Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
insaat-muhendisligi-doktora cevre-muhendisligi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

İnşaat Mühendisliği Doktora Programının amacı, doktora öğrencisine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Doktora programı sırasında hazırlanacak tez sayesinde öğrenci bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getirmiş olacaktır. Profesyonel dergilerde makalesinin yayınlanması ve önemli konferanslara konuşmacı olarak katılması da ayrıca kendisine iş olanaklarınının artmasını sağlayacaktır.
Doktora çalışmaları, bir araştırma kariyerinin veya diğer araştırma bazlı mesleki kariyerin gerekli ilk aşaması olduğu için, doktora adaylarına sunulan koşulların, en iyi ve en kabiliyetlinin gireceği şekilde olması gerekir. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü bu bakımdan devamlı olarak laboratuvar ve akademik kadrosunu güçlendirmektedir. Bilimsel bilgiyi üretmek, bu bilgiyi üretecek insanlar yetiştirmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak temel ilkesiyle yola çıkılmıştır.

Eğitim Olanakları

Yapı Malzemesi, Geoteknik, Ulaştırma ve Topoğrafya Laboratuvarı doktora öğrencilerine ve onların yaptıkları çalışmalarla topluma hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma amaçlı kullanım için aşağıda verilen laboratuvarlara sahiptir.

 • Yapı Malzemesi Laboratuvarında: İnşaat sektöründe kullanılan hertürlü yapı malzemesinin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık (çevresel koşullara karşı direnç) deneylerini yapabilecek son teknolojik ekipmanlar,
 • Zemin Mekaniği Laboratuvarında: Zemin numunelerinin hertürlü fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için gerekli cihaz ve ekipmanlar,
 • Merkez Laboratuvarında: Kompozit malzemelerin kimyasal ve mineral yapılarının incelenmesi için gerekli cihaz ve aletler,
 • Ulaştırma Laboratuvarında: Agrega aşınma, CBR deneyi, Marshall deneyi, Viskometre, Sıkıştırma gibi deneylerin yapılacağı ekipmanlar,
 • Bilgisayar Laboratuvarında: Günümüz teknolojik koşullarına göre yapılandırılmış ve içerisinde İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin tasarımlarında kullanacakları statik paket programları olan bilgisayarlar bulunur.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar alt yapısı öğrencilerin hertürlü fiziksel, mekanik ve dayanıklılık testlerini yapabilecekleri konumdadır.

ciu-civil-engineering-phd

Kariyer Alanları

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı mezunları, uzmanlık alanları doğrultusunda aldıkları bilgi ve beceriler yardımıyla toplumsal gereksinimleri yerine getirerek; kazandıkları araştırmacı ruhuyla inşaat alanının birçok dalında eğitim veren kurum ve kuruluşlara yeni bilgi, beceri ve teknikleri aktararak; kazandıkları daha yüksek bir sorumluluk isteyen yönetebilme becerileri doğrultusunda, İnşaat alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu veya özel eğitim kurumlarında mesleklerini icra edebilmektedirler. İnşaat Mühendisliği Doktora Programı mezunları, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin çeşitli dallarında doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası büyük ve karmaşık projelerde yer almaktadırlar.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

CVLE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
QUALİFİCATİON EXAM

Ders Kodu

CVLE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEMİNAR

Ders Kodu

CVLE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Fakülte, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrenciler tarafından verilen seminerler ile öğrencilerin inşaat mühendislerinin ilgi alanına giren konulardaki bakış açılarının ve farkındalıklarının genişletilmesi. Disiplinler arası bir yaklaşım kullanan bu seminer, doktora öğrencilerine eğitim araştırması uygulamasıyla ilgili çeşitli teorik ve metodolojik çerçeveler hakkında bir arka plan sağlayacaktır. Sunulan konular, öğrencilerin araştırma geçmişlerini ve ilgi alanlarını yansıtacaktır. Seminer, teori ve yöntem arasındaki bağlantıları vurgulayacak ve öğrencileri kendi doktora araştırmaları için metodolojik ve teorik çerçeveler geliştirmeye hazırlayacaktır. Seminer hedefleri, öğrencileri odaklanmış, entelektüel tartışma ve sorgulamanın yanı sıra belirli araştırma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yoluyla bilimsel bir topluluğun refleksif üyeleri olmaya hazırlamaktır.
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

CVLE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

Ders Kodu

CVLE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİGHWAY MATERİALS AND CONSTRUCTİON

Ders Kodu

CVLE552

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DURABİLİTY OF BUİLDİNG MATERİALS

Ders Kodu

CVLE632

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TRANSPORTATİON MODELİNG AND PLANNİNG

Ders Kodu

CVLE551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE694

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Teknolojik entegrasyon ve inşaat karmaşıklığı arttıkça, inşaat hazırlık süreleri de artar. Rekabetçi kalabilmek için şirketler, farklı proje yönetimi araçlarını kullanarak inşaat geliştirme çabalarını etkin bir şekilde yöneterek yeni altyapının inşaat sürelerini kısaltmaya çalıştılar. Bunu başarmak için, proje yaşam döngüsünün organize etme, planlama, izleme, kontrol etme ve eski ve mevcut inşaat projelerinden öğrenme olarak bölündüğü temel bir proje yönetimi çerçevesi kullanılacaktır. Ders içeriği: Proje yönetimine giriş, proje yönetimi bağlamı, proje yönetimi süreçleri. Proje yönetimi bilgi alanları? proje entegrasyon yönetimi, Proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi.
İLERİ YOL KAPLAMASI YÖNETİM SİSTEMİ

Ders Kodu

CVLE666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
İLERİ YOL KAPLAMASI YÖNETİM SİSTEMİ
CONSTRUCTION TECHNOLOGY I

Ders Kodu

CVLE696

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED STRUCTURAL DESİGN

Ders Kodu

CVLE642

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED UNSATURATED SOİLS

Ders Kodu

CVLE657

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
WATER QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
EARTH RETAİNİNG STRUCTURES

Ders Kodu

CVLE616

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİN RİSK MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE662

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GEOTECHNİCAL INVESTİGATİON

Ders Kodu

CVLE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED SOİL MECHANİCS LABORATORY

Ders Kodu

CVLE615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrencilere, yapısal güvenlik ve esnekliğe özel bir vurgu yaparak, tüm altyapı yaşam döngüsü bağlamında sistem düşüncesine tanıtılacaktır. Ders, yapıların yenilikçi tasarımı, inşası, işletilmesi ve yönetiminde sistem yaklaşımını kapsar. Öğrenciler, bileşenlerinin performansına bağlı olan sistemlerin performansını tanımayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Sağlam ve dirençli yapısal sistemler için teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerin bir kombinasyonu, yapısal sistemlerin yaşam döngüsünü kapsayan vaka çalışmaları aracılığıyla ele alınacaktır. Araştırma tabanından, sistem düşüncesi perspektifinden yapısöküm için tasarım ve güvenli inşaat için tasarım gibi çağdaş ve ortaya çıkan kavramlar ve eğilimler hakkında bilgi edinilir.
ADVANCED SOİLD MECHANİCS II

Ders Kodu

CVLE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİON QUALİTY, PRODUCTİVİTY AND SAFETY

Ders Kodu

CVLE661

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SOİL DYNAMİCS

Ders Kodu

CVLE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yüksek Binalar

Ders Kodu

CVLE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders yüksek binaların tasarımında ve analizinde en son yöntemlerin kullaınımını derinlemesine içermektedir. Manuel hesaplama, anlayışı kolaylaştırmak için seminer boyunca temel bilgilerden tanıtılacak ve doğrulama ve uygulama aracı olarak bilgisayar yöntemleriyle tamamlanacaktır. İki döngülü moment dağılımı, sanal yer değiştirme ilkesi (kısayol ile), beton kesit analizi / tasarımında güçlü basitleştirilmiş birleşik yaklaşım, kararlılık indeksi ve FC yöntemi gibi bazı yeni teknikler vurgulanmıştır. Katılımcılar, danışman mühendislerin bakış açıları ile yüksek binaların tasalanması konseptine odaklanacaklardır. İçerik, yüksek binalar için giriş ve genel hususlar, Yüksek binalarda yapısal sistemler, Rüzgar etkileri, Yapısal analiz ve tasarım, Sismik tasarım, Deprem davranışı ve performansı ile yüksek binalar için planlama ve saha organizasyonunu kapsar.
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Ders Kodu

