Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

İnşaat mühendisliğinde lisansüstü eğitim yapı, geoteknik, hidrolik, yapı işletmesi ve yapı malzemesi alanlarından oluşmaktadır. Uygulamalı eğitime azami önem verilen programda olanakları bakımından ülkemizdeki diğer lisansüstü eğitim veren inşaat mühendisiği bölümleri ile karşılaştırıldığında gerek araştırma ve geliştirme laboratuvarları, gerekse bilgisayar laboratuvarları ile ilk sıralarda yer almaktadır. İnşaat Mühendisliği Master Programı kaliteden ödün vermeden aldıkları uygulamalı eğitim ile ulusal ve uluslararası alanda etik, girişimci, çevreye duyarlı, teknolojik gelişimleri takip eden mezunlar yetiştirecek eğitim anlayışını ön planda tutan lisansüstü eğitim sağlamaktadır.
İnşaat yüksek lisans programının temel amacı, inşaat mühendislerini güncel yöntem ve bilgilerle donatarak mühendislik problemlerinin çözümünde uzmanlaşmalarını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinde yer alabilecek bilim insanları yetiştirmektir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, yüksek lisans programını yürütmek için deneyimli ve saygın öğretim elemanlarından yararlanmaktadır. Bölüm laboratuvarları, uluslararası düzeyde olup; ada genelinde en önlerde yer almaktadır. UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisansüstü eğitim yapmak, sizi bilimsel araştırmanın prensipleri ve teknikleriyle tanıştıracaktır.

Eğitim Olanakları

Yapı Malzemesi, Geoteknik, Ulaştırma ve Topoğrafya Laboratuvarı yüksek lisans öğrencilerine ve onların yaptıkları çalışmalarla topluma hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim ve araştırma amaçlı kullanım için aşağıda verilen laboratuvarlara sahiptir.

- Yapı Malzemesi Laboratuvarında: İnşaat sektöründe kullanılan hertürlü yapı malzemesinin fiziksel, mekanik ve dayanıklılık (çevresel koşullara karşı direnç) deneylerini yapabilecek son teknolojik ekipmanlar,
- Zemin Mekaniği Laboratuvarında: Zemin numunelerinin hertürlü fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi için gerekli cihaz ve ekipmanlar,
- Merkez Laboratuvarında: Kompozit malzemelerin kimyasal ve mineral yapılarının incelenmesi için gerekli cihaz ve aletler,
- Ulaştırma Laboratuvarında: Agrega aşınma, CBR deneyi, Marshall deneyi, Viskometre, Sıkıştırma gibi deneylerin yapılacağı ekipmanlar,
- Bilgisayar Laboratuvarında: Günümüz teknolojik koşullarına göre yapılandırılmış ve içerisinde İnşaat Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencilerinin tasarımlarında kullanacakları statik paket programları olan bilgisayarlar bulunur. İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar alt yapısı öğrencilerin hertürlü fiziksel, mekanik ve dayanıklılık testlerini yapabilecekleri konumdadır.

ciu-civil-engineering-phd

Kariyer Alanları

İnşaat Mühendisliği Master Programı mezunları, uzmanlık alanları doğrultusunda aldıkları bilgi ve beceriler yardımıyla toplumsal gereksinimleri yerine getirerek; kazandıkları araştırmacı ruhuyla inşaat alanının birçok dalında faaliyet gösteren ve eğitim veren kurum ve kuruluşlara yeni bilgi, beceri ve teknikleri aktararak; kazandıkları daha yüksek bir sorumluluk isteyen yönetebilme becerileri doğrultusunda, İnşaat alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kamu kuruluşları, özel sektör şirketlerinde mesleklerini icra edebilmektedirler. İnşaat Mühendisliği Master Programı mezunları,yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde inşaat mühendisliğinin çeşitli dallarında doktora programlarına girip üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler. Ulusal ve uluslararası büyük ve karmaşık projelerde yer almaktadırlar.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE I

Ders Kodu

CVLE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

CVLE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

CVLE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNAR

Ders Kodu

CVLE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTİVE IV

Ders Kodu

CVLE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

CVLE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

CVLE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
TRANSPORTATİON MODELİNG AND PLANNİNG

Ders Kodu

CVLE551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
HİGHWAY MATERİALS AND CONSTRUCTİON

Ders Kodu

CVLE552

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DURABİLİTY OF BUİLDİNG MATERİALS

Ders Kodu

CVLE557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE694

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Teknolojik entegrasyon ve inşaat karmaşıklığı arttıkça, inşaat hazırlık süreleri de artar. Rekabetçi kalabilmek için şirketler, farklı proje yönetimi araçlarını kullanarak inşaat geliştirme çabalarını etkin bir şekilde yöneterek yeni altyapının inşaat sürelerini kısaltmaya çalıştılar. Bunu başarmak için, proje yaşam döngüsünün organize etme, planlama, izleme, kontrol etme ve eski ve mevcut inşaat projelerinden öğrenme olarak bölündüğü temel bir proje yönetimi çerçevesi kullanılacaktır. Ders içeriği: Proje yönetimine giriş, proje yönetimi bağlamı, proje yönetimi süreçleri. Proje yönetimi bilgi alanları? proje entegrasyon yönetimi, Proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi.
İLERİ YOL KAPLAMASI YÖNETİM SİSTEMİ

Ders Kodu

CVLE666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
İLERİ YOL KAPLAMASI YÖNETİM SİSTEMİ
Yüksek Binalar

Ders Kodu

CVLE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders yüksek binaların tasarımında ve analizinde en son yöntemlerin kullaınımını derinlemesine içermektedir. Manuel hesaplama, anlayışı kolaylaştırmak için seminer boyunca temel bilgilerden tanıtılacak ve doğrulama ve uygulama aracı olarak bilgisayar yöntemleriyle tamamlanacaktır. İki döngülü moment dağılımı, sanal yer değiştirme ilkesi (kısayol ile), beton kesit analizi / tasarımında güçlü basitleştirilmiş birleşik yaklaşım, kararlılık indeksi ve FC yöntemi gibi bazı yeni teknikler vurgulanmıştır. Katılımcılar, danışman mühendislerin bakış açıları ile yüksek binaların tasalanması konseptine odaklanacaklardır. İçerik, yüksek binalar için giriş ve genel hususlar, Yüksek binalarda yapısal sistemler, Rüzgar etkileri, Yapısal analiz ve tasarım, Sismik tasarım, Deprem davranışı ve performansı ile yüksek binalar için planlama ve saha organizasyonunu kapsar.
ADVANCED MATERİALS SCİENCE

Ders Kodu

CVLE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTION TECHNOLOGY I

Ders Kodu

CVLE696

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GEOTECHNİCAL INVESTİGATİON

Ders Kodu

CVLE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
WATER QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Ders Kodu

CVLE569

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencileri, enerji verimli binalar müreffeh, sürdürülebilir ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğundan, onları donatarak enerji verimli bina inşaatı ve güçlendirmelerini başarılı bir şekilde ilerletmeye hazırlamayı amaçlamaktadır. Binalarda Enerji Verimliliği dersi, kuruluşların karbon ayak izini azaltmayı ve enerji tasarrufunun teşvik edilmesini sağlar, çünkü enerji verimliliği bina hizmetleri tasarımı, bakımı ve yükseltmesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu ders binalarda enerji verimliliğine giriş sağlayan dört modülden oluşmaktadır. Binalarda Enerji Verimliliği dersi, öğrencileri binalarda enerji verimliliğini artırmaya yönelik birçok karar düzeyini ve seçeneği düşünmeye davet etmektedir. Ders, konuyla pratik olarak ilgilenmek için gerekli olan temel teknik, tasarım, politika ve finansal boyutları kapsar.
ADVANCED STRUCTURAL DESİGN

Ders Kodu

CVLE642

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİGH RİSE BUİLDİNGS

Ders Kodu

CVL548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders yüksek binaların tasarımında ve analizinde en son yöntemlerin kullaınımını derinlemesine içermektedir. Manuel hesaplama, anlayışı kolaylaştırmak için seminer boyunca temel bilgilerden tanıtılacak ve doğrulama ve uygulama aracı olarak bilgisayar yöntemleriyle tamamlanacaktır. İki döngülü moment dağılımı, sanal yer değiştirme ilkesi (kısayol ile), beton kesit analizi / tasarımında güçlü basitleştirilmiş birleşik yaklaşım, kararlılık indeksi ve FC yöntemi gibi bazı yeni teknikler vurgulanmıştır. Katılımcılar, danışman mühendislerin bakış açıları ile yüksek binaların tasalanması konseptine odaklanacaklardır. İçerik, yüksek binalar için giriş ve genel hususlar, Yüksek binalarda yapısal sistemler, Rüzgar etkileri, Yapısal analiz ve tasarım, Sismik tasarım, Deprem davranışı ve performansı ile yüksek binalar için planlama ve saha organizasyonunu kapsar.
ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

Ders Kodu

CVLE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MATERİALS TESTİNG AND MEASUREMENTS

Ders Kodu

CVLE536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED FOUNDATİON ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Stress distribution. Bearing capacity and settlement of shallow foundations, including spread footings and mats. Performance of driven pile and drilled shaft foundations under vertical and lateral loading. Construction considerations.
ADVANCED GEOTECHNİCAL ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN CİVİL ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HAZARDOUS AND TOXİC WASTES - TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER APPLİCATİONS İN HYDRAULİCS

Ders Kodu

CVLE517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGİNEERİNG ETHİCS

Ders Kodu

EMNT560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONTRUCTİON PLANNİNG AND QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOİL DYNAMİCS

Ders Kodu

CVLE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON ÜRETİMİ

Ders Kodu

CVLE558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilere Sürdürülebilir Beton konusunda bir giriş sağlayacaktır. Ek olarak ders Sürdürülebilir Beton karışımlarının temel bileşenlerinin incelenmesini, yüksek performanslı Yeşil Betonun bazı performans özelliklerini gösterecek ve sürdürülebilir betonu ölçmek için bir süreç ve metodolojiye olan ihtiyacı gösterecektir. Ek olarak ders, Yeşil Beton karışımlarını belirleyen çeşitli proje profillerini değerlendirecektir. Bu profillere bağlı olarak da bu konuda Eko-Verimlilik Analizi ile Yeşil Betonu oluşturacak beton malzemelerinin ve miktarlarının belirlenmesini inceleyecektir. Bu ders ayrıca betonu oluşturan malzemelerin, betonarme elemanların tasarımının, beton yapıların dayanıklılığının, karışım oranı, betonun karıştırılması, betonun taşınması ve yerleştirilmesi, beton için özel malzemeler ve beton yapıların güçlendirilmesi konularında öğrencilere yardımcı olacaktır.
BEHAVİOUR OF REİNFORCED CONCRETE MEMBERS AND STRUCTURES

Ders Kodu

CVLE542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
ADVANCED UNSATURATED SOİLS

Ders Kodu

CVLE657

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WATER RESOURCES ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE

Ders Kodu

CVLE637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir binalar ve yapılı çevreler tasarlamak için gerekli bilimsel ve mühendislik becerilerini geliştirir. Ders, bina fiziği, gelişmiş doğal havalandırma, sürdürülebilir yapı malzemeleri, rasyonel su kullanımı, küresel enerji talepleri ve yenilenebilir/alternatif enerji teknolojileri, biyoiklimsel bina tasarımı, insan konforu algısı gibi geniş bir yelpazedeki ileri çevresel bina tasarımı yönlerini yanal olarak bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Ders ayrıca mevcut bina tasarımı uygulamalarının hem sürdürülebilir hem de sürdürülemez yönlerine ilişkin örnekleri ve uluslararası politika çerçevelerinin sürdürülebilir çözümlere nasıl hem itici güç hem de engel teşkil edebileceğini göstermektedir. Ders, uluslararası çevresel tasarım projelerinin bireysel vaka çalışmalarını içermektedir. Mevcut sürdürülebilirlik sertifikasyon programları eleştirel bir şekilde sunulmakta ve tartışılmaktadır.
CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
ADVANCED SOİL MECHANİCS I

Ders Kodu

CVLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC PLANNİNG

Ders Kodu

EMNT510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED SOİLD MECHANİCS II

Ders Kodu

CVLE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED SOİL MECHANİCS LABORATORY

Ders Kodu

CVLE615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
YAPISAL ANALİZ-I

Ders Kodu

CVL341

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPOSİTE BUİLDİNG MATERİALS AND DESİGN PRİNCİPLES

Ders Kodu

ARCH614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
QUALİTY ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ANAEROBİC BİOTECHNOLOGY FOR INDUSTRİAL WASTEWATERS

Ders Kodu

ENVE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED DURABİLİTY OF BUİLDİNG MATERİALS

Ders Kodu

CVLE632

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NUMERICAL LINEAR ALGEBRA

Ders Kodu

EELE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED OXİDATİON PROCESSES

Ders Kodu

ENVE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İleri oksidasyon işlemleri (AOPS), basit oksidasyon teknikleriyle giderilemeyen kimyasal bileşiklerin oksitlenmesi için bir ozon, hidrojen peroksit, UV ışığı ve katalizör kombinasyonudur. Sınıf, UV / O3, UV / H2O2, UV / TiO2, O3 / H2O2, O3 / FeOH, vb. AOP'lara odaklanır. AOP'ların avantajlarını ve sınırlamalarını ve su kalitesi parametrelerinin AOP'lerin verimliliği üzerine etkilerini tartışır.
ERGONOMİCS

Ders Kodu

INAR505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı öğrencilerin iç mekan çevre koşullarının insan faktörleri yönlerini eleştirel olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler insan faktörlerini, antropometrik verileri ve tasarım gelişiminin geniş açılarının tasarım üzerindeki etkilerini analiz eder. Müşterinin / kullanıcının fizyolojisi ve psikolojisi, çevrenin tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu ders ergonomi ve proksim konularını iç tasarıma uygulayınca ortaya çıkan ve keşfedilen tasarım problemlerini sunacaktır. Evrensel tasarım, erişilebilirlik sağlayan tasarım, tasarım problemlerinin bağlamı olacaktır. Tartışmalar aşağıdakileri kapsayacaktır: çevre ve kullanıcı kültürü arasındaki etkileşim, cinsiyet, yaşam döngüsü aşaması ve fiziksel yetenekler.
TYPOMORPHOLOGİCAL ANALYSİS İN URBAN STUDİES

Ders Kodu

ARCH536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EARTH SCIENCE

Ders Kodu

CVL252

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SOIL MECHANICS

Ders Kodu

CVL351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-II

Ders Kodu

CVL212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BETONARMENİN ESASLARI

Ders Kodu

CVL372

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BETONARME TASARIMI

Ders Kodu

CVL471

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FOUNDATION DESIGN

Ders Kodu

CVLE451

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ-I

Ders Kodu

CVLE211

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin mühendislik uygulamalarındaki genel statik problemlerinin temel prensiplerini, farklı yükleme sistemlerini, mesnetlerin ve yüklemeler altında oluşacak mesnet tepkilerinin davranış ve hesaplamalarını, temel statik dengelerini tanımlayabilmelerini ve yapı sistemlerinin davranışı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
MECHANICS MATERIALS

Ders Kodu

CVLE222

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STRUCTURAL ANALYSIS-II

Ders Kodu

CVLE374

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç