CIU-Sarem-Özdemir

Yrd. Doç. Dr. SAREM ÖZDEMİR

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2714
Ofis GE223
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Eğitimi (Doktora, 2012)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Öğretmenliği (Yüksek Lisans, 2004)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Lisans, 2000)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta sınıf öğretmeni, Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak çalışan bireylerin iş-yaşam dengesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve çeşitli demografik ve mesleki özelliklere göre incelemektir. - 2023

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Özdemir, S.; Kılıç, Y. (2023). Investigating Special Education Teachers’ Views on Mathematics Instruction Process: Sugesstions for Sustainable Special Education in Mathematics Instruction. Sustainability, 15, 3584. - 2023

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • ERPA Uluslararası Kongre - 2022
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN OYUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN MESLEKİ ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ - 2020

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • ERPA Uluslararası Kongre: Öğretmen Adaylarının Gözünden Uygulama Dersinin Değerlendirilmesi - 2022
 • 60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal-Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği. - 2019

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Karşılaştırmalı Eğitim kitabı - 2022
 • Okul Öncesi Eğitime İlişkin Sorunlar konulu kitap bölümü - 2021
 • Ders Kitabı - 2020
 • Bebeklik Döneminde Gelişim Ve Eğitim Örnekleriyle 0-3 Yaş - 2020
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ruhsar Pehlivan “Kuzey Kıbrıs’ta Devlette Görev Alan Öğretmenlerin Oyun Öğretimine Yönelik Becerilerinin İncelenmesi - 2020
 • İzel-Çoban Okul Öncesinde Okuma-Yazma Öğrenerek İlköğretime Başlayan Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Öğretmen Görüşleri” - 2019
 • 2015 - Pembe Atun - 2015
 • 2014 - Gözde Demirkaya - 2014
Çalışma Alanları
 • Problem Çözme Becerisi
 • Okul Öncesinde Matematik Eğitimi
 • İlköğretimde Matematik Eğitimi
 • Fen Öğretimi
 • Öğretmen Eğitimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
İdari Görevler
 • Temel Eğitim Bölüm Başkanı (2020-DEVAM EDİYOR)