CVLE569

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencileri, enerji verimli binalar müreffeh, sürdürülebilir ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğundan, onları donatarak enerji verimli bina inşaatı ve güçlendirmelerini başarılı bir şekilde ilerletmeye hazırlamayı amaçlamaktadır. Binalarda Enerji Verimliliği dersi, kuruluşların karbon ayak izini azaltmayı ve enerji tasarrufunun teşvik edilmesini sağlar, çünkü enerji verimliliği bina hizmetleri tasarımı, bakımı ve yükseltmesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu ders binalarda enerji verimliliğine giriş sağlayan dört modülden oluşmaktadır. Binalarda Enerji Verimliliği dersi, öğrencileri binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik birçok karar düzeyini ve seçeneği düşünmeye davet etmektedir. Ders, konuyla pratik olarak ilgilenmek için gerekli olan temel teknik, tasarım, politika ve finansal boyutları kapsar.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON ÜRETİMİ

Ders Kodu

CVLE558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilere Sürdürülebilir Beton konusunda bir giriş sağlayacaktır. Ek olarak ders Sürdürülebilir Beton karışımlarının temel bileşenlerinin incelenmesini, yüksek performanslı Yeşil Betonun bazı performans özelliklerini gösterecek ve sürdürülebilir betonu ölçmek için bir süreç ve metodolojiye olan ihtiyacı gösterecektir. Ek olarak ders, Yeşil Beton karışımlarını belirleyen çeşitli proje profillerini değerlendirecektir. Bu profillere bağlı olarak da bu konuda Eko-Verimlilik Analizi ile Yeşil Betonu oluşturacak beton malzemelerinin ve miktarlarının belirlenmesini inceleyecektir. Bu ders ayrıca betonu oluşturan malzemelerin, betonarme elemanların tasarımının, beton yapıların dayanıklılığının, karışım oranı, betonun karıştırılması, betonun taşınması ve yerleştirilmesi, beton için özel malzemeler ve beton yapıların güçlendirilmesi konularında öğrencilere yardımcı olacaktır.
QUALİTY ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
HİGH RİSE BUİLDİNGS

Ders Kodu

CVL548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders yüksek binaların tasarımında ve analizinde en son yöntemlerin kullaınımını derinlemesine içermektedir. Manuel hesaplama, anlayışı kolaylaştırmak için seminer boyunca temel bilgilerden tanıtılacak ve doğrulama ve uygulama aracı olarak bilgisayar yöntemleriyle tamamlanacaktır. İki döngülü moment dağılımı, sanal yer değiştirme ilkesi (kısayol ile), beton kesit analizi / tasarımında güçlü basitleştirilmiş birleşik yaklaşım, kararlılık indeksi ve FC yöntemi gibi bazı yeni teknikler vurgulanmıştır. Katılımcılar, danışman mühendislerin bakış açıları ile yüksek binaların tasalanması konseptine odaklanacaklardır. İçerik, yüksek binalar için giriş ve genel hususlar, Yüksek binalarda yapısal sistemler, Rüzgar etkileri, Yapısal analiz ve tasarım, Sismik tasarım, Deprem davranışı ve performansı ile yüksek binalar için planlama ve saha organizasyonunu kapsar.
ADVANCES İN MATERİAL SCİENCE

Ders Kodu

CVLE635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE

Ders Kodu

CVLE637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir binalar ve yapılı çevreler tasarlamak için gerekli bilimsel ve mühendislik becerilerini geliştirir. Ders, bina fiziği, gelişmiş doğal havalandırma, sürdürülebilir yapı malzemeleri, rasyonel su kullanımı, küresel enerji talepleri ve yenilenebilir/alternatif enerji teknolojileri, biyoiklimsel bina tasarımı, insan konforu algısı gibi geniş bir yelpazedeki ileri çevresel bina tasarımı yönlerini yanal olarak bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Ders ayrıca mevcut bina tasarımı uygulamalarının hem sürdürülebilir hem de sürdürülemez yönlerine ilişkin örnekleri ve uluslararası politika çerçevelerinin sürdürülebilir çözümlere nasıl hem itici güç hem de engel teşkil edebileceğini göstermektedir. Ders, uluslararası çevresel tasarım projelerinin bireysel vaka çalışmalarını içermektedir. Mevcut sürdürülebilirlik sertifikasyon programları eleştirel bir şekilde sunulmakta ve tartışılmaktadır.
STATİSTİCS AND DATA ANALYSİS

Ders Kodu

BIOE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER APPLİCATİONS İN HYDRAULİCS

Ders Kodu

CVLE517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED GEOTECHNİCAL ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
SPECİAL TOPİCS İN CİVİL ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED SOİL MECHANİCS I

Ders Kodu

CVLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MATERİALS TESTİNG AND MEASUREMENTS

Ders Kodu

CVLE536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED FOUNDATİON ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Stress distribution. Bearing capacity and settlement of shallow foundations, including spread footings and mats. Performance of driven pile and drilled shaft foundations under vertical and lateral loading. Construction considerations.
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES

Ders Kodu

EELE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRUCTURAL ANALYSIS-II

Ders Kodu

CVLE374

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

YAPISAL ANALİZ I

Ders Kodu

CVLE341

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere kesme-moment ilişkilerini, hiperstatik yöntemlerle çözümleme yapmayı ve kuvvet methodu kullanarak analiz yapmayı öğretmektir.
BETONARMENİN ESASLARI

Ders Kodu

CVLE372

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste betonarme elemanların yükler altında nasıl davranış gösterdiği öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu ders temel olark betonarme kiriş elemanları üzerine odaklanmıştır. Betonarme kirişlerin yükler altında gösterdiği davranış, betonarme kiriş tasarımı için gerekli olan kriteler ve standartlar, Kirişlerin tasarlanması için yapılması gereken dizayn hesap yöntemlerinin öğretilmesi ve mevcut kirişlerin gösterebileceği en yüksek mekanik performanlarının hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
BETONARME TASARIMI

Ders Kodu

CVLE471

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilere tasarım yeteneği kazandırmak ve bu özelliklerini geliştirmek, betonarme yapıları analız etme ve temel hesaplarını yapabilmek, depreme dayanıklı yapı tasarımları yapabilmek, hesaplar ve çizimler dahil olmak üzere tasarım sonuçlarını basit yöntemlerle yorumlayabilme becerisi kazandırabilmektir.
FOUNDATION DESIGN

Ders Kodu

CVLE451

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MATERİALS SCİENCE

Ders Kodu

CVLE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH TEHCNİQUES İN HUMAN ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hava kirliliğinin modellenmesi ve kontrolü için meteoroloji; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, jeopotansiyel yükseklik, termal rüzgar, baroklinik ve barotropik atmosfer, atmosferik stabilite ve inversiyon. Hava kirliliği konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri. Birincil parçacık kontrolü. Kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin kontrolü.
ENVİRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

CVLE665

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre mühendisliğine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
QUALITATIVE AND QUANTITAIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-II

Ders Kodu

CVL212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

YAPIM YÖNETİMİ

Ders Kodu

CVLE491

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İnşaat Sektörünün Genel Özellikleri-Yönetim Bilimi ve Gelişimi Organizasyonel ve Yönetimsel Kuramların Gelişimi İnşaat Projelerinin Yönetiminde Fizibilite Çalışması İnşaat Projeleri için Finansal ve Ekonomik Analiz Yöntemleri İnşaat Projelerinin Programlama, Tasarım Ve Yapım Sürecinde Optimizasyon İnşaat Projelerinin Yapım Sürecinde Keşif Ve Metraj İnşaat Projelerinde Yüklenicilik Sistemleri Ve İhale Süreci İnşaat Projelerinde Sözleşme Yönetimi İnşaat Projeleri Ve Süre Yönetimi Performans Değerlendirme Ve Gözden Geçirme Tekniği - Pert Monte Carlo Simülasyonu İle İnşaat Projelerinde Süre Planlaması İnşaat Projelerinde Süre Ve Maliyet İlişkisi Yapı Üretimi Sürecinin Denetimi İnşaat Projelerinde İş Güvenliği Ve Yönetimi Şantiye Eylemleri ve Yönetimi
EKONOMİK VE PAYDAŞ ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmakta, aynı zamanda finansal, ekonomik, paydaş ve risk analizinin tutarlı bir metodoloji içinde yürütülmesine izin veren entegre bir yaklaşım takip edilmektedir. Ek olarak bu ders kapsamında, projelerin fayda ve maliyetlerinin ölçülmesine olanak sağlamak için pratik yöntemler geliştirilecek ve ekonomik ilkelerin kullanımına önem verilecektir. Aynı zamanda yol, su temini ve elektrik gibi altyapı yatırımlarına yönelik uygulamalar detaylandırılacak ve sağlık ve yol güvenliği gibi sosyal sektörlere yönelik yatırımlar da bu ders kapsamında tartışılacak konular arasındadır. Ayrıca kamu fonlarının ekonomik fırsat maliyetinin ölçülmesi, emeğin ekonomik fırsat maliyetinin ölçülmesi ve zaman tasarrufunun toplumsal değerinin ölçülmesi de ders kapsamında işlenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç