Yapay Zeka Uygulama

Hakkımızda

Yaklaşık 50 yıllık bir geçmiş olan yapay zeka teknolojileri, bilgisayar yazılım ve donanımlarının gelişmesi ve herkesin kullanabileceği hale gelmesi ile birlikte son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Son yıllarda oldukça fazla ivme kazanan yapay zeka çalışmlarına gün geçtikçe yeni çalışmalar eklenmekte ve yeni uygulamalar yapılmaktadır.

Üniversite bünyesinde yapay zeka ile ilgili yapılan araştırmaları ve ilgili araştırmacıları tek bir çatı altına toplamak amacı ile yapay zeka uygulama ve araştırma merkezi kurulmuştur. 
 

Misyon ve Vizyon

Merkez misyonu; yapay zekâ, otonom sistemler, yapay zekâ ve otonom sistem uygulamaları ile ilgili bilimsel calışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca, Üniversite öğrencilerinin ilgili yarışmalara katılabilmesi için gerekli eğitim, danışmanlık, çalışma ortamı ile teçhizat sağlamak ve Üniversitenin temsiliyetinin sağlanmasıdır.

Merkez vizyonu; öncelikle, ülke genelinde daha sonra tüm dünyada, yapılacak olan araştırma ve geliştirmeler ile güncel problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine destek vermektir.

Araştırma merkezinde yürütülen faaliyetler, akademisyenlerin çalışmalarına ek olarak, akademik danışmalar yönetiminde yürütülen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarıdır.

Yapay zekâ ve otonom sistemler konusunda güncel gelişmeleri takip edederek akademik faaliyetler yürütmek, nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek, bu konuda gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek, eğitim ve seminerler organize etmek, özel sektör firmaları ile işbirlikteliği yapmak ve yapay zeka destekli pilot çalışmalar yapmak ana faaliyet alanları arasında yer almaktadır.

Araştırma merkezinde 4 ana alanda çalışma yürütülmektedir.

1) Resimden nesne tespiti
İnsanlar bir resme baktıkları zaman, resimde mevcut olan nesnelerin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını hemen anlayabilirler. İnsanların görsel analizi hassas ve hızlı olup, göz açıp kapayıncaya kadar çeşitli karmaşık görevleri gerçekleştirir. İnsan benzeri davranışları taklit etmek için yapay zekaya sahip sistemler geliştirmek, uzun yıllardan beri bilişim dünyasının ana konularından biri olmuştur. Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan resim analizi temelde resim içeriğindeki objelerin tanımlanmasını sağlar. Örneğin, araç ile giderken fotoğrafı çekilen yol resimlerindeki yol çizgilerinin veya yoldaki hasarların tespiti resim analizine örnek olarak gösterilebilir. Buna ek olarak, bir videodaki görüntüler, resim kümesine dönüştürülüp, görüntüdeki insanın yürüyüşü analiz edilerek kim olduğu tespit edilebilir.

2) Duygu Analizi
Duygu analizi, kişinin bir konuda olumlu veya olumsuz düşüncede olup olmadığını analiz etmek için doğal dil işleme, metin analizi ve istatistikleri kullanma sürecidir. İyi bir işletme, müşterilerinin duygularını, insanların ne söylediğini, nasıl söylediğini ve ne anlama geldiğini yorumlayabilir. Müşterilerin yapmış olduğu yorumlar sosyal medyadan veya firmaya gelen geri bildirimlerden toplanılarak, memnuniyet düzeyleri belirlenebilir. Duygu analizi sadece yazılı veya sözlü ifadelerden değil, resimlerdeki yüz ifadelerinden de analiz edilebilir. NLP ve makine öğrenimi yöntemleri derin öğrenme, duygu analizi için kullanılan temel yöntemlerdir. 

3) Doğal dil işleme (NLP)
NLP, bilgisayarların doğal konuşma ve yazı dilini insanlar gibi anlamasını ve yorumlamasını sağlar. Veri kaynağı ister sözlü ister yazılı olsun, doğal dil işleme, kelime yapılarını ve aralarındaki ilişkileri alıp işleyerek, bir bilgisayarın anlayabileceği şekilde anlamlandırmak için yapay zekayı kullanır. Doğal dil işleme dil yapılarından dolayı farklı dillerde farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin bir kelimeninin kökünü bulma yöntemi dilden dile farklılık gösterebilir. Doğal dil işleme yöntemi ile, bir yazının yazarının tespiti, yazıdaki duygunun analizi, yazıyı özetlemek ve sorulan soruya karşılık hangi cevabın verileceği tespit edilebilir.

4) Veri bilimi
Teknolojinin gelişmesi ve neredeyse tüm iş süreçlerimizin dijital platforma taşınması ile, sürekli bilgi sistemlerimizde artan miktarda veriler oluşmaktadır. Bu veriler farklı platformlarda ve farklı formatlarda (text, resim, veri tabanı, Excel vs) oluşabilmektedir. Ortaya çıkan bu verilerin işlenerek, veriden veri üretme ve görselleştirme süreci ile, elimizdeki verileriden gelecek için tahminlerde bulunmak için veri bilimi kullanılmaktadır.

Merkez bünyesinde bulunan, üst düzey grafik kart, CPU ve RAM destekli sunucular aracılığı ile, araştırmacılar Python, Java ve MatLab ile çalışmalarını yürütebilmektedirler. 
 

İletişim

Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür:
Prof. Dr. Erbuğ Çelebi
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2011
E-posta: center-ai@ciu.edu.tr