Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İşletme (MBA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı, küresel rekabet ortamında başarılı olmak isteyen bireylere, onların ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Programımız, kamu ve özel sektörde profesyonel yöneticilik kariyerinin gerektirdiği donanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilindiği gibi, profesyonel yönetici, başarısını etkileyen unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerleyebilme ve gerekli davranışı gösterebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bilgi toplumuna doğru gidildikçe, eğitim ve gelişim, profesyonelliğin en önemli ilkeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikir üretebilen, bağımsız hareket edebilen, takım oyuncusu olabilen, alışkanlık ve davranışlarını değiştirebilen, sürekli değişen çevre koşullarına uyabilen ve bu koşulları bulundukları kurumun ihtiyaçlarına göre yönetebilen bireyler hem işletmelerin hem de toplumların önemli ihtiyacıdır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programında 24 farklı ders, konularında uzman eğitimciler tarafından yürütülmektedir. Gerekli teorik bilginin yanısıra, katılım ve karşılıklı etkileşimin sağlanması amacıyla her derste seminerler düzenlenmekte ve konular işletmeciliğin uygulamada yaşanan sorunları ışığında örnek olay çalışmaları ile derinlemesine irdelenmektedir. Öğrenciler kendi tercih ettikleri seçmeli dersleri alarak ilgilerini çeken alanda çalışma olanağına sahip olmaktadırlar. Proje ve sunum çalışmaları ile öğrenciler, sadece bilgilerini arttırmak değil, bu bilgileri bir izleyici gurubunun karşısında, uygun, ikna edici ve sürükleyici bir tarzda aktarabilme becerile sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu eğitimin önemli bir parçası olarak yapılacak tez veyahut proje çalışması temel araştırma becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Finans Laboratuvarı ve diğer simülasyon laboratuvarları sayesinde öğrenciler gerçek zamanlı verilerle sanal işlemler gerçekleştirebilmektedirler. İşletme Yüksek Lisans programı Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim vermektedir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İşletme Yüksek Lisans Programı, Dünya’da bilinen adıyla MBA, temelde her türden işletmede profesyonel olarak görev alabilecek, yönetsel ve idari becerilere sahip yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Söz konusu beceriler sadece İşletme mezunları değil diğer tüm birimlerden mezun olan öğrenciler için de vazgeçilmezdir. Mesleği ne olursa olsun veya üyesi olunan kurumda hangi seviyede çalıştığına bakılmaksızın, her birey, muhakkak bu becerilere ihtiyaç duymaktadır. Söz konusu beceriler bilişsel, teknik ve davranışsal olarak üç temel türdeşmede öğrencilere sunulacak şekilde program tasarlanmıştır. Yenilikçi, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve iş etiği bilinci ile mezun olacak öğrenciler, kariyer basamaklarında hızla yükselme olanağına sahip olduğu gibi, çalıştıkları kuruma da katma değer sağlayarak fark yaratabileceklerdir. Eğitim programımıza dahil olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarda, herhangi bir sektör farkı olmaksızın, her türlü kariyer alanında ve her türlü işletmede, aldıkları kuram ve uygulama odaklı eğitim sayesinde, kolay adaptasyon ve hızlı sonuç alma yetkinliklerini kazanmaktadır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
SEMİNER

Ders Kodu

BUSN590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSN5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSN5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSN5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
SEÇMELİ

Ders Kodu

BUSN5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOSC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler alanları ile ilgili seçtikleri bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapar.
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

BUSN500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak olan araştırma konularını fakülte öğretim üyesi danışmanlığında yürütmektedirler. Hazırlanan tez çalışması üç öğretim üyesinin oluşturacağı juri tarafından değerlendirilmektedir. Tez öğrencilerinin Eğitim Programı ve Öğretim alanine katkı koymaları beklenmektedir.

Seçmeli Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETMEYE GİRİŞ

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
MARKETİNG

Ders Kodu

BUSN331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS

Ders Kodu

BUSN595

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION

Ders Kodu

BUSN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
İŞLETME ETİĞİ

Ders Kodu

BUSN560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
DİGİTAL MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MİCROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE

Ders Kodu

INBA502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste finansal yönetim konuları tartışılmakta ayni zamanda finansal piyasaların ve kurumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını açıklanmaktadır. Aynı zamanda, finansal sistemler içerisinde çalışan ekonomik güçleri tanımlar ve sistem organizasyonunu nasıl belirlediklerini araştırır. Ayrıca finansal faaliyetlere ilişkin teorik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarının pratik durumlara uygulanmasını sağlar. Ders ayrıca statik finansal sistem organizasyonunu ve finansal sistem evriminin dinamiklerini açıklamaktadır. . Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Sistem Fonksiyonları, Finansal Sistem Yönetimi, Finansal Sistem Organizasyonu ve Değişim, Piyasa Yönetişimi, Aracılık ve İç Yönetişim, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlama, Tahkim yoluyla Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tahvil ve İpotek Piyasaları, İşlem Riski Piyasaları, Döviz Kurları ve Piyasalar, Menkul Kıymetler Portföyleri, Pazarlanamayan Menkul Kıymetler Portföyleri, Aracılık Esasları, Yönetim Uygulamaları: Yurtiçi Kuruluşlar, Uluslararası Bankacılık ve Diğer Bankacılık Piyasaları.
ULUSLARARASI EKONİMİ

Ders Kodu

BUSN553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MACROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STATISTICAL APPLICATIONS FOR SOCIAL SCIENCES

Ders Kodu

BUSN461

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SERVİCES MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BANKA YÖNETİMİ

Ders Kodu

INBA507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders modern bankacılık ve finansal aracılık teorisine giriş niteliğindedir. Bankaların uzun tarihsel geçmişlerine ve önemine rağmen, bankalar ekonomistlerin genellikle kullandığı modellere uymamaktadır. Bu derste farklı modelleme yaklaşımları, asimetrik bilgiye dayanan modellere ağırlık vererek incelenmektedir. Ayrıca finansal istikrarsızlık teorileri ve istikrarsızlığa karşı düzenleyici tepkiler üzerinde durulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olacaklardır; Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü, Kamu Politikaları ve Yönetmelikleri, Banka Performansının Analizi, Faiz Dışı Gelirleri ve Faiz Dışı Giderleri Yönetme, Geleneksel Olmayan Bankacılık Şirketlerinin Performansı, Faiz Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Faiz Oranı Riski Yönetme: Kazanç Duyarlılığı, Faiz Oranı Riski Yönetimi: Süre Faiz Oranı Riskini Yönetmek İçin Türevleri Kullanmak, Likiditeyi Yönetmek, Likiditeyi Yönetmek, Sermayeyi Etkili Kullanmak, Kredi Politikası ve Kredi Özelliklerine Genel Bakış, Ticari Kredi Taleplerini Değerlendirme ve Kredi Riski Yönetimi, Tüketici Kredilerini Değerlendirme, Yatırım Portföyünü Yönetme ve Küresel Bankacılık Faaliyetleri.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN310

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

BUSN306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

BUSN306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA

Ders Kodu

EASC331

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
MONETARY POLİCY AND ROLE OF CENTRAL BANK

Ders Kodu

INBA501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Finansal Piyasalar, Bankacılık ve Para Politikası, piyasaların, kurumların ve finans mekanizmalarının yanı sıra merkez bankalarının ve para politikasının rolü de dahil olmak üzere finansal sisteme kapsamlı bir giriş sağlar. Finansın temelini oluşturan ekonomik ilkeler, mali krizlerin nedenlerine ve finansal krizlere verilen tepkilere yol açan konuların anlatımınıda içerir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen konular hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır; Finansal Sisteme Genel Bakış, Ticari Bankaların Özel Rolü, Finansal Varlıkların Fiyatlama, Getirileri Etkileyen Faktörler, Portföy Seçimi ve Verimli Piyasaların İlkeleri, Para Piyasası, Tahvil Piyasası, Menkul Kıymet Ödeme, İpotek Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Merkezi Bankacılık ve Federal Rezerv, Para Politikası: Temel Konular, Para Politikası: Politika Yapıcıların Karşılaştığı Zorluklar
KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
INTRODUCTİON TO TRANSPORTATİON & LOGİSTİCS

Ders Kodu

BUSN511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT

Ders Kodu

TRHM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Turizm ve Konaklama yönetimi ile sorunların gelişimi hızla artmaktadır. Konaklama yönetimin diğer yönlerinden ayrı düşünülebilecek kadar farklı bir faaliyet alanı olduğuna inanıyoruz. Bu derste aşağıdakileri öğrenciler konsept, kuram ve ampirik olarak aşağıdaki norm ve prensipleri öğreneceklerdir: Otelcilik yönetiminin uluslararası boyutları, küresel iş ortamında misafirperverlik anlayışını tanımlamak, küresel ortamda anahtar pazarlama kavramlarını tanımlamak, stratejik yönetim sürecini anlamak. Uluslararası konaklama işletmeleri giriş modlarını değiştirmeye yönelik kriterleri açıklayın, uluslararası yönetim için farklı yaklaşımların arka planı aktarılacaktır. Öğrenciler, konaklama sektördeki iç ve dış analizi ile çeşitliliği yönetme için alınan eylemleri hem değerlendirecekler hem de gelecekte yapılacak olan plan ve politika gelişimine katkı sağlamanın önemini algılayacaklardır.
İLERİ PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Ders Kodu

MRKN588

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı pazarlama araştırmalarını ileri düzeyde anlayan muhtemel pazarlama yöneticilerini yetiştirmektir. İleri pazarlama araştırmaları yöntemleri daha özgün olarak işletme yönetimi ve pazarlama yönetimi programlarında okuyan yüksek lisans öğrencilerini hedef almıştır. Bu ders disipline ait bir çerçevede karmaşık pazarlama araştırmaları tekniklerini basit bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Dersi alacak öğrenciler, yöntemlerin tarihine, ortaya koydukları argümanların tanımlanmasına ve içeriğine ve buna ilişkin verilecek örneklere odaklanmaktadır Dersin ana temaları arasında pazarlama araştırması tasarımı, veri toplama, veri hazırlama ve veri analizi yer alır. Ders sonunda öğrenciler, ileri pazarlama araştırmaları yöntemleri için, gerçekleştirecekleri proje veya tezlerine faydalı olabilecek klasik prosedürle ilgili bilgilerini ilerletme ve güncelleme şansı yakalayacaklardır.
YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Ders Kodu

BUSN527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere başlıca yönetim yaklaşımlarını sunarken, onları farklı yönetim perspektifleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Ders öncelikle çeşitli yönetim ekollerinin kronolojik tanıtımı ile başlayacak ve yönetim biliminin yıllar içerisindeki gelişimi ile devam edecektir. Daha sonrasında ise, öğrenciler çağdaş bilim teorileri ve yaklaşımları ile ilgili bilgilendirilecektir.
STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN486

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders işletme yönetimi ilkelerinin iş kararlarının ve politikalarının oluşmasında nasıl bir önem taşıdığına değinmektedir. Bu dersin amacı öğrencinin diğer tüm derslerden öğrenilen bilgileri analitik araçlar ve gerçek bilgiye dayalı yöntemlerle kapsamlı iş analizi yapabilmesi ve stratejik performanstan sorumlu bir yöneticinin işini yapabilmek için gerekli yeteneğini geliştirmektir. Özellikle, dersin amacı işletmenin farklı fonksiyonlarını biraraya getirip incelemektir. Stratejik yönetimde zor kısım sadece işletmelerin zayıf yönlerini veya tehditlerini belirlemek değil işletmelerin güçlü yanlarını ve dış ortamda bulunan fırsatlarını tahmin etmektedir. Bu ders, örgütsel hataları düzeltmeyi ve örgütsel başarıları geliştirmeyi hedefler.
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME VE SEKTÖREL İNOVASYON

