Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Pazarlama Yönetimi (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
ic-mimarlik-yukseklisans uluslararasi-iliskiler-doktora muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Programın amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşım sergileyerek olay, olgu ve sorunlara teşvik ve analitik bakış açısıyla yaklaşmak tartışmak ve bunları bilimsel araştırma, çalışma ve yayına dönüştürme yetisini kazandırmaktır.

Program, pazarlama yönetiminin tüm uzmanlık alanlarına temel olabilecek kurumsal bir altyapı sağlarken ayni zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ile öğrencilere uzmanlaşma olanağı sağlamayı hedeflemektedir.

Programda pazarlama stratejileri ve tüketici davranışları yanında seminer dersi zorunludur. Seçimlik dersler ise pazarlama iletişimi, dijital pazarlama, hizmet pazarlaması, stratejik yönetim, girişimcilik, yönetim ve organizasyon, araştırma metodları, istatistik analiz teknikleri gibi derslerden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisansta dönem projesi, Tezli yüksek lisansta ise tez çalışması yapılmaktadır.

Eğitim Olanakları

Pazarlama Yönetimi programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından sunulmaktadır. Lisansüstü öğrenciler, 80'den fazla farklı ülkeden öğretim kadrosu ve öğrencilerle çok kültürlü bir ortamda bilgi ve becerilerini geliştirebilmektedir. Öğretim, öğrencileri mezuniyetlerinden sonra değişen iş ortamına uyum sağlamak için genel bilgi ve özel becerilerle donatacak hem teorik bilgileri hem de uygulamalı eğitimleri içerir. Dersler ayrıca öğrencilerin doktora programına devam etmelerini sağlamak için akademik araştırma becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans Programının başarıyla tamamlanmasından sonra program. Öğrenciler, Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasında tek olan Finans Laboratuvarı'nda da uygulama yapabilmektedir. 

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Pazarlama Yönetimi mezunları, kamu ve özel kurumlarda reklam, medya, halkla ilişkiler, sosyal medya, satış ve promosyonlar, etkinlikler, ürün ve hizmet yönetimi ve ilgili diğer alanlarda çalışabilirler. Mezunlar, hem yerel hem de uluslararası kuruluşlarda çalışmalarına ve pazarlama ve yönetim ile ilgili farklı yönetim pozisyonları üstlenmelerine olanak tanıyan bilgi ve becerilerle donatılmıştır. Pazarlama Yönetimi mezunlarının üstlenebilecekleri pozisyonlar arasında pazar araştırmacısı, pazarlama yöneticisi, satış müdürü, halkla ilişkiler müdürü, reklam yöneticisi, sosyal medya hesapları yöneticisi ve pazarlama stratejisti yer almaktadır. Mezunlar ayrıca doktora programına kayıt olma seçeneğine de sahiptir. programı.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MARKETİNG STRATEGİES

Ders Kodu

MRKN501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
CONSUMER BEHAVİOUR

Ders Kodu

MRKN502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
DÖNEM PROJESİ

Ders Kodu

MRKN580

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
DÖNEM PROJESİ
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

MRKN5X8

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS FOR MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KÜRESEL ÇEVREDE PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri küresel rekabetçi iş ortamına hazırlamak ve dinamik bir küresel pazarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders, pazarlamanın temel kavramları üzerine inşa edilmiştir ve öğrencilerin bu temel kavramları küresel iş ortamına uygulama pratiği yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders ayrıca bir firmanın küresel başarısını etkileyen kültürel, demografik, ekonomik, politik ve yasal faktörler gibi çevresel kavramlara da odaklanmaktadır. Dersin ana konuları, kurumsal düzeyde küresel pazarlama stratejilerinin hem operasyonel hem de işlemsel yönlerini içermektedir. Dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler, "ana" ülke dışında da rekabet edebilmek için gereken çok sayıda etkinlik hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklardır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sürdürülebilirlik çalışmalarında çevrenin birçok kuruluşun gündeminin en üst sıralarında yer alması nedeniyle bu ders sürdürülebilir yaklaşım kavramını tanıtmaya çalışmaktadır. Pazarlama ise bu gündemin yönlendirilmesinde, planlanmasında ve örgütlenmesinde en kilit noktada yer alır. Bu ders, sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin ve faaliyetlerinin rekabet edilebilir çevresini ve söz konusu bu çevrenin karmaşıklığını keşfetmeye çalışmaktadır. Ders öncelikle geleneksel pazarlamanın arka planını son zamanlarda gündeme gelen kimi değişiklikleri ve önemli hususları anlamak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Daha sonra kurumsal sosyal sorumluluktan toplumsal ve yeşil pazarlama hareketlerine, sürdürülebilir pazarlama uygulamalarının gelişimine önderlik edecektir. Ders, çeşitli pazarlara bağlı etkin ve verimli bir sürdürülebilir pazarlama çalışmaları için eksiksiz ve erişilebilir bir temele dayanmaktadır.
İLERİ PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Ders Kodu

MRKN588

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı pazarlama araştırmalarını ileri düzeyde anlayan muhtemel pazarlama yöneticilerini yetiştirmektir. İleri pazarlama araştırmaları yöntemleri daha özgün olarak işletme yönetimi ve pazarlama yönetimi programlarında okuyan yüksek lisans öğrencilerini hedef almıştır. Bu ders disipline ait bir çerçevede karmaşık pazarlama araştırmaları tekniklerini basit bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Dersi alacak öğrenciler, yöntemlerin tarihine, ortaya koydukları argümanların tanımlanmasına ve içeriğine ve buna ilişkin verilecek örneklere odaklanmaktadır Dersin ana temaları arasında pazarlama araştırması tasarımı, veri toplama, veri hazırlama ve veri analizi yer alır. Ders sonunda öğrenciler, ileri pazarlama araştırmaları yöntemleri için, gerçekleştirecekleri proje veya tezlerine faydalı olabilecek klasik prosedürle ilgili bilgilerini ilerletme ve güncelleme şansı yakalayacaklardır.
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION

Ders Kodu

BUSN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION
MARKETİNG

Ders Kodu

BUSN331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
DİGİTAL MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC MANAGEMENT

Ders Kodu

MRKN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT

Ders Kodu

TRHM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Turizm ve Konaklama yönetimi ile sorunların gelişimi hızla artmaktadır. Konaklama yönetimin diğer yönlerinden ayrı düşünülebilecek kadar farklı bir faaliyet alanı olduğuna inanıyoruz. Bu derste aşağıdakileri öğrenciler konsept, kuram ve ampirik olarak aşağıdaki norm ve prensipleri öğreneceklerdir: Otelcilik yönetiminin uluslararası boyutları, küresel iş ortamında misafirperverlik anlayışını tanımlamak, küresel ortamda anahtar pazarlama kavramlarını tanımlamak, stratejik yönetim sürecini anlamak. Uluslararası konaklama işletmeleri giriş modlarını değiştirmeye yönelik kriterleri açıklayın, uluslararası yönetim için farklı yaklaşımların arka planı aktarılacaktır. Öğrenciler, konaklama sektördeki iç ve dış analizi ile çeşitliliği yönetme için alınan eylemleri hem değerlendirecekler hem de gelecekte yapılacak olan plan ve politika gelişimine katkı sağlamanın önemini algılayacaklardır.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

BUSN306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
SERVİCES MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSUMER BEHAVİOR

Ders Kodu

DMMA306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
CONSUMER BEHAVİOR
İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MRKN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİLİKLERİN VE İLETİŞİMİN YAYILMASI

Ders Kodu

COMM628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin geçmişte geçerliliğini kanıtlamış yöntem ve modellerinin ötesine geçmelerini, bu yöntem ve modellerin eksikliklerini ve sınırlılıklarını tanımalarını ve yeniliklerin yayılmasına yönelik kavramsal çerçevelerini genişletmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, yeniliklerin yayılması kuramı ve bu kuramla bağlantılı yayılma modeli, yeni kavramlar ve kuramsal bakış açıları çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramının izlediği tarihsel süreç ve kuramın temel özellikleri, yeniliklerin benimsenmesi sürecinde yenilik, yenilikçiler, erken benimseyenler gibi kavramlar ve sürecin basamakları, kuramın genel iletişim alanına katkıları ve kurama getirilen eleştiriler, yeniliklerin yayılmasında karar alma süreçleri, yayılma ağları, organizasyonlarda yeniliklerin yayılımı gibi konular tartışılarak, yeniliklerin yayılması kuramı ve modeli güncel bir çerçeveye oturtulacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç