CIU-Cahit-Nuri

Asst. Prof. Dr. CAHİT NURİ

Faculty of Education

Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2725
Office GE216
Other information

U.N. Sustaınable Development Goals


Good health and well-being
Quality Education

CURRICULUM VITAE

Education
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (PhD, 2019)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim (Master, 2014)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (Undergraduate, 2012)
Publications

Articles published in other peer reviewed international journals

 • Özgür, H., & Nuri, C. (2022). Sürekli ve düzenli sınıf öğretmeni değişikliğinin kaynaştırma öğrencisi üzerindeki etkisinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 6(11), 1-21. - 2022
 • Akün, B., Nuri, C., & Karabıyık, V. (2022). Investigation of the relationship between the needs of parents whose children attend the inclusion class and their levels of burnout. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, ISSN: 1300-7432, 11(1), 19-27 - 2022
 • Elçi, D., & Nuri, C. (2022). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Covıd-19 Sürecinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine Yönelik Yaşadıkları Problemler (KKTC Örneği). Internatıonal Journal of Su-Ay Development Assocıatıon (IJOSDA), 1(2), 70-95. - 2022
 • Nuri, C., & Özer, S. (2022). Quality of work life and psychological well-being levels of special education teachers during the COVID-19 process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 17(9), 3529–3544. - 2022
 • Nuri, C., Karabıyık, V. & Akün, B. (2022). Çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 122-137. - 2022
 • Çuhacı, E. E., & Nuri, C. (2022). Examination of the Perceptions of Families with Special Needs Children towards Teachers, School Communication, and Cooperation. International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS), 12(2), 473-496. - 2022
 • Nuri, C., Varol, B. & Direktör, C. (2021). Examination of compassion levels of special education teacher candidates in terms of some socio-demographic variables. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(3), 1328-1342. - 2021
 • Değirmenci, F. Ş., Nuri, C., & Direktör, C. (2021). Examination of attitudes of special education teachers towards child neglect and abuse reporting in terms of different variables. European Journal of Special Education Research, 7(1). - 2021
 • Nuri, C., Özer, S., & Parlayan, M. (2021). Examination of postgraduate thesis studies on teachers working in the field of special education in Turkey (2000-2020). Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(4). - 2021
 • Bartin, L., Gür, Ç., & Nuri, C. (2021). Examining the views of parents with special needs children regarding their children’s sex education (North Cyprus Sample). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 10(2), 125-140. - 2021
 • Varol, B., Nuri, C. & Direktör, C. (2021). Examination of the relation between the possession of compassion and effective teaching qualities of special education pre-service teachers in special educa-tion. OPUS–International Journal of Society Studies, 18(44),7451-7463. - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Numan, C. K. (2020). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. Turkish Special Education Journal: International, 2(2), 1-11. - 2020
 • Arnavut, A., Bicen, H., & Nuri, C. (2019). Students Approaches to Massive Open Online Courses: The Case of Khan Academy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 82-90. - 2019
 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2019). The quality of life and stress levels of parents of children with Attention Deficit Hyperactivity disorder. European Journal of Special Education Research, 4 (3), 27-40. - 2019
 • Direktor, C., Nuri, C., Okray, Z. & Huseyinzade Simsek, A. (2019). The relationship between social sharing sites users’ personality beliefs and purposes of using social sharing sites of university student’s. Cypriot Journal of Educational Science. 14(2), 313-321. - 2019
 • Nuri, C., Akçamete, G. A., & Direktör, C. (2019). A Combined Model Study: The Needs of Parents of Children with Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) in Parent Education. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 19-26. - 2019
 • Nuri, C., & Tezer, M. (2018). The relationship between burn-out and psychological resiliency levels of special education teachers in a developing economy. Quality & Quantity, 52(2), 1305-1317. - 2018
 • Nuri, C., Direktör, C., & Serin, N. B. (2017). Attaching Parents as a Predictor of Academic Self-Efficacy Beliefs of University Students. Current Research in Education, 3(1), 15-23. - 2017
 • Nuri, C., Demirok, M. S., & Direktör, C. (2017). Determination of self-efficacy and burnout state of teachers working in the special education field in terms of different variables. Journal of Education and Training Studies, 5(3), 160-166. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C.(2017). Benlik Saygısının Akademik Motivasyon Üzerindeki Etkisi: Otomatik Düşüncenin Aracı Rolü. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 66-75. - 2017
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2016). The effects of perceived parental acceptance and recevtion on infidelity tendency. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432, 5(1). - 2016

Books and books chapters published nationally

 • Nuri, C. (2022). Özel Gruplarda Davranışsal Bağımlılıklar. Okray, Z. (ed.). Davranışsal Bağımlılıklar Kuram ve Uygulama. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. - 2022

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • Güleç, K., ve Nuri, C. (2022). Özel eğitim öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 32. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2-4 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara. - 2022
 • Yurdakan, S., ve Nuri, C. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde çocuğu kaynaştırma sınıfına devam eden ebeveynlerin uzaktan eğitime ilişkin yaşadıkları zorlukların belirlenmesi (KKTC Örneği). II. Maarif Kongresi, 13-18 Temmuz, Ankara/Türkiye. - 2021
 • Nuri, C. ve Karabıyık, V. (2019). Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin psikolojik dayanıklılık ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2019). Özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların yaşam doyumu düzeylerinin yordayıcısı: psikolojik sağlamlık. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Ruştioğlu, O. ve Nuri, C. (2019). Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin aile katılımlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 7-9 Kasım, Kuşadası. - 2019
 • Direktör, C., Arnavut, A & Nuri, C. (2017). Teknoloji Kullanımının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile İlişkisi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 23-26 Kasım, Antalya. - 2017
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Kişilik İnançları ile İlişkisi. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 23-26 Kasım, Antalya. - 2017
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Bir Fotoğrafın Cazibesi: Ergenlerin Sexting’e İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi (Poster Sunumu). 23-26 Kasım, Antalya. - 2017

Articles published in National journals

 • Uyanık, A., Nuri, C., & Sarı, H. (2021). On the Process of Understanding the Reading of Students with Mental Disabilities: An Examination of Teacher Practices. Journal of Education and Training Studies, 9(1). - 2021
 • Nuri, C., Direktör, C., & Arnavut, A. (2021). The mediation effects of smartphone addiction on relationship between aggression and nomophobia. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(1), 106-114. - 2021
 • Demirok, M. S., Haksız, M., & Nuri, C. (2019) Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 5-12. - 2019
 • Nuri, C., Rustioglu, O., & Piskin Abidoglu, U. (2018). The problems of the families who have autistic children: A qualitative research. Life Skills Journal of Psychology, 2(3), 97-111. - 2018

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Nuri, C., Akçamete, G., & Direktör, C. (2021). The trial support program for empowerment of parents of children with ADHD. Psychology, Health & Medicine, 1-10. - 2021
 • Direktör, C., & Nuri, C. (2019). Personality beliefs as a predictor of smartphone addiction. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo), 46(3), 61-65. - 2019
 • Arnavut, A., Nuri, C., Direktör, C. (2018). Examination of the relationship between phone usage and smartphone addiction based on certain variables. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 34(3), 446-450. - 2018

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • Şimşek, A. H., Direktör, C., Nuri, C. & Arnavut, A. (2020). Smartphone addiction, narcissism and aggression a mediation analysis method. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Nuri, C., Varol, B., & Direktör, C. (2020). Özel eğitim öğretmen adaylarının merhamet düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Nuri, C., Değirmenci, F. Ş., & Direktör, C. (2020). Özel eğitim öğretmenlerinin çocuk ihmal ve istismarı bildirimine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. 2TH International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections, 19-20 June, Nicosia/Cyprus. - 2020
 • Direktör, C., Nuri, C., & Numan, C. (2019). Türkçe’de zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimi alanında yapılan çalışmaların son 15 yıllık terminolojisinin incelenmesi. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus - 2019
 • Nuri, C., & Uyanık, A. (2019). Okuma sürecinin aşamalarına ilişkin öğretmen uygulamaları ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus. - 2019
 • Gökaydın, B., Hasksız, M., Sakallı Demirok, M., & Nuri, C., (2019). Üstün yetenek ve üstün zeka üzerine yapılan doktora tezlerine yönelik çalışmaların incelenmesi. 4TH ELMIS International Special Education Conference, 25-27 September, Kyrenia/Cyprus. - 2019
 • Nuri, C., Direktör, C. & Rüştioğlu, O. (2018). Özel eğitim öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı özyeterlik algısı ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı. 2-4 Mayıs, Girne - 2018
 • Direktör, C. & Nuri, C. (2017). Kayıp Balık Dori ve Kaynaştırma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs, Alanya, Türkiye. - 2017