Ders Kodu

BUSN581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders özellikle yeni ürün geliştirmek için kanıtlanmış, sistematik bir yaklaşımı öğrenmek isteyen bireyler ve takımlar için geliştirilmiştir. Derste tasarım odaklı düşünme ve karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını anlamakla başlayan güçlü problem çözme süreçlerine odaklanılmaktadır. Derste kavram geliştirmeyi, uygulamalı yaratıcılığı, prototip oluşturmayı ve deneyi kapsayan bir inovasyon süreci ele alınmaktadır. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımları ve bunların işe uygulamaları anlatılır. Başlıca ders konuları arasında mevcut bir ürünü geliştirmek, yeni bir ürün veya yeni üretim süreçleri tasarlamak için gereken kritik tasarım düşünme becerileri yer alır. Ayrıca derste anlamaya dayalı olarak yenilikçiliği, büyümeyi ve müşteri deneyimini artırmaya odaklanma amacıyla yaratıcılık, tasarım, müşteri deneyimi, inovasyon, ürün, Ar-Ge ve strateji çalışmalar gibi konular işlenmektedir.
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS & BANKİNG

Ders Kodu

INBA503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, finansal sistemi, finansal piyasaların ve kurumların rol ve işlevlerini anlamayı sağlamaktır. Bu derste bankalar ve yatırım firmaları gibi aracı kurumların rollerinin anlaşılmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu ders ayrıca sabit getirili menkul kıymet, sermaye ve döviz piyasalarının çeşitli özelliklerini ve rollerini anlamayı geliştirmektedir. Dersin içeriğinde finansal piyasaların küresel doğasına dikkat edilecek olsa da, bu konu geniş çapta tartışılacaktır. Bu derste küresel ekonomi bağlamında finansal piyasalarda ve kurumlarda bir farkındalık ve anlayış yaratma amaçlamaktadır. Bankacılık sektörünün rolü ve katkısı üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, bu derste bankacılık üzerine özel odaklanan finansal piyasaların ve kurumların nedenlerini ve niteliğini, bu pazarların küresel doğası ve bunların düzenlenişide anlatılmaktadır.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Ders Kodu

ECON520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste farklı bölgesel (yerel, ulusal ve uluslararası) ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma kavramları ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın çıkışı, amaçları ve karşı karşıya kaldığı güçlüklerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu ders kalkınmanın tarihi ve küreselleşme projelerinin analizi ile başlar. Bu analizde farklı kültürel açılardan sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Bu analiz yoksulluğun azaltılması ve dünya ekolojik bütünlüğünün sağlanması gibi önemli zorlukları ortaya koyar. Bu derste ayrıca doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim ele alınmaktadır. Bu ders küresel pazar, kapitalizm, devamlılık ve diğer üretim sistemlerinin uzun dönemde sürdürülebilirliğini açıklar. Yine bu derste çevresel değerleme politikaları ve araçları, sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri ve ilgili sosyal kurumlar ele alınmaktadır.
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sürdürülebilirlik çalışmalarında çevrenin birçok kuruluşun gündeminin en üst sıralarında yer alması nedeniyle bu ders sürdürülebilir yaklaşım kavramını tanıtmaya çalışmaktadır. Pazarlama ise bu gündemin yönlendirilmesinde, planlanmasında ve örgütlenmesinde en kilit noktada yer alır. Bu ders, sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin ve faaliyetlerinin rekabet edilebilir çevresini ve söz konusu bu çevrenin karmaşıklığını keşfetmeye çalışmaktadır. Ders öncelikle geleneksel pazarlamanın arka planını son zamanlarda gündeme gelen kimi değişiklikleri ve önemli hususları anlamak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Daha sonra kurumsal sosyal sorumluluktan toplumsal ve yeşil pazarlama hareketlerine, sürdürülebilir pazarlama uygulamalarının gelişimine önderlik edecektir. Ders, çeşitli pazarlara bağlı etkin ve verimli bir sürdürülebilir pazarlama çalışmaları için eksiksiz ve erişilebilir bir temele dayanmaktadır.
DATA SCİENCE AND MANAGİNG BİG DATA

Ders Kodu

BUSN555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS

Ders Kodu

ACFN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste uluslararası finans ilkeleri üzerine odaklanılıp, döviz kuru dinamikleri, uluslararası finansal akımlar , ve gerek yükselmekte olan ekonomiler gerekse gelişmiş olan ekonomiler dahilinde yakında gerçekleşmiş olaylar hususlarında öğrencilerin kavrayışı geliştirilir. Kurs kapsamındaki temel konular ise, döviz kurları, faiz oranları, türev ürünlerdir ( duruma bağlı talepler). Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlandırması, Vadeli İşlem Piyasaları, Tahvil Fiyatları ve Getirileri, Tahvil Yönetimi , ParasalYetki Kurumları, Yatırıma ilişkin riskler İpotekler ve Mali Krizler, Sermaye piyasaları, Ticari bankacılık, Bankalara İlişkin Düzenlemeler, Para Politikası, Para piyasaları, Sermaye Piyasaları, Borç verilebilir fonlara ilişkin Arz ve Talep.
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

EASC420

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında etiğin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: iş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; Uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları; ve etiği.
TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ

Ders Kodu

TRHM557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Kalite, her organizasyonun hayati bir bileşeni olarak görülmekte ve bir firmanın ya da bir imalat organizasyonunun kurumsal performansının iyileştirilmesi ve rekabet avantajının sağlanması için önemli unsur olmaya devam edecektir. Bu nedenle, bu dersin amacı, öğrencileri kalite yönetim sistemlerinin herhangi bir organizasyondaki etkilerini tanımlamak, analiz etmek ve anlamak için yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak çağdaş kalite yönetimi ilkeleri, uygulamaları ve araçları ile ortaya koymak olacaktır. Öğrenciler şunları faktörleri derinlemesine öğreneceklerdir: 1. Değişen kalite tanımlarını ve felsefelerini anlamak. 2. Altı Sigma için tasarım dahil olmak üzere farklı kalite yönetimi metodolojilerini açıklamak. 3. Varyasyonu azaltmak ve kaliteyi, süreçleri, sistemleri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için kalite yönetim tekniklerini uygulamak.
OPERATIONS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN460

