Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Mühendislik Yönetimi, en genel tanımıyla bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir. Bu açıdan bakıldığında, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programlarının MBA programlarından önemli bir farkı ortaya çıkmaktadır; mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmaktadır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve küresel boyutta rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmayı hedefler. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer almakta ve tüm mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Eğitim Olanakları

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere edindikleri mühendislik eğitimindeki bilgileri teori ve pratikte uygulayabilecekleri şekilde kazanım sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında verilen projelerle üretim ve yönetim tekniklerini harmonize etmelerine olanak sağlamaktadır. Buna ilaveten akademik çalışmlarına nitelik ve nicelik katabilmeleri açısından akademik araştırma teknikleri geliştirerek Proje ve Tezlerinde bu tekniklerden faydalanmaları sağlanmaktadır. Programımız öğrencilere tezlerinde teorik alanda çalışabilme imkanı vermenin yanısıra ayrıca pratik alana yönelmek isteyen öğrencilere Ergonomi Laboratuvarı, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuvarı ve Simülasyon Laboratuvarı gibi laboratuvarlarda uygulamalı olarak çalışabilme imkanı vermektedir. Programdaki eğitimi alan öğrenciler, gerek üretim gerekse hizmet alanında daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Günümüzde, sadece teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile göremeyen mühendis ve yöneticilerin yerini alacak yeni tip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı duyulan bu ihtiyacı karşılamak için gerekli donanımı mezunlarına vermektedir. Mezunlarımız alanlarında etkin şekilde çalışarak, temel sorunlara çözüm arayan, alternatif çözümler üreten, araştırma geliştirmeye yatkın, kalite ve güvenlik konularına önem veren bireyler olarak sektörde önemli yer bulmaktadırlar. Ayrıca geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak ve hızla değişen öğrenim yetilerini kazandırmak amacıyla uygulanan eğitim programıyla mezunlarımızın akademik alanda yer bulmaları mümkündür. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan programda öğrenciler hem mühendislik hem yönetim alanlarında kariyer yapabilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SERBEST SEÇMELİ I

Ders Kodu

EMNT5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERBEST SEÇMELİ II

Ders Kodu

EMNT5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERBEST SEÇMELİ III

Ders Kodu

EMNT5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERBEST SEÇMELİ IV

Ders Kodu

EMNT5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERBEST SEÇMELİ V

Ders Kodu

EMNT5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

EMNT500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SEMİNER

Ders Kodu

EMNT590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.