Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Mimarlık (MArch)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (MArch) öğrencileri mimarlığın çeşitli çalışma alanlarında uzmanlaşmaları için teşvik ederek mesleki açıdan daha gelişmiş bir bakış açısı edinmelerini sağlar. Öğrenciler değişik araştırma yöntem ve teknikleri aracılığıyla, ayrıntılı bilgiyi yakalamanın yanı sıra onu sistematik olarak değerlendirme yönünde gereken deneyimi kazanırlar. Bir dizi zorunlu ve seçmeli ders kapsamında, mimarlık konularını çok disiplinli bir yaklaşım içinde tartışarak algılama, anlama kapasitelerini, sözel ve yazılı ifade yeteneklerini geliştirirler. Program öğrencilere, meslekte başarıyı sürdürebilmeleri için gereken kendine güvenli ve bağımsız bir kişilik oluşturmaları için yönlendirir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı tezli olarak yürütülmektedir ve eğitim dili İngilizce’dir. “Graduate Studio I” ve “Graduate Studio II” dersleri alınması zorunlu derslerdir. Diğer dersler seçmelidir. Öğrenci programda toplam 7 ders ve seminer alıp tez hazırlamak zorundadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, gerek öğretim içeriğinin bilimsel alanlarla ilişkisi, gerek öğrenci kabul kriterleri, gerekse mimarlık mesleğinin kurumsal çerçevesi açısından farklı özelliklere sahiptir. Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlığın çok disiplinli yapısını göz ardı etmeden, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Koruma ve Restorasyon, Çevresel Tasarım ve Teknoloji bilim alanlarını içerir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kadrosunda 24 Tam Zamanlı, 12 Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. GSTMF Mimarlık Bölümü’nün genç öğretim kadrosunun gelişme ve akademik ilerleme perspektifi de dikkate alınarak, mimarlık eğitimi alanında başlatılan akreditasyon süreçleri ve üniversitenin kurum olarak eğitim - öğretimin yanı sıra, araştırma ve kamuya katkı işlevleri de, mimarlık gibi toplumsal, çevresel, kültürel ve teknik boyutları aynı anda içeren bir alanda yüksek lisans düzeyinde öğretim ve araştırma programları gereğini desteklemektedir.

CIU Architecture Program

Kariyer Alanları

Mimarlık bölümü mezunları farklı tasarım disiplinleriyle birlikte çalışmak için gerekli alt yapı ile mezun olduklarından çalışma alanları geniştir. Bu bölümden mezun olanlar proje bürosu açarak serbest mimar veya bir mimari büroda ücretli mimar olarak çalışabilecekleri gibi, bina veya kentsel çevre ölçeğinde projelerin uygulanma aşamasında şantiyelerde, yapı eleman ve malzemelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili endüstride veya tasarımla ilgili bilişim teknolojileri alanlarında da görev alabilirler. Akademik ortamda araştırma ve eğitimde çalışma olanağına sahiptirler.

Mimar, insan faktörünü iyi bildiği için yaratıcılığın her yönünde insan ilişkilerini ve psikolojisini doğru kullanarak kariyer yapabilir. Mimarlık eğitiminde geliştirdikleri özgün bakış açıları ve yaratıcılıklarıyla çok sayıda mimarın edebiyat, medya, sinema, müzik, endüstri, girişimcilik gibi farklı alanlarda da başarılı kariyeler imza attıkları görülmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ARCH5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ARCH500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Master thesis refers supervised independent research on a topic arranged between the student and faculty member who is assigned as supervisor and approved by the Institute. Graduate students should show their competency in the profession by making the necessary research and writing a research report under the guidance of their supervisor. The student will be responsible to read the recommended readings and to make the research related with the topic. After mutual discussions and critics the student will finalize the thesis. The dissertation must be an original contribution to the field of Architecture, enhancing analytical thinking and developing a systematic approach to the research problem. The research may have qualitative, quantitative or mixed design of research methods.
GRADUATE STUDİO I

Ders Kodu

ARCH501

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

10
The studio focuses on the development of a single architectural project over the duration of the semester which also deals with the contemporary cultural, environmental, technical, social and political contexts. The course aims to enable the research students to reach and understand the available environmental evaluation tools of buildings in terms of sustainable building design; and to develop an evaluation skill to measure the environmental performance of their architectural design. The studio suggests a critical approach towards design. It is planned to provide the necessary knowledge and skills to deal with specific design problems, particularly related to the understanding of space, materials and detailing, through lectures, site trips and studio work. The course approaches design as an iterative process including reading, research, critical thinking and presenting.
GRADUATE STUDİO II

Ders Kodu

ARCH502

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

10
The studio focuses on the development of a single architectural project over the duration of the semester alongside studying different case studies. The students are expected to conduct their own research in the studio under the supervision of the instructors where they analyse, test and criticize these particular case studies. These studies may be structured around different theoretical concepts or typologies. The studio is supported by theoretical readings and/or individual research. The students are expected to approach critically towards the relationship between form and the program. Projects in the studio can be in various scales and sites. It may include different project briefs, and complexities. They should ponder on spatial and experiential quality, technical proficiency, and conceptual basis, as well as the aesthetic and ethical qualities.
SEMİNAR

Ders Kodu

ARCH590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
The aim of this major area unit is to develop students' systematic and methodological capability of architectural academic research, improve their ability to research, investigate, evaluate, interpret and synthesize theoretical knowledge and/or practical works independently and unconventionally, and to discuss and present their ideas academically. Graduate seminar gives an opportunity for independent study in various aspects of the research. Small group discussion and critique sessions with faculty supervisors and students are provided. Seminar focuses on dissertation, data collection, programming, building, site selection, design development, documentation and presentation. The course includes the expression of the topic, the discussion on the related theoretical and practical issues, presentation of the consequences, the discussion of seminar subjects of each students with their supervisors.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç