Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Süre 2 Yıl
Başvur
uku-ilk-acil-yardim-programi3 uku-ilk-acil-yardim-programi1 uku-ilk-acil-yardim-programi2

Program Hakkında

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği eğitimi önlisans düzeyinde 2 (iki) yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Pratik eğitimler içinde dönem içi ve yaz stajı uygulamaları sağlık kurumlarının ilgili birimlerinde (112 Ambulans istasyonları ve Acil Servisler) yaptırılır. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak Acil Sağlık Hizmetlerinde önemli bir yeri olan İlk ve Acil Yardım Teknikerlerini yetiştirirken; bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, sorumluluk duygusu güçlü ve başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, diğer kamu kuruluşları ile olay yerini yönetebilecek kabiliyete sahiplenen, hastaya her türlü tıbbi müdahaleyi yapabilen, kurtarma ve taşıma işlemini doğru teknikle yapabilen; son teknoloji uygulama mankenleri, alanında uzman eğitmenler ve sahada birebir sürekli gözlemlenen şekilde eğitim verilmektedir.

Ayrıca beden eğitimi ve vücut geliştirme gerekliliği göz önüne alınarak spor salonlarında öncelik tanınmakta, kurtarma eğitimleri göz önüne alınarak su ve dağ sporlarında gerekli kontenjan sağlanmaktadır. Sürekli sahadan gelen uzmanlar ile meslek idealleri üst düzeyde tutulmaktadır.

Eğitim Olanakları

Programımızda öğrencilerin çalışma hayatlarını simüle edebilmek için Ambulans Simülatörü bulunmaktadır. Simülatör tam bir ambulans kabini dizaynına sahip olmakla birlikte bir ambulansta bulunması gereken tüm ekipmanlar; SpineBoard, Ana Sedye, Kombinasyon Sedye, Scoop Sedye, Acil Çantası, Portatif oksijen tüpü, Portatif aspiratör setlerine sahiptir. Ambulans Simülatörümüz dizayn olarak tam bir ambulansa birebir olarak yapıldığından şuan için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde emsali bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca dönem boyunca mesleki yeterlilik eğitimleri için suda kurtarma için üniversitemizin Arena yüzme havuzunu ve kazalarda müdahale için sahada uygulamaları yapmaktadır. Öğrencilerimizin staj imkanları acil servis ve 112 Acil istasyonlarında yaptırılmakta ve ilk yıl yaz stajı ikinci yıl dönem içi stajı olarak 2 defa uygulama yapılmaktadır. Ayrıca beden eğitimi ve vücut geliştirme gerekliliği göz önüne alınarak spor salonlarında öncelik tanınmakta, kurtarma eğitimleri göz önüne alınarak su ve dağ sporlarında gerekli kontenjan sağlanmaktadır. Sürekli sahadan gelen uzmanlar ile meslek idealleri üst düzeyde tutulmaktadır.

uku-ilk-acil-yardim-programi

Kariyer Alanları

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak "İlk ve acil yardım teknikeri" unvanını alırlar ve hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. İlk ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. İlk ve acil yardım teknikerliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hemşirelik lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: cdikmen@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANATOMİYE GİRİŞ

Ders Kodu

ANAT107

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Anatomiye giriş, kemik, eklem hakkında genel bilgiler, Terminoloji (anatomik terimler), Viscerocranium, Neurocranium, üst ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleri, Columna vertabralis ve thorax duvarı, üst ektremite eklemleri, alt ekstremite eklemleri, columna vertabralis eklemleri, kaslar (mimik kasları, boyun ön ve lateral bölgesi kasları, yüzeyel sırt kasları, göğüs kasları, karın kasları, üst ekstremite ve alt ekstremite kasları) MSS (beyin hemisferleri, cranial sinirler) PSS (Plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis, plexus cocygeus). Periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, beyin zarları, hemisferler, beyin omurilik sıvısı dolaşımı, serebral arter, ven ve patolojileri, kranial sinirler, çıkan- inen yollar, dirensephelon patolojileri, beyinsapı, serebellum ve patolojileri, limbik sistem. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, sindirim sisteminin, boşaltım sisteminin, duyu oraglar ve endoksin sisteminin kadın ve erkek üreme sisteminin yapıları.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ACİL HASTA BAKIMI-I

Ders Kodu

FAID105

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amaci insan sağlığı ve yaşamsal fonksiyonların tanınması ile başlanarak ; ilk ve acil yardımın tanımı ve öneminin,görev ,ilke ve sorumlulukların öğrencilerimize kazandırılması hedeflenmektedir. Vücudumuzdakı sistemlerin çalışma prensipleri; vücut iyiliğini bozabilecek durumlarda bu sistemlerdeki degişiklikler öğretilerek ;iyilik halinin devamının sağlanması için gerekli tıbbi müdahaler kendilerine kazandırılacaktır.Çalışma hayatları boyunca en sık karşılaşacakları; travma halleri başta olmak üzere, kardiyovasküler sistem hastalıkları ,solunum sistemi hastalıkları ve sinir sistemi hastalıklarını tanımak ,degerlendirmek ve gerekli ilk mudahaleyi yapabılecek düzeyde olmaları hedeflenmektedir.. ilk ve acil yardım uygulamalarındaki temel basamaklar, birinci değerlendirme tekniklerini, ikinci değerlendirme tekniklerini uygulayabilecek ve tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlilikleri kazandırabilecektir.
PHYSICAL EDUCATION AND BODY IMPROVEMENT

Ders Kodu

PESP127

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
PHYSICAL EDUCATION AND BODY IMPROVEMENT
FİZYOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PHYO101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Fizyolojide temel kavram ve terimler, hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, sıvı-elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, endokrin system, duyu organları, boşaltım sistemi. Büyük moleküllerin küçük moleküllere yıkıldığı ve küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluştuğu kimyasal olayların toplamı. İç kaynaklı veya dış kaynaklı elektrik sinyali, hormon ve salgı bezlerindeki değişiklikleri algılayıp cevap verebilme hareket (bütün yapısal düzeylerde) =Bir bütün olarak vücudun tamamında, bir organ düzeyinde, hücre düzeyinde veya hücrenin bir bileşeni olarak hareket edebilme, hücreler arasında bulunan maddelerin yada hücrelerin sayı ve hacmindeki artış, hücrelerin özel bir görev için farklanması, yeni hücrelerin veya bireylerin oluşması.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-I

Ders Kodu

TURK111

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
A1 seviyesi, temel dil kullanıcısını ifade eder. Bu dil kullanıcısı, kişiler ile ilgili ad, doğum tarihi, milliyet, meslek, adres, öğrenim durumu ile ilgili bilgileri anlar ve ifade eder. Haftanın günleri ve günün çeşitli saatlerini anlar ve anlatır. Aile ile ilgili temel kavramları anlar. Ailesi ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde bilgi verir. Basit soruları, talimatları ve yön tariflerini anlar. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. Kısa ve basit yönlendirmeleri anlar. Kutlama yapılan özel günlerin adlarını bilir ve kullanır. Dilek ve temenni ile ilgili temel kalıpları kullanır. Temel kişisel bilgileri, durumları, duyguları anlatan basit bir paragraf yazar. Kendisiyle ilgili hobilerinden kısaca bahseder. Yaşadığı evi tanıtır. Yaşadığı sokağı, semt veya şehri kısaca tanıtır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
TRAVMA

Ders Kodu

FAID102

Kredi

6

Teorik Saat

5

Pratik Saat

2

AKTS

Eğitim ve öğretim hedeflerimiz içinde tıbbi gözle vucüt travmalarını gözlemlemek , travma vakalarını degerlendirirken muayene ve tedavi bilgilerini oluşturmak yer almaktadır. sistem hastalıkları dışında en sık karşılaşacakları vakalar olan travma hastalarını bir bütün olarak tanımak ve tedavi uygulayabilecek vasıflı sağlık personelleri olmalarını sağlamak hedefimizdir. Kapsamlı travmalar başta olmak üzere özellikli travmalar ve bölgesel travmalarla ilgili olarak müdahale hedeflerimiz;Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak, Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak , Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak , Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak.
RESUSİTASYON

Ders Kodu

FAID104

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Temel yaşam desteğinin tanımlanması ile başlayan derslerimiz ;yaşamsal tehdit altındaki vakaların ilk ve acil yardım müdahalelerini gerçekleştirebilmek amacıyla; vakaların yaşamsal fonksiyonlarının degerlendirilerek ;havayolu ,dolaşım ve solunum bütünlüğünün sağlanmasını hedeflemektedir.Uygulama laboratuvarlarında canlandırılan vakalarla pratık uygulamalarda kazandırılan becerilerimiz ve hedeflerimiz;Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon.
ACİL HASTA BAKIMI-II