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSİNESS FİNANCE I

Ders Kodu

BNF345

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BUSINESS FINANCE

Ders Kodu

BUSN345

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

KÜRESEL ÇEVREDE PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri küresel rekabetçi iş ortamına hazırlamak ve dinamik bir küresel pazarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders, pazarlamanın temel kavramları üzerine inşa edilmiştir ve öğrencilerin bu temel kavramları küresel iş ortamına uygulama pratiği yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders ayrıca bir firmanın küresel başarısını etkileyen kültürel, demografik, ekonomik, politik ve yasal faktörler gibi çevresel kavramlara da odaklanmaktadır. Dersin ana konuları, kurumsal düzeyde küresel pazarlama stratejilerinin hem operasyonel hem de işlemsel yönlerini içermektedir. Dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler, "ana" ülke dışında da rekabet edebilmek için gereken çok sayıda etkinlik hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklardır.
FINANCIAL MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN346

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET PAZARLAMASI

Ders Kodu

TRHM551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere ilk adımda, turizm sektörüne genel bir bakış sunmakta ve küresel ekonomideki önemine değinmektedir. İlgili ders, turizm endüstrisindeki pazarlama hizmetleri ile ilgili stratejileri ve teknikleri sunmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler Pazar araştırması, Pazar bölümlendirilmesi, hizmet pazarlamasında hedef ve tutundurma faaliyetlerinin önemini kavrayacaktır. Diğer taraftan bu ders, hizmet pazarlamasında marka, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin rölüne ve küreselleşen dünyada hizmet pazarlaması ile ilişkilendirilen sorunlara değinmektedir. Yanı sıra öğrenciler, grup proje ve sunumlar yoluyla iletişi ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaktır. Son olarak bu ders öğrencilere, hizmet pazarlaması ilke ve uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ile birlikte dinamik ve rekabetçi endüstri çevresinde başarıya götüren bilgi ve becerileri de kazandırmaktadır.
OPERATİON MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin niyeti Üretim yönetimi ve tedarik zinciri bünyesi içerisinde karar verme süreçlerini yönetme hakkında gerekli olabilecek analitik kavramları ve yöntemleri sağlamaktır. Geçtiğimiz birkaç yıldan beridir tedarik zinciri yönetimi tarafından yönlendrilen rakabet avantajı iş ortamında kabul edilen bir uygulama olmuştur. Çağunlukla temel stratejiler maliyetlerin düşürülmesi ile sağlanan üretim verimliliği veyahut sermaye verimliliği konularını içermektedir. Üretim konuları ile ilgili karar vermek örgütlerde en çok rastlanan görevlerdendir. Bu ders, öğrencilerin, tedarik zinciri bünyesinde iyi üretim yönetimi kararları vermesini sağlayacak olan yönetim konularını ve sayısal analiz yapma kaabiliyetlerini arttıracaktır. İçerisinde teaderik zinciri konularını ve stratejiyi, üretim yönetimi çerçevesini, Altı-Sigma yanaşımını, kalite yönetimini, arz ve talep planlamasını, depo ve sevk kontrolu, nakliye sistemi optimizasyonu konularını kapsayacaktır
INTERNATIONAL MARKETING

Ders Kodu

BUSN484

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FİNANCİAL MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilerin portfolyo yönetimi ile ilgili şu kavramlara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Markowitz Portfolyo Seçim Süreci, Risk-Getiri Eğrileri, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, ve Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi. Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanında şu hususlar üzerine bilgi edineceklerdir : yatırım sürecine ilişkin teknikler, küresel piyasada yatırım kararı, etkin sermaye piyasası, borsa etkinsizlikleri (anomalileri), davranışsal iktisat, hisse senedi getirisi öngörüsüne ilişkin değişkenler, hisse senedi getirisi öngörü modelleri tabanlı nicel optimizasyon, ortalama sapma analizi, özkaynak seçim yönetimi, işlem masrafları, ve aktif portföy yöneticisinin performans değerlemesi.
E-TURIZM

Ders Kodu

TRHM559

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
E-turizm, turizm sektörünü geliştirmek amacıyla internet ve teknolojinin kullanımını birleştiren ve hızlı bir şekilde büyüyen bir alandır. Bu ders, e-turizm ilk eve uygulamaları üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı ve böyle dinamik ve yenilikçi bir ortamda ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi edindirmeyi hedeflemektedir. İlgili modül, turizm deneyimini geliştirmeye yardımcı olan internet ve teknoloji kullanımını içinde barındıran e-turizm ilkelerine odaklanmaktadır. Bu ders farklı e-turizm türleri (çevrimiçi rezervasyon sistemleri, sanal turlar, sosyal medya pazarlaması ve mobil uygulamalar) üzerinde durmaktadır. Öğrenciler e-turizmde kullanıcı deneyimi modeli, arama motoru optimizasyonu ve içerik pazarlaması kavramlarının önemini kavrayacaktır. Ders aynı zamanda, gizlilik endişesi, güvenlik sorunları ve internet erişimindeki uçurum gibi e-turizm ile özdeşleştirilen sorunlara dikkat çekmektedir.
YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
TQM İN TOURİSM AND HOSPİTALİTY INDUSTRİES

Ders Kodu

TRHM502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilere Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusu ile ilgili ilke, kavram, süreç ve prosedürleri anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Kalite kültürünün uygulanması için gerekli olan çeşitli TKY çerçevelerini ve kalite geliştirme araçlarını sunacaktır. Temel amacı, atıkları azaltmak, kaliteyi artırmak, toplam müşteri memnuniyetini sağlamak ve sonuçta rekabet avantajını güçlendirmektir. Ek olarak bu ders kapsamında Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak için gerekli temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Ders içeriğinde aşağıdaki konular irdelenecektir; Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.
TOURİSM ECONOMİCS

Ders Kodu

TRHM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin temel amacı, giriş ekonomi derslerinde öğretilen temel kavramları kullanarak ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki turizm rolünü incelemektir. Dönem sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörler üzerindeki ekonomik etkilerini inceleyip incelemelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaklardır. Bu ders ek olarak Turizm endüstrisinin ekonomik yönü, Kıtlık, fırsat maliyeti, arz ve talep, piyasa yapıları, esneklik, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Gayri Safi Milli Hasıla, istihdam, gelir dağılımı, döviz kurları, ödemeler dengesi ve yatırım kararları dahil olmak üzere çekirdek makro ve mikro ekonomik kavramların analizi, markalaşma, turizm sektörünün ekonomiye katkısı ve sürdürülebilirliğin turizm gelişimine etkileri gibi konuları tartışacaktır.
ADVANCED MANAGERİAL ECONOMİCS

Ders Kodu

ECON507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNER

Ders Kodu

BUSN590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

BUSN421

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
GLOBAL POLİTİCS

Ders Kodu

INRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, uluslararası siyasetin değişen doğasını ve küresel siyasî alanda ortaya çıkışını incelemek için gerekli analitik araçları sağlamaktadır. Siyasî ve iktisadî güçlerin evriminin ve bu güçleri biçimlendiren düşüncelerin tarihî kavrayışını da temin eder. Ders aynı zamanda neo-liberal iktisadî ortodoksluğun yayılması değerlendirmeleri, yeni çok taraflı kurumların yaratılması, göç ve küresel medya tartışmaları ile dünya kültürlerinin birbirlerine artan nüfuzunu içermektedir. Küreselleşmenin uluslararası karşılıklı bağımlılık teorilerini şekillendirme biçimleri dersin bir başka araştırma konusu olacaktır. Ders ayrıca küreselleşen dünyada alternatif siyaset üretebilmenin koşulları ve olasılıkları üzerinde tartışmak ve bu konudaki teorik açılımları analiz etmeyi hedeflemektedir.
ECONOMETRİCES

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı öğrencilere, maddi varlıkların dışında, maddi olmayan duran varlıkların en önemlilerinden birisi olan örgütlerde bilgi yönetiminin önemini anlama fırsatı vermektir. Bilgi yönetiminin iki temel kuramı olan firmalarda bilgiye dayalı inceleme kuramı ve örgütlerde kaynağa dayalı araştırma kuramı temel bir örgüt stratejisi olarak öğrencilere örneklerle detaylı olarak açıklanacaktır. Bilgi yönetimi stratejisi uygulamış ve hâlihazırda uygulamakta olan çok uluslu firmalara ait örnek olay çalışmaları ve en iyi uygulamalar bilgi yönetimi kuramları ve perspektifinden analiz edilecektir. Bu derste ayrıca, bilginin hem örtük boyutu hem de açık boyutu örnekler ile anlatılacak ve Nonaka’nın SECI modeli (sosyalizasyon, dışsallaştırma, birleştirme ve içselleştirme) de tartışılacaktır.
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME

Ders Kodu

INRE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışında önemli bir yer teşkil eden uluslararası örgütleri uluslararası sistem açısından incelemektir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO),Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası aktor niteliği kazanmış hükümetler-arasıörgütlenmelerin üyelik kriterlerini, amaçlarını, yapılarını, ve işlevlerini analiz etmek dersin temel çerçevesinioluşturmaktadır. Adı geçen örgütlerin incelenmesinin yanı sıra, küreselleşen, değişen ve karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler içerisinde “uluslararası aktörler” in nasıl bir rol ve işlev görmekte oldukları dersin ikincil amacını teşkil etmektedir.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
MONETARY AND FİNANCİAL THEORY

Ders Kodu

ECON509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
FİNANCİAL STATEMENT ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin mali tablolara ilişkin analiz ve yorumlamayı gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacı ile düzenlenmiştir. Öğrenciler mali tabloları kullanarak firmaların sermaye yapısı, ödeme gücü, karlılık, ve likidite yapısına yönelik kararlar üreteceklerdir. Ders kapsamında sunulacak konular şöyledir : mali tabloların karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, konjonktür analizi, ve oran analizi yolu ile değerlendirilmesi. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Maliyetin Saptanması ve Tahmini , Tahakkuk Esaslı ve Nakit Akışı Esaslı Performans Ölçüleri, Sermaye Maliyeti, Kredi Analizi, Büyüme Analizi, Karar Üretme, Değerleme ve Muhasebede Kalite
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI

Ders Kodu

INRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında, realizm-idealizm tarışması, gelenekselcilik-davranışsalcılık tartışması ve ayrıca realizm-globalizm tartışması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sözü geçen teorileri/ yaklaşımları dış politika ve uluslararası güvenlik ve benzeri konuların yorumlanmasında kullanılacaktır. Uluslararası İlişkiler Teorileri uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışında önemli yer teşkil ettiğinden, bu ders Yüksek Lisans Proramında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR

Ders Kodu

INRE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste Türk Dış Politikasında 1960 dan günümüze olan dönem tematik bir bakış açısıyla kitap ve makaleler eşliğinde işlenecektir.1960’dan başlayarak Uluslararası Dinamikler ve İç dinamikler paralel bir şekilde analiz edilecek, Statükoculuk, Revizyonizm, Denge politikaları, Kazan-Kazan, Yapısalcılık gibi teorik bakış açıları, güncel Dış Politikalar ışığında incelenecektir. Dersin son bölümünde 2000 yılı sonrası Türk Dış Politikası ele alınarak Batı Eksenli dış politikadan doğu-batı eksenli dış politikaya geçişin yarattığı artılar ve eksiler incelenecektir Son dönemde dış politika anlamında yaşanan Afrika açılımı ve ticari politikalar da masaya yatırılacaktır. Son dönemde karşılaşılan mülteci sorunu ve Ukrayna-Rus savaşının Türk dış politikasına etkileri de dersimizde analiz edilecektir.
SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSUMER BEHAVİOR