Books and books chapters published internationally

 • Nuri, C. (2020). DEHB’ye Eşlik Eden Psikiyatrik Sorunlar. Kurnaz, A. & Şengün, G. (ed.). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu içinde (123-143. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2020). DEHB’nin Çocukların Okul Başarısı, Sosyal ve Duygusal Yönleri Üzerindeki Etkileri. Kurnaz, A. & Şengün, G. (ed.). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu içinde (147-161. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2020). Öğrenme Güçlüğünü Açıklayan Yaklaşımlar. Kurnaz, A. & Sarı, H. (ed.). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve Eğitimleri içinde (61-73. ss.). Ankara: Pegem Akademi. - 2020
 • Nuri, C. (2017). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile İçi Sorunlar ve Özel Eğitim Desteği. Current Debates in Education, IJOPEC Publication Limited, 129-142. ISBN: 978-1-912503-06-3. - 2017
Thesis Supervision

Master Thesis Supervised

 • Gözel, İ. (2023). Investigation of the Relationship between Special Education Teacher Candidates' Attitudes towards Special Education Teaching Profession and their Motivation to teach (Master's Thesis). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2023
 • Durna, M. B. (2022). Determining the opinions of special education teacher candidates on their attitudes and thoughts on the use of technology in education. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • İnsan, F. (2022). Examination of special education teacher candidates' fear of covid-19 and intolerance of uncertainty levels according to different variables Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Kayış, Ş. (2022). Approaches and views of teachers to students with learning disabilities in primary school. . Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Özgür, H. (2022). Determining the effect of continuous and regular classroom teacher changes on the inclusion student according to teacher opinions. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Gökşin, G. B. (2022). Investigation of the Relationship Between Uncertainty Intolerance of Families with Children Who Special Education in the Covid-19 Process and the Levels of Family-Teacher Communication and Cooperation (Master's Thesis). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Yelmen, S. (2022). An Investigation of the Relationship between Special Education Teachers' Cooperation, Quality of Work Life and Mobbing Status According to Different Variables. (Master's Thesis). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Erengin, M. (2022). Investigation of the Relationship between the Attitudes of Families with Children with Special Education Needs towards Sex Education and Perceptions of Gender (Master's Thesis).Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Avcanok, M. (2022).Predictors of Distress Tolerance of Families with Special Educational Children in the Covid-19 Process: Intolerance of Uncertainty and Managing Emotions. (Master's Thesis). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Güleç, K. (2022). Investigation of the Relationship Between Professional Self-Efficacy and Commitment Levels of Special Education Teachers (Master's Thesis). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2022
 • Akün, B. (2021). Investigation of the relationship between the needs of parents attending the inclusive classroom and their burnout levels. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Borova, M. (2021). Examination of the relationship between special education teachers' attitudes towards assistive technologies and classroom management skills. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Çukacı, E. E. (2021). Examination of the perspectives of families with children with special needs towards teacher, school communication and cooperation according to different variables. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Erden, N. (2021). The expectation of the families of children with special needs who continue in the special education and rehabilitation center during the Covid-19 pandemic process from the institutions. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Elçi, D. (2021). Determining the problems experienced by special education teachers in the education of individuals who need special education during the Covid-19 process (TRNC Example). Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Özer, S. (2021). Examination of the relationship between special education teachers' fear of Covid-19, quality of work life and psychological well-being. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Çeçen, A. (2021). Investigation of the Relationship Between Social Attitudes and Compassion of Classroom Teachers towards Autism Spectrum Disorder. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2021
 • Varol, B. (2020). Examine the relationship between compassion and effective teaching qualities of special education pre-servise teachers. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2020
 • Değirmenci, F. Ş. (2020). Examınation of attitudes of special education teachers towards child neglect and abuse reporting ın terms of different variables. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2020
 • Uyanık, A. (2020). On the Process of Understanding the Reading of Students with Mental Disabilities: An Examination of Teacher Practices. Cyprus International University, Graduate Education Research Institute, Department of Education for the Mentally Disabled, Lefkoşa. - 2020
Research Areas
 • Special Education, ADHD, Family Education, Psychology.