Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Makine Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
cevre-muhendisligi-yukseklisans halkla-iliskiler-ve-tanitim-program uluslararasi-iliskiler-doktora

Program Hakkında

Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı, öğrencilerini ilgili alanda sağlam temellerle donatmak ve aynı zamanda ileri seviyede uygulamalı ve teorik araştırma yapma becerilerini geliştirmektir. Teknolojik ürünlerin yalnızca uzmanlıkla ve yaratıcılık ile mühendislik deneyimlerinin bir araya getirilmesi yoluyla elde edilebileceği gerçeğini esas almaktadır. Bu sebeple program, öğrencilere makine sistemleri ve detayı konusunda uzmanlaşma olanağı tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler bilimsel etkinliklere katılma becerilerini geliştirmekte ve elde ettikleri sonuçları bilim camiasıyla paylaşmaktadır.

Eğitim Olanakları

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı malzeme, statik, mukavemet, katı ve akışkanlar mekaniği, termodinamik, ısı transferi, kontrol, enstrümantasyon, tasarım ve üretim alanlarında uzmanlaşma imkânı sunar. İmalat, biyomekanik, enerji dönüşümü, yanma, kırılma mekaniği, otomotiv, titreşimler, ısıtma-soğutma sistemleri, mekanizma teknikleri gibi uzmanlık konularını içeren program termal ve mekanik sistemlerin tasarım konularını da kapsar. Ayrıca, son teknoloji araştırma laboratuvarları olanaklarını da sağlar.

ciu-research-sol-mechanics-analysis

Kariyer Alanları

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, yüksek teknoloji ve uygulamalarını içeren kurum ve şirketlerde yönetici olarak çalışabilirler. Program mezunları, otomotiv ve makine alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca, günlük mühendislik problemlerinin rutin uygulamalarının dışında kalan ulusal ve uluslararası projelerde ve Ar-Ge faaliyetlerinde görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyerlerine doktora ile devam edebilirler ve öğretim personeli olarak görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ: DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DOĞRUSAL CEBİR

Ders Kodu

MATH501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk bölümü diferansiyel denklemlerin ve doğrusal cebir lisans konularının gözden geçirilmesini ve öneminin tekrardan öğrencilere hatırlatılmasını kapsar. Bu konular: Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve Çözümleri, Laplace dönüşümleri ve kuvvet serisi çözümleri, doğrusal cebir konuları (sistem çözümleri, vektörler vb.) ve mühendislik alanındaki uygulama örnekleri. İkinci bölümde, değişken katsayılı yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemler, Laplace Dönüşümleri, ters Laplace dönüşümleri, Konvolüsyon ve integral denklemler, Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, başlangıç değeri ve lineer sınır değer problemleri, Green fonksiyonu, diferansiyel denklemlerin seri çözümleri tartışılır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ALAN SEÇMELİ
İkinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

BASC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Seminer dersi elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dallarının herhangi birini içerecek şekilde, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma amacına yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilerin araştırma odağını güçlendirmeleri ; araştıma sorusunu keskinleştirmeleri ve arıtmaları; çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmeleri; arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik becerilerini geliştirmeleri; topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmeleri ve ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmeleri beklenmektedir.
THESIS

Ders Kodu

MCLE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
THESIS
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.