlerinin endikasyonları ile kontrendikasyonlarını, sistemik hastalıkları olanlarda yaklaşım şekillerini, tedavilerin olası prognozlarını ve kişiye özel tedavi planlarını içerir. Dent411 Periodontoloji II dersinden sorumlu öğrencifarklı diagnostik teknikleri kullanarak periodontal durumu tanımlar, prognozu belirler ve kişiye özel tedavi programını planlar. Mevcut periodontal durum ve hastalığa göre uygulanacak periodontal tedavileri analiz eder, genel sağlık problemi olan hastalarda (örneğin kanser, diabet, HIV+, otoimmün bozukluklar gibi) periodontal tedavi yaklaşımlarını ve gerekli tedavi modifikasyonlarını geliştirir, Öğrenci aynı zamanda kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve profesyonel uygulamalarını bu verilere dayandırır. Cerrahi periodontal tedavi yöntemlerini, endikasyonlarını ve kontrendikasyonları öğrenir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-VI

Ders Kodu

DENT413

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı hastalardan anamnez alma, ağız içi ve ağız dışı muayene, protez planlaması, klinik çalışma koşulları, oluşabilecek komplikasyonlar ve hastaların şikayetleri ve çözüm yolları gidi klinik konularda bilgi aktarmak, hareketli protezlerle ilgili genel bilgi tekrarı, hareketli protezlerde kullanılan hassas bağlantıların tipleri ve kullanımı, immediat protezlerin ve overdenture protezlrin özellikleri ve kullanımı, sabit protezlerle ilgili genel bilgi tekrarı, büyük ölçüde hasar görmüş dişler için preparasyon teknikleri (geniş bir çürük olduğunda veya diş kırıkları gibi durumlarda), post ve coreve pivo yapımı bu amaçla kullanılan malzemeler, adeziv restorasyonların özellikleri ve kullanımı (fiber çerçeve çalışması), Maryland ve kanatlı köprülerinyapım prosedürleri ve klinik uygulamaları hakkında bilgi aktarmak, bu konularda vaka sunumu yapmak ve tedavi yaklaşımlarını tartışmaktır.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-IV

Ders Kodu

DENT415

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu derste öğrenci, restoratif diş tedavisinde enfeksiyon kontrolünü öğrenir. Dent415 Restoratif Diş Tedavisi IVdersinden sorumlu öğrenci, çürüksüz servikal lezyonların etyolojisini, tedavilerini tanımlar ve sınıflamayı öğrenir. Öğrenci, restoratif diş tedavisinde izolasyon ve çürük teşhis yöntemlerini kavrar. Çürüğü sınıflar ve çürük riskini tayinini öğrenir. Erişkinlerde çürükten korunma yöntemlerini öğrenir. Çürük Sınıflamasındaki Güncel Yaklaşımlar, Tükürük ve Diyet Analizi, Çürük Önleme Yöntemleri (Florür, antibakteriyel ajanlar ve uygulamaları), Çürüğün Oluşumunu Önleyici Restorasyonları, Diyet Kontrolü ve Şeker Değişkenleri, Erişkinlerde Pit ve Fissür Örtücülerin uygulaması hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenci, endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerin restorasyonunu, pulpa kaplama maddeleri ve yöntemlerini öğrenir.
ENDODONTİ-II

Ders Kodu

DENT417

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin amacı endodontide vaka seçimi ve tedavi planlamasını, acil endodontik tedavileri, kök kanal tedavisi sonrası yapılan restorasyonları, yenilenen kök kanal tedavilerini, devital diş ağartmalarını, endodontik cerrahi, geriatrik ve rejeneratif endodonti konularını öğretmektir. Endodontik tedavi planlamasını etkileyen tıbbi durumlar ve profilaksi rejimi, endodontik tedavide başarı, başarısızlık ve yenilenen kök kanal tedavileri, rejeneratif endodontinin tanımı, uygulama alanları, endodontik cerrahi endikasyon ve kontrendikasyonlarıni içerir. Dent417 Endodonti II dersinden sorumlu öğrenci vaka seçimi ve tedavi planlamasını, acil endodontik tedavileri, kök kanal tedavisi sonrası yapılan restorasyonları ve yenilenen kök kanal tedavilerini tanımlar. Aynı zamanda öğrenci devital diş ağartmalarını, endodontik cerrahiyi, geriatrik ve rejeneratif endodonti konularını, mikrocerrahi gibi gelişmiş endodontik uygulamaları bilir. Postoperatif ilaç tedavisini, ağrı kontrolünü, hyperaljiyi, dental travmatik yaralanmaları açıklar.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ-III

Ders Kodu

DENT419

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin amacı çocuklardaki klinik ve radyolojik bulgular ile teşhis ve tedavi planlamasını öğretmektir. Öğrenci muayeneyi takiben farklı tanı teknikleri kullanarak gerekli tedavileri belirler. Sabit, hareketli ve fonksiyonel aparatları sınıflandırır. Restoratif diş tedavisinde enfeksiyon kontrolü, çürük olmayan diş lezyonları, restoratif diş tedavisinde izolasyon, çürük tespiti, çürük sınıflandırmasında güncel yaklaşımlar, çürük risk değerlendirmesi, çürük önleme stratejileri, florür uygulamaları, antimikrobiyal ajanlar ve uygulamaları, çürük kontrolü restorasyonları, diyet kontrolü ve şeker tüketim sıklığı, koruyucu rezin restorasyonlar, fissür örtücü uygulamaları, atravmatik restoratif tedavi uygulamaları ve ağız hijyen eğitimini açıklar. Ayırıcı tanı kullanarak endodontik tedavi gerektiren dişleri tanımlar ve tedavi eder. Çocuklarda rubber dam uygulamasını bilir. Diş yaralanmaları, medikal acil durumlar ve tedavileri, genel anestezi ve sedasyon uygulamalarını anlar.
ORTODONTİ-II

Ders Kodu

DENT421

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders maloklüzyonları, ortodontinin biyomekanik prensiplerini, kuvvet uygulama ile diş dokularının cevabını, hareketli ortodontik apareyleri ve erken ortodontik tedavileri içerir. Dent421 Ortodonti II dersinden sorumlu öğrencinormal oklüzyonu ve normal oklüzyondan sapan dişsel maloklüzyonları tanır. Dişsel maloklüzyonların özelliklerini ve tedavi ihtiyaçlarını bilir. Ortodontinin biyomekanik prensiplerini, ankrajı, kuvvet uygulama ve diş dokularının cevabını açıklar. Koruyucu ortodontinin tanımını ve koruyucu ortodonti uygulamalarını bilir. Dişsel maloklüzyonların tedavisinde kullanılan hareketli ortodontik apareyleri tanır, apareylerin etkisini açıklar. Öğrenci aynı zamanda Angle Sınıf I, Sınıf II divizyon 1, Sınıf II divizyon 2 ve Sınıf III malokluzyonların dental ve iskeletsel özelliklerini sıralar. Erken ortodontik tedavi gerektiren durumları ve erken ortodontik tedavinin hedeflerini kavrar.
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT409

Ders Kodu

DENTX18

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT409
ALAN SEÇMELİ -HELS401

Ders Kodu

DENTX19

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -HELS401
Sekizinci Dönem
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT402

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

5

AKTS

4
Bu dersin amacı oral cerrahide kullanılan ekipmanları tecrübe etmek ve hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaktır. Öğrenci muayene sonrasında klinik ve radyolojik dental değerlendirme yapar, cerrahi tanı koyar ve tedavi planlaması yapar.Diş çekiminde kullanılan aletleri, diş çekim endikasyonları ve kontraendikasyonlarını öğrenir. Dental anestezi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.Lokal anestezi uygular ve diş çekimi yapar. Çeşitli klinik uygulamalrı tanımlar. Diş Çekimi sırasında oluşabilecek komplikasyonları ve bunların tedavilerini açıklar. Cerrahi diş çekim yöntemlerini ve muhtemel komplikasyonları ile tedavilerini tanımlar. Kanama kontrolünde yapılması gerekenler, dikiş teknikleri ve dikiş materyalleri hakkında bilgi sahibi olur. Diş Çekimi sonrasında öneriler verir ve reçete yazar. Odontojenik enfeksiyonların medikal ve cerrahi tedavilerini tanımlar. Antibakteriyel tedavi ve postoperatif ağrı kontrolü hakkında bir fikri olur.
PERİODONTOLOJİ KLİNİK UYGULAMA- I

Ders Kodu

DENT404

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

5

AKTS

4
Bu ders teşhis yöntemlerini, cerrahi periodontal tedavi yöntemlerinin endikasyonları ile kontrendikasyonlarını, sistemik hastalıkları olanlarda yaklaşım şekillerini, tedavilerin olası prognozlarını ve kişiye özel tedavi planlarını içerir. Dent404 Periodontoloji Klinik uygulama I dersinden sorumlu öğrencifarklı diagnostik teknikleri kullanarak periodontal durumu tanımlar, mevcut periodontal hastalığı teşhis ederek, prognozu belirler ve uygun tedavi planını tartışır. Farklı periodontal durum ve hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini (diştaşı temziliği ve plak eliminasyonu) temel tedavi prensiplerine uyarak yapma becerisini kazanır ve ve kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip ederek, mesleki uygulamaları sırasında öğrendiği bu çağdaş bilgileri kullanır. Periodontal hastalıkların tedavisinde kullanılan kemoterapötik ajanları tanır ve uygun endikasyonlarda kullanır.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT406

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Farklı teşhis teknikleri kullanarak gerekli tedavileri belirler ve restorasyonları planlar. Çocuk diş hekimliğinde kullanılan dental materyalleri açıklar. Koruyucu diş hekimliği uygulamalarının (flor uygulamaları, fissür örtücü uygulamaları, koruyucu rezin restorasyon uygulamaları) hangi durumlarda hangi hastaya uygulanması gerektiğini bilir ve uygular. Erken ortodontik tedavilerde uygulanan sabit ve hareketli yer tutucuları, çocuk protezlerini ve apereylerini yapar. Süt dişleri ile apeksi kapanmamış daimi dişlerde kanal tedavisi prensiplerini anlar. Restoratif diş hekimliği prensiplerini kullanarak çürük tedavisi yapar. Ayırıcı tanı kullanarak endodontik tedavi gerektiren dişleri tanımlar ve tedavi eder. Hastayı ağız hijyeni için motive eder, sonuçları gözlemler. Süt ve daimi diş çekiminde kullanılan aletlerini tanımlar. Dental anestezi ilaçları ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Lokal anestezi uygular ve diş çeker. Postoperatif bilgi verir ve reçete yazar.
ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT408

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu ders İskeletsel malokluzyonları, model analizlerini, ortodontik tanı koymayı, karışık ve daimi dişlenmeyi, normal ile anormal dişlenme arasındaki farkları içerir. Dent408 Ortodonti Klinik Uygulama I dersinden sorumlu öğrenciİskeletsel malokluzyonları ayırt edebilmek için temel sefalometrik analizi öğrenir. Diş boyutu-ark uzunluğu model analizini bilir. Hastaya ortodontik tanı koyma yetisi kazanır. Normal okluzyon ve normal yüz morfolojisini tanıyabilir, süt, karma ve daimi dentisyonda normal ve anormali ayırt edebilir. Malokluzyonları sınıflandırabilir. Öğrenci direkt gözlemle belirgin alt çene geriliği veya alt çene ileriliği olan, kısa veya uzun yüzlü hastaları tanımlayabilir. Ortodontik tedaviye ne zaman başlamak gerektiğini ve hastayı ne zaman ortodontiste yönlendirmesi gerektiğini öğrenir.
ENTEGRE KLİNİK UYGULAMA-I

Ders Kodu

DENT410

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

3
Bu ders teşhis yöntemlerini, temel tedavi prensiplerini, cerrahi olmayan tedavileri, basit çürük tedavilerini içerir. Dent410 Entegre Klinik Uygulama I dersinden sorumlu öğrenci farklı diagnostik teknikleri kullanarak hastaya uygulanacak kişiye özgü tedavileri tanımlar. Mevcut hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini (diştaşı temizliği, plak eliminasyonu, kök düzeltmesi) temel tedavi prensiplerine uyarak yapma becerisini kazanır. Farklı diş hekimliği disiplinleri ile periodontoloji arasındaki ilişkiyi yorumlar Restoratif diş hekimliği prensiplerini uygulayarak komplike olmayan diş çürüklerini tedavi eder. Ayırıcı teşhis yöntemlerini de kullanarak endodontik tedavi gereksinimi olan dişleri tanımlar ve tedavi eder. Hastada planladığı komplike olmayan diş çekimlerini gerçekleştirir. Çok iyi bir ağız hijyen motivasyonu yapar, sonuçlarını tüm tedavi aşamaları boyunca gözlemler ve gerekirse aksayan noktalarda hastayı uyarır.
PERİODONTOLOJİ-III

Ders Kodu

DENT412

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders cerrahi olan ve olmayan tedavileri, implant cerrahisini ve peri-implant haslıklarını içerir. Dent412 Periodontoloji III dersinden sorumlu öğrenci farklı diagnostik teknikleri kullanarak periodontal durumu tanımlar ve kişiye özel tedavi programını planlar. Mevcut periodontal durum ve hastalığa göre uygulanacak periodontal tedavileri analiz eder. Öğrenci kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve profesyonel uygulamalarını bu verilere dayandırır. Cerrahi periodontal tedavi yöntemlerini, endikasyonlarını ve kontrendikasyonları öğrenir. Periodontal problemi olan bireylerde cerrahi olmayan veya cerrahi tedavi gereksinimini belirler. Farklı diş hekimliği disiplinleri ile periodontoloji arasındaki ilişkiyi yorumlar ve bu ilişkinin tedavi planlamasındaki önemini sorgular. Dental implantların biyolojik ve klinik yönünü analiz ederek, dental implant cerrahisi ve idamesinde uygulanacak periodontal yaklaşımları değerlendirir ve peri-implant hastalıkların sınıflandırmasını yaparak tedavi uygulamalarını planlar. Periodontal ve periimplant hastalıkların tedavisinin sonuçlarını değerlendirir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-VII

Ders Kodu

DENT414

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı, laminate veneer kronlar için diş preparasyon teknikleri ve laminate veneer yapım teknikleri hakkında bilgi aktarmak, çok ayaklı köprülerin tasarım pratiğini yapmak, maksillofacial (yüz kusurları) ve maksillo-facial kusurlar için protez imalatı hakkında bilgi aktarmak, hibrit protezler (Metalik, Zirkonya, Akrilik Çerçeve çalışmaları) ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi aktarmaktır, CAD-CAM freze sistemlerinin diş hekimliğinde kullanımı hakkında bilgi aktarmak, diş hekimliğinde 3 boyutlu baskı sistemleri hakkında bilgi aktarmak, yumuşak ve sert dokuların intraoral tarayıcılarla intraoral taranması ve kaydedilmesi konusunda bilgi vermektir. Çene yüz protezleriyle, hibrit protezlerle, ağız içi tarayıcılar ve CAD/CAM sistemiyle ilgili ilgi konularda bilgi sahibi olur, sunum hazırlar ve vakalar hakkında tartışma yapar.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-V

Ders Kodu

DENT416

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Öğrenci bu derste restoratif diş tedavisine başlamadan önce yapılacak işlemleri sıralar. Adezyonun temel kavramlarını açıklar, mine-dentin adezyonu ve adezyonu etkileyen faktörleri sıralar. Öğrenci adeziv sistemleri sınıflar, klinik endikasyonları ve uygulamalarını açıklar. Posterior dişlere uygulanan estetik restoratif teknikleri sıralar, indirekt estetik restorasyonların sınıflar, rezin kompozit inleylerde direkt ve semi-direkt teknikleri ve rezin kompozit ve seramik inleylerin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar. Rezin kompozit, porselen lamina veneerleri kavrar, direkt ve indirekt veneer tekniklerini tanımlar. Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunu kavrar, tedavi planlaması ve fiberle güçlendirilmiş post sistemlerinin klinik uygulamalarını açıklar. Diş renklenmeleri ve dentin aşırı duyarlılığı etyolojisi ve tedavisini açıklar.
ENDODONTİ-III

Ders Kodu

DENT418

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, endodontik mikrobiyoloji, iç ve dış kök rezorpsiyonları ve tedavi yöntemlerini, ileri kök kanal dolum tekniklerini (sıcak vertikal ve gutta perka enjeksiyon teknikleri), endodontik immünoloji, pulpa hücreleri ve pulpa-dentin kompleksini öğretmeyi amaçlamaktadır. Güncel endodontik materyaller, kalsiyum silikat bazlı simanlar ve uygulamaları, vital ve rejeneratif endodonti anlatılır. Dent418Endodonti III dersinden sorumlu öğrenci endodontik mikrobiyolojiyi, iç ve dış kök rezorpsiyonlarını ve tedavi yöntemlerini açıklar. Sıcak vertikal ve gutta perka enjeksiyon teknikleri gibi ileri kök kanal dolum tekniklerini öğrenir. Öğrenci aynı zamanda Endodontik immünolojiyi, pulpa hücrelerini ve pulpa-dentin kompleksini tanımlar. Endodontik materyalleri, kalsiyum silikat bazlı simanları, vital ve rejeneratif endodontiyi bilir.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ-IV

Ders Kodu

DENT420

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dental anestezive yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Lokal anestezi uygular ve diş çeker. Çeşitli klinik uygulamaları tanımlar. Lazer uygulamalarını anlar. Çekim sırasında ve ilgili tedavilerde olası komplikasyonları, diş çekimi yöntemleri, olası komplikasyonlar ve tedavileri anlar. Reçete yazar. Antibakteriyel tedavi ve postoperatif ağrı yönetimi hakkında fikir sahibidir. Çocuk hastada periodontal durum ve teşhisi tanımlar, periodontal tedavinin temel prensiplerini bilir, prognozu belirler ve tedavi planını tartışır. Periodontal tedavide kullanılan kemoterapötik ajanları tanımlar. Sabit ve hareketli yer tutucu, çocuk protezleri ve erken ortodontik tedavi endikasyonlarını bilir. Çocuk hastayı ve ebeveyni ağız hijyeni için motive eder, sonuçları gözlemler. Çocuk istismar ve ihmali konusunu anlar. Konjenital ve genetik sendromları anlar.
ORTODONTİ-III

Ders Kodu

DENT422

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders Sınıf I, II, III maloklüzyonları ve ortodontik tedaviler sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonları içerir. Öğrenci normal oklüzyonun özelliklerini, anatomik ve fonksiyonel oklüzyon kriterlerini ve temporomandibuler eklem ve ortodontik tedavi arasındaki ilişkiyi açıklar. Sınıf I, II, III maloklüzyonların dental ve iskeletsel özelliklerine yönelik yapılan tedavi yöntemlerini sınıflandırır ve tedavilerde kullanılan hareketli, fonksiyonel, sabit, ağız dışı, ağız içi, ekpansiyonve retansiyon apareylerin etki mekanizmalarını, kullanım amaçlarını ve çeşitlerini sıralar. Dentofasiyal deformitelerin ortodontik tanı ve tedavi yöntemlerini açıklar. Erişkinlerde uygulanan ortodontik tedavilerin çocuk ve ergenlerden farklarını tanımlar. Ortodontik tedavi sonrası gereken pekiştirme yöntemlerini açıklar. Ortognatik tedaviyi, dudak-damak yarıklarını, RPE ve pekiştirme tedavilerini, gömülü dişler ve transpozisyonunu, lateral diş eksikliklerini, erişkin ortodontisini, tıkayıcı uyku apnesi ve tedavisini bilir.
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ-III

Ders Kodu

DENT424

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders ağız cerrahisinin temel kurallarını, İnsizyon ve flap çeşitlerini, biyopsinin endikasyonlarını, biyopsi tekniklerini, sinus açılımı tedavisini ve postoperatif bakımı içerir. Dent424 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi III dersinden sorumlu öğrenci ağız cerrahisinin temel konsept ve kurallarını bilir. İnsizyon ve flap çeşitlerini öğrenerek aralarındaki farkı anlar. Kök ucu rezeksiyonunu, gömülü dişlerin değerlendirilmesi ve çekimini, biyopsinin endikasyonlarını, sinus açılımı tedavisini ve postoperatif bakım ile olası komplikasyonları öğrenir. Ayrıca öğrenci konsültasyon ve konsültasyonun önemini hakkında bilgi sahibi olur. Tükürük bezi tümörleri ve hastalıklarını kavrar. Odontojenik ve nonodontojenik kistlerin tedavilerini açıklar. Kemik ve yumuşak doku greftleme tekniklerini öğrenir. Uygulama endikasyonlarını bilir. Otojen veya alloplastik greft materyallerini tanır.
ALAN SEÇMELİ -MDCN411

Ders Kodu

DENTX20

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
ALAN SEÇMELİ -MDCN411
ALAN SEÇMELİ -HELS402

Ders Kodu

DENTX21

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -HELS402
Dokuzuncu Dönem
ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT501

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu ders dental radyolojik ve klinik bulguları, intraoral ve extraoral muayene yöntemlerini, tedavi planlarını içerir. Dent401 Oral Diagnoz Ve Ağız Diş Çene Radyoloji Klinik Uygulama II dersinden sorumlu öğrenci hastanın genel sağlık durumu hakkında anamnez alır, Klinik muayene ile ekstraoral ve intraoral muayene yöntemlerini öğrenir. Tanı yöntemlerinin teşhise giden yoldaki yardımlarını açıklar. Dental hastalıkları teşhis eder ve hastaya özel tedavi planlaması yapar. Panoramik film çekme tekniklerini öğrenir. Dental Tomografi hakkında bilgi sahibi olur. Klinik gereksinimlere göre uygun radyografik görüntüleme metodu seçer, Radyografik olarak anatomik yapıları tanır, patolojik görüntüleri yorumlayabilir. Çenelere ait anatomik landmarkları ve patolojik durumları ayırır. Hastaya dental hijyen konusunda bilgilendirme yapar.
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT503

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

3
Öğrenci bu klinik derste amalgam ve ön-arka dişlerde rezin kompozit restorasyonlar uygular. Klinik ders şunları içermektedir: Restoratif diş hekimliğinde kullanılan aletlerin kullanım ve sterilizasyon prensipleri, medikal ve dental muayene, teşhis ve tedavi planlaması, lokal anestezi uygulaması, tükürük izolasyonu, kavite preparasyonları, amalgam ve rezin kompozitlerin uygulanması. Öğrenci devital dişlerin ve çürüksüz servikal lezyonları restorasyonların restorasyonlarını yapar. Etch and rinse veya self-etch adeziv rezin uygulaması, amalgam restorasyonları ve ön/arka rezin kompozit restorasyonları uygular. Öğrenci, rubber-dam izolasyonu ile derin çürük tedavilerini uygular. İndirekt restorasyonları (inley/onley) ve aşırı madde kaybı olan çürük dişlerin restorasyonunu uygular. Seminerlere katılır ve akademik makale sunumları yapar.
ENDODONTİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT505

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

3
Bu klinik ders, endodontik tedavi için sevk edilen hastalarda tanı ve tedavi planlaması, azı dişlerinde vital pulpa tedavileri ve kanal tedavisi uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Klinik ve radyolojik olarak diş durumunu değerlendirir, endodontik tedavi gerektiren diş ile ilgili doğru tanı koyar ve tedavi planlaması yapar. Lokal anestezi uygular, gözetim altında acil endodontik tedavileri gerçekleştirir. Gözetim altında azı dişlerinin kanal tedavisi ve vital endodontik tedaviler (dire ve indirek pulpa kaplaması) yapar. Dent505 Endodonti Klinik Uygulama II dersinden sorumlu öğrenci azı dişlerinde vital pulpa tedavileri ve kanal tedavisi uygulamalar. Öğrenci aynı zamanda giriş kavitesini, pulpa dokusunun uzaklaştırılmasını, kanal şekillendirme ve temizleme yöntemlerini, kök kanal dolgusunu, kanal içi ilaç uygulamasını ve endodontik radyografiyi bilir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT507

Kredi

5

Teorik Saat

0

Pratik Saat

10

AKTS

7
Bu dersin amacı, klinikte profesyonel davranma, hastalarla ve diş teknisyeniyle iletişim yolları, yardımcı sağlık personeli ile iletişim, hastalardan anamnez alma ve muayene, hastanın sistemik sorunları hakkında gerekli uzmanlardan konsültasyon isteme, klinik ekipmanların kullanımı gibi klinik konularda bilgi aktarmak, protez planlaması konusunda tecrübe kazandırmak, hastalardan ölçü alma, farklı ölçü materyallerinin kullanımı, sabit ve hareketli parsiyel protez üretiminin klinik aşamaları, oluşabilecek komplikasyonlar ve hastaların şikayetleri ve çözümleri, sabit protezler için klinik diş preparasyonu teknikleri, hareketli protezlerin astarlanması,kaide değişimi, kırık tamiri, diş ilavesi gibi tamir işlemlerinin klinik aşamaları, doğrudan ve dolaylı geçici kuron ve köprülerin klinik takipleri, oklüzal splintlerin yapımı ve uyumlanması konularında bilgi pekiştirmektir.
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT509

Ders Kodu

DENTX22

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT509
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT511

Ders Kodu

DENTX23

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT511
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT513

Ders Kodu

DENTX24

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT513
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT515

Ders Kodu

DENTX25

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT515
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT517

Ders Kodu

DENTX26

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT517
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT519

Ders Kodu

DENTX27

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT519
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT521

Ders Kodu

DENTX28

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT521
ALAN SEÇMELİ -HELS501

Ders Kodu

DENTX29

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -HELS501
Onuncu Dönem
AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT502

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

5

AKTS

4
Öğrenci oral cerrahide kullanılan ekipmanları tecrübe eder. Hastanın genel sağlık durumu hakkında anamnez alır, klinik ve radyolojik dental değerlendirme yapar, cerrahi tanı koyar ve tedavi planlaması yapar. Dental anestezi ilaçları ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Lokal anestezi uygular ve diş çekimi yapar.Diş Çekimi sonrasında önerileri verir ve reçete yazar.Kanama kontrolünde yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olur. Kanam kontrolü, kök çıkarma ve dikiş atma gibi çeşitli klinik yaklaşımlar uygular. Biyopsi teknikleri, perfore sinüs tedavisi ve postoperatif bakımını tanımlar. İnsizyon ve flap kaldırmayı, kök ucu rezeksiyonu, gömülü diş cerrahini ve sert-yumuşak doku greftleme yöntemlerini öğrenir. Dental İmplant cerrahisi hakkında bilgi sahibi olur. Cerrahi asiste yapar.
PERİODONTOLOJİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT504

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

5

AKTS

4
Bu ders teşhis yöntemlerini, cerrahi periodontal tedavi yöntemlerinin endikasyonları ile kontrendikasyonlarını, dental implant tedavisini, peri-implant hastalıklarını, tedavilerin olası prognozlarını ve kişiye özel tedavi planlarını içerir. Dent504 Periodontoloji Klinik uygulama II dersinden sorumlu öğrencifarklı diagnostik teknikleri kullanarak periodontal durumu tanımlar, mevcut periodontal hastalığı teşhis ederek, prognozu belirler ve uygun tedavi planını tartışır. Komplike periodontal durum ve hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini (diştaşı temizliği, plak eliminasyonu, kök düzeltmesi) temel tedavi prensiplerine uyarak yapma becerisini kazanır ve kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip ederek, mesleki uygulamaları sırasında öğrendiği bu çağdaş bilgileri kullanır. Dental implant tedavi planlamasını yapar ve peri-implant hastalıkları ayırt ederek cerrahi olmayan tedavisini gözlem altında uygular. İleri düzey periodontal sert - yumuşak doku ve implant cerrahilerini gözlemler ve asiste eder.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT506

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Öğrenci tedavide kullanılan aletleri tanır ve kullanım amacını açıklar. Erken ortodontik tedavi gerektiren durumları ve amaçlarını anlar. Sabit ve hareketli yer tutucu, çocuk protezleri ve erken ortodontik tedavide kullanılan apareyleri yapar. Süt dişi ve genç daimi diş kök kanal sistemi ve morfolojileri, endodontik giriş boşlukları, pulpa, dentin, periapikal doku ve hastalıklar, endodontik mikrobiyoloji, endodontik tedavide görüntüleme teknikleri, amputasyon teknikleri, süt ve genç daimi diş kök kanalının temizlenmesi ve şekillendirilmesi, kanalların doldurulmasını anlar. Pulpa ve periapikal hastalıkların sınıflandırılması, tanı yöntemlerinin öğrenilmesi, bunun için güncel tedavi yöntemlerinin incelenmesini içeririr. Süt ve genç daimi dişlerde endodontik tedavilerin endikasyonları ve kontrendikasyonlarını anlar. Endodontik giriş kavitesi prensiplerini öğrenir. Endodonti sonrası restoratif tedavide göz önünde bulundurulması gereken faktörleri kavrar.Genel anestezisi ve sedasyon için ameliyathanede gözlem yapar.
ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT508

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu ders maloklüzyonları, model analizlerini, fasiyal morfolojiyi, dentisyonları, mandibuler retrizyonu, mandibuler prognatizmi, ve anterior yüz yüksekliklerini içerir.Dent508 Ortodonti Klinik Uygulama II dersinden sorumlu öğrenci İskeletsel malokluzyonları ayırt edebilmek için temel sefalometrik analizi öğrenir. Diş boyutu-ark uzunluğu model analizini açıklar. Hastaya ortodontik tanı koyma yetisi kazanır. Normal okluzyon ve normal yüz morfolojisini tanıyabilir, süt, karma ve daimi dentisyonda normal ve anormali ayırt edebilir. Aynı zamanda öğrenci malokluzyonları sınıflandırabilir. Direkt gözlemle belirgin alt çene geriliği veya alt çene ileriliği olan, kısa veya uzun yüzlü hastaları tanımlayabilir. Ortodontik tedaviye ne zaman başlamak gerektiğini ve hastayı ne zaman ortodontiste yönlendirmesi gerektiğini bilir.
ENTEGRE KLİNİK UYGULAMA-II

Ders Kodu

DENT510

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

3
Bu ders teşhis yöntemlerini, temel tedavi prensiplerini, cerrahi olmayan tedavileri, derin çürük tedavilerini ve dental implantları içerir. Dent510 Entegre Klinik Uygulama II dersinden sorumlu öğrenci farklı diagnostik teknikleri kullanarak hastaya uygulanacak kişiye özgü tedavileri tanımlar. Mevcut hastalıkların cerrahi olmayan tedavisini (diştaşı temizliği, plak eliminasyonu, kök düzeltmesi) temel tedavi prensiplerine uyarak yapma becerisini kazanır. Restoratif diş hekimliği prensiplerini uygulayarak komplike olan derin diş çürüklerini tedavi eder. Ayırıcı teşhis yöntemlerini de kullanarak endodontik tedavi gereksinimi olan dişleri tanımlar ve tedavi eder. Hastada planladığı komplike olan diş çekimlerini gerçekleştirir. Hastaya yapılacak dental implant ve protetik restorasyon planlamasını gerçekleştirir. Çok iyi bir ağız hijyen motivasyonu yapar, sonuçlarını tüm tedavi aşamaları boyunca gözlemler ve gerekirse aksayan noktalarda hastayı uyarır.
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT512

Ders Kodu

DENTX30

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT512
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT514

Ders Kodu

DENTX31

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT514
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT516

Ders Kodu

DENTX32

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
FAKÜLTE ALAN SEÇMELİ -DENT516
ALAN SEÇMELİ -MDCN512

Ders Kodu

DENTX33

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -MDCN512
ALAN SEÇMELİ -MDCN514

Ders Kodu

DENTX34

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -MDCN514
ALAN SEÇMELİ -MDCN516

Ders Kodu

DENTX35

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -MDCN516
ALAN SEÇMELİ -MDCN518

Ders Kodu

DENTX36

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
ALAN SEÇMELİ -MDCN518

Seçmeli Dersler

DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ

Ders Kodu

DENT106

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Dersin amacı diş hekimliğinin tarihsel geçmişini öğretmektir. (Yakın doğu, Mezopotamya, uzak doğu uygarlığında ve orta çağda diş hekimliği). Dent106 Diş Hekimliği Tarihi dersinden sorumlu öğrenci ilk çağdan günümüze diş hekimliğinin tarihsel gelişimini ve Rönesans Avrupasında diş hekimliğini tanımlar. Rönesans aydınlanmasının Avrupa diş hekimliğine katkılarını (buluşlar ve önemli isimler) tanımlar. Öğrenci aynı zamanda 17. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar olan diş hekimliğindeki gelişmeleri sıralar. 19 ve 20. Yüzyıldaki diş hekimliği eğitimi ve önemli isimleri hakkında bilgi sahibi olur. 21. yy diş hekimliği ve gelişmeye açık önemli buluşları bilir. Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin gelişimini tanımlar. Yakın dönem dünya diş hekimliği tarihini açıklar.
MADDELER BİLGİSİ

Ders Kodu

DENT209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı diş hekimliğinde kullanılan maddelerin genel özelliklerini, kullanım yerlerini ve sınıflandırmalarını öğretmektir. Dent209 Maddeler Bilgisi dersinden sorumlu öğrenci diş hekimliğinde kullanılan alçı, mum ve rövetman gibi maddelerin genel özelliklerini açıklar. Dental materyallerin fiziksel, mekanik ve biyolojik özelliklerini tanımlar. Ölçü maddelerini sınıflandırır ve kullanım yerlerini ayırt eder. Öğrenci aynı zamanda akrilik rezinlerin kimyasal, fiziksel özelliklerini tanımlar, çeşitlerini sınıflandırır, kullanım yerlerini belirler. Metal ve alaşım çeşitleri ve kullanım yerlerini ayırt eder. Dental poselenleri sınıflandırır, özelliklerini ve kullanım yerlerini öngörür. Simantasyon maddelerini ayırt eder, sınıflandırır ve kullanım yerlerini belirler. Kavite taban maddelerini sınıflandırır. Çürük kavitesinde ve tedavisinde kullanılan materyalleri sınıflandırır ve ayırt eder
DENTAL ANESTEZİ

Ders Kodu

DENT306

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı dental anestezi araçlarını, lokal anestezik ilaçları, dental anestezi yöntemlerini, dental anestezinin lokal ve sistemik komplikasyonlarını öğretmektir. Dent306 Dental Anestezi dersinden sorumlu öğrencianestezinin tanımını ve kullanım alanlarını anlar, anestezi yapılacak ilgili kraniyal sinirler ve anatomik oluşumları kavrar. Anestezi yaparken dikkat edilmesi gereken klinik kurallar ve genel kuralları öğrenir. Dental anestezi araç ve gereçlerini kavrar. Lokal anestezik ilaçları ve etki mekanizmalarını öğrenir. Vazokonstrüktörleri tanımlar. Öğrenci aynı zamanda maksilla ve mandibulada yapılan dental anestezi türleri ve yöntemlerini belirler. Dental anestezi sonrasında oluşabilecek lokal ve genel komplikasyonlarıanları açıklar. Premedikasyon, sedasyon ve genel anesteziyi öğrenir. Premedikasyon ve sedasyon ajanlarını tanımlar.
TEMEL PATOLOJİ-I

Ders Kodu

DENT319

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı patolojik süreçlerdeki hücre ve doku düzeyinde meydana gelen moleküler ve morfolojik değişikler ile hemodinamik bozuklukları ve inflamasyon tiplerini öğretmektir. Dent319 Oral Patoloji I dersinden sorumlu öğrenci patolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarını açıklar. Patolojik süreçlerde hücre ve doku düzeyinde meydana gelen moleküler ve morfolojik değişikleri tanır. Patolojik süreçlerde oluşan moleküler ve morfolojik değişiklikleri fizyopatolojik mekanizmalarla (hastalıklarla) ilişkilendirir. Öğrenci aynı zamanda patolojik süreçlerle tanı yaklaşımının temel ilke ve kavramlarını ilişkilendirerek uygun tanı yöntemlerini belirler. Patoloji laboratuvarının çalışma prensibini ve patologların rolünü tanımlar. Temel hücresel patolojik süreçlere ait kavramları, hemodinamik bozuklukları ve inflamasyon tiplerini tanımlar. Onarım süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
KLİNİK ORAL MİKROBİYOLOJİ

Ders Kodu

DENT321

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı oral mikroorganizma tipleri ve fonksiyonlarını öğretmektir. Dent321 Klinik Oral Mikrobiyoloji dersinden sorumlu öğrenci oral ekoloji ve oral mikroorganizmaların fonksiyonlarını bilir. Vücudun ve ağzın savunma mekanizmalarını bilir insan immünitesi ile ikişkilendirir. Mikroorganizma-mikroorganizma, mikroorganizma-konak ilişkileri açıklar, vücudun normal florası ve oral ekolojideki rollerini ilişkilendirir. Mikroorganizmaların oral enfeksiyonlardaki rollerini tanımlar, oral etkenlerin mikrobiyolojik tanısı koyabilir ve tedavi yaklaşımlarındaki antimikrobiyalleri öğrenir. Öğrenci dental hastalıklardaki mikroorganizma çeşitlerini öğrenir ve dentel hastalıkların etyopatogenezindeki rollerini kavrar. Dental plak oluşumunda mikroorganizmaların rolünü, diş taşı oluşumunda mikroorganizmaların rolünü, diş çürüğü mikrobiyolojisini ve patogenezdeki rollerini açıklar. Periodontal hastalıklardaki mikroorganizma çeşitlerini öğrenir ve periodontal hastalıkların etyopatogenezindeki rollerini kavrar.
TEMEL PATOLOJİ-II

Ders Kodu

DENT320

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı İmmünolojik hastalıkları, neoplazi kavramını, neoplastik hastalıkların patolojisini, neoplastik hastalıkların evrelerini ve süreçlerini öğretmektir. Dent320 Oral PatolojiII dersinden sorumlu öğrenci patolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarını açıklar. Patolojik süreçlerde hücre ve doku düzeyinde meydana gelen moleküler ve morfolojik değişikleri tanır. Patolojik süreçlerde oluşan moleküler ve morfolojik değişiklikleri fizyopatolojik mekanizmalarla (hastalıklarla) ilişkilendirir. Öğrenci aynı zamanda patolojik süreçlerle tanı yaklaşımının temel ilke ve kavramlarını ilişkilendirerek uygun tanı yöntemlerini belirler. İmmünolojik hastalıkları öğrenir. Neoplazi kavramını ve neoplastik hastalıkların patolojisini tanımlar. Neoplazileri sınıflandırır. Neoplastik hastalıkların evrelerini ve süreçlerini öğrenir.
AĞIZ HASTALIKLARI

Ders Kodu

DENT409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı ağız dokularındaki gelişimsel anomalileri ve konjenital bozuklukları, periapikal patolojileri ile neoplastik olmayan kemik hastalıklarını, ağızdaki fiziksel ve kimyasal hasarları öğretmektir. Dent409 Ağız Hastalıkları dersinden sorumlu öğrenci ağızdaki sert ve yumuşak dokuları ilgilendiren gelişimsel anomalileri ve konjenital bozuklukları öğrenir, Periapikal patolojileri ve neoplastik olmayan kemik hastalıkları ile dilde bulgu veren hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur. Ağızdaki Fiziksel ve Kimyasal Hasarları açıklar. Hematolojik Hastalıklar ve Oral Bulgularını belirler. Öğrenci aynı zamanda dermatolojik ve bağışıklık sistemi kaynaklı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur. Sistemik hastalıkların oral bulgularını tanımlar. Epitelyal Patolojileri ve granülamatöz hastalıkları öğrenir.
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI-I

Ders Kodu

DENT521

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı Çürük prevelansı ve insidansını , periodontal hastalıkların prevelansı ve insidansını, diş çürüğünün önlenmesinde beslenmenin rölünü, ve atravmatik restoratif tedavi öğretmektir. Dent521 Toplum ve Ağız Diş SağlığıIdersinden sorumlu öğrenci çürük prevelansı ve insidansını anlar. Ülkelerdeki çürük prevelansını değerlendirebilir. Atravmatik restoratif tedaviyi öğrenir. Bebek, çocuğun ve ergenlerde ağız diş sağlığının iyileştirilmesinde kullanılan eğitim yöntemlerini öğrenir. Diş çürüğünden korunmada anne ve çocuk beslenmesini anlar. Öğrenci aynı zamanda çürük prevelansı ve insidansı ile ilgili sahada tarama yapar. Sahada periodontal hastalıkların prevelansı ve insidansı ile ilgili araştırma yapar. Hijyen eğitimi verir. Bu konu ile ilgili çevre köylerde ve okullarda çalışır.
DENTAL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

DENT513

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı dental fotoğrafçılığı, olguların görsel kayıtlarını elde etme yöntemlerini, çekim sonrası kayıt ve bilgisayar destekli işlemleri öğretmektir. Bu dersin içeriği Dental fotoğrafçılığa giriştir. Dent513 Dental Fotoğrafçılık dersinden sorumlu öğrenci diş hekimliğinde hasta ve olguların görsel kayıtlarını elde etme yöntemlerini, kullanılacak gereçleri, çekim sonrası kayıt ve bilgisayar destekli işlemler ve pratik uygulamalarını tanımlar. Dental fotoğrafçılıkta kullanılan ekipmanları belirtir.Dental fotoğrafları yorumlar.Fotoğraf çekimini pratik olarak uygular. Fotoğraf çekinmi sırasında ağız içi hazırlığından ışık şiddetine kadar her konuyu dikkatle ele alır. Dental fotoğraf çekimi sonrası yapılan işlemleri sıralar. Dental fotoğürafların bilimsel paylaşımıyla ilgili etik kuralları bilir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yönetmeliklere dikkat eder.
ORAL PATOLOJİ

Ders Kodu

DENT519

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı immünoljik hastalıkları, odontojenik ve non-odontojenik kistleri, neoplazinin tanımını, neoplastik hastalıkların gelişim aşamalarını, kötü huylu tümörleri ve ağızda bulgu veren sistemik hastalıkları öğretmektir. Bu dersten sorumluı öğrenci patolojik yapıların oluşum mekanizmalarını açıklar. Ağız patolojisinin genel prensiplerini kavrar. Baş boyun bölgesinin gelişimsel, enfeksiyon ve immünolojik hastalıklarını açıklar. Baş boyun bölgesinin odontojenik ve odontojenik olmayan kistlerini tanımlar. Odontojenik ve odontojenik olmayan tümörleri sınıflandırır. Baş ve boyun bölgesinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerini öğrenir. Kist ve tümörlerin histopatolojik özelliklerini, oral ve radyolojik bulgularını belirler. Baş boyun bölgesindeki yumuşak doku ve kemik lezyonları hakkında bilgi sahibi olur. Ağız boşluğunun sistemik hastalıklarını açıklar.
MUAYENE YÖNTEMLERİ VE ERGONOMİ

Ders Kodu

DENT517

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı ergonomi kavramını, ergonomik muayene yöntemlerini, diş hekimliğinin amaç ve sorumluluklarını, meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yöntemlerini ve 4 elli diş hekimliğinin temel prensiplerini öğretmektir. Dent517 Muayene Yöntemleri Ve Ergonomidersinden sorumlu öğrenci muayene yöntemlerini tanımlar ve nasıl olması gerektiğinin farkına varır. Öğrenci aynı zamanda ergonomi kavramını ve ergonomik çalışmayı tanımlar. Ergonomik çalışma kurallarına kendisine uyarlar. Diş hekimliğinin amaç ve sorumluluğunu içselleştirir. Meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yöntemlerini ayırt eder. Dört elli diş hekimliği ve bunun uygulama kuralları hakkında bilgi sahibi olur. Dental asiste sırasında oluşabilecek sorunları bilir. Bu sorunların çıkmaması için gerekli önlemleri alır. Dental asistan ile uyum içinde çalışmayı öğrenir.
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-VIII

Ders Kodu

DENT509

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

1
Bu dersin amacı sabit ve hareketli protez uygulamaları konularının pekiştirilmesidir. Diğer amaçlar genel protez yaklaşımlarına ek olarak dental oklüzyon kavramını ayrıntılı bir şekilde öğretmek, dişler ve oklüzyonla bağlantılı temporomandibular eklem sorunları hakkında bilgi aktarmak, temporomandibular bozukluklar için protez çözümlerini açıklamak, oklüzal splint çeşitleri, splintlerin yapım teknikleri vekullanım amaçları hakkında bilgi aktarmaktır. Tam ayarlanabilir artikülatörler, kullanımları ve face bow transferi hakkında bilgi aktarmaktır. Dental okluzyonun ve klinik önemi yönelik tartışmalar yapmaktır. Temporomandibular bozukluklar, oklüzal splint çeşitleri ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olur. Dental okluzyon kavramını anlar. Çok üyeli sabit restorasyonları ve kombine protez girişimlerini, hibrid protezlerin özelliklerini ve kullanımını kavrar.
ÇENE YÜZ CERRAHİSİ

Ders Kodu

DENT511

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı çene kırıklarını, çene-yüz anomalilerini, Temporomandibular eklem (TME) bozukluklarını, preprostetik cerrahi, biyomateryalleri, acil yaklaşımları, ve ortognatik cerrahiyi öğretmektir. Dent511 Çene Yüz Cerrahisi dersinden sorumlu öğrenci erişkin ve çocuk hastalarda çene kırıklarında yaklaşımı ve tedavisini öğrenir. Çene yüz anomalileri tanımlar. Dentoalveolar travmaları sınıflandırır, dişlerde transplantasyon, reimplantasyon ve hemiseksiyonu kavrar. Temporpmandibuler eklem (TME) bozuklukları ve bunların tedavi yaklaşımlarını öğrenir. Preprostetik cerrahi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur. Biyomateryaller ve maksillafacial cerrahide kullanım alanlarını tanımlar. Öğrenci aynı zamanda çene kırıklarının acil tedavisi ve maksillofasial travmada acil yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur. Ortognatik cerrahinin ilkelerini açıklar ve uygulamalarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını kavrar.
İMPLANT CERRAHİSİ

Ders Kodu

DENT515

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı dental implant cerrahisini, anatomik yapıların radyolojik değerlendirmesini, tedavi planlarını, dental implantların yüzey morfolojilerini, ve osteointegrasyonun temel prensiplerini öğretmektir. Dent515 İmplant Cerrahisi dersinden sorumlu ğrenci oral implantolojinin tanımı yapar. Anatomik sınırların önemi açıklar. Dental implant cerrahisi için tanı koyar ve tedavi planlamasını gerçekleştirir. Öğrenci aynı zamanda anatomik yapıların radyolojik değerlendirmesi, osteointegrasyon prensipleri, dental implantların yüzey morfolojileri ve implant cerrahisi hakkında bilgi sahibi olur. Kemik rejenerasyon stratejilerni öğrenir. Kullanılan biyomateryalleri kavrar. Agumentasyon yöntemleri, otojen greftleme, açık ve kapalı sinüs agumentasyon yöntemlerini anlar. Dental implant cerrahisi uygulamalrı sırasında karşılaşılabilecek ihtimali komplikasyoları ve bunların çözüm yollarını bilir.
TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI-II

Ders Kodu

DENT512

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı Çürük prevelansı ve insidansını , periodontal hastalıkların prevelansı ve insidansını, diş çürüğünün önlenmesinde beslenmenin rölünü, ve atravmatik restoratif tedavi öğretmektir. Dent521 Toplum ve Ağız Diş Sağlığı IIdersinden sorumlu öğrenciÖğrencilerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve yetişkinlerin ağız sağlığını ve tutumlarını değerlendirir. Bunlar hakkında bilgi aktarır. Hasta ile iletişimi hızlandırır. Toplum diş sağlığı programını uygular. Koruyucu tedaviler gerçekleştirir. dmf / DMFT değerlendirmesini öğrenir. Öğrenci aynı zamanda çürük prevelansı ve insidansı ile ilgili sahada tarama yapar. Sahada periodontal hastalıkların prevelansı ve insidansı ile ilgili araştırma yapar. Hijyen eğitimi verir. Bu konu ile ilgili çevre köylerde ve okullarda çalışır.
İMPLANTOLOJİDE PROTEZ

Ders Kodu

DENT514

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı implant destekli sabit ve hareketli protezlerin tanı ve tedavi planlaması ve klinik uygulama aşamalarını ve dental implantlar için biyomekanik kavramları öğretmektir. İmplant destekli protez uygulamalarının klinik gereksinimlerini öğrenir. Tedavi planlama aşamasından başlayarak protezin hastaya ulaştırılmasına kadar implant destekli protezler ve implant destekli protezlerle ilgili olası komplikasyonlar hakkında teorik bilgi sahibi olur. Tam dişsiz vakalarda implant planlamasını sınıflandırır. Kısmi dişsiz vakalarda implant planlamasını sınıflandırır. Dental implantolojide biyomekanik kavramları anlar. İmplant destekli protezlerde teşhis ve tedavi planlamasını anlar. İmplant destedli protezlerde yükleme protokolleri ile ilgili bilgi sahibi olur. İmplant destekli protezlerle ilgili estetik kavramlar ve oluşabilecek komplikasyonlar hakkında fikir sahibidir.
DİGİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ

Ders Kodu

DENT516

Kredi

1

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı diş hekimliğinde dijital uygulamaları öğretmek, ağız içi tarayıcılar, optik ölçüler, CAD / CAM sistemleri, görsel renk eşleştirme, dijital gülüş tasarımı, diş hekimliğinde artırılmış ve sanal gerçeklik, diş hekimliğinde lazer uygulamaları,dijital diş hekimliğinin avantajları ve önemi hakkında bilgi aktarmaktır. Diş hekimliğinde dijital uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. Diş hekimliğinde bilgisayar uygulamalarını öğrenir. Tanıda kullanılan bilgisayar uygulamalarını bilir. CAD / CAM sistemlerini bilir. CAD sistemlerinde kullanılan yazılımları bilir. CAM'de kullanılan malzemeleri öğrenir. Diş hekimliğinde lazer uygulamalarını bilir. CAD / CAM restorasyonlarının klinik önemini anlar. CAD / CAM sistemlerinin diş hekimliğinde kullanım alanlarını kavrar. Dijital diş hekimliğinin önemi ve avantajlarını kavrar.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.