Ders Kodu

DMMA306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
CONSUMER BEHAVİOR
İLERİ KURUMSAL FİNANS

Ders Kodu

ACFN584

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı, modern kurumsal finans teorisi ve pratiğindeki temel konuları analiz etmektir. Dersin başlıca odak noktası, değer yaratacak ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkaracak kurumsal uygulama (kurumsal finans politikaları) olacaktır. Finans yöneticilerinin ne yaptığı ve neden yaptığı ve bu davranışların finans teorisi tarafından nasıl açıklandığı ele alınacaktır. Bu ders, Chartered Financial Analysts (CFA), Yeminli Mali Analistler, Sınavında (Seviye I) kapsanan konu başlıklarına göre tasarlanmıştır. Ders, kurumsal finansmanın ilkelerini ve temel teorilerini inceler. Bu dersin ana konuları arasında paranın zaman değeri, mali tablo analizini, hisse senetlerini ve tahvilleri değerlemeyi, sermaye bütçelemesini, sermaye yapısı kararları ve sermaye tahmini maliyeti bulunmaktadır.
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Ders Kodu

INRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı Avrupa Bütünleşmesini kuramsal bir çerçeve içerisinde incelemektir. Özellikle işlevselci ve yeniişlevselci yaklaşımları kullanarak, İkinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren Avrupa Birliği’nin oluşum süreci ele alınmaktadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği kurumları ve karar alma mekanizması Birliğin her ne kadar ulus-üstü bir örgütlenme şekli oluşturup oluşturmadığı irdelenmektedir. Dersin bir diğer amacı da Avrupa Birliği genişleme politikalarını, Avrupa Güvenlik ve Savunma Planı’nı, ve Birliğin komşuluk politikalarını tartışmaktır. Birliği oluşturan temel anlaşmalar ve bu anlaşmaların üye ülkeler ve aday ülkeler arasındaki bağlayıcılıkları da ders boyunca ele alınacaktır. Dersin sonunda katılımcı öğrencilerden Avrupa Birliği’nin günümüz problemlerinden biri ile ilgili bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
INTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTİNG STANDARDS

Ders Kodu

ACFN507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında uluslararası finansal raporlama standartlarına ilişkin temel bilgiler irdelenecektir. Tüm standartlar standart ve standartların kapsamındaki kavramlar detaylı olarak analiz edilecektir. Öğrenciler raporlamanın uluslararası açılardan arz ettiği homojenliği inceleme olasılığına erişecekler. Dersin kapsamındaki perspektifler şunlardır : uluslararası finansal raporlama standartlarının saptanmasında kullanılan kriterin kurumsal yapısını tanımlanması, kavramsal bir çerçevenin amacının açıklanması – bu çerçeveyi kim, hangi amaca yönelik kullanır, mali tablolar dahilindeki verileri kullanışlı kılan niteliksel özelliklerin açıklanması, mali tabloların düzenlenmesinde geçerli olan işletmenin sürekliliği varsayımının irdelenmesi, finansal tablolardaki temel öğelerin tanımlanması – malvarlığı (aktifler), yükümlülükler (pasifler), özkaynak, gelir, ve giderler-, finansal tablolar dahilindeki öğelerin ölçümüne ilişkin farklı tabanların ayırt edilmesi, ve mali sermaye kavramının anahatlarının sunulması
POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA

Ders Kodu

COMM511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, popüler kültür ve medyayı çeşitli yönleriyle ele alır ve popüler kültür ile medya arasındaki ilişkiyi irdeler. Ders kapsamında popüler kültür kavramı ve kitlesel tüketim için kültürün üretim mecraları olarak kitle iletişim araçlarının rolü, Marksizm, post-Marksizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, eleştirel teori, feminizm ve Edward Said'in oryantalizm eleştirisi gibi farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında tartışılır. Bu ders ayrıca, popüler kültür ve medyanın, dünyaya ve topluma bakış açılarımızı ve kimlik ve ötekilik algılarımızı nasıl şekillendirdiğini irdeler. Ders kapsamında aynı zamanda ırk, etnisite, sınıf ve cinsiyet gibi sosyal kimliğin farklı yönlerinin popüler kültür ve medya mecralarında kurgulanış ve temsil biçimlerine değinilir ve eleştirel bakış açısıyla analizler yapılır.
SİYASET FELSEFESİ

Ders Kodu

INRE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste öncelikle felsefe ve siyasetin tanımları ele alınacaktır. Siyaset özellikle “ideolojilerin sonu” tartışmasına paralel olarak günümüzde yalnızca salt bir iktidar oyunu veya teknokratik bir hizmet rekabeti olarak algılanmaktadır. Oysa ki siyasetin kökeni ve doğası hakikate, bu hakikat de adalet duygusuna dayanır. Bu gerçeğin ışığında, Eflatun’dan başlayarak siyaseti felsefe ile birlikte düşünmüş veya kurgulamaya çalışmış olan önemli düşünürlerden Aristoteles, St. Thomas Aquinas, St. Augustine, Nicholo Machiavelli, Thomas Hobbes, İbn Khaldun, Hegel, Marx, Hannah Arendt ve son yüzyılın çağdaş felsefecilerinden özellikle iktidar ve hakikat konusunu derinlemesine inceleyen radikal düşünürler olan Foucault, Althusser, Gramsci, Ranciere, Badiou ve Zizek’in siyasete bakışları bu dersin ana temasını oluşturacaktır.
FİNANCİAL THEORY AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ACFN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında finans temel ilkelerine başlangıç niteliğindeki konular irdelenir. Bu bağlamda öğrencilerin uygulamaya başlayacakları hususlar, finansal tabloların yorumlanması ; uzun vadedeki nakit akışlarının değerlemesi; hisselerin, tahvillerin , ve opsiyonların ve bu gibi finansman araçlarının değerlemesi; ve de firmalarda finansman ve yatırıma ilişkin alınan kararlardır. Kurs dahilinde öğrencilerin bilgi edineceği diğer bir konu da bir danışman veya yatırımcının perspektivinden firmaların icraatlarıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Mali Tablolar, Vergiler ve Nakit Akışları, Mali Tablolar Kullanarak Çalışmak, Uzun Vadeli Finansal Planlama ve Büyüme, Paranın Zaman Bazında Değeri, İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi, Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi, Senet Değerlemesi, Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri ve Sermaye Yatırım Kararları Üretmek
FİNANCİAL MANAGEMENTS

Ders Kodu

ACFN516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Finans yönetimine ilişkin sorunların çözümlenmesi çağımız mali yöneticileri için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda bir değişiklik yaratmak adına bu ders tasarlanırken özellikle öğrencilerin kendilerine sunulan araçları sentezleyip mali yöneticilerin uzun zamandan beridir süregelen bu sorunlarının sınırlandırılması amacına yönelik esnek bir modele entegre etme becerisini edinmeleri amaçlanmıştır . Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Proje Analizi ve Değerlemesi; Sermaye Piyasası Tarihinden Bazı Dersler; Getiri, Risk ve Menkul Değer Piyasası Doğrusu; Sermayenin Maliyeti; Sermaye Tedarik Etmek; Finansal Kaldıraç ve Finansal Yapı Politikası; Kar Dağılımı ve Kar Dağılım Politikası; Kısa Vadeli Finans ve Planlama; Nakit ve Likidite Yönetimi; ve Kredi ve Envanter Yönetimi.
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU

Ders Kodu

INRE556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorilerle Ortadoğu bölgesini tartışmak ve incelemektir. Bugünkü çatışmaların kökenlerinin Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve sonrasında gündeme gelensorunlara uzandığı düşünülürse, bölgenin tarihsel olarak günümüze taşınması dersin ilk bölümünü oluşturacaktır. Dersinikinci kısmında ise, 1945 sonrası Ortadoğu’da ulusçuluğun yükselmesi ve sonrasında oluşturulan ulus-devletler temelalınacak konular arasındadır. Bu çerçevede, Ürdün, İsrail, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır örnekleri tartışılacaktır. Sonolarak ise, güncel meseleler ele alınıp öğrencilerin katılımıyla sunumlar gerçekleştirilecektir. Ortadoğu Barış Süreci,Filistin İntifadası, Irak Savaşı gibi güncel meseleler bu bölümde tartışılacaktır.
İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

COMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, kitle iletişiminin farklı toplumlarda nasıl ele alındığına ve kullanıldığına odaklanmaktadır. Otoriter yaklaşımlardan yola çıkarak sosyal sorumluluk yaklaşımlarına kadar pek çok yaklaşımın farklı toplumsal, siyasal yapılar içerisinde nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl uygulamaya konuldukları derste inceleme konusu yapılmaktadır.
BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
ORGANİZATİON THEORY

Ders Kodu

BUSN361

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BUSİNESS ECONOMİCS

Ders Kodu

HOMM521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI

Ders Kodu

INRE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı öncelikle geleneksel olarak dış politika bağlamındaki güvenlik analizlerinin askeri boyut üzerinde yoğunlaşmasını tartışarak sonrasında Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik sorununun alışılmış askeri güvenliğin yanı sıra siyasi, ekonomik ve ekolojik güvenlik boyutlarını da içeren yeni yaklaşımları analiz etmektir. Dersin ikinci bölümünde, Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü ve benzeri bölgesel güvenlik kurumlarının uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenmektedir. Derste Güvenlikleştirme politikaları ve diğer eleştirel güvenlik kuramları da mercek altına alınarak yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgilerin bölgesel durumlara nasıl uygulandığı anlatılacaktır.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
LİTERARY AND CULTURAL STUDİES

Ders Kodu

ELLE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, çeşitli eleştiri eğilimleri ve kültüre özgü konuları temel alarak çeşitli edebi metinlerin analizine odaklanır. Ders, başlıca çağdaş edebiyat kuramlarını, her birinin anahtar kavramlarını inceleyecek, temel kuramsal ve yorumsal yöntemleri analiz edecek, bunları edebi metinlerde uygulayacak ve örnekleyecek, ayrıca farklı yorum stratejilerini karşılaştıracaktır. Edebi eserlerden uyarlanmış filmler ve diğer belgeseller incelenecektir. Seçilen filmler sınıf içi ve sınıf dışı izlenerek farklı teoriler göz önünde bulundurularak incelenecektir. Edebiyat ve kültür arasındaki ilişki ve ilgili kuramların farklı edebi türlereler ilişkisi tartışılacak ve ilgili filmler buna göre yorumlanacaktır. Filmler yorumlanırken öğrencilerden gönümüz konuları ile bağlantı kurmaları ve kendi kültürlerinin de ışığında yeni bakış açısı geliştirmeleri istenecektir.
ORGANİSATİON UND MANAGEMENT

Ders Kodu

MAN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POLİTİCS OF PEACE AND CONFLİCT İN DEEPLY DİVİDED SOCİETİES

Ders Kodu

INRE562

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, derinden bölünmüş toplumlarda siyaseti incelerken özellikle bu toplumların bölünmüşlük halinde nasıl yönetilebildiklerine ve barışçıl bir siyaseti nasıl sürdürebildiklerine odaklanır. Derinden bölünmüş toplumların siyasetinde öne çıkan özellikler istikrarsızlık ve süregelen iç çatışmadır. Bazı derinden bölünmüş toplumlarda ise rakip gruplar arasında güç-paylaşımı yoluyla barışçıl siyaset sürdürülebilmektedir. Bu ders; etnik çatışma, üçüncü taraflarca girişilen arabuluculuk etkinlikleri, barış koruma, barış inşası ve ayrıca güç-paylaşımı teorisi literatürlerinden yararlanarak şu sorulara cevap arar: Bölünmüş toplumlarda siyaseti zor ve istikrarsız kılan nedir? Bu toplumlarda çatışmaya çözüm aranırken başlıca hangi yaklaşımlar kullanılır? Üçüncü taraflar barışçıl çözümlere ulaşılmasını sağlamak içinne gibi roller üstlenebilir?
MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders çerçevesinde ilgili maliyet davranışı, gelişimi, yorumu ve kullanımı yanında işletme planlamasına yönelik denetim ve izlenilebilirlik kavramları ve denetleme ve karar alma hususları üzerinde durulacak. Ders kapsamı işletme muhasebesi uygulama ve kavramları üzerinden yöneticilere yönelik kurumsal karar alma becerileri odaklıdır. Ders dahilinde vurguda bulunulan hususlar; işletim kontrolüne yönelik alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilmek amaçlı genel bir çerçeve oluşturulması, ve ürün maliyeti ve karlılık ölçümüdür. Ders kapsamında ayrıca yönetim muhasebesi konusunda yakın geçmişte gerçekleşmiş olan analitik ve kavramsal gelişmeler irdelenecek olup, buna modern ve ilgili planlama, denetim teknikleri ve firma dahilinde farklı fonksiyonel alanlarda uygulandıkları üzere, bu tekniklerin temelini oluşturan kavramlar, ve performans değerlemesi de dahildir.
AUDİTİNG AND ASSURANCE SERVİCES

Ders Kodu

ACFN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere temel denetim kavramlarına ilişkin bilgi aktarmak, ve onlara bir denetim ve teminat sisteminin temel koşullarını öğretmektir. Ders çerçevesinde uluslararası denetim standartları ve denetim prosedürleri de incelenecektir. Ders kapsamında ayrıca temel bir muhasebe denetimi gerçekleştirmek için gereken denetim dönüşümü üzerine detaylı bilgi sağlanacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Teminat ve mali tablo denetimine giriş, Mali tablo denetim ortamı , Denetim planlaması, Denetim test türleri ve önemi , Risk değerlendirmesi, İspat ve belgelendirme, Bir mali tablo denetimi dahilinde iç kontrol, Mali raporlamaya yönelik iç kontrolün denetimi, Denetimsel Örnekleme ve benzer hususlar.
COST-BASED MANAGEMENT AND DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

ACFN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencilere maliyet tabanlı ve yönetsel muhasebe sistemleri üzerine pratik bilgiler verilecektir. Bu sistemler firmalarca ürün maliyeti ve içsel maliyet yapısı analizinde kullanılmaktadır; ve yönetsel karar üretimi süreci ile ilgili diğer verilere ulaşılmasını da sağlar. Ders kapsamı dahilindeki konular şunlardır : maliyet yönetiminde temel ilkeler, hizmet bölümü ve birleşik maliyet dağılımı, iş stratejisini desteklemek amaçlı performans ölçümü, iş birimi performans ölçümü, transfer fiyatlaması, varyans analizinde temel ilkeler, ana bütçe, değişken bütçe, tam maliyetleme, değişken maliyetleme, uzun ve kısa vadede maliyete ilişkin karar üretimi, başabaş analizi, hacim analizi, kapasite yönetimi. Bu derse ilişkin önkoşul “Maliyet MuhaSebesi – MUH 503” anadal dersinin alınmış olmasıdır.
QUALİTY ACCREDİTATİON AND PATİENT SAFETY İN HEALTH CARE

Ders Kodu

HOMM514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ

Ders Kodu

PSCT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, bitki büyüme ve gelişme düzenleyicileri olarak bilinen geleneksel fitohormonlardan oksinler, gibberellinler, absisik asit, sitokininler ve etilen tüm detayları ile işlenecektir.Yeni nesil hormonlar olarak da bilinen brassinosteroidler, jasminik asit, salisilik asit ve benzerleri de bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Doğal olmadıkları halde piyasada hormon olarak bilinen sentetik büyüme düzenleyicileri, bunların kullanımlarındaki sorunlar, özellikle çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmeleri yapılacaktır. Bitki büyüme düzenleyicilerinin çimlenme, çelik köklendirme, erkencilik, meyve seyreltme, meyve tutumu, meyve irileştirme, meyvelerin renklenmesi, dinlenme, yaşlanma, meyve dökümü, boy uzatma gibi önemli olaylar üzerindeki etkileri incelenecektir. Her bir öğrencinin hormon konsantrasyonlarının hesaplanması, hazırlanması ve belli olaylarda kullanılması üzerine denemeler yapması sağlanacaktır.
MESAJ TASARIMI VE MEDYA YÖNETİMİ

Ders Kodu

ILMC503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Mesaj Tasarımı ve Medya Yönetimi dersi, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletilere ve bunların geliştirildikleri tekniklere odaklanan bir derstir. İçerik olarak mesajın biçim olarak araç ile nasıl belirlendiği, “araç-mesajdır” yaklaşımından hareketle mesaj tasarımlarının bu çerçevede medya yönetimlerinde yazılı ve görsel medya için nasıl tasarlandıkları derste analiz edilmektedir. Derste sinema, televizyon, gazete, reklamcılık ve halkla ilişkiler, sosyal medya gibi farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj tasarımları ve medya yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri ele alınmakta ve bu tasarım ve medya yönetim anlayışlarının kitle iletişim sürecinde nasıl etkili hale getirildikleri/geldikleri, hangi teknik ve stratejiler kullanılarak etkili bir iletişim akışının sağlandığı Mesaj Tasarımı ve Medya Yönetimi dersinde incelenmektedir.
İşletme Ekonomisi

Ders Kodu

ISLT521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YENİLİKLERİN VE İLETİŞİMİN YAYILMASI

Ders Kodu

COMM628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin geçmişte geçerliliğini kanıtlamış yöntem ve modellerinin ötesine geçmelerini, bu yöntem ve modellerin eksikliklerini ve sınırlılıklarını tanımalarını ve yeniliklerin yayılmasına yönelik kavramsal çerçevelerini genişletmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, yeniliklerin yayılması kuramı ve bu kuramla bağlantılı yayılma modeli, yeni kavramlar ve kuramsal bakış açıları çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramının izlediği tarihsel süreç ve kuramın temel özellikleri, yeniliklerin benimsenmesi sürecinde yenilik, yenilikçiler, erken benimseyenler gibi kavramlar ve sürecin basamakları, kuramın genel iletişim alanına katkıları ve kurama getirilen eleştiriler, yeniliklerin yayılmasında karar alma süreçleri, yayılma ağları, organizasyonlarda yeniliklerin yayılımı gibi konular tartışılarak, yeniliklerin yayılması kuramı ve modeli güncel bir çerçeveye oturtulacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç