Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bu programın içeriği, öğrencileri küresel rekabet ortamında yönetim sistemleri, işletme ve bilişim teknolojileri alanlarında bilimsel altyapıya sahip uzmanlar olarak yetiştirecek ve arastırma çalışmalarına katkıda bulucacak şekilde hazırlanmıstır. Yönetim Bilişim Sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve kullanılması konularını kapsayan bu program öğrencilerin son yillarda bilişim teknolojileriyle birlikte hızla değişen iş ortamlarına uyum sağlamasını hedeflemektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans programı içermektedir. Bu programlar öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasını sağlamak için Yönetim ve Organizasyon, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veritabanı Sistemleri Yönetimi ve İş Zekası gibi dersleri içermektedir. Derslere ek olarak, uygulamalı projeler, konferanslar ve seminerler de öğrencilerin eğitimine fayda sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri sınıf ortamında kazandıkları teorik bilgileri, son teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında çeşitli dijital ugulamaları ve üniversitenin araştırma merkezlerindeki ekipmanları kullanarak uygulamaktadırlar. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmalar öğrencilerin kendilerini bilimsel araştırma alanında geliştirmelerine ve kariyerlerine önemli katıda bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciler İş Zekası dersinde öğrenilen bilgileri Oracle İş Zekası yazılımını kullanarak iş dünyasından elde edilen gerçek veriler üzerinden laboratuvar ortamında analiz, uygulanma ve araştırma yapma imkanına sahiptirler. Diğer bir örnek de öğrencilerin Wacom tablet’i kullanarak bugün iş dünyasında yaygın olarak kullanılan e-imza uygulamaları üzerine yaptıkları araştırmalardır. Bunların yanısıra, araştırma alanları arasında e-ticaret, e-öğrenme, e-işletme, veri madenciliği ve iş zekası yer almaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler sürekli yenilenen bilişim teknolojilerine hakim olan ve kendilerini sürekli olarak geliştiren bireyler olarak mezun olacaklardır. Bunun yanında, Yönetim bilişim Sistemleri uzmanları hem insanlarla ve teknoloji arasında iyi bir bağ hem de her seviyeden çalışan ve yöneticilerle iyi ilişkiler kurabilirler. Bu nedenle bu bölümden mezun öğrenciler çeşitli özel sektör kuruluşlarının, resmi kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarının araştırma geliştirme merkezinde, sistem geliştirme, bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş posizyonları arasında; yönetim bilişim sistemleri uzmanı veya danışmanı veya koordinatörü, proje gelşitiricisi veya yöneticisi, program geliştiricisi, veri veya sistem analisti ve veritabanı yöneticisi yer almaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

MISY5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

MISY5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

MISY5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
MASTER THESİS

Ders Kodu

MISY500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNAR

Ders Kodu

MISY590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEÇMELİ

Ders Kodu

MISY5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ V

Ders Kodu

MISY5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ V

Seçmeli Dersler

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMALARI: ÖRGÜTSEL PERSPEKTİFLER

Ders Kodu

ASCI503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital ortamlar ve iş süreçlerindeki dijitalleşme ve benzeri konularına teorik bakış açıları ve temel bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ders bilişim sistemleri alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin bilişim sistemlerinin yanı sıra işletme, bilgi bilimi, iletişim ve bilgisayar bilimi alanlarında araştırma yürütebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilerin, bilişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin nasıl uygulandığını anlayarak, güçlü ve zayıf yönlerini kavrayarak ve bilişim teknolojileri konusunda kuram yeteneklerini geliştirerek bilişim sistemleri dergilerinde veya alana uygun diğer dergilerde bilişim sistemleri ve teknolojileri ile alakalı araştırmalarını yayınlama sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.
EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA MİNİNG AND BUSİNESS INTELLİGENCE

Ders Kodu

MISY542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY343

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF MIS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

MISY530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DECİSİON SUPPORT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNET PROGRAMMING

Ders Kodu

MISY233

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ELECTRONİC COMMERCE

Ders Kodu

MISY537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

E-DEVLET ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

MISY566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ‘Elektronik Devlet (e-devlet) ile ilgili ana konseptleri incelemektedir. Öğrenciler bu ders sayesinde, kamu kuruluşları için etkili olan uygulamaları tartışarak, etkin olmayan e-devlet uygulamalarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler kullanılmakta olan farklı e-devlet ölçme metodlarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste farklı paydaşlar için kullanılan e-devlet uygulamalarını kategorize ederek, farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek için metodlar geliştirir. Öğrenciler, günümüzde e-devlet uygulamaları alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, e-devlet uygulamalarının pratikte uygulanmasına engel olan faktörleri de karşılaştırırlar. Konu ile ilgili çözüm önerileri açıklanır. İnovasyonun e-devlet konseptinin önemi tartışılarak, güncel metodlar hakkında incelemeler yapılır. E-devletin avantajları olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik konseptleri detaylı bir şekilde incelenir.
ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
UZMAN SİSTEMLER

Ders Kodu

MISY575

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, bir yönetim bilgi sistemi olarak uzman sistemlerin önemini ve yönetimdeki rolünü ve organizasyonda karar vericilere ve yönetim ve ilgili alanlarda uygulama alanlarına yardımcı olmak için karar destek sistemlerine nasıl entegre edileceğini inceler. Ek olarak, bu ders yapay zeka hakkında genel bir bakış sunmayı ve uzman sistemlerinin en son teknolojisini açıklamayı amaçlamaktadır. Temel kavramlara dayanarak, bu ders uzman sistemlerin bileşenlerini, bilgi edinimini ve onaylama konularini da içerecektir. Bu derste belirsizlik konuları altındaki çıkarım süreçleri, açıklama ve muhakeme konuları ele alınacaktır. Uzman sistemlerin örgütün farklı yönlerinde kullanımı ve bunun örgütsel etkililik üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi de tartışılacaktır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ

Ders Kodu

MISY567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, “Büyük Veri” ve “Büyük Veri”yi yönetmek ve işlemek için makine öğrenimi yaklaşımlarınının kapsamlı bir tanımını sunmaktadır. Veri depolama ve hesaplama gücünün gün geçtikçe önemli ölçülede daha ucuz ve daha hızlı olmaya başlaması ile birlikte büyük veri kümeleri artan bir şekilde ortaya çıkmakta ve büyük veriyi işlemek üzere makine öğrenimi yaklaşımlarına olan gereksinim daha fazla önem kazanmaktadır. Bu derste, büyük veri toplama ve işleme yöntemleri, (özellikle yapay sinir ağları olmak üzere) denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi yöntemleri, metin veri analizi ve bulut bilgi işleme yöntemleri ele alınmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler internet ortamından büyük veri kümeleini toplama ve bu verileri denetimli veya denetimsiz yapay sinir ağlarını kullanarak işleme kabiliyetini kazanacaklardır.
MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

MISY525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

MISY501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

IT İN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

MISY557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ KAVRAM VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

DASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Veri biliminin kavramları, kavramsal formülasyon ve özellikler, çözüm algoritmaları ve uygulamaları, keşifsel veri analizi için veri görselleştirme ve modelleme sonuçlarının uygun sunumu dahil olmak üzere çeşitli açılardan ders boyunca ele alınacaktır. İşletme ve bilimden gerçek dünya örneklerinin kullanılmasıyla öğrenciler, modellerin amacını, etkinliğini ve kısıtlamalarını anlayacaklardır. Dersi tamamlayan öğrenciler, veri odaklı bir dünya için çağdaş veri bilimi ortamını ve teknik terminolojsini kavrayabilecek, veri bilimi alanındaki temel kavramları ve araçları tanımlayabilecek ve bunların ne zaman etkin bir şekilde uygulanabileceğini belirleyebilecektir. Öğrenciler ayrıca verileri sergilemenin, düzenlemenin ve tartışmanın önemini anlayabilecek, belirsizliği, nedenselliği ve veri kalitesini açıklayabilecek ve veri kullanımının ve kötüye kullanımın etkilerini tahmin edebilecektir.
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

CMPE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİON MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin niyeti Üretim yönetimi ve tedarik zinciri bünyesi içerisinde karar verme süreçlerini yönetme hakkında gerekli olabilecek analitik kavramları ve yöntemleri sağlamaktır. Geçtiğimiz birkaç yıldan beridir tedarik zinciri yönetimi tarafından yönlendrilen rakabet avantajı iş ortamında kabul edilen bir uygulama olmuştur. Çağunlukla temel stratejiler maliyetlerin düşürülmesi ile sağlanan üretim verimliliği veyahut sermaye verimliliği konularını içermektedir. Üretim konuları ile ilgili karar vermek örgütlerde en çok rastlanan görevlerdendir. Bu ders, öğrencilerin, tedarik zinciri bünyesinde iyi üretim yönetimi kararları vermesini sağlayacak olan yönetim konularını ve sayısal analiz yapma kaabiliyetlerini arttıracaktır. İçerisinde teaderik zinciri konularını ve stratejiyi, üretim yönetimi çerçevesini, Altı-Sigma yanaşımını, kalite yönetimini, arz ve talep planlamasını, depo ve sevk kontrolu, nakliye sistemi optimizasyonu konularını kapsayacaktır
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CMPE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilmektedir.
STRATEGİC MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
KURUMLARDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları, teknoloji yönetimi, tanımlar, ve ihtiyaçlar, küreselleşme ve teknoloji yönetimi, teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi, teknolojik yenilik yönetimi, rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci, küresel rekabet ve teknoloji yönetimi, teknoloji yönetimi ve değişim araçları, teknoloji yönetiminde faaliyetler ve araçlar, planlama ve teknoloji yönetimi, operasyonel verimlilik ve üretkenlik geliştirmek için yapılan uygulamalar, teknoloji yönetiminde çağdaş yaklaşımlar, teknolojik yönetiminde dünyadaki gelişmeler, işletmelerde bilgi yönetimi, sibernetik, farklı ülkelerde teknoloji yönetimine karşılaştırmalı bakış, değişim stratejileri ve teknoloji, pazarlama yöntemlerinde teknoloji kullanımı ve yönetimi, AR-GE, innovasyon, tasarıma yönelik etkinlikler.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

ISYE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Derste gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilecektir. Dersi tamamlayan öğrenciler gelişim metolojileri ve tasarım örüntüleri konularını öğrenmiş olacaktır.
MARKETİNG STRATEGİES

Ders Kodu

MISY532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

MISY223

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

MISY112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
DATA ANALYSİS & COMPUTER APPLİCATİONS İN MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

CMPE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders: kısa tarihsel bakış açısı. Entegre Geliştirme Ortamını (IDE) anlamak ve kullanmak. Java temelleri, Java için grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI), Swing Bileşenleri ve Java Dinleyicileri, Swing iletişim kutuları, GUI uygulamalarının geliştirilmesi, Birleştirilmiş Modelleme Dili (UML) ile Nesne Yönelimli Programlama teorisi. Nesne yönelimli (OO) problem çözme, OO kavramları (kalıtım, kompozisyon, soyut sınıflar vb.), Nesne ilişkileri, tasarım kalıpları ile OO uygulamaları geliştirme, Birim Testi, Proje Sunumları gibi temel konuları inceler.
COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
İŞLETME ETİĞİ

Ders Kodu

BUSN560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

CMPE530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

COMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, kitle iletişiminin farklı toplumlarda nasıl ele alındığına ve kullanıldığına odaklanmaktadır. Otoriter yaklaşımlardan yola çıkarak sosyal sorumluluk yaklaşımlarına kadar pek çok yaklaşımın farklı toplumsal, siyasal yapılar içerisinde nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl uygulamaya konuldukları derste inceleme konusu yapılmaktadır.
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