Ders Kodu

FAID106

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

Eğitim ve öğretim temelini oluşturan insan sağlığı ve iyilik halinin devamı konusunda öğrenilenler ışığında ; ilk ve acil yardım bakış açısı kazandırılan öğrencilerimizin vakalarla ve uygulamalarla var olan bilgilerini pekiştirmek ve diğer sistemlerle (sindirim sistemi ,boşaltım sistemi, ürogenital sistem ve iskelet kas sistemi )tanıştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu vücut ve sistemlerinın acil durumları ıle ılgılı bilgi sahibi olmaları ,muayene ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut sistemler ve hastalıkların yanı sıra travma durumlarında ; yaşamsal fonksıyonların devamını sağlarken kullanacakları tedavi malzemeleri ile diğer araç ve gereçlerin tanınması ,uygulama becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Yapmaları planlanan staj süreleri boyunca karşılaşacakları vakalarda ilk ve acil müdahale durumlarında gözlem ve uygulamarını donanımlı olarak yapmaları hedeflenmektedir.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-I

Ders Kodu

FAID110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Sağlık çalışanı adayları olan öğrencilerimizin ;mevcut sağlık sistemi , işleyişi ,kendilerinin sağlık sistemindeki yeri ve öneminin farkındalığının kazandırılması amaçlanmaktadır.Çalışma hayatları boyunca görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacak bilgilerle donatılacaklardır.Dersimizin hedefleri;Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek, Acil Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Mevzuatı Değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkilat Yapısını Değerlendirmek, Ambulans Ve Acil Sağlık Araçlarını Değerlendirmek, Türkiye’de Ambulans Donanımlarını Ayırt Etmek, Türkiye’de Acil Servis Yapısı Ve İşleyişini Değerlendirmek, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinde Formları Kullanmak, Paramediğin Yetki Ve Sorumluluklarını Değerlendirmek, Görev Organizasyonu Yapmak, Kendi Güvenliğini Sağlamak, Hasta/Yaralı Güvenliğini Sağlamak, Ambulans Ve Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşmeyi Sağlamak ve bu bilgileri öğrencilere aktarmak hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK112

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu dil seviyesine sahip bir öğrenci, sosyal ve fiziki çevre ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri bilir. Kişisel bilgileri ve kişisel iletişim bilgilerini sorgulayan temel kavramları anlar. Hastane, havaalanı, karakol, postane, sokak, cadde, otel, kantin gibi alanlardaki temel uyarı ve yönlendirmeleri anlar. Havaalanı, istasyon, otobüs terminali gibi mekânlarda yer alan panolardaki tarifelerden ihtiyacı olan bilgileri seçer. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Ulaşımla ilgili temel kalıp ve kavramları anlar. Konuşma arkadaşı biraz yavaş ve yineleyerek konuşursa söylemek istediklerinde kendisine yardımcı olursa, basit bir biçimde kendini ifade edebilir. Sayılar, zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. İhtiyaç hâlinde çok iyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilir ve soruları yanıtlayabilir.
Üçüncü Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

FAID200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İlk ve acil yardım programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, ambulans eğitimleri, acil sağlık hizmetleri, acil hasta bakımı,acil değerlendirmede ilk müdahale,temel yaşam desteği uygulama becerisi sistem muayeneleri ve sistem muayenelerinin degerlendırılerek acil gerekli ilk müdahalenin yapılması, acil travma durumlarını değerlendırme ve ilkyardım müdahale becerisi, EKG sonuçlarının okunması, kanama kontrolü,acık ve kapalı yaralara müdahale, yara pansumanı becerisi, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında teorik bilgi edinmek de ve hasta ile iletişim konusunda beceri kazanacaklardır. . I. ve II. Yarıyılda edinilen bu teorik bilgileri, KKTC ve Türkiye'de bulunan devlet veya özel yataklı veya yataksız sağlık kuruluşlarının ilk ve acil yardım birimlerinde 21 iş günü boyunca uygulama yaparak pekiştireceklerdir.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-II

Ders Kodu

FAID203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Öğrencilerimize ilk ve acil durumların yaşanacağı kişisel ya da toplu halde meydana gelebilecek acil durumlar öğretilerek tıbbi bakış açısı ıle degerlendirme yeteneklerinin kazandırılıması hedeflenmektedir. ülkemizizn coğrafik özellikleri nedeni ile ilk ve acil yardım uygulamalarının denizde ve karada ; ayrıca Sağlık Bakanlığının sunmuş olduğu hizmetler dahilinde özel araçlarda müdahale durumları teorık ve pratik olarak aktarılmaktadır. Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, Triyaj, Çevresel Riskleri Değerlendirmek, Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği, Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak.
ACİL HASTA BAKIMI-III

Ders Kodu

FAID207

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Öğrencilerimizin ilk ve acil yardım eğitimleri boyunca öğrendikleri bilgileri pekiştirerek temel yaşam desteği sağlamalarının yanı sıra diğer karşılaşacakları sağlık bütünlüğünü devam ettirmeleri gerekli durumlar ve bu durumlarda uygulayacakları tedavi protokollerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. İlk ve acil yardımdaki tedavi protokolleri ve uygulayış aşamaları teorik ve pratık olarak kendılerıne kazandırılacaktır. hastaların değerlendirilmesi ve özellikli durumlar hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları sağlanacaktır.Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Gebelik, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak.
İLK VE ACİL YARDIM

Ders Kodu

FAID210

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

İlk Yardım dersinde; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.Hayati bu vazifeyi yerine getirmekle görev edinecek Öğrencilerimizi pratik ve teorik olarak bu önemli vazifeye hazırlıyoruz.Gerek pratik eğitimlerinde canlandırmalı vakalarla maket üzerinde gerekse stajlarında ilk yardım müdahalesini uygun bir biçimde uygulamayı öğrenmektedirler. Vazifelerinin en önemli ve hayat kurtarmak adına vazgeçilmez eğitimi olan ilk yardım eğitimini eksizsiz olarak tamamlayarak mezun olmaktadırlar.
BİLGİSAYAR I

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere, bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi türü bilgisayar temelleri hakkında bilgi vermenin yanında e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim, ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konularını da yorumlama ve anlama fırsatı bulacaklardır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik eleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
FARMAKOLOJİ

Ders Kodu

PHAR220

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

Farmakolojinin temel kavram ve terminolojisi hakkında alt yapıya sahip Farmakolojinin temel kavram ve terminolojisi hakkında alt yapıya sahip olmak. İlaçların kaynakları ve genel özellikleri ile vücuda uygulanan ilaçların emilimi, vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve vücuttan atılım , İlaçların vücuttaki etki şekilleri, veriliş yolları ve dozları ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşmeleri ve istenmeyen etkileri, Vücut sistemlerine etkiyen ilaçların kaynaklarını ve özelliklerini bilme, Sinir sistemi, kalp-damar sistemi, kan ve kanın şekillendiren organlara etkiyen ilaçların özellikleri, farmakokinetiği, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını bilme, kardiyotonik glikozidler, antiaritmik ilaçlar, adrenerjik agonist ve antagonist ilaçlar bilme ve uygulama Hipotansif ilaç şekillerini uygulamak. Santral sinir sistemi ilaçları. Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar. Solunum sistemine etkili ilaçlar. Sindirim sistemine etkili ilaçlar. Endokrin systeme etkili ilaçlar. Üriner system ilaçları. Hemolitik kemoterapötik ilaçlar. Diüretikler ve sıvı –elektrolit dengesini düzenleyen ilaçları uygulamak. Antibiyotik türevi ilaçları uygulamak. Ögrencilerin İlaç uygulamayı ve etkilerini gözlelemeyi ögrenmeleri hedeflenmektedir.
Dördüncü Dönem
MESLEKİ UYGULAMA

Ders Kodu

FAID202

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

Bu ders kapsamı, öğrencilerin üç eğitim dönemi sonunda, okul eğitimi esnasında aldıkları derslerdeki bilgi ve deneyimi pekiştirmek adına anlaşılan kurum, hastane ve uygulama yerlerinde deneyimli süpervizör eşliğinde iş deneyimi kazınmalarını hedefleyen 14 haftalık eğitim programıdır. Öğrenci son dönem başlamadan belirleyeceği staj yerleriyle görüşülerek ve staj komisyonunun uygun görmesiyle onaylanılacakstaj yerlerinde, pratik uygulama yapmaları ve iş deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Öğrenci uygulama sonunda sorumlu süpervizör tarafından değerlendirilecek ve okul yönetimine değerlendirilen öğrenci ile ilgili bilgileri staj dilekçeleri ve değerlendirme formu ile gönderecektir. Uygulam dersi kapsamında öğrenci dönem sonunda hem teorik bilgilerini pekiştirmiş hem de yeterli pratik deneyimini kazanmış olması amaçlanmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

FAIDXX1

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

FAIDXX2

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Seçmeli Dersler

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.