CIU-Cahit-Nuri

Yrd. Doç. Dr. CAHİT NURİ

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2725
Ofis No. EH-304
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Doktora, 2019)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Yüksek Lisans, 2014)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (Lisans, 2012)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Uyanık, A., Nuri, C., & Sarı, H. (2021). On the Process of Understanding the Reading of Students with Mental Disabilities: An Examination of Teacher Practices. Journal of Education and Training Studies, 9(1). - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Arnavut, A. (2021). The mediation effects of smartphone addiction on relationship between aggression and nomophobia. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(1), 106-114. - 2021
 • Demirok, M. S., Haksız, M., & Nuri, C. (2019) Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 5-12. - 2019
 • Nuri, C., Rustioglu, O., & Piskin Abidoglu, U. (2018). The problems of the families who have autistic children: A qualitative research. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 97-111. - 2018

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Nuri, C., Varol, B. & Direktör, C. (2021). Examination of compassion levels of special education teacher candidates in terms of some socio-demographic variables. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 1328-1342. - 2021
 • Değirmenci, F. Ş., Nuri, C., & Direktör, C. (2021). Examination of attitudes of special education teachers towards child neglect and abuse reporting in terms of different variables. European Journal of Special Education Research, 7(1). - 2021
 • Nuri, C., Özer, S., & Parlayan, M. (2021). Examination of postgraduate thesis studies on teachers working in the field of special education in Turkey (2000-2020). Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(4). - 2021
 • Bartin, L., Gür, Ç., & Nuri, C. (2021). Examining the views of parents with special needs children regarding their children’s sex education (North Cyprus Sample). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 10(2), 125-140. - 2021
 • Varol, B., Nuri, C. & Direktör, C. (2021). Examination of the relation between the possession of compassion and effective teaching qualities of special education pre-service teachers in special educa-tion. OPUS–International Journal of Society Studies, 18(44),7451-7463. - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Numan, C. K. (2020). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International, 2(2), 1-11. - 2020
 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2019). The quality of life and stress levels of parents of children with Attention Deficit Hyperactivity disorder. European Journal of Special Education Research, 4 (3), 27-40. - 2019
 • Direktor, C., Nuri, C., Okray, Z. & Huseyinzade Simsek, A. (2019). The relationship between social sharing sites users’ personality beliefs and purposes of using social sharing sites of university student’s. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 313-321. - 2019
 • Nuri, C., Akçamete, G. A., & Direktör, C. (2019). A Combined Model Study: The Needs of Parents of Children with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) in Parent Education. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 19-26. - 2019
 • Nuri, C., & Tezer, M. (2018). The relationship between burn-out and psychological resiliency levels of special education teachers in a developing economy. Quality & Quantity, 52(2), 1305-1317. - 2018
 • Nuri, C., Direktör, C., & Serin, N. B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Özyeterlik İnancının Yordayıcısı olarak Anne-Babaya Bağlanma. Current Research in Education, 3(1), 15-23. - 2017
 • Nuri, C., Demirok, M. S., & Direktör, C. (2017). Determination of self-efficacy and burnout state of teachers working in the special education field in terms of different variables. Journal of Education and Training Studies, 5(3), 160-166. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C.(2017). Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 66-75. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2016). The effects of perceived parental acceptance and recevtion on infidelity tendency. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 5(1). - 2016

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2021). The trial support program for empowerment of parents of children with ADHD. Psychology, Health & Medicine, 1-10. - 2021
 • Arnavut, A., Bicen, H., & Nuri, C. (2019). Students Approaches to Massive Open Online Courses: The Case of Khan Academy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 82-90. - 2019
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2019). Personality beliefs as a predictor of smartphone addiction. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(3), 61-65. - 2019
 • Arnavut, A., Nuri, C., Direktör, C. (2018). Examination of the relationship between phone usage and smartphone addiction based on certain variables. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 34(3), 446-450. - 2018
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Durna, M. B. (2022). Özel eğitim öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri konusundaki görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Projesi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • İnsan, F. (2022). Özel eğitim öğretmen adaylarının covid-19 korkusu ile belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Projesi). . Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Kayış, Ş. (2022). İlkokul döneminde öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilere öğretmen yaklaşımları ve görüşleri (Yüksek Lisans Projesi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Özgür, H. (2022). Sürekli ve düzenli sınıf öğretmeni değişikliğinin kaynaştırma öğrencisi üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2022
 • Akün, B. (2021). Çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin gereksinimleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Borova, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin yardımcı teknolojilere yönelik tutumları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Çukacı, E. E. (2021). Özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin öğretmen, okul iletişim ve işbirliğine bakış açılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Erden, N. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde devam eden özel gereksinimli çocukların ailelerinin kurumlardan beklentisi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Elçi, D. (2021). Covid-19 sürecinde özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde yaşadıkları problemlerin belirlenmesi (KKTC Örneği). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Özer, S. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin covıd-19 korkusu, iş yaşam kalitesi ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Çeçen, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin otizm spektrum bozukluğuna yönelik toplumsal tutumları ile merhamet arasındaki ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2021
 • Varol, B. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının özel eğitimde merhamet ve etkili öğretmenlik özelliklerine sahip olma durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Lefkoşa. - 2020
 • Değirmenci, F. Ş. (2020). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İhmal ve İstismarı Bildirimine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kuzey Kıbrıs. - 2020
 • Uyanık, A. (2020). Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Sürecinde Kullanılan Öğretmen Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, Lefkoşa. - 2020
Çalışma Alanları
 • Özel Eğitim, DEHB, Aile Eğitimi, Psikoloji.
İdari Görevler
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Program Koordinatörü YDÜ
 • İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Program Koordinatörü YDÜ
 • Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Program Koordinatörü YDÜ