ITEC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

CMPE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
BUSINESS INTELLIGENCE

Ders Kodu

MISY472

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

MISY372

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

MISY371

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ İÇİN SAYISAL MATEMATİK

Ders Kodu

DASC550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin veri biliminde sayısal matematik uygulamalarını anlamalarını sağlar. Gerçek sayıların kayan nokta gösterimi, kesme ve yuvarlama hataları, yinelemeli yaklaşımlar ve yakınsama, bu derste ele alınan sayısal matematikteki ana noktalardan bazılarıdır. Öğrenciler, cebirsel denklemlerin çözümü, türevlerin ve integrallerin sayısal tahmini, diferansiyel denklemlerin çözümü, polinomlar ve spline ile verilerin enterpolasyonu, fonksiyonların polinomlar ve Fourier serileri ile yaklaşımı üzerinde çalışacaklardır. Ayrıca öğrenciler lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümü gibi temel sayısal matematik problemleri için en temel ve en önemli algoritmaları inceleyeceklerdir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, matematiksel yöntem ve araçları kullanarak problem formüle edip çözebilir, cebirsel denklemleri tanımlayabilir, anlayabilir, çözebilir ve ayrıca sayısal ve sembolik matematiksel yazılımlarda deneyim geliştirebilirler.
SEMİNAR

Ders Kodu

MISY590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSİNESS ECONOMİCS

Ders Kodu

MISY521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DATA SCİENCE AND MANAGİNG BİG DATA

Ders Kodu

BUSN555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ İÇİN ALGORİTMALAR

Ders Kodu

DASC502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri türlerini işlemek için gereken algoritmik teknikleri ve yaklaşımları kapsar. Dersin amacı, çeşitli formatlarda büyük veri kümelerini işlemek ve analiz etmek için temel olarak kullanılan algoritmik yöntemleri öğretmektir. Ders, özellikle büyük veri kümelerinin nasıl önceden işleneceğini, büyük veri kümelerinin etkin bir şekilde nasıl depolanacağını, büyük veri kümeleri için hızlı algoritmaların nasıl tasarlanacağını ve tasarlanan algoritmaların performansının nasıl değerlendirileceğini kapsar. Sıralama, arama ve eşleştirme ile grafik ve akış algoritmaları tanıtılır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, farklı veri türlerinin ön işlemesi, düzenlenmesi, işlenmesi ve saklanması için farklı algoritmalar hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca her bir algoritmanın performans analizini yapabilecektir.
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME

Ders Kodu

INRE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışında önemli bir yer teşkil eden uluslararası örgütleri uluslararası sistem açısından incelemektir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO),Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası aktor niteliği kazanmış hükümetler-arasıörgütlenmelerin üyelik kriterlerini, amaçlarını, yapılarını, ve işlevlerini analiz etmek dersin temel çerçevesinioluşturmaktadır. Adı geçen örgütlerin incelenmesinin yanı sıra, küreselleşen, değişen ve karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler içerisinde “uluslararası aktörler” in nasıl bir rol ve işlev görmekte oldukları dersin ikincil amacını teşkil etmektedir.
OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

CMPE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJEKTMANAGEMENT

Ders Kodu

MAN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VISIONS

Ders Kodu

CMPE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ITEC537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC313

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

UZAKTAN EĞİTİM

Ders Kodu

ICTE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin tanımı ve amaçları, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar, uzaktan eğitimin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim ve öğrenme kuramları, uzaktan eğitim bilişim teknolojileri, uzaktan eğitim uygulama modelleri, uzaktan eğitimde öğretmen rolleri, uzaktan eğitimde öğrenci rolleri, uzaktan eğitim ve öğretim tasarımı, uzaktan eğitim yöntemi, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, uzaktan eğitim projelerinin değerlendirilmesi, uzaktan eğitimde rehberlik, uzaktan eğitimde etik.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç